Numery cz³onków SS od 362 000 do 362 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

362 057

Leopold KÖNIG

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

362 106

Egon HERLING

22.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1944 r.

362 143

Richard POSTLER

18.04.1920

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 144

Paul SCHÄFER

15.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 147

Werner TEXTOR

08.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.08.1944 r.

362 158

Gerhard ELLIES

13.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.08.1943 r.

362 166

Reinhard HUTTER

04.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

362 248

Heinz JÖRGER

08.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 256

Jochem BOOSFELD

01.06.1922

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

362 260

Robert WASCHINSKI

09.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

362 265

Hermann SANNER

06.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

362 284

Hubert STADEL

20.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 285

August SCHAUBINGER

22.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1945 r.

362 287

Philipp RÖMMELT

20.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.02.1945 r.

362 288

Ernst Horst ROHRER

30.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 289

Karl von RENTELN

26.08.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

362 295

Lothar BADSTÜBNER

25.12.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 299

Ernst FROHBERG

17.01.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.09.1942 r.

362 302

Erich HERTLEIN

08.04.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

362 304

Johannes LUNZ

29.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 06.01.1945 r.

362 306

Werner MEY

18.06.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 322

Rudolf KRETZSCHMAR

27.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 326

Martin CHRISTOPH

27.01.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 331

Hans-Jurgen ENGLER

24.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.01.1943 r.

362 362

Karl-Heinz PETERS

27.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 366

Hermann SPOHR

02.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 381

Fritz HEINEIKING

10.03.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 383

Rolf HILBERTZ

02.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 385

Helmut KALICH

12.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 390

Friedrich TIEDE

27.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

362 400

Rudolf RIEMER

18.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 426

Willi BRÜGGEMANN

02.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 447

Willi KÖHN

14.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 457

Dr Gottfried WENIG

19.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu awans w dniu 09.11.1944 r.

362 458

Gerhard WENDEL

14.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 479

Willi ALTPETER

28.03.1922

 

zgin±³ 10.04.1945 r.

362 507

Gerhard FROST

18.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 517

Hermann AMBOS

13.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.04.1945 r.

362 532

Leonhard HUNDHAMMER

21.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 533

Hans GLAS

12.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 540

Franz BISSINGER

24.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 541

Alfred BRAUN

01.07.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 548

Karl HOLLER

13.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 549

Werner FRENKEL

10.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 555

Hubert KINDERMANN

15.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 558

Hans KLEINSORGE

22.04.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.11.1943 r.

362 563

Adalbert HORNY

18.07.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zagin±³ w akcji 21.08.1941 r.

362 572

Willi KÖNIG

29.12.1919

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1944 r.

362 577

Hans KRAUSE

07.09.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 15.09.1941 r.

362 581

Berthold KÜHNER

05.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 584

Ernst KUSCH

17.06.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1943 r.

362 587

Gerhard LABORIUS

01.10.1918

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.02.1943 r.

362 590

Eberhard METZGER

20.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 594

Otto MITZENHEIM

05.11.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.03.1943 r.

362 595

Georg MÖLLER

09.10.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1941 r.

362 600

Helmut MÜLLER

08.07.1920

 

zagin±³ w akcji 01.04.1945 r.

362 603

Karl MÜLLER

30.06.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.02.1942 r.

362 605

Werner LANGE-FRISK

22.03.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1944 r.

362 606

Günther LAWRENZ

26.01.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zagin±³ w akcji w pa¼dzierniku 1944 r.

362 609

Heinz LÖDING

23.06.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 621

Bruno RANDT

25.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 628

Eduard REMPEL

30.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 630

Heinz RICHTER

07.09.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.04.1942 r.

362 641

Peter OTZEN

20.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 04.12.1941 r.

362 642

Bruno PELZ

18.08.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 14.07.1941 r.

362 644

Günther PLANKERT

10.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.

362 645

Wilhelm POEPL

16.01.1920

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1943 r.

362 645

Erich POPL

 

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS

362 649

Franz POLIVKA

22.06.1922

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1942 r.

362 651

Lothar RITTER

19.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

362 662

Bernhard SCHEINIG

01.10.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1944 r.

362 665

Alfred SCHMAHL

18.11.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 668

Kurt SCHMIDT

10.12.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.10.1942 r.

362 669

Werner SCHMIDT

12.02.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1942 r.

362 670

Fredi SEIGIES

07.07.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.02.1943 r.

362 675

Wilhelm SIEGERT

12.06.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 02.10.1941 r.

362 679

Walter SUCK

27.08.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1943 r.

362 681

Alfred SCHNEIDEREIT

29.10.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 683

Gerhard SCHRAMM

09.02.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12/13.04.1945 r.

362 691

Willi WILLERS

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

362 695

Heinz WITZMANN

10.07.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zmar³ 23.06.1945 r.

362 698

Hubert WUNDER

25.03.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

362 703

Johannes ZINTEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

362 710

Walter STÜBIG

26.10.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.12.1943 r.

362 712

ALbert STUMPE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

362 718

Ernst UEBEL

16.10.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1943 r.

362 722

Kurt WERNER

02.09.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.01.1943 r.

362 725

Herbert BERLIN

05.06.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.03.1943 r.

362 726

Rolf BEUTEL

09.02.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.02.1943 r.

362 728

Willi BLAUDZUN

18.06.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 02.10.1941 r.

362 730

Horst BÖHLE

25.03.1923

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.03.1945 r.

362 731

Hans BOEHM

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 735

Heinrich BOSLI

04.01.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

362 736

Wilhelm BOTT

30.10.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1943 r.

362 739

Otto BAUMEISTER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

362 740

Hermann BECHSTEIN

18.02.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1942 r.

362 742

Harro BULOW

01.02.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.08.1941 r.

362 747

Werner ACKERMANN

06.06.1921

 

 

363 752

Karl BAHNMÜLLER

23.11.1920

 

zgin±³ 16.10.1941 r.

362 760

Gerhard DIECK

13.06.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 31.07.1941 r.

362 767

Wilhelm ECTHERHOFF

17.12.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.01.1944 r.

362 769

Rudolf ENGEL

24.12.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1941 r.

362 773

Werner GRIMM

07.03.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1943 r.

362 774

Leopold ERTL

10.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

362 783

Heinrich HARTMANN

26.04.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 24.06.1941 r.

362 789

Walter FLEISCHMANN

28.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 790

Fritz FALK

06.11.1918

 

zagin±³ w akcji 01.03.1945 r.

362 793

Heinrich FUG

29.01.1922

 

zagin±³ w akcji 01.12.1943 r.

362 802

Wilhelm GASPER

15.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 806

Adolf GLOCK

07.12.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 11.10.1941 r.

362 811

Wilhelm GRALLA

29.04.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 01.01.1942 r.

362 815

Walter GÖLLING

25.12.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

362 816

Horst AHRENS

17.10.1921

 

SS-Sturmmann
zgin±³ 12.04.1941 r.

362 817

Max RODE

10.12.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1943 r.

362 819

Ernst REHEUTER

30.07.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

362 822

Karl POCK

26.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 825

Emil MÜLLER

01.02.1921

 

zagin±³ w akcji 01.01.1944 r.

362 829

Walter MEYER

10.10.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.07.1943 r.

362 832

Karl MAKAS

27.04.1921

 

SS-Sturmann der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1941 r.

362 833

Wilhelm LINDSTAEDT

09.03.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.02.1943 r.

362 834

Rolf ZIEGE

04.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 835

Friedrich WILKEN

07.10.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.07.1941 r.

362 841

Friedrich SCHWARZ

23.10.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1944 r.

362 843

Karl STICHERT

22.02.1923

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1941 r.

362 845

Reint STOMBERG

16.10.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1943 r.

362 846

Werner STOPFKUCHEN

14.01.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.01.1944 r.

362 851

Erich SCHLATTER

08.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1941 r.

362 852

Siegfried SCHRÖDER

02.09.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 29.10.1941 r.

362 854

Hans HEMMERT

20.11.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.10.1942 r.

362 857

Hans HEIDELBERG

07.10.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

362 863

Heinz GEHRKEN

02.10.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

362 864

Jakob GRUNDLER

24.01.1918

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1941 r.

362 866

Karl KÖSTER

19.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.09.1942 r.

362 868

Josef KREBS

23.01.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1944 r.

362 871

Gerhard KÜSTER

19.08.1920

 

SS-Schutze
zgin±³ 18.03.1945 r.

362 872

Erwin LAHSE

07.10.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.02.1943 r.

362 875

Helmut MUECKE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

362 876

Gotthard MÜLLER

27.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

362 877

Heinz GRIMM

12.08.1917

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1941 r.

362 884

Manfred NAUMANN

29.05.1922

 

SS-Schutze
zgin±³ 02.10.1941 r.

362 890

Ernst PREISKOWSKI

02.01.1921

 

SS-Schurze
zgin±³ 14.07.1941 r.

362 892

Arthur REBBE

25.09.1919

 

zagin±³ w akcji w lutym 1945 r.

362 895

Alfred SALZMANN

06.03.1923

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 08.02.1943 r.

362 899

Ewald MAACK

28.05.1918

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

362 900

Joachim MACHANN

07.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 22.11.1941 r.

362 902

Adam ZEITLER

07.07.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1944 r.

362 910

Helmut IGNEY

25.04.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.10.1941 r.

362 913

Ewald TIEDEKE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

362 914

Alfred SCHULZ

04.08.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.10.1944 r.

362 916

Wolfgang HINKE

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

362 918

Franz FUTTERER

24.01.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1943 r.

362 919

Paul SCHMIDT

01.12.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.02.1943 r.

362 921

Werner SCHMIDT

14.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

362 923

Gerhard FISTER

30.12.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.08.1944 r.

362 927

Werner DAHMS

05.01.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1941 r.

362 934

Walter KIELMANN

29.09.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.11.1943 r.

362 951

Erich EWERT

21.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 956

Hans UEBERHORST

07.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.

362 960

Kurt WUERZELBERGER

20.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 973

Horst HEINEMANN

22.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 977

Joachim HESSE

05.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

362 989

Walter KNISCHECK

02.03.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion