Numery cz³onków SS od 363 000 do 363 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

363 001

Hans LIEBIG

23.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 008

Kurt OBERNEST

24.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 020

Martin HEBERER

03.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

363 023

Harry RÖPKE

23.09.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.05.1942 r.

363 024

Johann RISTAU

29.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1944 r.

363 028

Erich KRÜGER

21.06.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 15.04.1941 r.

363 031

Kurt KOSAN

26.04.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1941 r.

363 037

Hans KNOLL

10.02.1920

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

363 043

Klaus KERSTEN

23.09.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 046

Günther JAHNKE

04.02.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

363 050

Hans-Werner ZURHEIDE

08.11.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 052

Albert WONKA

19.11.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 06.09.1941 r.

363 053

Fritz WINKLER

02.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 058

Hans-Joachim LIPKE

04.01.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 060

Joachim LÜDTKE

25.07.1922

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.11.1943 r.

363 063

Otto MÄLITZ

04.10.1920

 


zgin±³ 22.04.1945 r.

363 068

Gerhard LANGE

02.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 069

Gottfried LEUNER

08.10.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.01.1945 r.

363 076

Günther MÜLLER

20.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 078

Werner MASS

17.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 079

Gerhard NOLL

09.07.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.07.1944 r.

363 081

Hemut PLÖTZ

29.01.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1941 r.

363 082

Paul PLOCIENNICK

02.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1941 r.

363 083

Rudi POCKRANDT

23.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.11.1943 r.

363 085

Rudolf POHL

23.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.11.1943 r.

363 086

Jürgen RÄTZKE

09.11.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1943 r.

363 091

Gerhard RICHTER

10.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

363 094

Hans-Joachim SONNBERG

21.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 096

Ernst SZAMEITAT

27.11.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.12.1941 r.

363 099

Hubert SCHMID-PEIKERT

19.09.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1943 r.

363 102

Günther SCHMOOCK

07.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1944 r.

363 103

Gerhard SCHNEIDER

02.08.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1943 r.

363 107

Alfred SCHRÖDER

25.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 110

Willi SCHUBERT

23.10.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1945 r.

363 112

Gerhard SCHULZE

23.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 114

Toni STRAESSER

25.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.12.1943 r.

363 118

Paul HELLWIG

23.08.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 119

Hans STRAUMER

20.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.05.1943 r.

363 128

Reinhold WASCHKE

06.08.1920

 

SS-Schutze
zgin±³ 03.07.1941 r.

363 129

Friedrich WASMUTH

13.12.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1944 r.

363 131

Werner ALBRECHT

27.12.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.02.1945 r.

363 133

Otto ANGLEWITZ

21.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1942 r.

363 134

Eberhard ANKE

03.12.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.03.1943 r.

363 136

Hans BADE

26.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 18.07.1943 r.

363 137

Wilfried BEHRENS

14.11.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 04.10.1941 r.

363 140

Alfred BERNDT

30.11.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1944 r.

363 144

Herbert GENZ

08.03.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1944 r.

363 150

Bruno DOHSE

13.04.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 151

Werner DROSTE

31.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

363 153

Heinz DULITZ

20.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 157

Heinz FABIG

18.09.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1943 r.

363 160

Werner FINK

10.05.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.10.1944 r.

363 161

Franz FISCHER

10.09.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1942 r.

363 162

Gerhard FRIEDRICH

09.02.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1942 r.

363 163

Kurt GÜNTHER

12.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 164

Helmut GRAF

07.11.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1941 r.

363 172

Walter HELLER

16.03.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1941 r.

363 175

Ulrich HAASE

18.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

363 176

Jochen MAHN

01.10.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1943 r.

363 178

Günther MACKENSEN

05.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

363 180

Karl-Heinz LÖBEL

05.10.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.11.1944 r.

363 181

Günther LINDNER

12.03.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

363 182

Hans-Joachim KABUS

03.07.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1941 r.

363 183

Joachim KADEN

01.04.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 185

Dr Alois GABERLE

30.09.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 188

Martin KINNER

14.10.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1944 r.

363 189

Rolf KIRSTEN

20.06.1920

 

zgin±³ w kwietniu 1945 r.

363 191

Heinrich KNOOP

23.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 192

Hans-Joachim KÖNIG

09.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 193

Alfred KÖPPELMANN

18.02.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

363 195

Friedrich KÜHL

26.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.07.1944 r.

363 197

Willi JANENZ

24.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 24.08.1941 r.

363 199

Theodor JENSEN

27.12.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.07.1944 r.

363 203

Wolfgang HOPF

23.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.06.1944 r.

363 205

Karl-Heinz HÜTTMANN

27.07.1919

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ w grudniu 1944 r.

363 212

Johann HERMANN

01.02.1921

 

zagin±³ w akcji 01.12.1944 r.

363 223

Egon TSCHACHER

04.04.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.02.1944 r.

363 225

Heinz WÄGNER

04.04.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 230

Helmut TOSTMANN

01.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.03.1945 r.

363 232

Otto WUENSCH

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

363 235

Ernst STENZEL

24.10.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

363 236

Walter SPUDEIT

04.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 15.07.1941 r.

363 238

Werner SCHULT

04.01.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

363 240

Heinz SCHRÖDER

30.03.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 241

Günther SCHREIBER

20.06.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1941 r.

363 242

Paul SCHOEN

19.04.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.01.1942 r.

363 244

Gerhard SCHMIDT

29.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 20.02.1945 r.

363 248

Werner SIERING

13.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.05.1942 r.

363 249

Hans-Georg SEITE

03.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

363 257

Heinz REETZ

03.11.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.12.1943 r.

363 265

Ylrich PAPKE

14.09.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1943 r.

363 269

Karl OERTEL

08.08.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 273

Wilhelm MÜLLER

03.03.1918

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

363 276

Hans WISSEBACH

19.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 277

August WIEN

14.03.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.12.1944 r.

363 278

Herbert WEHNER

08.10.1918

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.11.1944 r.

363 283

Heinz UKKAT

22.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 287

Ludwig STRESE

07.11.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

363 288

Ernst STEGAT

20.07.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.06.1944 r.

363 289

Heinz STECKLING

 

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS

363 296

Erwin RUTSCHMANN

23.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 298

Erich Rietz

03.02.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ prawdopodobnie 11.06.1940 r.

363 303

Arno POMMERENING

20.09.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.10.1941 r.

363 309

Herbert PANKNIN

30.03.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.06.1946 r.

363 310

Johannes OTTO

12.07.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

363 311

Herbert OEHME

29.12.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 02.10.1941 r.

363 314

Hans MERZ

18.05.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.02.1942 r.

363 315

Edmund MEINERT

10.09.1918

 

SS-Schutze
zgin±³ 14.02.1945 r.

363 318

Werner MARTENS

11.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 319

Karl MARQUARDT

03.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 321

Walter LUCK

26.12.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

363 322

Lothar LOTH

11.06.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1941 r.

363 323

Willi LIEKE

06.04.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.03.1942 r.

363 331

Alois KONTNY

30.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.05.1945 r.

363 333

Hans-Herbert KÖHLER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1945 r.

363 335

Herbert KLEUCKLING

21.08.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 28.07.1941 r.

363 336

Hugo KLERCH

24.04.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.04.1945 r.

363 337

Erwin KEYMEL

16.06.1918

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.08.1941 r.

363 340

Hermann HOLLSTEIN

13.02.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

363 342

Georg HÖFLI

13.09.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 08.11.1943 r.

363 345

Kurt HARTUNG

10.07.1920

 

zagin±³ w akcji 01.10.1944 r.

363 346

Helmut HAASE

22.01.1918

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1941 r.

363 347

Heinz GUTSCHE

28.08.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

363 352

Gerhard FÜLLERT

11.11.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1941 r.

363 353

Hubert FRANK

21.06.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.02.1943 r.

363 355

Wilhelm DORTH

15.02.1915

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

363 359

Helmut BORCKE

24.11.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.12.1942 r.

363 360

Fritz BLECK

28.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 361

Ulrich BEHRNS

05.08.1919

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.05.1943 r.

363 369

Gerhard DIETRICH

30.01.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

363 370

Friedrich DEIFUSS

22.03.1920

 

zagin±³ w akcji w marcu 1944 r.

363 374

Otto STRASSBERGER

08.11.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 381

Ernst MÜHLENBERG

12.05.1918

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.02.1943 r.

363 384

Julius SCHIMMELPFENNIG

15.04.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

363 391

Erich KUHR

08.09.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.10.1944 r.

363 392

Heinz MENCKE

18.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 16.03.1945 r.

363 397

Felix FORSTER

8.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 402

Konrad CHRISTIANSEN

06.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1941 r.

363 405

Karl BOSENIUS

30.06.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 17.02.1943 r.

363 408

Richard BLEY

26.12.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

363 409

Friedrich BLASSE

28.04.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 413

Fritz ASSMANN

28.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.02.1943 r.

363 414

Dietrich KOHLER

23.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

363 419

Alfred JACKSTAT

15.10.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1943 r.

363 421

Adolf SCHALL

27.05.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.
zgin±³ 20.04.1945 r.

363 422

Dietrich SCHAEFER

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 423

Joachim SÜNDERHAUF

25.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 425

Karl SIEBERT

30.01.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1941 r.

363 427

Hans ROCKSTEIN

07.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 08.03.1943 r.

363 428

Werner RICHTER

04.05.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.11.1943 r.

363 432

Klemens ZODROW

08.11.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.12.1944 r.

363 438

Rudolf KRÜGER

12.12.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

363 439

Hans-Jürgen REIFF

21.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.02.1943 r.

363 442

Gustav REBER

05.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 443

Herbert POSSINKE

25.09.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1944 r.

363 448

Joachim SCHRÖDER

04.09.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

363 450

Karl Heinz SCHNEIDER

25.02.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

363 451

Friedrich SCHNEIDER

17.03.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1941 r.

363 452

Johann SCHMIDT

16.06.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.07.1941 r.

363 457

Gerd HELMER

23.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.01.1943 r.

363 458

Karl HASENHEIER

27.07.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1943 r.

363 462

Walter FREUDENBERG

09.08.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ w listopadzie 1943 r.

363 463

Karl MEYER

02.12.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
19.07.1944 r.

363 464

Helmut MERKEL

23.08.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 465

Kurt-Otto MEGERLE

25.12.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r

363 468

Helmut LOTZ

05.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 469

Horst LENK

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

363 472

Ewald ZIELONKA

26.04.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

363 475

Karl WOLLBRÜCK

17.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 477

Kurt TEMPEL

03.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.10.1945 r.

363 482

Ernst TERNIG

29.09.1917

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zmar³ 26.07.1947 r.

363 483

Gottfried STÜRMER

07.11.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1944 r.

363 488

Ernst AHRENDT

29.12.1923

 

zgin±³ 17.12.1944 r.

363 489

Günter BACH

16.08.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

363 494

Kurt BURDACK

04.10.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1943 r.

363 501

Walter FEDER

09.10.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1944 r.

363 505

Werner FRANZ

18.12.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.07.1943 r.

363 506

Heinz FRANKE

20.05.1921

 

zgin±³ 13.04.1942 r.

363 508

Hermann GEORGES

05.07.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.06.1944 r.

363 509

August HAUZEL

10.05.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 30.09.1941 r.

363 510

Paul HARTIG

26.05.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

363 513

Heinz GÖRLITZ

25.10.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1941 r.

363 518

Karl KASPARI

11.08.1919

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.07.1944 r.

363 523

Paul-Friedrich JAHN

30.04.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

363 525

Gerhard HÖFER

18.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.10.1941 r.

363 527

Heinrich HOFFGARD

02.04.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1943 r.

363 528

Rudolf HOFMANN

26.05.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

363 530

Hans HENNECKE

25.08.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 537

Eugen KOPP

10.07.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

363 542

Egon LÜDER

04.05.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.07.1943 r.

363 544

Ludwig FABRICIUS

19.06.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 01.08.1941 r.

363 548

Erich MITTELBACH

20.02.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.11.1943 r.

363 550

Gerhard MEHNERT

29.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.09.1941 r.

363 551

Erwin MATTHEUS

30.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 552

Helmar MARTIN

15.07.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

363 555

Gerhard MÜNZNER

12.05.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.12.1944 r.

363 560

Max SCHMIDT

07.05.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.08.1942 r.

363 573

Frank PRAETORIUS

25.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

363 581

Walter SCHULTZ

17.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

363 586

Herbert WITTE

15.02.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 31.07.1941 r.

363 589

Guido WENDT

07.03.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.12.1944 r.

363 590

Fritz WASKE

13.02.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1944 r.

363 591

Rudolf VOIGT

18.06.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.04.1945 r.

363 594

Fritz ZINKE

07.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 595

Theodor ZELLE

26.12.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1943 r.

363 596

Karl WILHELM

21.11.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.01.1945 r.

363 599

Heinz WEISE

18.10.1919

 

zgin±³ 13.10.1941 r.

363 602

Helmut WAGNER

22.11.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1941 r.

363 603

Walter VOLKMANN

02.01.1922

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.02.1943 r.

363 609

Eugen TRINKLE

18.03.1918

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1943 r.

363 614

Heinz SPINDLER

08.04.1921

 

zmar³ 11.08.1947 r.

363 617

Herbert STEFAN

12.08.1920

 

 

363 621

Heinz SCHRÖDER

06.10.1919

 

SS-Schutze
zgin±³ 14.10.1941 r.

363 626

Gerald SCHNEIDER

14.02.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zmar³ 30.05.1945 r.

363 627

Günther SCHMIDT

27.09.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.03.1945 r.

363 628

Georg SCHMIDT

27.02.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 06.10.1944 r.

363 631

Otto SCHERER

08.07.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 632

Adolf SIEBERT

25.01.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1941 r.

363 635

Friedrich ROMAUS

25.05.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1942 r.

363 637

Heinrich ROGOWSKI

28.12.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.08.1941 r.

363 640

Karl RICHTER

13.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

363 649

Reinhold OLBRICHT

04.09.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1942 r.

363 650

Heinz NOWOTNIK

29.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 654

Arnold LOPPNOW

14.01.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 29.11.1941 r.

363 660

Werner KUEHN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

363 661

Hans KRUSE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

363 662

Karl KOCH

27.05.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1944 r.

363 664

Adolf KATZENBEISSER

24.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 24.03.1945 r.

363 667

Paul HARTKE

06.02.1922

 

zgin±³ 28.01.1944 r.

363 668

Horst GRUNDEMANN

21.12.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

363 669

Alfred GORZYNSKI

23.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1941 r.

363 675

Horst FUHLERT

17.11.1918

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.04.1941 r.

363 679

Hermann DRÖGMÖLLER

15.12.1915

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1943 r.

363 680

Ludwig BURDZIACK

23.07.1917

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 01.08.1945 r.

363 683

Werner DETTMER

03.04.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 21.12.1944 r.

363 685

Günther BRÜSKE

27.05.1921

 

zagin±³ w akcji 01.03.1945 r.

363 686

Karl BREIG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

363 693

Heinz SALAMON

02.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1944 r.

363 697

Franz SIEVERS

25.02.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 703

Kurt SCHMELLENKAMP

16.10.1916

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1941 r.

363 704

Heinz SCHÖN

27.06.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

363 705

Walter SCHOCK

01.09.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

363 710

Willi STEINHAUER

03.07.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 712

Eberhard STRAUB

07.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 720

Heinz LANDWEHR

17.05.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.09.1944 r.

363 722

Otto LEHMANN

27.04.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.08.1941 r.

363 723

Claus LEHMITZ

11.02.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 28.05.1940 r.

363 724

Emil LÖBERT

02.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1944 r.

363 725

Fritz LORRA

15.06.1919

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.03.1945 r.

363 726

Harro LÜBBE

23.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 728

Helmuth MADER

20.08.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 732

Albert MÖWES

03.05.1916

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.04.1945 r.

363 738

Manfred PLAEN

18.07.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1944 r.

363 740

Heinz POHLENZ

23.09.1919

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.06.1944 r.

363 741

Walter POEPPEL

12.07.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

363 745

Heinrich REDECKER

07.01.1917

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.03.1943 r.

363 748

Erich ROSANOWSKI

12.01.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.06.1940 r.

363 750

Karl RUPPEL

14.01.1915

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1944 r.

363 752

Karl HERKLOTZ

01.12.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1942 r.

363 756

Werner HARTMANN

30.10.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

363 758

Reinhard HEIDEBRECHT

06.03.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1944 r.

363 759

Alfred HEINTZEL

28.11.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1941 r.

363 761

Eitel HENTSCHEL

05.12.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.12.1943 r.

363 762

Karl HERKLOTZ

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

363 765

Harald HILMER

28.01.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.04.1941 r.

363 768

Heinrich JACOBS

18.05.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 770

Wilhelm KANDT

03.10.1918

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 30.01.1944 r.

363 771

Ernst KLEINERT

05.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 775

Walter KOERNIG

13.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1942 r.

363 778

Wilhelm KOWALIK

14.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 784

Erich KÜHN

12.03.1917

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

363 785

Erich BRANDT

27.08.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 28.05.1940 r.

363 787

Karl Heinz BURMEISTER

10.06.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.02.1945 r.

363 788

Johannes CLAUSEN

23.11.1919

 

zagin±³ w akcji 01.12.1944 r.

363 789

Fritz CONRAD

10.08.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1943 r.

363 790

Dieter DAMM

07.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

363 791

Erich DESENS

28.02.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.02.1943 r.

363 793

Helmut EMMERLING

19.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 794

Heinz FELTKAMP

18.04.1920

 

zagin±³ w akcji 01.12.1942 r.

363 795

Willi FÖRSTER

28.10.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.07.1943 r.

363 796

Walter FROESE

03.10.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 30.01.1941 r.

363 799

Rudolf APFELSTEDT

12.08.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 800

Franz ARENDT

03.12.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.06.1944 r.

363 804

Willi BUJAK

29.12.1918

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1944 r.

363 840

Gerd ROSENTAL

21.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 844

Harry BAUMANN

29.01.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 846

Erik BARZ

17.11.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 849

Adam FISCHER

03.06.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 850

Herbert CZICHON

23.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 875

Helmut MÜCKE

11.09.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1944 r.

363 883

Friedrich NAUE

21.05.1920

 

zgin±³ 28.02.1945 r.

363 899

Emil SCHÄFER

20.06.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 01.10.1941 r.

363 903

Max TAUTKUS

15.10.1916

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.02.1945 r.

363 907

Franz PAYER

05.11.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.07.1943 r.

363 908

Franz LOHNER

05.05.1918

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.10.1941 r.

363 910

Paul LANGER

23.05.1922

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.02.1943 r.

363 912

Rudolf KRETZSCHMAR

06.04.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.03.1943 r.

363 916

Willy JANZ

11.04.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

363 917

Friedrich JAGENLAUF

10.12.1919

 

SS-Schutze
zgin±³ 19.06.1940 r.

363 922

Helmut HESS

31.01.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.10.1941 r.

363 925

Georg HAUGG

17.11.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1943 r.

363 926

Friedrich HAINER

08.02.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.04.1942 r.

363 927

Kurt GÜNTHER

26.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.10.1941 r.

363 936

Richard ZIEGERT

28.12.1919

 

zgin±³ 26.04.1945 r.

363 939

Hans-Joachim WERNER

20.05.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1941 r.

363 942

Herbert WALTHER

07.10.1917

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1941 r.

363 943

Karl-Heinz WALIGORA

13.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.

363 945

Siegfried URBAN

01.10.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

363 947

Willi THOMAS

20.01.1920

 

SS-Schutze
zgin±³ 26.5.1940 r.

363 949

Friedrich STREPPEL

22.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

363 952

Horst STADER

16.03.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 953

Heinz SCHOBER

11.09.1919

 

zagin±³ w akcji 01.02.1943 r.

363 957

Wilhelm SANDER

29.09.1916

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1941 r.

363 958

Peter SANDLER

21.09.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.05.1944 r.

363 959

Manfred SACHSE

08.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r

363 960

Egon ROSENAU

14.01.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

363 962

Bruno NOBARS

11.03.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

363 964

Fritz NAGEL

19.01.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

363 975

Walter BÖHME

16.10.1918

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1943 r.

363 976

Roman BISCHL

15.03.1917

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.12.1944 r.

363 977

Günther TRENKLER

15.12.1917

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1944 r.

363 980

Hans SUTTNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

363 983

Paul HÜTT

12.06.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

363 983

Richard DUSKE

12.02.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1944 r.

363 989

Andreas RITZ

27.11.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

363 991

Rudolf WEISS

06.12.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.12.1943 r.

363 993

Egon WILLER

28.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 17.01.1945 r.

363 995

Franz VOGLER

10.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1944 r.

363 998

Ottheinrich SIMON

15.03.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.10.1941 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion