Numery cz³onków SS od 364 000 do 364 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

364 002

Heinrich PRONNECKE

01.04.1917

 

zgin±³ 20.11.1943 r.

364 004

Dietrich STOFF

20.08.1918

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1944 r.

364 009

Hans NEUMANN

02.11.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.02.1943 r.

364 011

Josef PANHOLZER

19.03.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1943 r.

364 018

Heinz MANNS

15.04.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

364 020

Willi KÖSTER

14.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.03.1943 r.

364 021

Gustav HINZ

15.06.1919

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.02.1945 r.

364 026

Egidius GRUBER

04.06.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1943 r.

364 027

Helmut HEIN

13.02.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.03.1943 r.

364 029

Georg DROBE

31.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.03.1943 r.

364 046

Horst SCHLEGEL

24.12.1919

 

SS-Sturmscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.05.1945 r.

364 050

Gerhard STOECKEL

27.12.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.03.1945 r.

364 057

Kurt BEHLERT

27.07.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1944 r.

364 060

Hans DORNSEIF

16.11.1913

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.04.1942 r.

364 061

Hermann von GARN

19.12.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15 lub 17.04.1945 r.

364 062

Anton HANDSCHUH

21.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.10.1941 r.

364 064

Heinz KRESS

22.03.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 065

Ludwig MUSSHOFF

08.06.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.09.1944 r.

364 066

Herbert RINK

23.11.1919

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

364 071

Günther ULBRICH

04.09.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1943 r.

364 073

Hans Georg SCHULZ

22.03.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

364 077

Hans-Joachim ROSS

05.02.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 083

Walter BECK

12.09.1921

 

zgin±³ 24.12.1944 r.

364 084

Fritz HOPF

28.06.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.05.1945 r.

364 090

Kurt WEINBERG

03.07.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 094

Heinz RUDOLPH

25.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 097

Walter PRÖHL

12.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 23.04.1945 r.

364 107

Karl-Friedrich GLAWE

11.10.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.02.1943 r.

364 114

Rudolf SCHILLING

25.01.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1943 r.

364 115

Karl SIMON

11.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

364 116

reinhard SELKA

21.01.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 01.08.1941 r.

364 121

Gerhard OCHSMANN

27.11.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1943 r.

364 124

Bernhard MÖGELIN

15.05.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.01.1944 r.

364 128

Eberhard JUST

13.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 137

Siegfried BEDURKE

13.03.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1944 r.

364 139

Günther LORENZ

01.12.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1943 r.

364 140

Rudolf LAUX

30.07.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 01.10.1941 r.

364 142

Heinz LANGE

18.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.11.1941 r.

364 144

Heinz KARMAAT

03.04.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.07.1943 r.

364 145

Kurt KLAUPSCHUWEIT

15.03.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.08.1944 r.

364 163

Erich WAGNER

03.07.1920

 

SS-Schutze
zgin±³ 18.02.1945 r.

364 167

Walter PLÖBSCH

18.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1943 r.

364 168

Hans MÜLLER

20.10.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1941 r.

364 172

Paul SCHOLTYSSIK

28.03.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1941 r.

364 173

Joachim BERGER

01.09.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 08.10.1941 r.

364 174

Gerhard ARNDT

27.03.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.03.1945 r.

364 175

Horst BEYER

01.12.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.12.1943 r.

364 177

Werner FISCHER

02.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

363 179

Erich BACHMANN

14.09.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.07.1943 r.

364 180

Heinz AUST

23.02.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.09.1944 r.

364 181

Wolfgang AUMÜLLER

09.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

364 185

Otto BÖLK

27.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.07.1943 r.

364 186

Karl BURKHARDT

03.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 187

Heinz BUSSACKER

21.05.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 191

Erich KAUF

15.12.1917

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zagin±³ w akcji 19.12.1942 r.

364 193

Otto HAUKE

28.01.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1941 r.

364 194

Erwin TORNOW

26.10.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1942 r.

364 195

Heinrich STÜWE

01.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1941 r.

364 201

Karl DÜRSCHKE

22.02.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 15.07.1941 r.

364 202

Helmy BIRKE

13.08.1921

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1943 r.

364 206

Anton SPENNER

02.07.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.08.1943 r.

364 207

Karl TREUTER

12.07.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.03.1945 r.

364 212

Johannes SCHLOTZEK

06.09.1922

 

zgin±³ 03.08.1941 r.

364 213

Ernst RUNGGAS

08.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 214

Arno ENGELMANN

08.06.1921

 

zagin±³ w akcji 01.02.1945 r.

364 221

Helmut GAEDE

24.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

364 222

Heinz FROBEL

26.10.1921

 

zagin±³ w akcji 01.07.1943 r.

364 231

Walter LANGE

05.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 234

Erich VOELKEL

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

364 235

Franz SEIFFERT

19.05.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.07.1944 r.

364 238

Karl FRIEDRICHS

10.02.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.10.1941 r.

364 240

Franz LADZINSKI

21.07.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 243

Hermann OBERKOFLER

19.11.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

364 248

Emil KRÜGER

30.04.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 249

Johann KOWEINDL

19.04.1919

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zmar³ 18.03.1946 r.

364 252

Max KACZYNA

25.12.1919

 

zgin±³ 02.01.1945 r.

364 264

Wolfgang PFITZNER

07.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 266

Otto WARNKE

05.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 272

Martin DOEGE

29.01.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1943 r.

364 274

Walter DEHN

01.11.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.06.1942 r.

364 276

Otto BURGHEIM

25.10.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 284

Heinrich ASSMANN

13.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1941 r.

364 288

Hermann KNOBLAUCH

 

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS

364 307

Paul KOCH

22.12.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 317

Alfred PESTITSCHEK

19.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 337

Benoni JUNKER

28.08.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 344

Jürgen WESSEL

19.07.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 353

Adolf KURRER

18.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1944 r.

364 371

Josef STUBER

13.11.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

364 373

Gerhard THIEME

06.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 379

Walter WEIGEL

07.11.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.08.1944 r.

364 380

Hugo WILLIG

04.03.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 27.08.1944 r.

364 384

Eduard ZIMMERMANN

16.02.1921

 

zagin±³ w akcji 01.09.1941 r.

364 388

Hermann KNOBLAUCH

03.05.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.04.1943 r.

364 397

Kurt MAYSCHEREK

21.07.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.04.1945 r.

364 399

Albert MÖLLER

15.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 400

Hermann MODEY

10.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 410

Rudolf NUSSBAUMER

24.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 416

Paul-Friedrich RATH

28.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.10.1943 r.

364 418

Günther REINSCH

30.11.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1943 r.

364 420

Willi RÖNNE

19.04.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.03.1945 r.

364 421

Josef ROCKINGER

19.12.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.12.1944 r.

364 423

Heinz SAFT

08.07.1920

 


zmar³ 19.12.1946 r.

364 424

Alfred SAMTLEBEN

20.03.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 27.11.1943 r.

364 426

Willi SEVERIT

18.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu awans w dniu 01.10.1944 r.

364 429

Karl SCHEIBNER

02.09.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.09.1944 r.

364 432

Walter FITTERLING

12.02.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1942 r.

364 439

Arend von GERSDORFF

21.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 441

Johann HALLER

22.08.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1943 r.

364 442

Hermann HARENBERG

24.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

363 446

Karl HENNINGER

12.09.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1941 r.

364 447

Josef EGGER

22.08.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 20.10.1941 r.

364 448

Erich ROKITTA

18.04.1918

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 31.05.1940 r.

364 449

Rudi HEYNE

23.11.1922

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1945 r.

364 452

Rudolf HORST

18.10.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 453

Alois HUBER

13.05.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

364 456

Werner JUNG

02.08.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1944 r.

364 458

Georg KERSTENS

25.02.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.02.1943 r.

364 461

Heinz ALBRECHT

23.04.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1943 r.

364 463

Friedrich BALKENHOL

31.10.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 04.10.1941 r.

364 464

Ewald BANNASCH

04.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 19.02.1945 r.

364 465

Helmut BEY

26.09.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 22.09.1941 r.

364 466

Kurt BIERBAUM

15.10.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

364 471

Hans BLECHSMIDT

26.12.1919

 

SS-Schutze
zgin±³ 01.10.1941 r.

364 473

Heinz BÜHRE

29.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1943 r.

364 477

Josef EGGER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

364 478

Sebastian EISEN

26.11.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.12.1944 r.

364 482

Emil FEDDERN

11.12.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

364 489

Helmut FLÄMMIG

19.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 491

Heinrich FRANZ

03.09.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

364 494

Franz KARSTEN

01.10.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1944 r.

363 497

Erwin KEMPE

15.07.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1943 r.

364 501

Julius BÜCHER

22.02.1916

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.06.1944 r.

364 503

Rudolf FRANK

14.12.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.05.1945 r.

364 515

Louis SCHUBERT

12.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 516

Heinz SCHULTZE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 519

Rudolf TESCH

09.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1943 r.

364 520

Gerhard VIEHWEGER

12.02.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 22.11.1941 r.

364 523

Fritz WOITE

27.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.02.1945 r.

364 530

Günter WENDE

18.08.1921

 

zagin±³ w akcji 01.01.1944 r.

364 536

Ferdinand WEILER

09.02.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.08.1944 r.

364 539

Friedrich OTTO

08.03.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.01.1945 r.

364 540

Josef NIWEK

03.07.1917

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.09.1944 r.

364 542

Alfred HAJEK

15.06.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 26.10.1944 r.

364 549

Hans Georg PIOTTER

08.01.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.12.1944 r.

364 550

Waldemar REX

01.04.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 554

Egon SCHARNITZY

28.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 557

Horst KOPPENHAGEN

06.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1942 r.

364 558

Sigismund KRAUSE

16.01.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1941 r.

364 563

Günther LIPPMANN

15.03.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.06.1944 r.

364 564

Hans FLOCKE

26.11.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1943 r.

364 565

Wolfgang FIRMENICH

09.06.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1943 r.

364 566

Alfred ENDERLEIN

14.10.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.10.1941 r.

364 567

Ewald ELTEN

09.02.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1944 r.

364 570

Walter DIEKHOFF

30.09.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1944 r.

364 571

Kurt-Günter CAMMANN

19.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1941 r.

364 575

Herbert BORN

13.04.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.04.1941 r.

364 578

Gottlieb BERNHARDT

15.01.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 579

Walter BARTELS

13.09.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 580

Franz ARBTER

05.01.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ pod koniec czerwca lub na pocz±tku lipca 1944 r.

364 581

Herbert NELDNER

04.08.1921

 

zgin±³ 23.03.1940 r.

364 583

Günter MERTINS

11.02.1918

 

zagin±³ w akcji 01.03.1945 r.

364 586

Erwin FRIEDLAND

27.11.1919

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 20.06.1940 r.

364 590

Eugen GRUDDA

12.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 592

Friedrich HÄNSCH

20.11.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.10.1941 r.

364 598

Karl HOREIS

07.10 1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 607

Fritz SUHR

05.09.1919

 

zgin±³ 22.11.1941 r.

364 608

Alfred SUHR

09.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1942 r.

364 610

Gerhard SENTKE

21.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 612

Wilfried ROPETER

11.08.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 12.04.1941 r.

364 615

Walter RETZLAFF

08.09.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.02.1943 r.

364 621

Friedrich NITACHE

18.02.1917

 

zagin±³ w akcji 01.10.1944 r.

364 622

Kurt NETSCH

21.04.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 623

Alfred ZIMMERMANN

06.11.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 625

Joachim WOLTER

23.07.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 626

Kurt Wilhelm WOBS

26.10.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1941 r.

364 631

Rudolf WIESENFARTH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

364 632

Erich WENDT

27.11.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1941 r.

364 634

Hans VOCKELMANN

28.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 637

Walter SCHMIDT

30.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.10.1944 r.

364 638

Hans SCHAUP

23.04.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1943 r.

364 639

Hartfried SCHAEFFER

17.04.1922

 

SS-Schutze
zgin±³ 28.05.1940 r.

364 645

Wolffgang JÄGER

23.01.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 09.09.1943 r.

364 648

Herbert GRUNDMANN

03.05.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1943 r.

364 651

Günter EHMKE

12.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 653

Peter CLAUSEN

27.01.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1944 r.

364 656

Ernst BÖHM

09.08.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 660

Gerhard BOLDT

09.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 663

Siegfried WILKE

16.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 04.10.1941 r.

364 673

Richard RINKER

15.08.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 674

Heinz PÜSCHEL

30.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1943 r.

364 676

Gustav OTTO

08.04.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.12.1944 r.

364 677

Wilhelm NAPIERSKI

13.02.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

364 678

Willi MÜLLER

08.03.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1941 r.

364 679

Guido MERKER

19.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 681

Joachim LAASS

13.11.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1941 r.

363 684

Fritz HEINRICH

26.08.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.12.1943 r.

363 685

Kurt HECHT

14.08.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1943 r.

364 688

Alfred GRUNERT

17.10.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1941 r.

364 689

Erwin GROSS

14.07.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 692

Fritz GERBER

16.11.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.03.1943 r.

364 694

Conrad FÜRST

30.03.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 697

Karl FALCH

09.04.1921

 

zagin±³ w akcji 28.11.1941 r.

364 700

Werner EITEL

17.05.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.02.1943 r.

364 701

Rolf CHRISTOFFERS

01.07.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1941 r.

364 711

Hermann ABT

02.02.1922

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.04.1945 r.

364 713

David MARGAIT

17.10.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.04.1943 r.

364 715

Joachim PIETZSCH

29.01.1918

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

364 721

Herbert LASCHKOWSKI

19.10.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1941 r.

364 722

Alfred LANGE

05.07.1922

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 24.11.1941 r.

364 724

Gustav KRAUSE

25.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 729

Rolf KONOW

13.03.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1941 r.

364 736

Berhard HERFURTH

21.10.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.02.1943 r.

364 738

Edmund STAUBITZER

05.04.1918

 

zgin±³ 09.06.1940 r.

364 741

Theodor WISCHMEYER

17.06.1922

 

SS-Oberrsturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 742

Heinz WENDT

10.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 743

Karl WAHL

20.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1942 r.

364 747

Kurt TIMM

30.11.1918

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1944 r.

364 749

Reinhold SCHUBERTH

08.09.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 750

Hans SCHMITT

24.12.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.12.1942 r.

364 751

Hans SCHMIDT

08.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

364 752

Joachim SCHLOMKA

22.10.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.09.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

364 753

Walter SCHIEBE

01.03.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 26.10.1941 r.

364 760

Rudolf ACHTERBERG

19.03.1920

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 21.02.1943 r.

364 762

Hans-Otto ZAPATKA

12.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 763

Heinz WULFF

08.06.1920

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zagin±³ w akcji w lipcu 1944 r.

364 764

Heinz WERNER

04.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1941 r.

364 766

Emil TESSEN

28.02.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.11.1941 r.

364 769

Horst STEINHOFF

12.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 770

Bernhard SÖLTER

04.12.1921

 

zagin±³ w akcji 01.12.1944 r.

364 771

Fritz SEELING

19.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 775

Werner SCHNICHELS

26.10.1918

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.09.1941 r.

364 777

Georg SCHÄFER

13.01.1922

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.08.1944 r.

364 780

Herbert RAMPE

30.12.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 789

Hans-Joachim NAGEL

29.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 796

Otto LUNDIUS

10.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 800

Erwin KÜHNEMANN

16.01.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1944 r.

364 803

Gottfried KRELAUS

17.07.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.08.1944 r.

364 805

Anton KNAPP

01.12.1917

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1944 r.

364 806

Peter KOCH

23.10.1919

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1943 r.

364 809

August KLAUKE

01.03.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.07.1943 r.

364 817

Wilhelm HEINRICH

06.08.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 819

Bruno HECKL

27.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 824

Hinrich GARBADE

24.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 826

Walter FUNK

17.04.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1943 r.

364 827

Peter FREIMANN

23.04.1921

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1944 r.

364 829

Heinrich EULER

11.02.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1945 r.

364 833

Max DAEMS

16.04.1921

 

SS-Schutze
zgin±³ 15.01.1941 r.

364 841

Wilhelm ARENDT

30.12.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.07.1943 r.

364 844

Kurt SACHER

30.05.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.06.1944 r.

364 845

Jürgen Robert PERSSON

06.10.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1943 r.

364 847

Werner PÄSTER

06.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 850

Walter MEY

15.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

364 851

Raimund LÜBKER

14.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 858

Albert ZAHN

29.05.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.03.1943 r.

364 859

Kurt WENZLITSCHKE

31.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 860

Joachim WENDT

21.11.1921

 

SS-Schutze
zgin±³ 12.07.1940 r.

364 863

Kurt SCHOTT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 877

Alfons FLASCHEL

16.02.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.04.1945 r.

364 890

Georg SCHMIEJA

16.05.1919

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.04.1941 r.

364 902

Heinrich FLOHR

20.03.1918

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1941 r.

364 906

Paul KURET

03.04.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 907

Wilhelm NAKOLNIG

29.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 909

Eduard MOLL

26.06.1917

 

zgin±³ 25.04.1945 r.

364 914

Ludwig LAUB

09.12.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 015

Franz PIEKARSKI

20.04.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

364 917

Erwin NAU

15.02.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 918

Severin ANDRE

14.06.1917

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.09.1941 r.

364 919

Franz WÖLFL

12.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.02.1943 r.

364 926

Karl-Heinz KLUNKER

11.10.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

364 927

Rudolf KÜHNE

12.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 931

Siegfried LORENZ

10.06.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 934

Ludwig FICHTER

15.09.1914

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.06.1940 r.

364 941

Josef HEINZL

03.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckiej niewoli

364 947

Georg FOGE

07.03.1920

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.03.1944 r.

364 950

Hans ARNOLD

02.03.1917

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.04.1942 r.

364 951

Heinrich WETZEL

19.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

364 955

Arnold SCHRÖDER

19.07.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1942 r.

364 962

Hubert KRONENBERG

05.01.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.08.1944 r.

364 966

Leopold HUPFELD

26.02.1920

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

364 971

Karl GROTHE

03.02.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.01.1944 r.

364 982

Georg ISECKE

12.05.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

364 983

Herbert HOLZHAUER

27.08.1920

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

364 985

Fritz GEORGI

02.08.1917

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.12.1943 r.

364 994

Friedrich WARNK

30.10.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

364 995

Berthold WAGNER

23.06.1921

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.03.1945 r.

364 996

Kurt SOMMER

10.06.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion