Numery cz³onków SS od 37 000 do 37 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

37 012

Otto STRAUBE

 

 

SS-Rottenführer

37 018

Berthold LINGNER

 

 

SS-Rottenführer

37 019

Ernst HICHERT

 

 

SS-Scharführer

37 028

Karl HEINEMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

37 030

Matthias ZENKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

37 036

Wilhelm ZEISS

 

 

SS-Sturmmann

37 040

Christian KAPPES

 

 

SS-Sturmmann

37 042

Albert SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

37 044

Josef KLIEM

 

 

SS-Mann

37 053

Fritz REYER

 

 

SS-Sturmmann

37 068

Anton BREEMANN

 

 

SS-Rottenführer

37 087

Richard JAKOB

 

 

SS-Rottenführer

37 093

Max REICH

13.05.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

37 098

Karl ORF

19.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

37 101

Bernhard HARTMANN

 

 

SS-Sturmmann

37 111

Paul DUNKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

37 119

Hans PLÖGER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

37 133

Willi SEYDA

29.03.1911

1 265 698

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

37 135

Rudolf RIEPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 141

Anton LAACKMANN

08.05.1910

1 292 051

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

37 143

Theo HENNING

 

218 367

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

37 144

Adolf STELBRINK

 

 

SS-Scharführer

37 155

Raimund BUSSE

11.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

37 156

Rudolf HÖCKER

29.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

37 163

August HARBAUM

25.03.1913

1 264 669

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

37 165

Rudolf BENDZULLA

 

 

SS-Oberscharführer

37 194

Günther KRAMME

16.09.1909

940 981

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

37 195

Paul KORTE

 

 

SS-Unterscharführer

37 199

Ewald LINDENBERG

14.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

37 201

Alfred RICHTER

13.02.1892

1 039 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

37 204

Anton HOFFMEISTER

23.01.1895

987 504

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

37 237

Hans MICKELEIT

19.03.1898

862 154

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

37 238

Fritz HERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

37 253

Hugo SCHMIDTSTIEFEN

14.09.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

37 278

Werner FRÄDRICH

09.12.1909

986 873

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

37 281

Gustav UHLENBURG

14.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

37 292

Heinrich EVERS

 

 

SS-Rottenführer

37 293

Otto EICKE

 

 

SS-Unterscharführer

37 301

Eduard FEIST

14.03.1901

572 936

SS-Unterturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

37 305

Gustav BRUMUND

 

 

SS-Unterscharführer

37 308

Friedrich GERSMEYER

22.04.1909

346 281>

SS-Untersturnführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

37 323

Peter EGGERS

 

 

SS-Unterscharführer

37 325

Ernst CLAUSSEN

 

 

SS-Unterscharführer

37 332

Rudolf TIEDEMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

37 338

Robert STEEN

 

 

SS-Sturmmann

37 341

Adolf SEYDEL

 

 

SS-Rottenführer

37 342

Herbert ROHLF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

37 349

Oskar PETERSEN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

37 354

Walter GROTH

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

37 358

Hans BEHR

29.04.1915

1 250 038

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

37 359

Andreas BOSSEN

07.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

37 362

Hans ANDRESEN

23.04.1902

1 409 013

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

37 363

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

37 367

Walter HERFORTH

12.02.1906

459 463

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

37 368

Ludwig OTZEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

37 370

Alfred SOLTERBECK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

37 372

Walter SCHMALJOHANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

37 373

Kurt ROTZOLL

 

 

SS-Unterscharführer

37 376

Ernst STEINBECK

19.12.1910

753 389

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

37 381

Walter SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

37 393

Walfried HÖHNE

22.04.1909

368 091

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

37 394

Erwin BERWICK

23.10.1896

582 012

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

37 398

Bruno WERNICKE

 

470 487

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

37 404

Walter TERREY

31.03.1909

284 739

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

37 407

Waldemar BORK

 

 

SS-Oberscharführer

37 409

Werner KOESTER

 

 

SS-Sturmmann

37 411

Erich ROIK

 

 

SS-Oberscharführer

37 416

Gerhard WESTPHAL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

37 418

Joachim MEISSNER

05.05.1908

1 217 646

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 419

Wilhelm KLUGE

03.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

37 426

Fritz SCHWEDTKE

17.03.1906

805 897

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

37 429

Willy SCHMOLLING

 

 

SS-Hauptscharführer

37 430

Werner EICHERT

18.12.1913

1 268 860

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.08.1943 r.

37 448

Bruno STARK

 

 

SS-Unterscharführer

37 450

Georg VEY

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

37 470

Walter BESANG

 

 

SS-Unterscharführer

37 473

Ulrich HINRICHS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 480

Franz PACHER

26.12.1910

441 133

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

37 481

Rudolf UMINSKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

37 482

Franz PROHASKA

 

 

SS-Mann

37 491

Adolf HRUBESCH

22.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

37 494

Emil Talbot von PISTOR

14.08.1906

900 216

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

37 496

Max GRILLMAYR

01.08.1908

196 393

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.05.1942 r.

37 498

Dr. Eduand SPONER

06.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

37 502

Rudolf SCHREMS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 504

Alfred FASCHING

12.12.1911

784 884

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

37 507

Michael von PISTOR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 515

Josef MEISE

 

 

SS-Hauptscharführer

37 517

Hans KNÖGLER

 

 

SS-Hauptscharführer

37 524

Josef MAIREDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

37 526

Alfred WOJTEK

23.07.1904

510 922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

37 528

Erwin JESIONEK

13.10.1906

781 756

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

37 529

Ludwig STIGLER

27.05.1906

685 631

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

37 533

Ernst SENGSEIS

30.12.1911

614 679

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

37 539

Paul KAESER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

37 540

Josef BARTA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

37 546

Adolf PAZELT

01.06.1900

1 080 274

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

37 551

Dr Lorenz HOLLFELDER

18.04.1897

571 861

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

37 557

Andreas SCHLEICH

07.11.1908

348 924

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

37 571

Benedikt KARG

22.06.1901

32 800

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

37 572

Karl WALCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

37 574

Emil POHLE

15.06.1904

1 200 702

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

37 578

Anton IPFLING

21.04.1893

1 012 072

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

37 579

Martin SCHMID

08.11.1894

1 062 010

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

37 580

Josef WAGNER

07.02.1897

1 026 119

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

37 583

Hans STEGMANN

 

 

SS-Oberscharführer

37 584

Erwin SCHEID

18.01.1901

1 200 860

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

37 589

Georg HOFMANN

01.02.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

37 593

Hans BRUNNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.<

37 598

Wilhelm BAUTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 606

Xaver SCHUHMACHER

15.03.1901

1 275 220

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

37 607

Karl THEIS

01.07.1901

873 958

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

37 612

Max MÜLLER

26.06.1886

916 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

37 617

Hermann JAKOB

 

 

SS-Oberscharführer

37 619

Georg SCHWARZHUBER

 

 

SS-Rottenführer

37 624

Josef MATT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

37 626

Friedrich WEICKERT

 

 

SS-Rottenführer

37 628

Hans REINHARDT

 

 

SS-Scharführer

37 633

Fritz LINGG

 

 

SS-Scharführer

37 644

Max KOEGEL

16.10.1895

1 179 781

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

37 651

Josef NICOLAI

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

37 658

Xaver SCHNÖLLER

07.02.1908

320 540

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

37 659

Franz BAUMEISTER

 

 

SS-Unterscharführer

37 669

Adam LENZI

 

 

SS-Sturmmann

37 670

Johann SCHMAUS

25.03.1909

1 232 782

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

37 671

Ernst GUTMANN

28.07.1912

1 232 800

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

37 674

Hans SCHMUCKER

 

 

SS-Hauptscharführer

37 676

Friedrich BÄUERLEIN

01.11.1903

404 982

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

37 694

Karl STÖLZLE

 

 

SS-Scharführer

37 719

Georg LÖRNER

17.02.1899

676 772

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

37 720

Max GIMPL

02.10.1909

1 231 218

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

37 727

Henry STAUCK

26.04.1891

1 314 142

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

37 746

Berthold KRÜGER

 

 

SS-Unterscharführer

37 747

Martin HASELMANN

23.05.1897

750 823

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

37 749

Josef SCHMID

17.09.1899

1 041 310

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

37 754

Eduard HAGER

09.07.1905

1 231 243

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

37 759

Wilhelm HAUSSMANN

30.10.1912

1 041 148

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

37 761

Hermann BILLING

24.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

37 763

Friedrich MEYER

08.12.1901

1 314 310

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

37 765

Theodor SCHEIDIG

22.11.1902

1 003 277

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

37 766

Reinhard WIECH

17.02.1907

1 215 830

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

37 768

Gottfried SCHWARZ

03.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgina³ 19.06.1944 r.

37 774

Georg TRAPP

 

 

SS-Rottenführer

37 783

Franz MARTIN

17.08.1895

30 924

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

37 787

Walter LUTHARDT

06.05.1904

66 752

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

37 809

Max BÜSCHEL

27.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

37 844

Benno KUHR

06.12.1896

126 661

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

37 845

Peter FREYTAG

 

 

SS-Untersturmführer

37 846

Karl MÖCKEL

 

 

SS-Unterscharführer

37 851

Richard RITTER

 

 

SS-Scharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

37 856

Hermann WUNDERLICH

 

 

SS-Rottenführer

37 883

Fritz KLEWE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

37 887

Karl BERESWILL

 

 

SS-Unterscharführer

37 902

Ludwig SCHIMPF

18.07.1902

1 310 640

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

37 907

Richard FREY

09.10.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

37 911

Alois DRESSLER

 

 

SS-Sturmmann

37 915

Franz GLAS

 

 

SS-Oberscharführer

37 919

Karl VOLKMER

 

 

SS-Unterscharführer

37 925

Willi VOLKMER

 

 

SS-Rottenführer

37 926

Walter WEYLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

37 938

Fritz KAYSING

 

 

SS-Oberscharführer

37 958

Jakob TEXTOR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

37 960

Hermann GUELLICH

 

 

SS-Unterscharführer

37 966

Fritz MUNDHENKE

15.02.1898

1 031 675

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

37 967

Eugen PAUL

04.10.1899

1 311 766

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

37 970

August POTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion