Numery cz³onków SS od 38 000 do 38 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

38 003

Fritz KOHLBORN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

38 007

Karl WOLF

08.04.1910

188 697

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

38 008

Richard MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

38 012

Ludwig DÖRR

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

38 019

Karl PREFI

09.05.1899

1 031 466

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

38 020

Franz SCHMITT

07.07.1900

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

38 030

Herbert ANDRAE

25.08.1907

400 353

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 035

Daniel LEISTER

 

 

SS-Unterscharführer

38 040

Friedrich GREIN

 

 

SS-Scharführer

38 047

Christian HAMMER

05.03.1889

989 566

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.08.1938 r.

38 051

Fritz WERNECKE

 

 

SS-Scharführer

38 052

Josef ASCH

07.10.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

38 059

Friedrich SCHWEIZER

 

 

SS-Hauptscharführer

38 070

Josef MOHNEN

 

 

SS-Rottenführer

38 073

Lothar SCHRÖDER

07.11.1902

1 373 059

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

38 078

Wilhelm HOLDER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

38 080

Karl REISSING

12.10.1891

376 273

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

38 084

Richard ACKERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

38 085

Helmut DAUR

 

 

SS-Scharführer

38 096

Erich KUTTER

18.07.1906

582 471

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

38 105

Karl LUTZ

 

 

SS-Rottenführer

38 110

Adam REICHARDT

 

 

SS-Rottenführer

38 112

Ulrich BESCH

06.03.1913

467 223

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

38 114

Theodor DANNECKER

 

 

SS-Hauptsturmführer

38 117

Gottlob WANDEL

19.02.1910

164 229

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

38 120

Otto BUYER

28.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 26.06.1944 r.

38 134

Max WINKLER

17.03.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

38 139

Adolf BAZ

 

 

SS-Mann

38 142

Lambert ZELLER

 

 

SS-Oberscharführer

38 145

Albert KIEDAISCH

 

 

SS-Oberscharführer

38 155

Hans BOHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

38 158

Kurt GOSSLER

21.10.1904

66 843

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

38 171

Ewald KEYK

25.05.1911

1 240 457

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

38 172

Gustav NYMWEGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 174

Ludwig SCHREINER

27.07.1892

1 014 476

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

38 176

Hugo HÜBNER

 

 

SS-Scharführer

38 183

Anton PULLICH

 

 

SS-Unterscharführer

38 192

Rudolf AUGUSTIN

16.05.1903

1 269 716

SS-Sturmbannführer

38 195

Hans ZANDERS

23.03.1908

1 168 463

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

38 208

Ernst GLITTENBERG

28.12.1912

1 036 800

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

38 212

Ferdinand MENGES

10.06.1909

637 109

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

38 218

Wilhelm WEBER

17.07.1898

820 211

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

38 244

Ernst KUHLEBER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

38 245

Kurt GALLASCH

 

 

SS-Unterscharführer
09.01.1939 r. - wykluczony z SS

38 259

Hermann KOENIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

38 262

Peter DOHR

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

38 289

Dr Alfred HUPPERTSBERG

29.07.1906

55 662

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

38 290

Erhard GÖTZ

 

226 365

SS-Obersturmführer

38 293

Richard KAMINSKI

06.04.1895

963 842

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 297

Julius BECHTHOLD

14.03.1898

490 096

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

38 309

Alfred PAUL

 

 

SS-Hauptscharführer

38 313

Walter BECKER

 

 

SS-Scharführer

38 314

Josef THYSSEN

 

 

SS-Rottenführer

38 320

Grehard KRUSE

03.11.1907

535 736

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

38 321

Friedrich NEEB

24.06.1907

46 017

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

38 327

Edmund SCHMITZ

12.04.1909

710 249

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

38 332

Emil LENGWENAT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

38 337

Wilhelm HEINZE

 

 

SS-Scharführer

38 344

Wilhelm CAPPEL

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 31.08.1937 r.

38 347

Heinz KÜRTEN

 

 

SS-Rottenführer

38 353

Adolf ROTH

04.12.1897

37 331

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

38 354

Willi SCHIMANSKI

24.07.1897

 

SS-Rottenführer

38 376

Erich FEHR

 

 

SS-Scharführer

38 378

Heinz HÜLSMANN

21.02.1910

1 166 440

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

38 388

Bernhard SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

38 390

Wilhelm FRÜTEL

 

 

SS-Oberscharführer

38 394

Walter PORTUGALL

02.04.1911

1 073 168

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

38 403

Wilhelm BERKAMP

 

 

SS-Scharführer

38 425

Hugo PANGSY

 

 

SS-Scharführer

38 431

Anton GRODITZKI

 

 

SS-Unterscharführer

38 444

Robert BRITZ

01.05.1903

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

38 447

Eugen PANTHEL

 

 

SS-Oberscharführer

38 451

Herbert LÜCKE

08.10.1894

354 820

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

38 476

Heinrich TOFAHRN

 

 

SS-Hauptscharführer

38 481

Wilhelm RITZENHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

38 500

Franz SCHWARZ

27.11.1875

6

SS-Oberstgruppenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

38 506

Herbert AUST

14.05.1913

535 814

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

38 516

Erich LEMPA

 

 

SS-Oberscharführer

38 523

Reinhold STEIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

38 525

Emil HERRMANN

15.10.1907

978 514

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

38 528

Wilhelm SCHEPERS

 

 

SS-Scharführer

38 538

Heinrich FRINTROP

20.07.1907

298 945

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

38 540

Arthur PAULS

 

 

SS-Unterscharführer

38 542

Hans KOENEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

38 553

Heinrich DARMSTADT

 

 

SS-Unterscharführer

38 555

Hermann HESEL

 

 

SS-Rottenführer

38 568

Walter TETSCH

 

 

SS-Unterscharführer

38 573

Wilhelm RUHL

14.08.1897

1 201 806

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

38 577

Hans SCAPPINI

28.04.1912

1 354 655

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.06.1944 r.

38 580

Helmut NAHM

12.11.1911

1 346 491

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

38 584

Ludwig HERPEL

19.11.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

38 591

Adolf STROH

 

 

SS-Sturmmann

38 594

Richard WILHELM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

38 599

Werner VELTE

 

 

SS-Rottenführer

38 606

Walter KEHM

 

 

SS-Rottenführer

38 607

Heinrich KORTZ

13.08.1896

953 827

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

38 608

Fritz FÖRSTERLING

31.10.1901

1 354 472

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

38 611

Georg STEINHÄUSER

 

 

SS-Sturmmann

38 627

Carlo SCHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

38 634

Waldemar FREITAG

20.11.1898

1 232 354

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 655

Karl BEETZ

 

 

SS-Sturmmann

38 662

Paul KERN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

38 663

Karl MÜLLER

06.11.1903

280 582

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04 1939 r.

38 667

Georg HAERDEL

10.03.1890

132 912

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

38 672

Emil HAPPEL

18.10.1909

827 707

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

38 678

Eduard HARTMANN

 

 

SS-Unterscharführer

38 686

Matthias KLEIN

 

 

SS-Sturmmann

38 689

Peter NOLL

 

 

SS-Oberscharführer

38 693

Nicolaus MÜLLER

01.05.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

38 694

Hermann BAUR

15.05.1907

827 323

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

38 704

Kurt EMMERICH

 

 

SS-Rottenführer

38 707

Friedrich DERN

05.03.1896

1 202 729

SS-Standartenführer, oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

38 708

Philipp KÄMMERER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

38 710

Wilhelm SCHREIBER

25.11.1900

1 202 709

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 728

Georg SCHAFFNER

 

 

SS-Oberscharführer

38 750

Karl HIRTES

14.06.1899

1 229 468

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 763

Karl ZIEGEL

 

 

SS-Scharführer

38 766

Friedrich SCHÖN

13.10.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

38 780

Ernst RIES

 

 

SS-Unterscharführer

38 781

Walther SCHNEIDER

25.09.1894

416 380

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

38 791

Hans STENNER

 

 

SS-Scharführer

38 799

Eugen HETZERT

 

 

SS-Rottenführer

38 805

Christian SCHOLZ

02.09.1908

341 472

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

38 811

Jakob GRÄF

 

 

SS-Unterscharführer

38 812

Ernst BRUDER

 

 

SS-Oberscharführer

38 818

Karl HARDT

 

 

SS-Sturmmann

38 825

Christian FUCHS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

38 831

Georg TRAUTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

38 843

Anton DIETZ

19.07.1908

76 925

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

38 844

Heinrich BENDER

 

 

SS-Rottenführer

38 848

Hans DIETZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

38 852

Heinrich NAUMANN

13.04.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w maju 1945 r. w Berlinie

38 859

Erich SEYB

07.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

38 860

Louis GRUNEWALD

 

 

SS-Scharführer
zgin±³ 06.08.1941 r.

38 863

Kurt BEYER

 

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ 25.04.1942 r.

38 866

Willi GRÜNEWALD

 

 

SS-Rottenführer
zgin±³ 19.04.1941 r.

38 867

Adolf OTTERBEIN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

38 883

Hans NUNGESSER

 

 

SS-Sturmmann

38 886

Wilhelm DIETRICH

17.11.1912

693 321

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.03.1944 r.

38 887

Paul GROSSMANN

21.01.1887

947 593

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

38 890

Heinz STRASSBURGER

 

 

SS-Scharführer

38 895

Albert RUHL

17.11.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

38 898

Hans WAHL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

38 905

Rudolf SCHOLZ

10.10.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

38 906

Horst SCHÜTTE

06.08.1908

650 801

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

38 908

Heinrich BALZER

24.12.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

38 917

Emil GESSNER

 

 

SS-Sturmmann

38 923

Konrad KATZMANN

 

 

SS-Rottenführer

38 942

Wilhelm WEBER

 

 

SS-Mann

38 948

Franz HUNOLD

31.05.1898

748 168

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

38 952

Walter BRAUNE

10.11.1900

892 066

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

38 964

Wilhelm STAUDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

38 978

Theodor WEISS

 

616 202

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

38 984

Heinrich GÖRLING

 

 

SS-Scharführer

38 991

Karl BÖGERLING

 

 

SS-Rottenführer

38 992

Dr Alfred MEYER zu JÖLLENBECK

06.02.1901

987 371

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

38 997

Bruno SAUER

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion