Numery cz³onków SS od 39 000 do 39 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

39 015

Walter GOLDSCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

39 020

Franz DESSMETRE

05.09.1894

173 948

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

39 023

Albert STRACKE

 

 

SS-Unterscharführer

39 029

Ewald SCHÜSSLER

 

 

SS-Scharführer

39 041

Ernst BURKARD

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - zgin±³ 06.07.1943 r.

39 053

Julius DIECKMANN

02.09.1904

241 995

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

39 058

Julius ROSENÖGGER

16.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

39 061

Hugo HOMANN

 

 

SS-Scharführer

39 064

August ROTT

 

 

SS-Hauptscharführer

39 067

Heinrich KLUWE

 

 

SS-Unterscharführer

39 077

Heinrich BARTENS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

39 086

Hans WIRTH

 

 

SS-Mann

39 088

Sigmund von HALASZ

16.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 28.10.1944 r.

39 091

Heinz HOFFMANN

25.01.1910

268 643

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

39 097

August REDECKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

39 098

Kurt POSKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

39 099

Hermann HENSCHEN

13.11.1911

234 061

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

39 107

Wilhelm HOFFMANN

03.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 01.07.1944 r.

39 109

Wilhelm GEHSE

 

 

SS-Rottenführer
23.04.1938 r. - wykluczony z SS

39 110

Wilhelm SEEGERS

 

 

SS-Hauptscharführer

39 111

Friedrich EHRHARDT

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

39 112

Dr Hermann LEHMANN

12.12.1897

1 172 867

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

39 121

August BURCHARD

10.12.1902

792 320

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

39 122

Henry TIMME

28.12.1902

325 400

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

39 125

Wilhelm WESSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 128

Hermann GLOCKMANN

 

 

SS-Oberscharführer

39 131

Günther THODE

20.07.1911

1 172 944

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

39 134

Georg-Waldemar RÖSCH

12.11.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

39 138

Berthold HAHN

 

976 149

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

39 140

Albert SCHUSTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

39 141

Karl STITZ

 

 

SS-Unterscharführer

39 143

Ludwig FREISE

19.01.1909

351 332

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

39 149

Hans ALVERMANN

20.05.1913

1 285 635

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

39 151

Maximilian HORA

21.01 1897

877 735

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

39 152

Friedrich LATTMANN

02.08.1899

792 374

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

39 158

Hans CLÜVER

26.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

39 160

Henry BRAND

 

 

SS-Rottenführer

39 165

August MEYER

12.09.1900

628 770

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

39 172

Helmut KOOBS

26.02.1910

546 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

39 173

Hellmuth THÖLE

07.04.1911

919 935

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

39 175

Helmut HÜHNE

11.02.1914

496 661

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

39 176

Berthold WITTMER

05.03.1879

181 537

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

39 177

Wilhelm BITTRICH

26.02.1894

829 700

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 01.08.1944 r.

39 178

Dr Walter LÜDEKE

02.03.1897

183 410

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 179

Alfred HALL

 

602 485

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

39 187

Valentin GERNDT

27.07.1913

830 296

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.01.1942 r.

39 188

Kurt HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

39 196

Hans FÜLLGRAF

 

449 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

39 197

Berthold TESSENDORF

06.10.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

39 198

Erich KLEFF

 

 

SS-Scharführer

39 200

Wolf FEIGE

01.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

39 201

Fritz MLOSCH

18.11.1894

1 043 567

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

39 208

Gustav NOACK

22.05.1894

543 031

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 214

Richard THIEL

09.03.1901

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

39 223

Paul JAKOBI

 

 

SS-Scharführer

39 230

Wilhelm SKORING

06.09.1906

235 191

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

39 231

Hermann SKORING

22.04.1908

1 267 356

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

39 238

Wilhelm THIELE

06.09.1896

660 220

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zgin±³ 24.07.1941 r.

39 250

Georg REICHE

23.10.1898

730 865

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

39 254

Arthur LIEBEHENSCHEL

25.11.1901

932 766

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.

39 255

Alfred GROSS

 

 

SS-Untersturmführer

39 262

Gustav SEILER

 

 

SS-Scharführer

39 264

Heinz BENNUNG

07.08.1910

174 471

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1944 r.

39 269

Walter HEINZE

01.06.1910

302 469

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

39 273

Karl RISSMANN

 

 

SS-Unterscharführer

39 278

Erich BARTELT

 

 

SS-Scharführer

39 284

Paul VAHLDIECK

 

 

SS-Rottenführer

39 286

Heinz ERRELIS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

39 289

Willi ROSS

 

 

SS-Unterscharführer

39 292

Harry JOBST

30.07.1909

585 445

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

39 299

Hermann ABENDROTH

30.07.1897

516 708

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

39 307

Kurt EHMKE

 

 

SS-Unterscharführer

39 310

Rudolf AUERSWALD

27.02.1891

471 244

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

39 315

Otto WILDE

26.11.1902

39 458

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

39 316

Kurt ROHLOFF

27.07.1898

786 236

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 320

Hans MÜLLER

15.09.1899

779 277

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

39 321

Albert SCHULZE

11.09.1886

749 247

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

39 338

Bernhard BRUMMERT

08.09.1895

1 027 514

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

39 343

Ewald BILLWOCK

 

 

SS-Rottenführer

39 345

Willy IGNATZ

 

 

SS-Oberscharführer

39 347

Otto SCHWERDTFEGER

 

 

SS-Hauptscharführer

39 358

Fritz MEINHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 372

Walter BAECKER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.01.1943 r.

39 379

August LAUTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 388

Hans SEIZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

39 389

Kurt SCHILDHAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

39 391

Walter DONATH

 

 

SS-Scharführer

39 392

Herbert STAGE

23.07.1905

1 255 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

39 394

Kurt RÜHLICKE

25.10.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

39 402

Heinrich KLING

10.09.1913

1 254 524

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

39 405

Albert RÖMER

12.01.1906

127 537

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

39 406

Gerhard ROEMER

 

 

SS-Unterscharführer

39 407

Hans SCHULZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

39 408

Fritz DZIENGEL

29.08.1899

844 388

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

39 410

Ferdinand GROTH

14.02.1891

309 693

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

39 414

Lothar TENNSTAEDT

03.01.1905

655 553

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

39 418

Benno BARK

 

 

SS-Unterscharführer

39 421

Ewald von MASSOW

17.04.1869

315 743

SS-Gruppenführer - awans w dniu 17.04.1939 r.

39 422

Dr Karl SEIT

30.07.1894

57 454

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1944 r.

39 426

Dr Erich MÜLLER

09.10.1897

888 403

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1942 r.

39 459

Hans MOLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 463

Richard GLÜCK

 

 

SS-Scharführer

39 465

Silvan FEGG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

39 466

Lorenz LÖV

07.09.1902

1 059 274

SS-Untersturmführer - awans w dniu 07.04.1934 r.

39 469

Georg MÜLLER

11.04.1899

1 316 521

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

39 471

Max ETTINGER

18.06.1899

1 200 148

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

39 474

Fridolin ZUGMANN

14.07.1901

1 117 754

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 475

Erich BRANDL

11.07.1901

992 589

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

39 476

Hans BRAUN

16.10.1902

1 200 013

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

39 477

Guntram PFLAUM

13.04.1903

1 200 703

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 480

Karl BRAIG

05.06.1904

695 263

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

39 482

Georg WOLF

11.04.1881

1 275 315

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

39 486

Peter GLAHN

06.06.1896

894 234

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 491

Josef PFAFFENZELLER

30.07.1902

1 275 130

SS-Untersturmführer- awans w dniu 11.09.1938 r.

39 492

Julian SCHERNER

23.09.1895

865 027

SS-Oberführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 01.03.1940 r.

39 493

Fritz SCHLEIFER

25.03.1900

386 039

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

39 500

Josef UMBRICHT

 

 

SS-Untersturmführer

39 501

Hans SCHWAB

 

 

SS-Oberscharführer

39 502

Josef SCHÖPF

26.04.1908

992 753

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

39 505

Karl SCHEID

04.10.1889

1 275 219

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 507

Georg NEIDL

 

1 332 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1935 r.

39 509

Hans RÖHRL

30.09.1896

3 301

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

39 510

Fritz GREIM

13.05.1896

826

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.02.1935 r.

39 511

Franz WINZINGER

08.11.1898

1 275 304

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

39 517

Fritz WITTL

20.09.1912

1 283 209

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1941 r.

39 521

Josef BISCHOF

 

 

SS-Unterscharführer

39 522

Max LIPPERT

15.07.1908

677 772

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

39 524

Alfons ZACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

39 525

Gebhard MAY

10.02.1913

1 200 632

SS-Hauptsturmführer

39 526

Hans SCHILLING

07.12.1894

235 735

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

39 529

Josef MEHLEM

 

 

SS-Hauptscharführer

39 533

Hans WIEDUWILT

21.12.1909

230 226

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

39 546

Karl FÖLLING

 

 

SS-Unterscharführer

39 556

Richard NEIDIG

 

 

SS-Scharführer

39 580

Fritz RIEMENSCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 582

Paul GRABOWSKI

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

39 585

Robert WESSEL

22.03.1904

724 345

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

39 587

Konrad HECK

 

 

SS-Rottenführer

39 600

Willi HUESCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 602

Herbert CHRISTIANSEN

05.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

39 619

Ferdinand HÜTTENMEISTER

 

 

SS-Scharführer

39 635

Friedrich LÖSKEN

 

 

SS-Unterscharführer

39 646

Wilhelm WEITZ

16.09.1885

811 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

39 649

Wolf PRÖLSS

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

39 671

Oskar KOCH

09.06.1907

169 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

39 672

Ernst MÜLLER

04.10.1898

1 148 017

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

39 673

Arthur HILD

05.02.1899

1 276 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

39 683

Fritz ARNDT

 

 

SS-Scharführer
zgin±³ 11.06.1940 r.

39 684

Hellmuth FRIEDRICH

 

 

SS-Scharführer

39 692

Fritz APPELL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

39 697

Peter SCHLADE

 

 

SS-Rottenführer

39 698

Gerhard WOESTMANN

11.11.1899

846 228

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

39 712

Erhard HARRIES

13.03.1912

1 396 578

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 717

Wilhelm THIES

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

39 719

Franz BREITHAUPT

08.12.1880

602 663

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

39 724

Wilhelm DOMIDIAN

17.04.1898

1 045 118

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

39 726

Ludwig HERGET

23.09.1902

1 282 776

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

39 728

Franz ZIMMERMANN

16.05.1909

577 076

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

39 729

Hans Georg KAULARD

23.05.1910

827 297

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

39 747

Ernst ROSENSTOCK

18.02.1897

263 872

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

39 750

Carl SCHÜTZ

 

 

SS-Hauptsturmführer

39 758

Otto ANDREAS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

39 761

Georg ZOCK

 

 

SS-Hauptscharführer

39 764

Wilhelm SCHILLINGS

 

 

SS-Scharführer

39 765

Willi LAMMERTZ

11.02.1912

434 782

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

39 767

Heinrich MASBENDER

12.11.1906

1 241 802

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 789

Karl GÖKING

 

 

SS-Scharführer

39 792

Wilhelm KUHLMANN

16.10.1910

967 978

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

39 793

Fritz RABENECK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

39 799

Martin SUNDERMEYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

39 800

Hans NAGEL

 

 

SS-Scharführer

39 801

Gustav MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

39 815

Fritz KARLE

 

 

SS-Unterscharführer

39 825

Heinz PFEILSTICKER

26.09.1909

1 264 280

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

39 829

Karl Heinz DEISS

29.09.1911

1 264 103

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

39 831

Heinrich ZÖLZER

 

 

SS-Rottenführer

39 838

Gustav ROSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

39 844

Gustav SOMMERFELD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

39 849

Albert PETER

 

 

SS-Sturmmann

39 854

Herbert GILLE

08.03.1897

537 337

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

39 855

Ernst HEIMESATH

09.06.1891

1 283 919

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

39 857

Heinrich UHLENHAUT

29.09.1905

1 058 592

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

39 869

Hans-Heinrich BAUER

14.12.1906

884 247

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

39 870

Kurt GELLERT

05.08.1909

349 095

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 878

Friedrich MÜLLER

28.03.1904

1 407 646

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 884

Dr Adolf SCHIEREFF

16.06.1886

736 884

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

39 885

Prof Dr Rudolf MENTZEL

28.04.1900

2 937

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

39 886

Wilhelm FISCHER

31.08.1901

1 058 770

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

39 887

Karl MERZ

12.11.1892

593 851

SS-Hauptsturmführer
02.06.1938 r. odchodzi z SS

39 888

Otto HACHMEISTER

31.12.1892

109 907

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

39 890

Dietrich KRUIT

 

 

SS-Rottenführer

39 893

Erich PAPE

19.11.1905

806 599

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 896

Klaus LESSING

27.04.1911

1 066 510

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

39 901

Enno HINRICHS

02.07.1909

1 066 371

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

39 912

Max WINKLER

28.11.1886

380 747

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

39 918

Walter REINHOLDT

12.09.1904

422 024

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

39 920

Harry RÖHNERT

 

 

SS-Unterscharführer

39 922

Richard PETZOLD

 

 

SS-Sturmmann

39 926

Werner CLAUS

 

 

SS-Rottenführer

39 927

Kurt STROBEL

03.10.1913

1 254 334

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

39 930

Erich BÖTTGER

23.06.1895

730 324

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

39 933

Willi BERNDT

04.09.1899

875 426

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

39 948

Walter JOKSCH

21.02.1908

732 247

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

39 959

Oskar GOLL

 

 

SS-Untersturmführer

39 966

Erich GLASER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

39 974

Johannes FRENZEL

21.12.1902

565 596

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

39 994

Fritz DOERING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

39 996

Alfred HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion