Numery cz³onków SS od 4 000 do 4 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

4 002

Jakob LANG

20.01.1896

356 762

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 004

Fritz MOCK

20.08.1899

313 393

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 006

Heinrich MERMAGEN

17.11.1904

131 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
30.06.1938 r. - odchodzi z SS

4 008

Willi HALBERSTAD

21.08.1896

283 368

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 009

Kurt HARTMANN

24.05.1904

66 265

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 010

Walter SCHMIDT

30.04.1906

123 859

SS-Standartenführer - awans w dniu 27.02.1943 r.

4 011

Max MÜLLER

30.01.1900

306 156

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 012

Arno AURIN

06.05.1901

213 989

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 013

Hermann NEBLING

10.01.1902

298 097

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 014

Erich ROHMANN

12.07.1903

243 303

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 017

Edwin HAHN

 

 

SS-Untersturmführer

4 018

Karl LINGELBACH

29.05.1908

173 541

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 020

Magnus KUSTERMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

4 021

Theodor HAFF

01.01.1907

360 591

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 025

Robert GAUKLER

15.03.1904

25 968

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 027

Friedrich BUCK

26.09.1909

420 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 029

Arnold NÖHLES

23.05.1891

40 929

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

4 030

Gustav BUBERT

28.08.1902

32 511

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 032

Herbert SCHEIBE

10.07.1905

87 835

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 034

Fritz NACKE

10.10.1909

311 777

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 038

Erwin SBRESNY

10.04.1904

321 289

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 039

Fritz WINTER

15.06.1907

321 357

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 041

Walter LOOS

13.12.1892

192 343

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
28.03.1935 r. - degradacja i wyrzucenie z SS

4 043

Heinrich HOBBIE

21.03.1906

36 159

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 045

Benno DEHARDE

01.08.1905

92 888

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 046

Gerhard JANSSEN

14.02.1908

140 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

4 047

Johann KUCK

21.10.1908

156 273

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 049

Friedrich JANSSEN

04.03.1910

109 531

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1945 r.

4 050

Bruno VIEWEG

04.06.1889

15 267

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

4 052

Kurt HEMMANN

13.10.1896

179 685

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 053

Kurt SCHRAMM

08.12.1899

99 355

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

4 054

Rudolf SÖLLNER

03.11.1899

276 835

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 056

Alexander AUST

04.08.1901

17 734

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 057

Johannes MÜLLER

27.11.1902

12 646

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

4 058

Kurt WEISSFLOG

23.12.1902

135 157

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

4 059

Hans SCHÖNBÖRNER

10.05.1903

12 261

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
21.12.1937 r. - wykluczony z SS

4 063

Fritz RÜSSELMANN

17.08.1906

173 294

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 064

Erich BRUNS

08.10.1907

136 445

SS-Sturmbannführer

4 066

Heinz PAPE

28.12.1910

290 599

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

4 069

Johann LEUPOLD

13.08.1909

344 774

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 072

Rudolf POSZIECH

07.01.1906

16 787

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 075

Wilhelm RESSING

13.09.1908

294 089

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.08.1934 r.

4 076

Otto DÖRNE

05.10.1903

16 633

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 077

Heinrich KLEINMANN

05.04.1890

241 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 078

Gustav KATHER

16.09.1897

16 681

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 079

Franz MARCZOCH

06.05.1900

312 328

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 080

Heinrich FRIEBE

 

110 378

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 18.06.1934 r.

4 082

Franz MÜLLER

28.09.1899

110 384

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 083

Karl KRUSKA

31.03.1899

110 379

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 084

Albert PAPENDORF

27.09.1900

110 383

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 086

Heinrich BAIER

23.08.1902

110 376

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
05.05.1937 r. - wykluczony z SS

4 087

Walter SESSEN

28.12.1903

28 547

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 088

Otto STUMM

26.11.1904

308 129

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 091

Franz ACKERL

10.10.1907

81 818

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 092

Otto PREUER

25.06.1908

198 714

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1938 r.
zgin±³ 10.10.1942 r.

4 093

Hans METZGER

11.06.1908

339 584

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 098

Karl ULLRICH

29.03.1903

420 822

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 100

Eduard GEUDTNER

24.10.1909

1 119 024

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 103

Paul HEYER

08.05.1894

123 390

SS-Standartenführer - awans w marcu 1931 r.
05.09.1933 r. - zdegradowany i usuniêty z SS

4 104

Ludger BRANDENBERG

17.04.1889

267 664

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

4 107

Heinrich TUMMES

31.12.1900

286 534

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 116

Richard KÜHN

12.05.1897

262 096

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 118

Fritz NORDBROCK

06.10.1904

61 135

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 119

Heinrich POPPE

17.11.1905

118 745

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 124

Heinrich CORDES

01.08.1909

139 156

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 127

Heinrich DUNKER

27.07.1911

216 867

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 130

Wilhelm von GROLMAN

16.07.1894

352 864

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei - awans w dniu 26.03.1942 r.

4 131

Helmut POHL

27.09.1901

363 406

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 133

Erwin FELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 135

Heinz GERLINGER

16.09.1908

89 775

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 136

Alfred SCHWERTLE

 

 

SS-Mann

4 137

Friedrich MARKGRAF

03.12.1899

207 861

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 139

Franz ZAUNER

08.01.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

4 140

Fritz EGGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 142

Rudolf HADERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 145

Gottfried TERSTEEGEN

12.04.1906

283 013

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

4 146

Josef SCHMITT

19.10.1901

70 369

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 147

Karl DÖHLA

02.04.1907

315 845

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 149

Albert WENDLAND

14.01.1898

262 564

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 150

Wilhelm BURKHARDT

13.12.1903

175 328

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 152

Hans WEIMER

30.09.1905

159 475

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

4 153

Johann AUER

07.08.1894

19 129

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 156

Paul SCHIMPF

02.04.1905

73 176

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 157

Albert STÜBER

24.05.1906

376 297

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
21.02.1938 r. - wykluczony z SS

4 158

Alfons SCHÄFER

12.06.1907

304 914

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 159

Carl LEIB

24.08.1909

328 573

SS-Obersturmbannfführer - awans w dniu 21.06.1941 r.
SS-Obersturmbannfführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

4 165

Hans LORITZ

21.12.1895

298 668

SS-Oberführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

4 166

Matthäus KIENLE

20.08.1898

353 734

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 174

Otto WEYMANN

 

 

SS-Untersturmführer

4 175

Dr Richard LEBKÜCHNER

02.03.1902

341 939

SS-Sturmbannführer - awans w dn. 30.01.1944 r.

4 176

Rudolf RAMM

23.11.1887

188 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
16.12.1937 r. odchodzi z SS

4 177

Emil JUSTUS

25.03.1903

128 566

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 178

Karl MÜLLER

15.02.1907

57 072

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 181

Hermann WEINIG

13.10.1899

400 621

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 183

Hans HAMMEL

04.07.1904

400 428

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 186

Fridrich LUTHER

16.09.1902

225 743

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 187

Fritz BERTRAM

03.05.1908

401 112

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 188

Gustav NOLL

19.12.1900

330 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 189

Heinrich KNAPP

21.02.1900

214 556

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 190

August HÜTHER

03.05.1902

330 029

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 194

Friedrich FENEBERG

06.06.1910

95 032

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

4 196

Reinhard WOLF

26.07.1909

369 137

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

4 199

Eustachius BOEHM

15.09.1907

224 923

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 200

Johann HAAS

27.12.1909

59 428

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 201

Max DEGENHARDT

28.05.1909

377 840

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 205

Willy ZIMMERMANN

11.12.1909

266 981

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 206

Egon BRÜCKNER

13.12.1910

228 105

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 207

Willi FRANZ

16.10.1910

261 823

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

4 208

Gerhard DEUTSCHBEIN

25.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

4 209

Arno PETZOLD

17.09.1895

215 917

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

4 212

Ludwig ELSAESSER

01.08.1903

299 443

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

4 214

Josef ROTHERMEL

29.07.1900

507 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 216

Leo ROTHERMEL

18.01.1904

507 577

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 218

Nikolaus ROTHERMEL

04.09.1907

507 578

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 219

Albert MÜLLER

13.03.1907

175 722

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 220

Alois REHER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

4 227

Walter ROCHLITZ

25.10.1906

209 959

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

4 228

Leo ARBTER

25.04.1908

363 345

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

4 229

Karl SCHÖNBERG

21.05.1889

297 588

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

4 234

Karl LIMBART

02.12.1910

378 108

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 244

Franz HACKLÄNDER

22.09.1901

350 477

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 246

Wilhelm AUPKE

10.02.1906

294 121

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

4 247

Johann HINZ

13.02.1911

16 927

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 252

Dr Hanns RIESS

08.08.1906

318 979

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 254

Hans SPORN

04.05.1907

360 191

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

4 255

Johann KAPPELSBERGER

19.05.1907

232 997

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 256

Hans KELLER

28.02.1909

234 155

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 257

Gerhard BÜRGER

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

4 258

Fritz GÜNTHER

07.02.1913

201 715

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

4 259

Max DITTERICH

13.10.1912

369 143

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 261

Josef SCHWARZ

10.03.1910

150 019

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 265

Friedrich WENDERLEIN

12.10.1903

130 656

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 266

Wilhelm PALLAS

01.03.1897

490 929

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 268

Paul LONSDORFER

20.11.1907

280 731

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 271

Karl-Arthur HARDER

19.09.1910

173 750

SS-Hauptsturmführer

4 272

Hans KLUSMEIER

23.11.1908

135 513

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 284

Willi ALTENBRANDT

08.11.1905

97 639

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

4 286

Johannes KÖHLER

17.08.1907

127 394

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

4 287

Hans SCHLUPPER

17.10.1908

227 850

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 288

Walter SEIFERT

 

 

SS-Untersturmführer

4 290

Fritz Joachim SCHMIDT

14.01.1910

127 395

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
11.05.1938 r. - wykluczony z SS

4 291

Walter SÄCKEL

12.12.1911

142 134

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 292

Erich SCHULTHEISS

02.12.1902

73 634

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 293

Karl PFROGNER

13.05.1907

250 692

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 294

Walter LANGE

04.10.1907

321 536

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 295

Walter KESSLER

28.08.1908

215 930

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 296

Herbert KNORR

21.06.1908

135 397

SS-Hautsturmführer

4 297

Kurt MONSKA

21.11.1909

127 297

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 298

Kurt NOWAK

25.08.1896

319 380

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 299

Rudolf WEISS

31.05.1899

237 711

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 303

Dr Gottfried BRAUN

21.02.1906

297 058

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1934 r.

4 309

Heinz LEIDECKER

27.02.1900

321 585

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

4 310

Theodor STÖCKLEIN

09.07.1897

421 575

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 311

Gustav ARNOLD

22.05.1897

42 615

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 312

Johannes KÜNZEL

06.05.1899

3 565

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 313

Emil STRASSNER

21.05.1902

75 298

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 317

Hans EBER

08.06.1887

9 398

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 318

August JAKOB

18.06.1908

269 732

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

4 320

Fritz WENK

07.03.1906

69 589

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 322

Julius DICKELER

18.04.1892

274 798

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 323

Heinrich GEISEL

14.10.1893

230 273

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 324

Max LABONDE

12.11.1905

230 192

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 325

Rudolf ECKL

22.11.1906

167 019

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 329

Georg HOPERMANN

15.12.1903

225 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 330

Johann GRUETTJEN

 

 

SS-Hauptscharführer

4 331

Wilhelm WARDEMANN

01.01.1908

190 842

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

4 332

Georg HASENKAMP

16.05.1909

204 865

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 336

Gerhard KUNATH

19.02.1896

179 806

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

4 337

Philipp BICKEL

 

 

SS-Hauptscharführer

4 339

Hans PLESCH

26.02.1905

347 695

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei - awans w dniu 30.01.1944 r.

4 340

Otto JAKOBS

23.07.1907

102 446

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

4 342

Kurt JAY

 

 

SS-Untersturmführer

4 346

Wilhelm SEYDEL

04.12.1900

371 897

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.09.1934 r.

4 349

August SPRANZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

4 353

Willy KRUMMNOW

12.04.1907

45 957

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

4 356

Karl HEILMANN

13.01.1889

154 276

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 359

Georg IRL

16.04.1906

225 924

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 367

Friedrich JACKELN

02.02.1895

163 348

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
General der Polizei - awans w dniu 01.04.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

4 370

August HEISSMEYER

11.01.1897

21 573

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
General der Waffen-SS und Polizei - awans w dniu 01.07.1944 r.

4 374

Karl MEISTER

05.04.1904

349 709

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 375

Max BÜHLER

11.12.1911

290 201

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

4 376

Karl SEYSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

4 379

Hans FÖRSTER

10.08.1889

41 234

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

4 383

Ewald SCHREIBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 386

Karl POBOLISAY

22.08.1899

249 562

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 389

Hans ZIEGLER

11.12.1906

117 183

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 392

Otto SILD

26.03.1908

81 555

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1938 r.

4 394

Herbert WALLUSCHEK von WALLFELD

04.05.1910

82 527

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

4 398

Richard ALLESCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 399

Georg ROTTENKOLBER

19.04.1906

19 621

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

4 401

Albert KLÖPF

05.12.1908

414 245

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 403

Georg BAUER

30.05.1905

368 197

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 404

Friedrich HITZEGRAD

24.04.1890

92 981

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

4 406

Bruno BRUNS

17.01.1906

387 568

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 407

Frido SCHNEIDER

29.10.1908

290 546

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 408

Johann zur BRÜGGE

11.05.1909

136 485

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 409

Johann SÜSENS

19.03.1909

201 618

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 410

Fritz LOHMÜLLER

03.10.1909

182 787

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 412

Johann FRANZEN

26.08.1911

261 549

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 413

Franz PRESTIN

08.07.1884

177 417

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 415

Hermann SCHRÖDER

10.09.1905

84 250

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

4 417

Wilhelm BEHRENS

10.08.1889

140 610

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 422

Peter LINNEBACHER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

4 423

Karl MEYER

08.02.1881

151 757

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 424

Friedrich PETER

03.11.1900

464 830

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 425

Hans SCHULTHEISS

31.10.1905

464 848

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 426

Otto STAUTER

08.07.1907

288 766

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 429

Kurt ROSANELLI

21.08.1905

179 891

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 430

Johannes MÜLLER

03.03.1906

163 596

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 433

Kamil RINGWALD

24.05.1884

391 206

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

4 434

Anton ROMANN

10.01.1898

411 395

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 435

Erich WERNER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

4 436

Georg HEITZ

18.05.1895

333 628

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

4 438

Karl STRATE

26.01.1889

309 075

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

4 439

Theodor ERSING

16.11.1889

391 185

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 440

Hans RADIBECK

25.08.1889

309 070

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 441

Edwin KLAUSMANN

16.08.1893

391 234

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 442

Ludwig KÜHN

26.11.1907

143 123

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

4 444

Werner RÜTTGERS

27.07.1910

318 044

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 449

Hubert ADAM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

4 451

Helmut PFAFFENROTH

 

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

4 454

Arthur BIRKHOLZ

27.04.1906

155 062

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 455

Walter BEHRINGER

18.07.1907

16 176

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 457

Walter OPLÄNDER

27.02.1906

16 019

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

4 459

Hans WEINERT

18.01.1888

249 303

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 465

Matthäus WELZ

04.06.1900

279 095

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 466

Karl HORN

14.03.1901

213 531

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 472

Friedrich WEST

24.04.1894

107 824

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

4 474

Karl GÖBEL

16.08.1902

129 596

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 476

Anton HÄUSLER

16.05.1911

371 611

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1935 r.

4 482

Karl DOBLER

23.02.1894

200 929

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 483

Franz MAIER

12.01.1906

60 050

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
w 1943 r. zgedradowany do stopnia SS-Unterscharführer
zgin±³ 26.03.1944 r.

4 485

Josef GROTZ

26.07.1896

345 638

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 486

Friedrich STETTER

02.07.1888

564 888

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
zgin±³ 06.06.1940 r.

4 487

August SCHUMACHER

25.02.1889

29 166

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 488

Friedrich HAUSER

28.12.1898

401 141

SS-Brigadeführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

4 489

Max LANDHERR

01.09.1893

463 824

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.05.1935 r.

4 494

Emil KUHN

08.09.1908

144 503

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 496

Rudolf GRÜN

23.12.1888

289 551

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

4 497

Wilhelm ROCKER

11.03.1889

330 143

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 498

Alfred EDINGER

23.10.1904

214 377

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 500

Philipp KLEIN

11.03.1905

214 554

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

4 501

Fritz ZILL

09.02.1905

464 862

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 503

Heinrich BROMBACHER

27.02.1903

166 110

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 504

Otto JAKOB

26.09.1905

1 243 377

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 505

Oskar RISS

11.02.1906

166 590

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 506

Karl GUTJAHR

09.04.1907

245 518

SS-Obersturmführer

4 507

Fritz LIPPERT

21.05.1910

392 148

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 508

Heinz OVERFELD

31.08.1898

231 264

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 509

Julius VIER

03.09.1899

308 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 510

Fritz KIESEWETTER

22.10.1902

31 922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 511

Karl PETER

30.09.1911

328 586

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 513

Eugen SCHÄFER

19.10.1911

395 568

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 516

Ludwig WISSMANN

02.10.1908

395 623

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 520

Franz HUGGENBERGER

24.04.1888

213 536

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 526

Walter SCHNEIDER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

4 528

Theodor von EUPEN

24.04.1907

431 838

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
zgin±³ w dn. 11.12.1944 r.

4 533

Hans-Albin Frhr. von REITZENSTEIN

29.11.1888

249 943

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

4 535

Walter SOMMER

05.01.1909

264 482

SS-Sturmbannführer

4 536

Otto KUHNKE

22.07.1891

312 441

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 542

Hans STRECKER

13.10.1886

157 698

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

4 545

Josef ASCHAUER

30.10.1893

279 887

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 546

Leonhard ROGNER

14.03.1894

419 681

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 550

Karl DRECHSLER

01.08.1912

538 265

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 553

Walter MÜLLER

01.04.1904

338 519

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 555

Karl ZECH

06.02.1892

408 563

SS-Gruppenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

4 562

Karl MAYER

17.07.1891

389 615

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 564

Otto ERTL

17.07.1902

483 735

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 567

Bernhard SCHAD

25.07.1898

8 988

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 571

Oskar KEIL

06.11.1908

136 324

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 572

Hans WEISE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 576

Paul SCHNEIDER

13.01.1909

2 708 846

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 579

Karl CLAESSEN

27.01.1903

476 677

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 582

Hermann WATERKAMP

11.10.1908

225 597

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 586

Richard FUCHS

14.09.1908

388 874

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 587

Arnold MOLL

27.02.1908

30 502

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 588

Anton KILLIAN

02.06.1908

242 781

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 590

Hans EHM

03.11.1907

182 170

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 591

Willi SCHMITT

18.01.1891

328 614

SS-Standartenführer, oraz
SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

4 592

Max VIERHEILIG

12.09.1904

163 569

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 593

Walter HOFMANN

21.08.1908

96 647

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

4 603

Martin MEINHOLD

28.03.1904

15 206

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 605

Werner UMLAUF

04.04.1908

175 087

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 606

Walter SCHRICKEL

 

 

SS-Untersturmführer

4 607

Gustav ELGER

 

 

SS-Untersturmführer

4 608

Dr Eberhard NALOP

04.08.1899

325 161

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 609

Oskar NIEBERGALL

03.05.1906

66 798

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

4 610

Karl MÖLLER

01.04.1870

259 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 611

Georg ESCHNER

15.02.1872

259 268

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 612

Albert STOLL

29.05.1877

581 240

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 613

Otto GUTGESELL

12.09.1882

259 237

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 614

Walter GUTGESELL

31.12.1909

259 236

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 617

Franz TRIMBORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

4 628

Hans UNKEL

09.08.1907

275 738

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

4 630

Julius ADRIAN

22.05.1906

49 160

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 633

Johann KAMMERER

27.09.1877

483 727

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 638

Paul THEOBALD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 639

Ludwig LIST

22.01.1905

519 323

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

4 641

Franz KEPPNER

05.12.1911

394 870

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

4 643

Ferdinand SCHNEIDER

 

 

SS-Scharführer

4 644

Hans SCHWEINSTEIGER

12.05.1905

371 602

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 645

Wilhelm REIF

13.08.1905

676 670

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 646

Franz DAVID

24.05.1908

286 877

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 651

Erich FINGERHUT

01.12.1900

62 088

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 657

Franz BAUSER

28.09.1906

328 928

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

4 658

Friedrich NIETZER

01.01.1907

467 169

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 665

Wilhelm VOGT

22.03.1904

203 795

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
zmar³ 12.11.1938 r.

4 667

Fritz BOHNACKER

13.12.1910

382 579

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 668

Otto GRÜNER

20.04.1910

426 895

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 671

Konrad DORN

14.12.1882

566 619

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

4 672

Wilhelm SEEL

02.08.1885

166 139

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

4 674

Willi SCHMID

16.04.1993

85 113

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

4 675

Heinrich SCHWARZ

26.05.1899

231 150

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 676

Wilhelm SIPPEL

08.09.1901

23 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 677

Heinrich STRAUSS

04.06.1909

392 146

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 679

Wilhelm KISS

25.06.1898

191 870

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

4 680

Gustav SCHILLINGER

09.01.1907

1 243 378

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 681

Max KISS

02.08.1910

391 052

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 682

Ludwig WIMMER

04.06.1905

227 910

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 683

Alois HARTL

 

 

SS-Hauptscharführer

4 684

Oskar SCHMID

15.01.1907

139 242

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 685

Paul LINKE

27.12.1908

241 407

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 693

Heinrich SCHÜTTEN

10.02.1896

40 593

SS-Sturmbanführer - awans w dniu 24.08.1932 r.

4 694

Alfred HILLMER

11.09.1895

150 862

SS-Obersturmführer

4 695

Ferdinand TOMAT

03.08.1898

230 167

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 696

Johann EWERTZ

11.12.1898

96 820

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

4 700

Georg MÜLLER

30.01.1905

46 581

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 706

Wilhelm SIEMER

01.03.1906

151 424

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 707

Johann JANSSEN

15.04.1896

72 945

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 708

Gerhard KLOCKGETHER

24.07.1904

232 942

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 710

Fritz WEHLAU

10.06.1909

182 852

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 712

Otto CARLE

09.12.1903

1 973

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 713

Hermann JEHLE

19.12.1906

70 116

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

4 717

Georg ALTENDORFER

27.01.1878

419 667

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 718

Anton NIEDENHUBER

09.07.1898

279 876

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 719

Michael JUDENFEIND

 

 

SS-Hauptscharführer

4 726

Karl FRANKE

06.08.1904

12 234

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

4 727

Johannes HOLLER

23.06.1905

321 178

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 729

Oskar SCHUBERT

03.11.1887

319 982

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 730

Heinz SCHÖNLEIN

12.01.1907

302 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 733

Hellmuyh BUCH

07.04.1910

227 982

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 735

Rudolf BAUMANN

29.09.1900

62 730

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 736

Albert SCHUCH

27.11.1890

294 474

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 737

Fritz BUSCH

16.01.1900

263 387

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 741

Otto SCHILKEN

 

249 359

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

4 742

August HENKE

19.05.1903

242 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
02.03.1937 r. - odchodzi z SS

4 745

Hans August HINSCH

21.03.1901

156 426

SS-Standartenführer - awans w dniu 22.07.1932 r.

4 746

Theodor URBACH

10.01.1906

30 035

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 748

Kurt LANGGUTH

03.03.1906

63 496

SS-Untersturmführer - awans w dniu 06.06.1934 r.

4 749

Walter LEVERMANN

06.07.1908

162 709

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1941 r.

4 751

Walter SCHINDLER

10.12.1909

101 960

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

4 754

Fred KNIEFALL

09.05.1909

304 565

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.02.1933 r.

4 757

Erich LOTZ

01.10.1908

148 368

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 758

Johann PETERS

30.11.1900

148 329

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 759

Theodor WISCH

13.12.1907

369 050

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

4 760

Hermann JÜRGENS

05.06.1908

119 721

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 761

Adolf WIECKHORST

11.04.1904

121 128

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 763

Otto HANSEN

06.05.1910

99 170

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

4 770

Hermann KÖSTERS

25.09.1909

103 498

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

4 771

Adam OCHSE

22.07.1880

325 722

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r,

4 773

Eduard HOMANN

04.03.1909

67 953

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 779

Engelbert ARCK

03.03.1894

356 573

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 785

Erich MÜLLER

02.02.1902

284 074

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 786

Paul SCHRÖDER

24.03.1903

263 729

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 791

Maximilian LIST

09.02.1910

526 696

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

4 796

Walter UEBELHÖR

09.12.1908

394 867

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 797

Jakob ABENDROTH

14.05.1893

464 497

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 798

Willi BERND

23.03.1901

23 269

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

4 800

Paul VOGT

20.10.1907

152 934

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 801

Kurt KÖNIGSTEIN

28.11.1908

141 948

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 804

Wilhelm SCHNEIDER

22.04.1888

63 102

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 805

Ludwig MEYER

28.06.1892

681 562

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 806

Friedrich GRIES

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

4 807

Fritz MEYER

22.07.1898

464 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 809

Adolf KIRSCHBAUM

30.06.1902

464 804

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 811

Willy VOIGT

18.04.1907

28 466

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 813

Richard VIVARI

24.02.1908

72 152

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 814

Robert SCHMIDT

13.11.1908

133 655

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 817

Peter WEBER

29.07.1874

329 764

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 818

August CONRAD

31.08.1884

133 748

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

4 821

Franz LACKMANN

03.03.1900

330 135

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 822

Heinrich TRIES

26.04.1902

633 140

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 823

Adolf HAPPERSBERGER

11.06.1903

329 783

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 825

Ernst SCHWEIZER

16.05.1910

467 403

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS

4 827

Theodor ELLSÄSSER

30.11.1909

426 418

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 833

Wilhelm SCHLOSSER

20.04.1911

276 367

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 834

Rudolf GRIESSER

 

 

SS-Hauptscharführer

4 836

Jakob LUTZ

15.02.1898

285 079

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 837

Anton WALDMANN

05.05.1898

279 180

SS-Sturmbannführer

4 838

Hubert KRANZFELDER

11.11.1904

39 768

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

4 841

Bartholomaeus STEINER

20.09.1907

414 277

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

4 844

Hans REISSER

15.06.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

4 845

Wilhelm BIRZLE

07.05.1910

110 840

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

4 846

Martin SCHWÄGLER

11.11.1911

369 620

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 847

Josef FENT

05.01.1912

200 241

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.01.1942 r.

4 848

Josef FENT

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

4 849

Leonhard KLEINLE

27.11.1878

14 180

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 850

Leonhard KLEINLE

20.02.1898

14 200

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 852

Georg LUX

21.09.1901

143 111

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 855

Karl RINKEL

20.02.1900

552 428

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 857

Wilhelm DORNHEIM

26.08.1901

226 482

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

4 858

Karl MEYER

01.04.1896

379 675

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
24.06.1937 r. - odchodzi z SS

4 859

Karl GOESKE

29.09.1897

433 406

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 860

Helmut SCHÖNE

06.11.1905

163 566

SS-Oberführer - awans w dniu 20.03.1938 r.

4 862

Hans BECKMANN

13.07.1899

392 369

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 863

Alfons GRAF

12.12.1899

378 777

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

4 864

Franz ROGALL

 

 

SS-Untersturmführer

4 871

Herbert DORNER

27.09.1911

132 962

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

4 873

Walter REICHARDT

17.04.1896

275 402

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 875

Dr Karl BÄUMNER

11.12.1906

490 861

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

4 876

Willi LÖFFLER

11.02.1912

426 057

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 877

Heinrich HERING

21.02.1882

93 261

SS-Obersturmführer

4 879

Otto BURGER

09.06.1904

152 776

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 881

Heinz BOERDNER

 

 

SS-Untersturmführer

4 882

Karl KIRCHNER

22.07.1908

48 271

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 883

Richard SCHNUR

12.11.1909

188 287

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 887

Willy RICHTER

14.04.1902

451 007

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

4 888

Hermann HENNEMANN

18.06.1905

246 189

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 889

Willy SCHMITZ

14.10.1907

38 497

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 890

Fritz BRASSELER

16.04.1908

37 973

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 895

Josef JATHO

31.05.1906

128 433

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 899

Paul KLAUCKE

05.07.1891

242 126

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

4 900

Heinrich HUCKE

14.09.1908

217 555

SS-Obersturmführer

4 902

Albert LOHMANN

19.06.1905

164 435

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

4 903

Fritz VOGEL

 

 

SS-Unterscharführer

4 911

Robert ZELLER

15.07.1895

328 656

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

4 913

Hans WEBER

30.09.1895

377 971

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

4 914

Christof DEGENHARDT

21.03.1898

6 571

Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

4 915

Ferdinand LEUCHTENMACHER

19.01.1900

282 425

SS-Obersturmführer

4 917

Hans PFEUFER

12.08.1900

344 631

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 920

Georg KLEIN

06.11.1911

564 983

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 921

Erich HEIN

27.05.1912

523 582

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 922

Georg MERZ

26.12.1912

523 592

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 927

August SCHMIDT

02.10.1898

288 929

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 932

Albert HENNRICH

24.09.1904

564 833

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 934

Eduard SPIEGEL

23.01.1908

523 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 935

Fritz SCHAPPERT

31.10.1909

72 557

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 936

Arthur STEINEL

07.05.1910

401 189

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

4 940

Karl HOFMANN

30.03.1906

330 456

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

4 945

Franz KRAFT

30.07.1894

65 350

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

4 946

Jakob STAUFFER

18.04.1906

139 587

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 948

Johannes FRANGER

07.01.1909

139 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 950

Dr Hermann FELDMANN

01.10.1873

395 626

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

4 951

Willi SCHMITT

18.01.1891

328 614

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

4 953

August BUHL

12.03.1896

285 740

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

4 954

Heinrich BLECHER

21.05.1900

141 222

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

4 955

Otto STILLHAMMER

30.10.1904

420 357

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 956

Erich METZGER

14.04.1905

29 073

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 958

Friedrich SCHMID

 

 

SS-Hauptscharführer

4 960

Helmuth STILLHAMMER

06.07.1908

420 356

SS-Obersturmführer der waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.

4 961

Wilhelm BAIERL

14.08.1909

70 862

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

4 962

Emil SCHULER

08.08.1909

340 703

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 965

Fritz VÖLKLE

20.02.1904

371 691

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

4 966

Otto VINCON

 

371 691

SS-Hauptscharführer

4 968

Hugo HELLSTERN

13.04.1908

426 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 971

Walter SONNENFROH

10.06.1910

557 613

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

4 972

Erich HARTMANN

23.04.1911

376 159

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

4 975

Georg OSTHEIMER

28.08.1893

409 151

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 976

Theobald WAIBEL

28.08.1893

621 216

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

4 977

Karl SCHACH

04.08.1907

353 664

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 980

Franz LEITENMEIER

05.09.1905

369 565

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

4 981

Joseph KETTERLE

23.11.1894

159 002

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 986

Dr. Joachim BROHMANN

30.01.1896

145 968

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

4 988

Helmut WÄHMANN

10.02.1901

145 968

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1933 r.
21.03.1938 r. - wykluczony z SS

4 989

Arthur ZECH

19.05.1906

325 425

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

4 990

Ernst ALBRECHT

18.05.1908

219 669

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1935 r.
zgin±³ 09.10.1944 r.

4 993

Peter RENDEL

31.05.1897

325 509

SS-Untersturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

4 995

Willi HERZBERGER

11.07.1895

420 796

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

4 999

Josef FAUST

19.07.1907

151 166

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar Scypion Sadaj
Design by Scypion