Numery cz³onków SS od 40 000 do 40 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

40 005

Karl KÜNSTLER

12.01.1901

1 238 648

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

40 008

Otto NITSCHKE

24.03.1902

1 402 669

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

40 016

Max LUX

07.10.1906

1 076 686

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

40 024

Heinz SEIFERT

07.05.1909

911 721

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 028

August SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
13.02.1939 r. - wykluczony z SS>

40 032

Hans FIEBIG

 

 

SS-Unterscharführer

40 047

Hans GOECKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

40 060

Willi STEINER

 

 

SS-Rottenführer

40 064

Dr. Günther PALTEN

03.03.1903

566 217

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

40 065

Erich TSCHIMPKE

1898.03.11

1 191 365

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 19.09.1942 r.

40 080

Hans-Günther GÖRLITZ

07.02.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.09.1943 r.

40 082

Kurt GROHL

 

 

SS-Rottenführer

40 112

Herbert SCHÖNKNECHT

16.05.1904

673 113

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

40 113

Otto GEILKE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

40 116

Bruno BÖHMERT

 

 

SS-Unterscharführer

40 131

Wilhelm KIRMISS

 

 

SS-Rottenführer

40 133

Kurt EKENBERG

 

 

SS-Unterscharführer

40 141

Hermann FIEHRING

08.05.1889

369 980

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

40 143

Hugo WROBEL

01.04.1891

1 294 372

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

40 144

Franz PLEWA

01.10.1891

1 055 417

SS-Hauptsturmführer

40 153

Hugo KLAPSCH

14.01.1897

874 671

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

40 164

Karl HERRMANN

 

 

SS-Scharführer

40 165

Herbert ADAM

14.03.1908

481 525

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

40 167

Friedrich Niclas Graf von PFEIL-
BURGHAUSS und KLEIN-ELLGUTH

29.03.1895

1 076 842

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

40 197

Karl RICHTER

 

 

SS-Unterscharführer

40 208

Karl GLOMB

22.06.1896

1 077 191

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

40 213

Paul PHILIPP

 

 

SS-Unterscharführer

40 236

Friedrich PRZYREMBEL

 

 

SS-Oberscharführer

40 249

Oskar WICHER

 

 

SS-Unterscharführer

40 271

Oskar JUNGA

 

 

SS-Unterscharführer

40 279

Paul MODROK

 

 

SS-Rottenführer

40 296

Georg LIPINSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

40 297

August EISFELD

14.02.1901

1 075 936

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

40 301

Georg GESELL

07.05.1907

1 219 704

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

40 303

Wilhelm KNOPP

09.03.1888

1 194 857

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

40 305

Karl GRYSCHEK

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

40 308

Frank NOWACK

 

 

SS-Scharführer

40 314

Josef DANIEL

21.03.1893

674 008

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

40 322

Theodor SCHLAPPA

 

 

SS-Mann

40 330

Georg LIZOK

 

 

SS-Sturmmann

40 336

Herbert SEIDEL

14.02.1908

1 075 987

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

40 350

Otto HAASE

11.01.1896

1 280 814

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

40 354

Hans FINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

40 357

Franz KLEINER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

40 361

Hans BORBEIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

40 375

Josef HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

40 394

Josef KUSCHEL

01.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 397

Dr Hugo MIX

04.12.1873

1 281 659

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

40 400

Heinrich SCHIMMEL

28.09.1891

184 434

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

40 404

Paul OPITZ

01.06.1898

503 770

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

40 406

Gustav KOBER

29.07.1900

162 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

40 417

Gerhard TIETZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

40 426

Paul TEICHERT

 

 

SS-Hauptscharführer

40 427

Max PFENNIG

 

 

SS-Unterscharführer

40 436

Herbert KAHLER

 

 

SS-Unterscharführer

40 438

Willi LAMICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

40 440

Bruno WITTE

03.01.1910

845 635

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

40 451

Emil HELMBRECHT

06.07.1899

1 193 843

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

40 454

Erich KAUDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

40 468

Otto SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

40 471

Weald WLOTZKA

14.10.1909

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
stracony 12.11.1948 r.

40 481

Otto GIENSCH

31.07.1876

681 083

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

40 485

Franz JAKOB

23.07.1913

640 626

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

40 486

Georg GELSZINNIS

01.06.1888

880 048

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 487

Kurt BRETERNITZ

06.08.1892

737 593

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

40 488

Ernst BOHNEBECK

24.11.1893

316 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

40 493

Willi CLAUS

29.04.1895

61 581

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

40 495

Kurt LEHNING

19.07.1899

681 069

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

40 498

Matthias THOMMES

02.11.1900

251 094

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

40 501

Joachim SCHENK

08.02.1904

1 097 844

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

40 504

Erwin WINKELMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

40 505

Rudolf SCHOLZ

 

 

SS-Scharführer

40 508

Otto DRAFFEHN

26.11.1901

251 104

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

40 511

Gerhard SCHARF

15.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

40 529

Herbert KÄDING

04.11.1898

1 293 482

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.03.1934 r.

40 533

Heinz SCHMIDT

11.09.1905

638 116

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

40 535

Otto KNITTER

09.12.1907

1 293 514

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

40 544

Horst KRISPIN

 

 

SS-Oberscharführer

40 553

Fritz FISCHBACH

 

 

SS-Oberscharführer
18.02.1937 r. - wykluczony z SS

40 558

Fritz SCHÖNSEE

 

 

SS-Unterscharführer

40 561

Max SCHREIBER

06.08.1911

1 279 010

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

40 563

Robert GNIOT

 

 

SS-Scharführer

40 572

Jakob WIENS

21.09.1901

794 643

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

40 573

Johannes SCHÖNHOFF

10.06.1903

1 230 997

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

40 578

Herbert STENGER

20.07.1906

707 962

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

40 579

Ludwig HEUSMANN

16.07.1880

537 625

SS-Standartenführer - awans w dniu 16.07.1940 r.

40 581

Ludwig SCHRETTENBRUNNER

06.06.1898

246

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

40 589

Ludwig BERNHART

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

40 592

Josef LANDES

12.02.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
wykluczony z SS w marcu 1940 r.

40 598

Hanns GLEICH

16.06.1892

750 796

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

40 608

Ludwig ZWÖRNER

31.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 611

Edwin FORKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

40 613

Heinrich BECKER

01.07.1909

66 814

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

40 629

Wolfgang STUMPF

06.08.1910

1 320 436

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

40 632

Alexander HAUS

 

 

SS-Oberscharführer

40 635

Wilhelm KÜHNOLD

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

40 636

Walter STEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

40 637

Wilhelm HÖHN

 

54 340

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.08.1934 r.

40 638

Hans MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

40 651

Franz HOFMANN

05.04.1906

1 369 617

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

40 655

Hans ROTH

 

 

SS-Oberscharführer

40 671

Willi DANSAUER

24.11.1907

894 349

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

40 675

Gustav WILLHAUS

02.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

40 678

Willi REPPERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

40 683

Hans LAMY

30.09.1912

1 571 115

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 689

Karl MEES

 

 

SS-Unterscharführer

40 700

Karl BURKHARDT

07.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 13.03.1945 r.

40 702

Franz UNSÖLD

06.02.1892

426 926

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

40 709

Norbert WEIKMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

40 711

Alfons BAUR

18.12.1914

1 234 165

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.11.1941 r.

40 713

Lorenz GLÖCKLE

31.08.1914

1 347 064

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

40 714

Hermann STRAUSS

 

 

SS-Rottenführer

40 715

Hermann RAISSLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

40 724

Johann HERDLE

13.11.1910

1 139 183

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

40 741

Alfred RAUHUT

 

 

SS-Unterscharführer

40 747

Wilhelm BLANCKERTZ

08.03.1904

726 691

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

40 753

Rudolf HAEFCKE

11.01.1914

1 488 604

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

40 766

Karl OSTMANN

31.01.1891

1 276 997

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

40 767

Walter HESSLER

 

 

SS-Unterscharführer

40 786

Paul WITT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1939 r.

40 787

August WABULAT

 

 

SS-Unterscharführer

40 795

Hermann LARBERG

 

 

SS-Rottenführer

40 799

Wilhelm SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

40 811

Ernst DIERSSEN

26.08.1907

 

SS-Sturmmann

40 813

Otto THIEMANN

11.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

40 819

Fritz VOIGT

27.02.1874

1 489 859

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

40 822

Rudolf BUNGE

26.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 824

Otto HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

40 825

Günther KAMPHENKEL

05.04.1912

1 358 141

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

40 844

Heinz VONHOFF

 

 

SS-Sturmmann

40 846

Otto STRAUCH

09.01.1886

1 095 035

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

40 850

Ludwig CRONJÄGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

40 856

Christian FANGMEIER

 

 

SS-Sturmmann

40 858

Adolf GARLICH

03.11.1902

980 686

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

40 866

Karl SCHICK

28.03.1894

388 161

SS-Hauptsturmführer - awans w niu 20.04.1939 r.

40 867

Heinrich HERWIG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

40 869

Paul RÖSLER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

40 875

Kurt SCHATTENBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

40 876

Hans-Herrmann REMMERS

13.07.1906

982 009

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

40 895

Horst KORIOTH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

40 901

Gerhard TORNOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

40 919

Helmut FÖRSTER

 

 

SS-Rottenführer

40 926

Gerhard FEIST

01.01.1899

829 899

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 930

Fritz WEINERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

40 934

Volker SCHENK

21.12.1906

551 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

40 940

Albert BRADEL

 

 

SS-Rottenführer
12.11.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

40 943

Jakob SELLGRAD

25.03.1894

977 970

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

40 945

Heinrich GRÜTER

10.01.1887

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

40 949

Wilhelm TEBEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

40 950

Georg UEBERSCHÄR

11.06.1898

1 295 614

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

40 955

Hans BARTSCH

 

 

SS-Untersturmführer

40 958

Moritz BURSIAN

 

 

SS-Rottenführer

40 969

Horst HARTMANN

18.10.1905

179 061

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

40 974

Willi EBERMANN

 

 

SS-Rottenführer
22.03.1937 r. - wykluczony z SS

40 975

Paul WOITULEK

21.06.1892

1 434 299

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

40 980

Alfons GRUNER

17.07.1903

1 196 534

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

40 981

Walter HEUSER

18.04.1905

352 460

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

40 985

Alfons SCHARFENBERG

 

 

SS-Scharführer

40 996

Josef BZDOK

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion