Numery cz³onków SS od 41 000 do 41 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

41 007

Georg KLEEMANN

 

 

SS-Unterscharführer

41 011

Paul TAUBER

05.01.1911

1 218 876

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 24.04.1943 r.

41 016

Oskar GÄRTNER

09.09.1897

1 194 257

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 021

Rudolf SCHIER

02.12.1901

1 329 632

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

41 031

Ernst LOBA

12.11.1899

1 295 941

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

41 036

Max KOCH

 

 

SS-Sturmbannführer

41 043

Günther Eberhardt WISLICENY

05.09.1912

1 187 703

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

41 058

Max SCHWARZER

30.07.1895

969 572

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

41 066

Heinrich MACHARZINA

 

 

SS-Oberscharführer

41 071

Franz MROZINSKI

 

 

SS-Sturmmann

41 074

Franz ROZANSKI

 

 

SS-Sturmmann

41 079

Wilhelm SCHLOSSER

 

 

SS-Scharführer

41 098

Johann WARLAND

25.06.1997

1 192 540

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

41 100

Otto KALBE

28.11.1898

39 637

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
10.08.1938 r. odchodzi z SS

41 109

Josef MITSCHKE

03.03.1895

493 086

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

41 114

Richard BÖHM

 

 

SS-Scharführer

41 116

Paul PAJONK

09.09.1899

1 194 102

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

41 117

Arthur FÜRLL

03.10.1900

978 087

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

41 124

Georg SPECKAN

05.05.1891

1 053 879

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

41 128

Robert STOEBER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

41 147

Richard GÜNTHER

 

 

SS-Scharführer

41 159

Johann GOLLASCH

14.01.1892

503 018

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 195

Kurt SPECKAN

14.07.1899

2 289 295

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

41 197

Wilhelm RÖCKER

 

 

SS-Rottenführer

41 199

Franz SCHUBERT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

41 201

Karl RADEMACHER

 

 

SS-Mann

41 204

Gustav BLOY

1888

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

41 206

Richard THOMALLA

23.10.1903

1 238 872

SS-Hauptsturmführer

41 217

Robert SATZKY

15.12.1881

392 955

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

41 219

Fritz KLAPPER

 

1 330 238

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

41 226

Zeno WILCZEK

12.04.1897

492 815

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

41 253

Ludwig KUNO

09.08.1892

553 702

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

41 256

Karl GUTBROD

28.08.1898

1 238 147

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

41 258

Wilhelm MARBACH

13.03.1900

1 428 756

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

41 271

Georg KASTNER

11.04.1898

1 059 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

41 272

Ferdinand MEHLSTÄUBL

04.08.1908

986 578

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

41 275

Karl LOHR

31.12.1885

87 588

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

41 277

Rudolf VIERLE

 

 

SS-Sturmmann

41 279

Max STÖHLING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

41 280

Sebastian VITAL

23.01.1898

579 624

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

41 283

Johann HOEFFKEN

 

 

SS-Schutze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

41 285

Emil KERN

 

 

SS-Scharführer

41 286

Peter FISCHER

 

 

SS-Sturmmann

41 291

Josef KUHLE

 

 

SS-Unterscharführer

41 292

Albert THEISEN

28.09.1902

1 009 796

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

41 294

Paul FRÖTER

27.07.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

41 295

Wilhelm EICHHOLZ

 

 

SS-Scharführer

41 296

Kurt LIMBERG

24.08.1895

155 159

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

41 314

Hermann OTTMER

09.03.1900

73 371

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

41 316

Dr Gerhard LUNTZ

18.08.1905

1 285 034

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

41 318

Karl MÜLLER

10.01.1899

1 174 959

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

41 320

August MEYER

 

 

SS-Sturmmann

41 329

Hermann RIETMANN

 

 

SS-Unterscharführer

41 337

Hermann SKOPNIK

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

41 339

Ernst DREGER

 

 

SS-Unterscharführer

41 340

Gustav HEITMANN

11.11.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

41 344

Gustav KEHE

01.09.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

41 349

Alfred LOPP

 

 

SS-Rottenführer

41 371

Otto SCHULZE

17.07.1895

10 328

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

41 372

Paul WEICHERT

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

41 376

Hermann ZUWEIS

30.10.1900

1 280 548

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

41 379

Alfons ALLNOCH

27.07.1901

692 199

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

41 380

Kurt ANDORF

17.10.1901

1 197 299

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

41 384

Herbert SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer

41 389

Rudolf RÄDER

11.07.1902

129 813

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

41 397

Karl BITTERMANN

03.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

41 398

Erich STAHR

 

 

SS-Obersturmführer

41 416

Edmund FRIESE

 

 

SS-Unterscharführer

41 421

Georg JANNAUSCH

 

 

SS-Unterscharführer

41 435

Paul RAEBEL

12.06.1906

1 294 384

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

41 437

Alfred RAEBEL

 

 

SS-Scharführer

41 438

Kurt LUDEWIG

04.03.1910

84 438

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

41 460

Ernst HÖRNER

12.07.1898

1 077 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

41 464

Wilhelm FISCH

 

 

SS-Oberscharführer

41 466

Hans KLEINERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

41 482

onrad SCHILLER

 

 

SS-Untercharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

41 505

Alfred BIELECKI

01.12.1901

242 436

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 07.08.1934 r.

41 508

Fritz KOWALEWSKI

28.12.1897

365 621

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 509

Arnold LAUPICHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

41 518

Otto HOPPE

05.01.1903

1 061 557

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

41 519

Bruno HEBRON

12.01.1897

724 501

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

41 520

Leo CZODROWSKI

 

1 040 038

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.08.1934 r., oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

41 523

Wilhelm CZICH

28.04.1908

68 562

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

41 524

Erich BUNK

 

 

SS-Oberscharführer

41 525

Hans KIEBERT

18.06.1909

330 821

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 538

Herbert BALZER

 

 

SS-Rottenführer

41 540

Eduard TEIK

03.11.1892

1 392 441

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.00.1939 r.

41 550

Josef MACK

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

41 551

Anton THALHOFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

41 555

Alfons HEIDINGSFELDER

 

 

SS-Rottenführer

41 561

Fritz SCHWALM

11.05.1910

169 108

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

41 570

Dr August MAYRHOFER

09.03.1900

917 506

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

41 572

Friedrich GEILER

31.08.1907

1 140 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

41 574

Hubert SPAHN

01.01.1902

328 678

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

41 577

Karl SCHRÖDER

09.01.1896

274 611

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

41 582

Siegfried KOTTHAUS

11.04.1900

1 164 153

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

41 583

Karl KÜPER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

41 589

Alfred BURNAUTZKI

 

 

SS-Oberscharführer

41 616

Paul HEUPEL

 

 

SS-Rottenführer

41 636

Walter SCHMITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

41 637

Leo NEUSEN

21.10.1896

625 346

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 645

Georg SAUERBORN

18.10.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

41 654

Dr. Joachim BRACHMANN

02.03.1910

860 880

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

41 689

Friedrich SCHWENN

27.02.1898

754 599

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

41 703

Karl HEIDE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

41 704

Walther SCHLEIFENBAUM

04.06.1897

1 332 278

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

41 720

Heinrich KRICKMANN

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

41 722

Wilhelm MEYER

11.02.1896

759 705

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

41 734

Karl REHMSTEDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

41 738

Ernst SUDMANN

11.09.1897

626 043

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

41 742

Alfred ROHLFS

26.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 02.09.1944 r.

41 748

Otto GERKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

41 763

Heinrich STEGIE

20.06.1909

1 259 245

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

41 766

Elimar SCHULZE

 

1 000 355

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 16.07.1934 r.

41 777

Ernst DREYER

05.10.1908

217 206

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

41 784

Heinz von WESTERNHAGEN

29.08.1911

174 562

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

41 785

Hermann LEVIN

07.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

41 790

Hans GERLACH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

41 791

Ewald HARMS

26.07.1910

1 259 047

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

41 796

Hubert WAGNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

41 798

Heinrich DAGEFOERDE

 

 

SS-Oberscharführer

41 802

Wilhelm HOPPENSTEDT

28.08.1908

1 044 332

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ we wrze¶niu 1944 r.

41 805

Hans CAMP

21.10.1909

638 217

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

41 808

Karl HACKE

 

 

SS-Unterscharführer

41 809

Dieter von BERLEPSCH

26.04.1910

381 343

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

41 810

Helmut ABTMEIER

26.08.1910

264 840

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 811

Heinz SCHRADER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

41 813

Karl-Heinz FLEBBE

03.03.1910

942 347

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

41 819

Wilhelm SPECKHAN

11.03.1909

208 105

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

41 827

Friedrich HENNEBERG

 

 

SS-Scharführer

41 830

Heino JANSSEN

 

 

SS-Rottenführer

41 845

Wilhelm RAMM

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

41 852

Bernhard POSTUS

 

 

SS-Rottenführer

41 854

Karl ZAHN

 

 

SS-Rottenführer

41 858

Otto WASENNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

41 861

Gottfried WEICHELT

 

 

SS-Unterscharführer

41 865

Gerhard TEICHMANN

 

 

SS-Oberscharführer

41 898

Rudolf FICKER

20.06.1897

923 142

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

41 900

Horst DITTRICH

06.08.1911

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

41 910

Herbert STEPHAN

 

 

SS-Hauptscharführer

41 917

Otto WEHRENPFENNIG

11.05.1903

110 947

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

41 920

Heribert BOLDT

 

 

SS-Unterscharführer

41 931

Herbert BARTSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

41 934

Dr Otto BUTTING

22.04.1898

954 618

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

41 935

Carl von PICHL

16.08.1883

1 086 961

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

41 936

Josef FITZTHUM

14.09.1896

363 169

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei
- awans w dniu 01.08.1944 r.

41 937

Hanns FEIL

13.06.1896

900 434

SS-Oberführer - awans w dniu 20.03.1938 r.

41 938

Wilhelm SCHWARZ

24.04.1904

86 376

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1935 r.
zmar³ 08.05.1939 r.

41 940

Franz HÖSSLER

04.02.1906

1 374 713

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

41 942

Kornel MAYR

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

41 948

Fritz BREY

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

41 949

Karl HARDER

22.03.1904

32 343

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

41 950

Georg LOESCHEL

 

 

SS-Unterscharführer

41 958

Wilhelm GUTMANN

17.01.1883

1 179 787

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

41 959

Andreas SELLMEIER

 

 

SS-Scharführer

41 962

Reinhold KLEIN

05.09.1907

701 508

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

41 963

Josef SCHNECK

04.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

41 974

Alois AUMÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

41 986

Eugen RECH

 

 

SS-Unterscharführer

41 989

Wilhelm RACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

41 999

Richard ROTH

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion