Numery cz³onków SS od 42 000 do 42 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

42 003

Hugo HUFF

 

 

SS-Sturmmann

42 006

Walter SCHEICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

42 007

Emil CORDIER

 

 

SS-Scharführer

42 024

Fritz BUCHELE

21.07.1899

1 234 592

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 303.01.1937 r.

42 025

Karl FELGER

15.03.1907

1 347 026

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

42 026

Carl-Günther MOLT

29.04.1914

1 003 613

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

42 027

Walter BARTHOLOMÄI

14.03.1913

1 420 047

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

42 030

Willi BURKART

03.02.1901

176 138

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

42 032

Wilhelm ORDNER

02.12.1903

1 242 786

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

42 041

Willi WOLF

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

42 047

Karl BENDER

21.07.1889

1 299 055

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

42 048

Ludwig OBERST

 

 

SS-Unterscharführer

42 052

Rudolf HÖLZER

24.05.1887

837 565

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

42 065

Paul KUTTRUFF

 

 

SS-Unterscharführer

42 067

Jakob FRANK

 

 

SS-Unterscharführer

42 072

Willy MÜLLER

13.03.1906

752 563

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

42 081

Walter KNÜFKEN

02.01.1913

476 704

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

42 083

August RICHTER

05.06.1890

846 273

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

42 093

Fritz ENGELKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

42 100

Wilhelm HÜSSELMANN

10.11.1906

1 227 988

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

42 108

Willi FLIEGEN

21.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.
zgin±³ 09.03.1945 r.

42 122

Willi PAUL

 

 

SS-Rottenführer

42 126

ALfred GEIS

 

 

SS-Sturmmann

42 127

Karl MAXEINER

02.08.1903

1 276 810

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

42 146

Willi SPANG

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

42 153

Wilhelm ZINSMEISTER

23.07.1894

395 523

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

42 173

Wilhelm STEINHORN

28.07.1891

1 040 612

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

42 181

Leo LIEDGENS

 

 

SS-Scharführer

42 182

Georg MAYRER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

42 183

Otto ARRAS

18.03.1912

1 546 857

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

42 188

Richard WAGNER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

42 191

Werner KLEINE

06.10.1907

383 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

42 199

Walter BORMUTH

12.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

42 219

Justus GUDE

 

 

SS-Unterscharführer

42 226

Heinrich KILIMANN

 

 

SS-Rottenführer

42 243

Robert ARTHECKER

19.04.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

42 246

Paul SCHULENBERG

 

 

SS-Sturmmann

42 261

Hugo WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

42 264

Dr Kurt RENNER

18.07.1900

1 419 001

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.03.1942 r.

42 265

Adolf KRUG

18.09.1878

1 358 801

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

42 270

Michael GÖTTLER

20.09.1898

1 200 259

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

42 283

Hans SUDMANN

 

 

SS-Rottenführer

42 291

Harry SCHUCHARD

15.11.1904

677 563

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

42 292

Rudolf WILKER

29.06.1906

446 757

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

42 294

Wilhelm GRIMMINGER

25.05.1909

234 415

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

42 297

Heinrich JANITZ

06.08.1902

258 861

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

42 298

Walter RICK

30.10.1904

1 117 615

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

42 316

Julius PAPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

42 325

Hans WILKE

 

 

SS-Unterscharführer

42 326

Hans KUHLMEY

09.03.1906

224 846

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

42 329

Hans ROSSBACH

13.08.1907

1 027 405

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

42 335

Friedrich BECKMANN

 

 

SS-Sturmmann

42 339

Hans WEGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

42 348

Hans WODRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

42 352

Adolf LAIBLE

09.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

42 356

Wilhelm MICHAEL

 

 

SS-Unterscharführer

42 357

Hermann KASTEN

 

 

SS-Unterscharführer

42 359

Ernst FRANKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

42 369

Karl DAU

30.06.1900

3 942

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

42 376

Otto FISCHER

03.09.1912

539 190

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.05.1940 r.

42 385

Erich BERNDT

 

 

SS-Unterscharführer

42 391

Kurt PATZIG

 

 

SS-Oberscharführer

42 414

Kurt MÄNNIG

10.07.1912

1 238 573

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

42 463

Alexander GLOBISCH

27.09.1897

969 411

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

42 465

Hubert MAKOSCHEK

26.02.1899

1 218 784

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

42 473

Fritz HEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

42 482

Otto GIESLER

 

 

SS-Mann

42 508

Franz STEINECK

23.03.1909

1 405 780

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

42 509

Günther LANGNER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

42 523

Konrad VOLLERT

09.01.1888

641 737

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

42 530

Wilhelm WANGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

42 548

Ernst GACHSTETTER

 

 

SS-Unterscharführer

42 553

Eugen WEIMER

27.04.1898

1 231 564

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

42 554

Max SCHUSTER

 

 

SS-Rottenführer

42 564

Julius HÖHN

20.01.1904

161 965

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

42 574

Franz MARK

25.12.1892

30 966

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

42 575

Karl WUNDERLICH

29.06.1896

10 195

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

42 580

Gottfried THIERMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

42 581

Ludwig THIERMANN

 

 

SS-Oberscharführer

42 582

Fritz MEISEL

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

42 604

Fritz MERBACH

27.04.1912

860 449

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

42 611

Fritz RÜGER

09.01.1904

372 736

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

42 627

Oskar FAULBORN

 

 

SS-Oberscharführer

42 628

Ewald LINSMEIER

11.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

42 643

Alfred MÜLLER

30.01.1909

752 371

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

42 659

Oskar MÜLLER

09.05.1902

1 341 724

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 05.05.1934 r.

42 666

Dr August ROSCHMANN

26.04.1902

1 232 743

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

42 670

Kurt PORTUGALL

23.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

42 671

Fritz ZIPFEL

01.03.1909

125 734

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

42 674

Heinrich LEVEN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.02.1942 r.

42 679

Rolf HOFFMANN

01.12.1910

241 006

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

42 683

Fritz RASCHER

14.05.1914

1 341 777

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

42 687

Dr Wilhelm MÖLLER

16.10.1901

259 254

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

42 690

Werner DIETZMANN

 

 

SS-Rottenführer

42 694

Erhard HEINICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

42 695

Kurt WALTHER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

42 702

Helmut STOECKEL

 

 

SS-Rottenführer

42 705

Ewald WOLFF

12.02.1891

846 828

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

42 719

Erich KURZE

13.04.1909

1 189 026

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

42 723

Fritz FRÖHLICH

26.06.1908

665 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

42 724

Otto KESSLER

 

 

SS-Mann

42 729

Helmut GLAWION

20.03.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

42 747

Fritz KROLL

 

 

SS-Unterscharführer

42 748

Heinrich GÄRTNER

 

 

SS-Scharführer

42 753

Helmuth STÖCKERMANN

 

 

SS-Sturmmann

42 762

Wilhelm BRUCHHAUS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

42 764

Hans HORN

 

 

SS-Rottenführer

42 769

Karl HOSS

 

 

SS-Rottenführer

42 772

Albert HARTUNG

 

 

SS-Unterscharführer

42 784

Fritz KOENIG

25.12.1897

342 698

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

42 788

Werner RUMPZA

 

 

SS-Mann
11.04.1935 r. - wykluczony z SS

42 790

August KOCH

 

 

SS-Oberscharführer

42 799

Wilhelm MARKUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

42 801

Erwin aus dem SPRING

 

 

SS-Unterscharführer

42 803

Gerhard MEYER

 

 

SS-Scharführer

42 808

Wilhelm WOLF

03.10.1904

109 096

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

42 818

Albert BONNET

05.10.1908

484 290

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 15.10.1944 r.

42 826

Anton WACHSMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

42 830

Karl HEISSMANN

 

 

SS-Scharführer

42 833

Wilhelm FLACHMEIER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

42 848

Reinhard LIEBELT

 

 

SS-Unterscharführer

42 851

Goeddert von BOCKUM-DOLFFS

20.03.1908

710 589

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.03.1934 r.

42 863

Hans GIESELER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

42 865

Wilhelm SIEVERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

42 871

Horst BLUHM

13.02.1910

1 172 996

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1938 r.

42 873

Otto JAMMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

42 877

Heinz LANGE

02.01.1913

930 226

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 24.04.1943 r.

42 882

Heinrich GOTTMANN

29.04.1888

1 035 531

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

42 892

Rudolf LEUKEFELD

 

 

SS-Sturmmann

42 901

Hanns LÜER

26.11.1906

1 285 600

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

42 903

Walter KANNEMACHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

42 906

Kurt GOETZE

 

 

SS-Oberscharführer

42 908

Hanns SCHEELKE

06.03.1908

587 769

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

42 925

Richard MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

42 928

Georg MÄCKLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

42 929

Franz MOORKAMP

 

 

SS-Unterscharführer

42 931

Arthur STOLLE

24.03.1901

3 556 975

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

42 932

Arnold MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

42 937

Georg BEYERMANN

21.02.1909

1 406 927

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

42 938

Hermann HEIMBURG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

42 941

Wilhelm GRUHN

21.09.1905

8 559

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

42 946

Karl MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

42 950

Otto FISCHER

22.05.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

42 968

Wilhelm WILKE

 

 

SS-Scharführer

42 970

Gerhard WESCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

42 972

Willy RASPE

07.03.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

42 974

Fritz WEIDLICH

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

42 981

Anton BERLIN

16.02.1914

1 488 592

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

42 983

Friedrich RIEFE

 

 

SS-Sturmmann

42 988

Walter STALLMANN

04.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion