Numery cz³onków SS od 421 000 do 421 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

421 000 (V)

Hans-Peter BÖCKNER

22.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 24.03.1945 r.

421 001

Alfred BÖGER

25.01.1923

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 003 (V)

Heinz-Hermann BOLTE

28.05.1922

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w akcji 16.08.1944 w Ermont (Francja)

421 004 (V)

Otto BORCHERT

01.01.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 005

Theodor BRAUSCH

08.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.05.1942 r.

421 006

Max BREITEGGER

12.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.12.1941 r.

421 007

Bruno BREKAU

26.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.11.1943 r.

421 008 (V)

Friedrich BRITTINGER

17.03.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 009

Franz BUCHMANN

15.08.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 011

Siegmunt BURGER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 012 (V)

Emanuel CACH

03.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 013

Joachim DEGE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 014

Hans DEMMKE

04.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.04.1942 r. w Warszawie

421 015 (V)

Alfred DIETZ

18.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 016

Karl DITTRICH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 017 (V)

Otto DREXLER

23.08.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 018

Kurt DUEPPEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 020

Walter EGGERS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 021

Otto ENDERLE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 022 (V)

Grehard ENGEL

24.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 024 (V)

Martin ERNST

07.12.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 025

Harald ETTERICH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 026 (V)

Heinz FECHNER

13.12.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 027 (V)

Wolfgang FLÜGEL

03.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 028 (V)

Hans-Gerog FREITAG

28.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 029

Hans FRICKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 030 (V)

Günter FRIEDRICH

11.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 031 (V)

Werner FRITSCHE

14.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 25.07.1944 r.

421 032 (V)

Walter FUCHS

11.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 033

Ernst GASCHNITZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 034 (V)

Siegfried GAWER

15.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 15.07.1944 r.

421 035 (V)

Wilhelm GÖTTE

30.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 036 (V)

Günter GOTTWALD

18.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 037 (V)

Heinrich GRABNER

12.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 038 (V)

Grehard GRIEBEL

12.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 039

Tilemann GRIMM

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 040 (V)

Heinz GROTE

14.06.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 041

Gerhard GURSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 042

Heinz HABSCH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 043

Werner HAENSEL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 044

Walter HAJEK

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 045 (V)

Jakob HALBGEWACHS

23.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 046

Gustav HANSCHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 047

Hans-Joachim HAUSMANN

20.12.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 048 (V)

Max Friedrich HEINZE

22.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 049

Roman HERBATSCHECK

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 050 (V)

Hans HILL

26.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 051

Franz HILLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 052(V)

Werner HORSTHEMKE

29.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 12.10.1943 r.

421 053 (V)

Hans HUMMELBERGER

07.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 054

Georg ISSIG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 055

Karl JACOBSEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 056

Willi KAMUS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 057(V)

Eberhard KARLE

11.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 058

Hans KAUER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 059 (V)

Kurt KIESSLING

23.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 060

Hans KLAUSS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 061 (V)

Willi KNELS

21.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 062

Friedrich KNIERIM

31.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.01.1942 r.

421 063

Siegfried KÖHLER

27.02.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 064

Günther KOHLS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 065

Friedrich KRAL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 066

Kurt KRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 067 (V)

Wolf-Dieter KREIDE

26.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 068

Richard KRIFTNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 069

Alfred KROLL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 070

Peter KRTIZKA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 071

Erich KUEHL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 072 (V)

Franz KUKULA

06.04.1921

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.04.1945 r.

421 073 (V)

Josef LANG

16.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 30.07.1944 r.

421 074

Hans LAST

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 075

Max LEHNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 076 (V)

Fritz LEIFHEIT

22.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 077 (V)

Helmut LEISTNER

18.01.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 078

Felix LEITHNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 080 (V)

Klaus LILIENTHAL

16.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 081 (V)

Friedrich LINDINGER

27.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 082

Siegfried LINDIG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 083

Hans LOCHMUELLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 084

Paul LOEFFLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 085

Hans LÜBOW

05.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 086

Karl LUETT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 087 (V)

Martin MADER

17.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 091 (V)

Karl MEIER

30.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 092

Bernhard MEITZEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 093

Walter MERTEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 094 (V)

Erhardt MÖSSLACHER

16.06.1921

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 12.02.1945 r.

421 095

Hans MUELLER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 096

Erich MUENTER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 097

Bruno NAGEL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 098 (V)

Karl NEMITZ

05.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 05.09.1944 r.

421 099

Herbert NEUMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 100 (V)

Karl NUSSBAUMER

01.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 101

Arthur OMENZETTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 102 (V)

Günter PALM

24.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 103

Willi PFORTE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 104

Alois PICHLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 105 (V)

Hans PITTERLE

07.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 106 (V)

Günter PRINZ

06.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 19.03.1945 r.

421 107 (V)

Albert QUENDLER

16.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 108 (V)

Bodo REDLICH

27.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 28.12.1944 r.

421 109

Alfred RENNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 110

Egon RICHTER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 111

Josef RIEKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 112

Friedrich ROESSLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 113

Erwin HECK

21.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 114 (V)

Erich RUMPF

29.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 115 (V)

Ernst SAKEWITZ

20.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 116

Hubert SEEMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 117

Otto SEETHALER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 118 (V)

Wilfried SEGEBRECHT

20.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 119 (V)

Robert SEIDEL

19.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 120

Jakob SENDEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 121

Richard SEURING

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 122 (V)

Kurt SPÄTAUF

24.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 123

Harry SPITZER

22.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 124

Werner SCHECH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 125

Josef SCHERBAUER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 126 (V)

Johannes SCHERG

15.06.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 127

Karl SCHEU

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 128

Ernst SCHEUFLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 129

Waldemar SCHIKORA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 130 (V)

Fritz SCHLEE

30.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 131

Heinz SCHLENKER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 132

Hans SCHLESING

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 133

Hans SCHMID

22.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 135 (V)

Hans SCHRÖDER

05.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 136

Hermann SCHROEDER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 137

Josef SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 138

August SCHULZE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 139

Karl SCHWARZMEIER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 140

Erhard STADTFELD

14.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 141

Rudolf STECKERMEIER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 142

Hans STEEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 143 (V)

Willi STEFFEN

02.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 144 (V)

August STEINER

19.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 145

Horst STOCK

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 146

Friedrich STREBEL

19.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 147 (V)

Richard STROBL

18.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 148

Gottfried TEICH

10.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 24.02.1945 r.

421 149

Heino TESNAU

20.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

421 150

Theodor THIELE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 151

Walter THUERMER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 152 (V)

Peter TRAMONTANA

09.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 153

Rudolf TROBOS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 154 (V)

Alfons VAMBERGER

19.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 155

Arno VÖLKENING

28.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 156

Horst WAGNER

07.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 157

Helmut WALTHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 158

Josef WANKERL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 159

Helmut WEISKE

16.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 24.11.1944 r.

421 160 (V)

Rolf WERNER

28.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w sierpniu 1944 r. pod Avranches

421 161

Otto WESTERMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 162 (V)

Herbert WIEGANDT

26.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 163 (V)

Joachim WILDE

26.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 164

Rudi WILDHAGEN

06.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 27.07.1944 r.

421 165

Hebert WILHELM

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 167

Helmut WOEHRLE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 168 (V)

Karl ZIEBRECHT

22.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 169

Gottlieb ZRUBECKY

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 170 (V)

Lothar KATHNER

23.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 171 (V)

Erich LÖSCH

02.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 175

Hans SALZINGER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 176

Walter GUSTKE

 

 

SS-Hauptsturmführer

421 179

Ernst FOCKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 183

Karl REINISCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 184 (V)

Ladislaus MÜLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 185

Heinrich von BUENAU

 

 

SS-Oberführer
awans w dniu 20.04.1942 r.

421 186 (V)

Walter ECK

26.02.1909

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

421 192 (V)

Walter GÜNTHER

 

 

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 253

Josef HANISCH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 285

Alois REICHHOLF

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 296

Herbert von GELDERN

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 302

August NEUSSER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 342

Wilhelm SCHELL

31.08.1905

3 121 277

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r.

421 367

Heinrich WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 384

Max NAGEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 409 (V)

Hans NOAK

26.08.1895

2 645 022

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 410

Otto LUENESCHLOSS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 411 (V)

Fritz WOTTE

23.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 413

Adolf KORZENDORFER

24.08.1905

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 418 (V)

Heinrich TIGGE

15.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 21.09.1943 r.

421 441

Gerhard KAUFFELD

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 449

Werner BOEDDECKER

 

 

SS-Untersturmführer

421 453

Wilhelm WALCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 454 (V)

Friedrich SUDA

27.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 476

Georg BETZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 482 (V)

Hans de la CHAUX

11.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 484

Siegfried JEPP

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 494

Adolf WEIGL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 496 (V)

Wilhelm EICHELMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 497

Rudolf KLOSTERMEIER

05.07.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

421 509

Kelmuth GUENTHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 512

Ernst GERWIG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 517

Rudolf LAU

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 518 (V)

Werner KÜHN

04.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 520

Anton KRELL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

421 527

Wilhelm BECK

09.07.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.02.1942 r.

421 532

Walter KLIMSA

16.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 536

Adolf KIRCHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 541 (V)

Michael KANZLER

25.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 543

Siegfried HUECKEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 546 (V)

Egon PROHN

28.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 550

Herbert OTT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 551 (V)

Walter NITZ

23.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

421 552 (V)

Ernst NEHER

09.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 10.09.1944 r.

421 562 (V)

Georg WOLF

17.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 567

Willi UTZINGER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 571

Konrad TANK

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 573

Wilhelm STROBEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 583 (V)

Otto REIF

09.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 594

Heinz SCHROER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 605

Heinrich DILL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 608 (V)

Karl EBERT

13.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 615

Walter SEIP

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

421 623

Hans CALLESEN

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 625

Hermann AHLBORN

 

 

SS-Hauptsturmführer

421 648

Wilhelm HEIER

27.03.1909

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.03.1944 r.

421 660 (V)

Karl GILLNER

26.09.1901

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 682

Kurt SCHLIEP

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 691

Rudolf LÖHR

12.06.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

421 694

Friedrich STAAB

01.12.1904

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

421 696 (V)

Bernhard PREUSS

21.06.1902

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.05.1943 r.

421 709

Berthold VETTER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 722

Erich NEUDEL

14.08.1907

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 728

Anton BINDL

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 729

Wilhel BEZOLD

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 808 (V)

Georg SCHINNER

25.03.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

421 828 (V)

Richard HOFFMEISTER

22.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 830

Wilhelm LOERKEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 852

Heinrich SCHAAF

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 855

Max PAULITSCH

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 859

Walter WEIGEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 876

Gerhard KOPPATSCH

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 923

Herbert BEULIG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 924 (V)

Willi BERNARD

05.06.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

421 938

Franz ERDL

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 956 (V)

Kurt KÜHNE

21.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 963

Alois KLINGBERG

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 967 (V)

Paul SCHOLVEN

31.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 968

Willibald KAMM

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

421 973

Friedrich LÜGGE

14.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

421 974 (V)

Erich JAECKERT

04.12.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

421 975

Hans BETHKE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

421 976 (V)

Hans DIERGARTEN

05.04.1913

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

421 978 (V)

Walter GRAN

19.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 983 (V)

Walter SCHARF

01.02.1907

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

421 984

Günther SCHULZ

27.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 05.01.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion