Numery cz³onków SS od 422 000 do 422 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

422 008

Kurt BEDNARZ

06.08.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

422 023

Max MEINECKE

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 053

Bruno WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 058 (V)

Hans Werner STARROST

18.07.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 068

Reinhold UHLENHUT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 081

Friedrich LANGE

31.03.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 083

Hans-Joachim WUNDRAN

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 091 (V)

Arthur GÜLLE

15.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 094

Fritz MARTINETZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 117 (V)

Leo-Hermann REINHOLD

22.02.1906

7 052 575

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 118 (V)

Karl SOBOTTA

29.12.1912

1 553 183

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 119

Arnold SCHUBERT (V)

13.12.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 122 (V)

Wolfgang WUTTIG

22.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 05.01.1942 r.

422 123

Dr Arno WODARG

21.12.1894

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.01.1940 r.

422 124 (V)

Friedrich WITTENMAYER

19.04.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 125

Heinz WEIDLICH

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 126 (V)

Hans WAGNER

05.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

422 127 (V)

Otto WAGENKNECHT

20.09.1892

nie nale¿a³

SS-Standartenführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1945 r.

422 129

Dr Hans MÜHLEDER

02.02.1909

8 461 335

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 130

Arthur MÖHRING

15.10.1904

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 132

Bernhard MEISSNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 133 (V)

Werner MATZDORFF

24.02.1912

2 507 886

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

422 134

Dr Friedrich MARUNG

11.02.1904

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.09.1942 r.

422 135 (V)

Günther MARTINS

23.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

422 136

Johann MAHLER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 137

Heinrich LÜER

02.08.1911

945 399

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 18.11.1943 r.

422 138

Kurt LÖRCHNER

31.07.1907

7 052 605

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

422 139

Hans LINDENBERG

08.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

422 140 (V)

Karl LIECKE

08.05.1910

4 822 085

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

422 141

Herbert HOPPE

07.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1942 r.

422 142

Heinrich JÄGERS (V)

09.08.1907

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 143 (V)

Dr Gerhard KAREHNKE

15.07.1895

2 234 160

SS-Oberführer

422 145

Werner KLATT

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 146

Kurt KLEINMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 147 (V)

Dr Otto KLOES

08.11.1906

4 611 935

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 148 (V)

Arno LANG

14.06.1914

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 149 (V)

Hermann LADEWIG

08.03.1899

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 150 (V)

Heinz KURZBACH

02.04.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

422 151

Hans KRAUSMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 152 (V)

Fritz KRAUSE

13.05.1905

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 153 (V)

Oskar KOPP

30.05.1910

4 879 435

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 154 (V)

Rudolf KONOPACKI

12.04.1906

5 295 701

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

422 156

Helmut DÖRNER (V)

26.06.1909

 

SS-Oberführer der Waffen-SS
awans w dniu 22.01.1945 r.

422 157

Erich DRIESKE

07.01.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.12 1942 r.

422 159

Paul ECKERT

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 160

Karl ERBE

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 161

Erich von BAUR

18.05.1909

5 483 819

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.08.1943 r.

422 162 (V)

Leopold FUCHS

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

422 164 (V)

Walter SCHMITT

29.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 165

Joachim von ROSENBERG

16.09.1899

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.10.1940 r.

422 166

Heinnig SCHARENBERG

29.01.1898

257 133

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.12.1942 r.

422 167 (V)

Max SCHIMMELPFENNIG

25.02.1896

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 169

Erich TREUKE

01.12.1897

 

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 01.09.1942 r.

422 170

Karl VOCKENSOHN

10.11.1908

4 975 105

SS-Obersturmbannführer

422 171

Richard UTGENANNT

15.02.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 174 (V)

Erwin HELD

10.09.1914

2 171 222

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 175

Hans HENKEL

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 176 (V)

Gustav HEUCKEROTH

10.01.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 177

Karl HODLER

03.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 05.01.1942 r.

422 178 (V)

Friedrich HOFER

24.10.1914

5 029 248

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 179

Erwin FANDRE

19.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1942 r.

422 180 (V)

Hans FORSTREUTER

01.11.1912

3 777 324

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 17.05.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

422 181 (V)

Ludwig GANTZER

04.12.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 182

Hans-Jürgen GEROSCH

01.09.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

422 183

Kurt GOEBEL

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 184

Albert GRIMM

11.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1942 r.

422 185 (V)

Gerhard GROSS

02.12.1914

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

422 186 (V)

Karl BRACHT

31.08.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 187

Johannes BLANK

01.11.1907

5 535 297

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 18.11.1943 r.

422 188

Ernst BARTSCH

07.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1942 r.

422 189

Günther BADE

 

 

SS-Hauptsturmführer

422 193 (V)

Leopold TRÖBINGER

29.03.1910

5 498 795

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

422 195

Peter GOBMEIER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 196

Wilhelm KRUSE

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 198

Erwin DENGEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 200

Heinz GOERNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 201

Walter HAFERKORN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 202

Erwin LANGE

27.07.1913

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 205

Karl KLEENE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 208 (V)

Hans ERTL

29.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
16.06.1945 r. zmar³ w obozie jenieckim w Polsce

422 209 (V)

Fritz TRÖSKEN

11.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 210

Heinz FENSKE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 211

Ernst MUENCH

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

422 213

Dr Erwin NEVER

18.08.1909

700 323

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.12.1941 r.

422 215

Robert OETZEL

27.02.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

422 216 (V)

Edmunt OLEJNIK

17.02.1907

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.

422 217 (V)

Günther ORTMANN

30.11.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

422 218

Gerhard PETTER (V)

22.06.1905

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 219

Erich PETRASCH

04.08.1891

3 056 107

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.01.1940 r.

422 221

Dr Rudolf PLECH

16.04.1910

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.07.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

422 222

Franz PUTZ

26.08.1907

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

422 230

Günther TOTZKE

 

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

422 231 (V)

Helmut SEEHAUS

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 236

Heinrich RIES

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 237

Walter HANELT

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 238

Rudolf SCHMINCKE

 

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

422 254

Erich JOHN

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 255

Hermann KLEINDIENST

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 267

August STARBATTY

01.11.1893

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 282

Alfons WÖLPL

02.08.1900

398 737

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1942 r.

422 296

Dr Josef WITISKA

05.07.1894

6 289 103

SS-Standartenführer
awans w dniu 30.11.1944 r.

422 297

Amadeus SCHRANTZ

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 298

Fritz SCHMOLL

 

 

SS-Untersturmführer

422 312

Karl SEBASTIAN

21.04.1911

292 507

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 315

Ernst WAGENER

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 317

Heinrich MEFFERT

 

 

SS-Untersturmführer

422 330

Günter HELLWING

 

 

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 336

Ewald MAROTZ

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 339

Theodor MAUSOLF

 

 

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 357

Erwin HORN

 

 

SS-Untersturmführer

422 363

Walter GEISTEUER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 369

Herbert HUTSCHENREITER

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 375

Paul BERGER

 

 

SS-Untersturmführer

422 378

Friedrich DREES

 

 

SS-Untersturmführer

422 383

Peter LEMMERZ

 

 

SS-Untersturmführer

422 403

Erich KROLL

 

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

422 426

Dr Hans TITTEL

09.05.1897

1 064 225

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1944 r.

422 431

Hugo ISEBARTH

 

 

SS-Obersturmführer

422 437

Hans HAENSCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 448

Otfried MICHL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 524

Dr Fritz MAYER

28.11.1903

1 608 282

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r.

422 526

Herbert KRAFT

30.05.1886

90 659

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 01.01.1941 r.

422 529

Ludwig OPPERMANN

18.09.1897

5 344 126

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.06.1943 r.

422 536

Otto SCHMID

22.11.1897

247 045

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

422 539

Paul ROLOFF

26.03.1893

1 653 997

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.09.1942 r.

422 542

Herbert BÖSE

13.01.1908

427 639

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.06.1942 r.

422 547

Hans-Jürgen DARMS

12.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 550

Karl SCHÜMERS

17.10.1905

 

SS-Oberführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.08.1944 r.
zgin±³ 18.08.1944 r.

422 551

Gerhard SCHWERDTFEGER

07.01.1912

5 598 716

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 14.08.1944 r.

422 558

Dr Wolfgang THOMS

09.06.1890

 

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 01.06.1942 r.

422 576

Leo VALLEE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 586

Willy ECKHARDT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 602 (V)

Werner BLAUERT

20.11.1906

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 646

Paul LICHTENBERGER

06.07.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

422 736

Werner BORCHARD

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

422 910

Rudi JAHNKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 927

Horst HERMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 931

Hans WICHUR

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

422 933

Werner WILLE

08.08.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckim obozie

422 948

Karl SEIBERT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

422 977

Hans RAMPELT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion