Numery cz³onków SS od 423 000 do 423 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

423 026

WIlhelm SCHUELER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 233

Friedrich FISCHER

09.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

423 279

Ludwig DUMPF

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

423 280

Werner HUPPERT

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

423 281

Erich RUOF

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 283

Walther CONRAD

24.06.1905

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 287

Herbert BROCKMANN

28.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 318

Ernst HUNZE

07.08.1901

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 26.10.1944 r.

423 382 (V)

Hilman LANGE

31.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 401

Werner EMMERICH

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 404

Ludwig HOFFMEISTER

20.08.1906

587 315

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 09.11.1942

423 424

Werner von ERNST

 

 

SS-Untersturmführer

423 431 (V)

Willi RAPPENECKER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

423 437

Albert IHNEN

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 450

Bernhard PAPE

 

 

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 462

August FREUWÖRTH

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 09.11.1943

423 474

Josef HITTEL

 

 

SS-Obersturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 482

Robert KRANZ

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 20.04.1943 r.

423 485

Johannes KUNZE

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 492

Walter LIESEKE

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 495

Alfons MARTIN

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 507

Arthur JEKAT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 524

Willi LAUTERBACH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.06.1943 r.

423 533

Karl MACK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.02.1943 r.

423 568

Fritz KLEMM

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 570

Franz KIRSCH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 571

Karl SCHAEFFER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 572

Matz PFISTER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 574 (V)

Ulrich MARTH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 575 (V)

Reinhold MACKE

06.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 576 (V)

Heinz EDELMANN

11.03.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 577

Werner EBELING

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 579 (V)

Werner DAUMONT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

423 580

Walter DUMMER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 582 (V)

Hans DREYER

05.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 17.10.1944 r.

423 584 (V)

Günther DOLDI

04.08.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 586

Rudolf DIECKMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 587 (V)

Dietrich DIRKS

19.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 588 (V)

Jürgen CHEMNITZ

23.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 589

Hans BÜTTNER (V)

24.04.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 590 (V)

Franz CENCIC

06.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 592

Heinrich BURMEISTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 593 (V)

Erich BRUHNS

15.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 594

Herbert BRUNST

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 595 (V)

Karl BRÜGGENKAMP

22.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 598 (V)

Franz BRINKMANN

11.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 599 (V)

Heinrich GROSSJUNG

06.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 600

Walter GROSS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 601 (V)

Franz GROHMANN

16.10.1919

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945

423 602 (V)

Horst GRESIAK

07.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 603

Kurt GRAHOFER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 604

Gerhard GRAU

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 605

Hans GRAETZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 607 (V)

Heinz GOLTZ

28.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 608

Martin FLEISCHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 609 (V)

Arthur FUCHS

03.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 610

Friedrich FROMMELT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 611

Hans FRIESE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 613 (V)

Helmut FRANK

28.04.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 614 (V)

Helmut FUHRMANN

16.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 615

Werner GALBAS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 616 (V)

Rudolf GABERDIEL

14.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 617 (V)

Waldemar GATZKE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 618

Eugen GAMERDINGER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 619 (V)

Eberhard GEISSLER

29.04.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 620 (V)

Karl-Heinz GEORGE

11.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 621 (V)

Walter GEORG

28.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 622 (V)

Hans GERSTNER

20.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 624

Helmut GERWIG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 625 (V)

Edgar GEVELHOFF

10.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 626

Georg GLANERT

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

423 627

Walter FLEMMING

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 628

Helmut FOCKE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 629

Walter FICKERT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 630

August FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 631

Walther FLEISCHER

31.07.1908

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 15.10.1944 r.

423 632

Herbert FROBENIUS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 633 (V)

Hermann GAMPE

05.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 634 (V)

Dr. Helmut FIEDLER

28.10.1918

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 02.03.1945 r.

423 635

Heinrich ANDERSEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 636 (V)

Heino ALBRECHT

09.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 637 (V)

Josef ANGERMAIER

11.09.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 638 (V)

Wolfgang ARENDT

22.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.
wiêzieñ w sowieckim ³agrze do 06.1953 r.

423 640

Rolf ARNHOLDT

10.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 641

Gerhard ARNDT

17.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1943 r.

423 642 (V)

August BAYER

29.03.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 643

Günther BERDELMANN

25.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

423 644

Otto BECKER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 645

Anton BÄCK

14.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.08.1943 r.

423 646 (V)

Heinz BEYER

02.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 647 (V)

Lorenz BIEBER

16.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 648 (V)

Klaus BERGER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 649 (V)

Hans BERG

29.09.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.01.1945 r.

423 650

Klaus BRANDT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 651 (V)

Karl-Heinz BOSKA

18.10.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

423 652

Erich BORNHAUPT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 654 (V)

Werner BOGISCH

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 655 (V)

Herbert BÖCK

10.09.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 656

Arnim BISCHOFF

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 657

Hermann BAER

23.09.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 658 (V)

Werner BENNER

18.03.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 659

Wilhelm ADAM

02.03.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1945 r.

423 660

Hans BRAUMANDL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 661 (V)

Wolfgang BRANDSTETTER

29.09.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 662

Alfred HARGESHEIMER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 663 (V)

Klaus GULLASCH

14.07.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 664 (V)

Richard HELMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 665

Werner HEIN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 666 (V)

Walter HEIMSATH

02.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 668 (V)

Fritz HABERSTROH

17.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 669 (V)

Hans HECKL

26.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 670

Gerhard HENDRIKS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 671 (V)

Wolfram von HINDTE

29.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 15.08.1944 r.

423 672 (V)

Rudolf HEINLEIN

31.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 18.03.1945 r.

423 673

Friedrich HEINEMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 674

Heinz HEMPEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 675

Helmuth von LATSCHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 676

Walter MOOSBRUCKER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 677 (V)

Paul MEINKE

23.11.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 23.08.1944 r.

423 678

Manfred LORENZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 679

Hans PROCHNOW

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 680 (V)

Hugo PETER

26.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 681

Günther PAATZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 683

Harry PHOENIX

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

423 684

Vinzenz HOLL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 685 (V)

Günther STÜCKER

02.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 686 (V)

Robert TARNOW

25.07.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 687

Christian SCHNEIDT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 688

Hans SCHUELLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 689

Johann WEBER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 690

Günther ZIMMERMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 691

Rudolf ZAFF

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 692

Arno HEROLD

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 693

Boris HENSCHEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 694

Siegfried KORTH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 695

Franz SCHAEFER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 696

Paul RUGE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 697 (V)

Leo ROSKI

11.04.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 698 (V)

Günther MEHLES

23.04.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r. w Budapeszcie

423 699 (V)

Otto KIRCHNER

05.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 03.05.1945 r. w Pradze

423 700

Franz HUERTER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 701

Ignaz TEMMEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 702

Werner ZAHNERT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 703 (V)

Gerhard WIESNER

07.08.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 704

Heinz WELTING

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 705 (V)

Herbert HOFFMANN

24.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 706 (V)

Hans LEMPKA

30.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 707

Egon PETER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 708

Peter KLETHI

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 709 (V)

Ewald KLEINPETER

28.04.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 710 (V)

Hans-Heinrich HUYER

29.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 711

Johann TIETJEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 712

Heinz WIEK

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

423 713 (V)

Herbert SÜSS

12.10.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 715

Hans SIEBER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 717 (V)

Heinrich RUTSCHMANN

27.01.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 718

Walter KOELMAN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 719 (V)

Walter LAU

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

423 720

Kurt POST

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

423 722

Nico POUPLIER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 723

Georg SIEBENHUENER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 724

Bruno HASSELWANDER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 725

Rolf SCHOENHERR

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 726

Paul SCHULZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 727

Karl KRAH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 728 (V)

Horst-Günther LEUPOLD

12.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 729 (V)

Heiny PFEIFFER

27.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 730

Kurt NIEBIUS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 731

Gerhard KLATT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 732 (V)

Walter KIENREICH

25.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 733 (V)

Werner STAHLBERG

11.01.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 734 (V)

Wolfgang STARK

09.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 735

Alfred STRANTZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 736 (V)

Eduard GRÜBER

03.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 737

Jurgen HAUTZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 738 (V)

Richard GUSSMANN

11.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 739 (V)

Hans GUSE

25.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 11.07.1944 r.

423 740

Siegfried KRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 742 (V)

Erwin STAHL

20.05.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 743

Gerhard MIKOSCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 744 (V)

Hans-Wilhelm MEYER

19.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 745 (V)

Ernst LÖHNER

10.10.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

423 746

Max PLASI

28.03.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.01.1944 r.

423 749

Heinz THONIG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 750

Klaus VOSS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 751

Helmut VOELPERT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 752 (V)

Hans SCHMERBACH

11.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 753

Heinrich SCHRITTWIESER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 754

Alfred WIEDUWILT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 758

Wolfgang KORTEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 759 (V)

Werner KOPHAMEL

20.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 24.06.1944 r.

423 761

Karl RAINER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 762 (V)

Lothar SCHELLHAMMER

19.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 763

Richard RUPPEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 764 (V)

Heinz REINERS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 765

Hans SCHAEFER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 766 (V)

Heinz WÄGNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 767

Heinz SCHMOLKE

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

423 768 (V)

Joachim SCHUHKNECHT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 769 (V)

Heinz TOMHARDT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 770

Willi TOEPRITZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 771

Alfred MUELLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 772

Gustav MUEHLHAUSEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 773

Fritz MAAG

07.10.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 774

Heinz QUADE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 775

Karl PROTZE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 777

Horst KALISCH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 778 (V)

Heinrich JESCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 779 (V)

Gerd JAHN

25.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 780

Günther HOLLATZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 781

Werner STERNEBECK

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 783

Hans SCHUFF

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 784 (V)

Rüdiger ZELINKA

08.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 24.12.1944 r.

423 785

Gottfried WINTERHOFF

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 786

Rudolf WEIDINGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 787

Herbert WALTHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 788 (V)

Friedrich-Wilhelm WUNDERLICH

26.04.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 12.03.1944 r.

423 790

Karl KUHNLA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 791

Werner KORMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 793

Harro KNOP

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 794 (V)

Heinrich REHSE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 796 (V)

Rainer-Eisenhardt REINHARDT

22.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 797 (V)

Wadim SCHILKING

11.04.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 798

Erwin WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 800

Willi MAIER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 801

Klaus MEISSNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 802

Werner METZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 803

Werner MEYER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

423 804 (V)

Alois LIPSKY

13.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

423 805 (V)

Walter LUDESCHER

30.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 810

Lothar von KLEIST

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 811 (V)

Karlheinz KEMPCKE

16.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS
awans w dniu 09.11.1943

423 813 (V)

Karl JIRA

17.07.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 815 (V)

Hans-Rudolf SUSS

09.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 816

Johann THORIUS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 817

Hans TEMME

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 818

Walter SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 819 (V)

Helmut SCHOLZ

01.07.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 820 (V)

Otto SCHWIEGER

06.10.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 821

Waldemar SEEBODE (V)

06.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 822 (V)

Ewald SCHOTT

08.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 823 (V)

Werner ZEUMER

14.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 04.03.1945 r.

423 824

Eberhard WUENNENBERG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 825

Richard WILKENS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 826

Hans WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 828

Rudolf HARMSTORF

25.12.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 829 (V)

Hans GÜNTHER

11.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 830

Hermann GUETHENKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 831

Erich LENTHE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 832

Hilmar LANGE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 833

Josef KREIS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 834 (V)

Joachim KRÜGER

30.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 835

Ulrich KRUSE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 836

Karl KUHLMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 837 (V)

Alfred KOCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

423 838

Hans RIOTTE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 839 (V)

Fritz RENNER

11.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 840

Josef REITMEIER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 841

Karl REDECKER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 842 (V)

Günther RAUTENBERG

25.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 843

Willi RATHSACK

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 844 (V)

Walfried SCHELLER

31.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 04.04.1945 r.

423 845 (V)

Heinz SCHIEBUHR

05.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 846

Franz SCHIMANECK

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 847 (V)

Berthold RUSACK

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

423 848

Helmuth SCHALL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 849 (V)

Hans WILDE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 850

Georg WILD

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 851

Heinz WEIDEMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 852

Theodor WALTHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 854 (V)

Heinz MÜLLER

21.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 855

Leopold MITTELBACHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 857 (V)

Gottlieb MÖSSLER

11.09.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 858 (V)

Karl MÜHLECK

27.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 26.12.1944 r.

423 859 (V)

Josef MEIER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943

423 860 (V)

Hermann MEYER

26.03.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 861 (V)

Werner MAXIMOW

16.07.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 862 (V)

Walter MATTERN

27.02.1920

6 948 431

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

423 863

Franz LIPP

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 864 (V)

Arnold LÜBBERS

12.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 865

Horst MATHIEBE

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 866 (V)

Erich LINKE

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

423 868 (V)

Roland PAUL

30.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 869

Günther NIETHMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 870

Edmund NIKMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 871 (V)

Lothar NEHRKORN

28.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 30.01.1945 r.

423 872 (V)

Felix NEUDECK

16.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1944 r.

423 873 (V)

Joachim NEBLUNG

18.06.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 28.04.1944 r.

423 875 (V)

Horst NIEMANN

22.08.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 876 (V)

Karl NICOLUSSI-LEEK

14.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 877

Heinz KLINGENBERG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 878

Gerhard KIRSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 879 (V)

Hans KIRSTE

26.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 880 (V)

Willi KETTLER

01.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 881

Karl HÜBNER

15.01.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1942 r.

423 883

Eberhard THUY (V)

11.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 28.07.1944 r.

423 884

Gerhard SCHMAGER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 885 (V)

Josef ZACHARIAS

12.10.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 886

Helmut WINTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 887

Franz WEINZETTL

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

423 889 (V)

Hans WIENEKE

18.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS
awans w dniu 09.11.1943 r

423 890

Karl WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 892

Wolfgang HÄCKER

29.05.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 20.07.1944 r.

423 893

August HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 894

Werner SZILLAT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 896

Werner SCHICKERLING

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 897

Herbert TANNICH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 898 (V)

Walter WICHMANN

14.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 899

Fritz LOGES

23.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do stycznia 1954 r. w sowieckiej niewoli

423 901 (V)

Heinrich TREPKAU

26.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 902

Max JOHANNSEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 903 (V)

Konstantin KLINKERT

13.01.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 904

Karl-Ludwig JUNG

25.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 907

Heinrich RUEBENACH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 908

Theodor RADEMACHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 909

Fritz RIJPERMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 910

Rudolf KOEPPEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 912 (V)

Kurt SCHARLACH

21.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. przebywa³ w
sowieckim obozie jenieckim - Swierd³owsk

423 913 (V)

Karl HERMEL

21.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS
awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 03.12.1943 r.

423 914 (V)

Walter SCHAUMÜLLER

06.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS
awans w dniu 09.11.1943

423 915

Hans RACH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 916

Erwin WADAS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 918

Alois LIENERT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 919

Werner KNAUPP

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 920 (V)

Karl-Heinz SCHWARZBACH

20.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 921 (V)

Hans-Joachim SCHÜTZE

23.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 923 (V)

Fritz WEBER

05.04.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

423 924

Willi KOENIG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 925

Rolf KRANEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 926 (V)

Rudolf THAMM

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 928

Hans SCHEIB

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 929 (V)

Otto WAGNER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1943 r.

423 930

Albert STREICHAN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 931

Walter HOYER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 932

Edmund KLEY

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 933

Johannes PUESCHEL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 934

Sepp SALMUTTER

31.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

423 935

Erich SAUTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 936

Hans KOEHLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 937 (V)

Peter OSTWALDT

31.07.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 938 (V)

Fritz LOBE

11.09.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 939

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 940

Lothar PLAGE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 941

Wolfgamg LUTHARDT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

423 942 (V)

August HAUSEMANN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

423 943 (V)

Theodor PETZELD

14.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 21.04.1945 r.

423 944 V)

Ferdinand OETTER

26.09.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 30.11.1944 r.

423 946

Josef OBERZELLER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

423 951

Erich LUTTER

19.08.1884

2 640 140

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.10.1942

423 952

Friedrich BEHREND

06.10.1903

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

423 986

Franz HEIDENREICH

31.07.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion