Numery cz³onków SS od 43 000 do 43 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

43 000

Robert OEHLMANN

 

 

SS-Oberscharführer

43 005

Heinz HALFBRODT

06.05.1912

1 358 267

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

43 028

Friedrich LENK

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

43 029

Adolf KERL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

43 033

Adolf ECKERT

 

 

SS-Unterscharführer

43 039

Wilhelm MARBACH

10.11.1905

202 497

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

43 046

Franz KRIEGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

43 054

Heinrich REULECKE

 

 

SS-Scharführer

43 058

Heinrich BRECHELT

 

 

SS-Scharführer

43 059

Dr Friedrich STEPF

27.04.1899

3 185 316

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

43 062

Dr Hans WITZMANN

21.03.1904

655 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

43 064

Dr Herbert SCHORSTEIN

25.05.1906

655 127

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

43 082

Wilhelm STICHNOTH

30.04.1911

162 899

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1941 r.

43 088

Albert SCHWERTFEGER

 

 

SS-Sturmmann

43 089

Rudi SCHIRNER

10.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

43 090

Heini WINZENBURG

 

 

SS-Mann

43 094

Paul WOHLFAHRT

05.10.1900

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

43 102

Karl-Heinz MANSFELD

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1943 r.

43 105

Wolfgang APPELIUS

25.10.1910

348 937

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

43 111

Hermann BLEYER

 

 

SS-Mann

43 120

Wilhelm NOLTE

 

 

SS-Scharführer

43 122

Wilhelm WESTERMANN

 

 

SS-Sturmmann

43 150

Edmund KRAUSE

 

 

SS-Rottenführer

43 157

Erich STICHNOTH

10.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

43 166

Erich MIDDELL

 

 

SS-Rottenführer

43 173

Otto BAYE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

43 174

Rudolf TERNEDDE

26.10.1914

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

43 177

Kurt GÖDECKE

02.11.1908

596 373

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

43 179

Adolf LOGES

 

 

SS-Sturmmann

43 180

Werner GERLS

14.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

43 185

August PAPE

 

 

SS-Sturmmann

43 197

Dr. Georg ECKHARDT

29.06.1890

146 717

SS-Oberführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

43 216

Wilhelm BECK

16.07.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

43 223

Friedrich GERLACH

28.02.1897

942 422

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

43 226

Wilhelm HARMS

01.12.1904

607 656

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

43 229

Walter WESTERMANN

 

 

SS-Scharführer

43 231

Wilhelm MÜLLER

01.06.1912

973 757

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

43 240

Otto KLEIN

17.01.1891

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.>

43 250

Heinrich BORCHERS

31.08.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

43 251

Heinrich SCHMIDT

 

1 261 460

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

43 254

Georg MÖHLMEYER

23.12.1911

1 052 588

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

43 258

Wilhelm KOHL

 

 

SS-Oberscharführer

43 260

Willi SCHRECK

24.01.1905

1 144 846

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

43 268

Otto Eugen HEIDRICH

13.07.1897

568 622

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

43 269

Dr Wilhelm ENGLER

18.12.1904

698 705

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

43 270

Willi KLAUCK

14.07.1904

335 882

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

43 274

Gustav POLLMER

 

 

SS-Scharführer

43 275

Willy ANTELMANN

11.10.1900

1 395 174

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

43 276

Josef MEIER

29.08.1893

182 411

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

43 277

Werner LEMCKE

26.10.1902

471 032

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

43 288

Waldemar HANSE

28.12.1902

945 264

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

43 290

Anton SCHEIT

13.09.1907

106 334

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

43 291

Richard HENSLER

26.07.1909

206 606

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

43 300

Wolfgang LUBKOWITZ

03.03.1890

1 100 209

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

43 317

Edmunt KÖHLER

02.10.1894

601 095

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

43 319

Erich LORENZ

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

43 327

Gerhard REDISKE

 

 

SS-Hauptscharführer

43 330

Willi MIELKE

 

 

SS-Mann

43 342

Karl VIERKE

 

 

SS-Unterscharführer

43 348

Otto ZOSKE

12.04.1897

1 069 884

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

43 366

Walter MÄRTENS

 

 

SS-Scharführer

43 367

Julius KREMER

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

43 373

Franz ZUFALL

18.02.1900

342 226

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

43 381

Emil ROETTGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

43 384

Erich HAASE

 

 

SS-Mann

43 386

Anton ZIMMERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

43 390

Paul PILLASCH

09.06.1895

1 069 839

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

43 395

Horst MÜLLER-WEST

20.12.1899

200 592

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

43 413

Heinz KNAAK

07.04.1911

1 332 990

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

43 421

Wilhelm HEMPEL

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

43 435

Fritz BELA

 

 

SS-Rottenführer

43 443

Wilhelm DODT

03.10.1902

1 161 171

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

43 448

Emil MANKE

 

 

SS-Scharführer

43 451

Otto MAZUREK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

43 468

Max KNEIFEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

43 470

Adolf JAUERNIG

05.01.1908

788 624

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

43 480

Otto MAIGATTER

 

 

SS-Rottenführer

43 482

Reinhold KUREK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

43 504

Erwin WEGENER

22.01.1893

44 429

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

43 505

Gustav FALLER

03.06.1902

1 046 481

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

43 511

Richard BRUELL

 

 

SS-Rottenführer

43 516

Heinrich MINKE

11.06.1895

796 183

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

43 518

Otto SCHULER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

43 528

Erich HIENSCH

 

 

SS-Rottenführer

43 546

Oskar MÜHLHAUS

 

 

SS-Mann

43 555

Adolf WINKLER

 

623 626

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

43 598

Willi KÖGEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.06.1942 r.

43 599

Gerhard JÄGER

15.09.1911

804 404

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

43 606

Hermann HENZE

15.01.1887

1 047 037

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

43 608

Walter HEINZE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

43 609

Karl TRAUTMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

43 610

Hermann ZIMMER

18.10.1898

1 156 107

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

43 624

Heinz STOLBERG

29.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

43 627

Gerhard BLASCHKE

 

 

SS-Mann

43 630

Paul BRATHUHN

23.01.1904

303 502

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

43 631

Otto KRAMER

 

 

SS-Mann
08.11.1934 r. - wykluczony z SS

43 637

Alfred FRITSCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

43 646

Karl SANDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

43 648

Heinz WEIDENBECHER

05.09.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

43 653

Hermann HÄNISCH

09.08.1898

1 154 650

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

43 660

Friedrich Wilhelm SCHULZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

43 663

Paul OTTO

13.11.1889

1 412 508

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

43 671

Dr Albert KOWALD

21.06.1904

1 087 077

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

43 673

Amon Leopold GÖTH

11.02.1908

510 764

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r. oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

43 676

Dr Walter OSWALD

05.10.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

43 682

Dr Josef TÖBBENS

11.06.1897

260 527

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
18.05.1938 r. odchodzi z SS

43 691

Felix FAHNL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

43 692

Karl SPITT

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

43 695

Erich HÖFER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

43 709

Karl SYPIEN

17.07.1910

689 989

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

43 716

Max GIELGE

20.03.1895

1 214 622

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

43 720

Johann PONTI

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

43 722

Franz WOERNDL

 

 

SS-Oberscharführer

43 723

Karl GENNARI

14.04.1908

898 889

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

43 729

Dr Paul PHILIPPS

13.05.1893

535 801

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

43 733

Erich BRAUN

08.02.1912

1 210 164

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

43 735

Franz KUNDIGRABER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

43 736

Karl NEMECEK

10.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

43 739

Wilfried REITER

15.12.1913

 

SS-Obersturmführer, orazSS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

43 740

Ernst DOMBÖCK

05.02.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

43 742

Kurt GATTINGER

01.09.1914

4 201 027

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

43 743

Alois ENNSBERGER

26.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

43 744

Hanns PRECHTL

06.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.01.1942 r.

43 746

Matthias SCHERNTHANER

10.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

43 750

Rudolf SCHLUIFER

16.05.1911

1 207 735

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

43 752

Josef WOHLSCHLÄGEL

30.03.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.05.1940 r.

43 770

Karl LIDAUER

04.10.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

43 776

Sepp SMUTNY

23.05.1910

300 036

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

43 783

Karl PITZEL

08.09.1910

1 089 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

43 785

Erich OFNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

43 789

Otto WEGNER

21.08.1902

897 334

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

43 791

Franz HÖRWERTNER

25.12.1891

784 307

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

43 793

Ludwig MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

43 803

Dr Josef DEGENBERGER

20.01.1907

895 654

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

43 807

Alois ECKMAYR

06.03.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

43 813

Franz HAMMER

 

 

SS-Obersturmführer

43 814

Michael FAIST

14.12.1884

1 200 157

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

43 816

Josef BOSCH

08.03.1896

358 028

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

43 824

Georg BEYER

12.10.1900

1 339 090

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.

43 840

Rudolf DEININGER

22.01.1903

17 760

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

43 845

Hans ULMER

 

 

SS-Scharführer

43 860

Erwin ENDERLE

21.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

43 865

Bruno LORENZ

 

 

SS-Hauptscharführer

43 874

Karl KNAPPENSCNHEIDER

 

 

SS-Oberscharführer

43 880

Fritz STREIPART

08.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

43 881

Ulrich CRAEMER

 

 

SS-Unterscharführer

43 884

Erich SCHMIDT

16.01.1906

525 395

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

43 895

Paul STOCKENBERG

12.10.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

43 904

Erich VETTER

 

 

SS-Mann

43 917

Dr Wilhelm SCHROER

30.03.1899

705 398

SS-Sturmbannführer

43 925

Karl SEELHEIM

 

938 721

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

43 929

Gerhard BENEDENS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

43 945

Bernard PÖTTMANN

02.03.1896

201 453

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

43 957

Günther HIRT

23.12.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

43 960

Ewald HUETTEN

 

 

SS-Scharführer

43 961

Achim ZASTROW

10.01.1911

1 227 772

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

43 962

Ewald SPREEMANN

03.01.1902

1 461 318

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

43 964

Dr Alfred MAAS

31.08.1897

402 551

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

43 965

Theodor BISCHOFF

 

 

SS-Oberscharführer

43 966

Dr Curt BERNET

19.02.1895

692 646

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

43 968

Dr. Ernst FOCKEN

22.09.1893

789 160

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

43 969

Dr Arthur FUHRBERG

22.05.1895

433 404

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

43 970

Dr Albert SACK

15.11.1901

555 906

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

43 972

Georg Oskar NEUMANN

19.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

43 976

Heinrich LESSMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

43 980

Horst LUCI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

43 988

Arthur FEIGE

06.09.1888

410 663

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

43 990

Erich BAUMANN

 

 

SS-Unterscharführer

43 992

Karl PFLUGMACHER

 

 

SS-Sturmmann

43 996

Erich CORNEHL

 

 

SS-Rottenführer

43 998

Ernst APPUN

01.11.1896

1 249 373

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion