Numery cz³onków SS od 44 000 do 44 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

44 005

Dr. Heinrich GROTE

29.02.1888

1 248 830

SS-Oberführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

44 008

Dr Erich JENTZ

10.11.1896

1 019 012

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

44 010

Hans BUERJES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 024

Rudolf REUSCH

16.07.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

44 025

Fritz ECKHARDT

 

 

SS-Rottenführer

44 027

Karl SCHLÜNSEN

13.02.1906

681 024

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

44 037

Erich ECKE

 

 

SS-Rottenführer

44 038

Wilhelm BERNHOEFT-KÖRNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

44 039

Ernst KRING

31.03.1899

1 288 830

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

44 040

Robert WENZEL

 

 

SS-Unterscharführer

44 041

Rudolf BUCHHOLZ

 

 

SS-Unterscharführer

44 042

Adolf FELS

 

1 235 602

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

44 045

Johann BISCHOFFS

 

 

SS-Unterscharführer

44 046

Fritz LEIBNER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

44 052

Dr. Richard LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 056

Fritz KRAMER

 

 

SS-Scharführer

44 059

Werner SCHNEIDER

16.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

44 088

Richard OSTERBURG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

44 096

Norbert PETERS

04.03.1909

986 268

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 097

Erich SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

44 109

Max BLASCHKE

 

 

SS-Rottenführer

44 110

Carl BROCKE

26.09.1887

154 776

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

44 112

Otto BANK

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

44 114

Werner CONERT

28.11.1894

914 480

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

44 118

Eduard KOLLER

08.09.1898

795 396

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

44 122

Hans GROSS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

44 124

Rudolf STENGEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

44 131

Adolf KOPP

 

 

SS-Oberscharführer

44 138

Max IRLINGER

17.02.1913

975 802

SS-Hauptsturmführer

44 140

Ernst FRENZEL

18.11.1891

1 352 230

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

44 141

Josef GESELL

 

 

SS-Oberscharführer

44 142

Karl BLÖSSL

14.09.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

44 144

Georg BILLER

16.11.1909

1 059 391

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

44 145

Walter PROELSS

 

 

SS-Rottenführer

44 151

Otto KAGERER

 

 

SS-Oberscharführer

44 156

Ludwig PFISTER

10.05.1911

1 059 411

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

44 167

Dr Heinrich ZAPF

09.12.1908

916 358

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

44 168

Otto POINTNER

20.01.1909

1 200 664

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

44 178

Joseph HIETMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

44 184

Arnold HENNIG

11.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

44 185

Max GEBHARDT

06.11.1899

1 374 719

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 187

Dr Friedrich RODERUS

29.05.1889

369 606

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

44 191

Karl HOFMANN

15.01.1908

125 449

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

44 194

Hermann JOHANNY

 

 

SS-Scharführer

44 198

Karl SCHORN

 

 

SS-Sturmmann

44 202

Ludwig SCHMÜCKER

10.02.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1941 r.

44 205

Fritz KIEFER

 

 

SS-Scharführer

44 207

Xaver SCHROFF

 

 

SS-Scharführer

44 208

Georg MARZ

07.06.1897

1 374 562

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

44 212

Fritz KRENNER

 

 

SS-Sturmmann

44 213

Alois SCHMID

 

 

SS-Sturmmann

44 215

Michael WAGNER

 

 

SS-Mann

44 220

Hans TREUTINGER

 

 

SS-Rottenführer

44 222

Hans FICHTL

28.04.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

44 223

Albert BENZ

 

 

SS-Unterscharführer

44 225

Richard BAER

09.09.1911

454 991

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

44 231

Hermann PFNÜR

27.03.1909

346 239

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

44 232

Kurt HEEGER

15.04.1910

204 828

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

44 237

August FIEDERER

05.03.1906

5 710

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 241

Josef BETZ

 

 

SS-Unterscharführer

44 244

Josef EBERL

 

 

SS-Sturmmann

44 247

Aldo TRENTINAGLIA

14.02.1911

935 990

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 248

Sebastian SCHLOSSER

 

 

SS-Sturmmann

44 276

Adolf TRUELZSCH

 

 

SS-Rottenführer

44 279

Ludwig OPFERMANN

 

 

SS-Oberscharführer

44 281

Fritz KOCH

 

 

SS-Rottenführer

44 284

Toni URLAUB

17.06.1900

1 321 579

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

44 287

Kurt RUCKZIEGEL

 

 

SS-Oberscharführer

44 288

Otto DITTERICH

29.09.1899

1 143 715

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

44 289

Max SCHÄDLICH

28.11.1898

1 043 922

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 291

Philipp SCHMITT

20.11.1902

19 192

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

44 294

Rudolf WÖRNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 295

Wilhelm NOTHDURFT

 

 

SS-Scharführer

44 296

Kurt BREKLE

26.05.1913

1 234 355

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

44 301

Walter SPIETH

07.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

44 305

Friedrich STUMPP

22.08.1907

467 197

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 310

Rupprecht WILHELM

22.08.1914

1 231 820

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 313

Gerhard KROHMER

30.11.1908

233 253

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

44 315

Erwin KRAFFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 321

Walter SCHENZLE

03.05.1904

1 234 257

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

44 322

Albert ZWISSLER

19.12.1905

661 996

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

44 324

Heinrich EISELE

03.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 329

Theodor BASSENGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

44 334

Karl TSCHIERSKY

15.03.1906

918 746

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

44 348

Walter PFEIFFER

01.03.1911

391 421

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.05.1940 r.

44 350

Georg SCHWAERZEL

 

 

SS-Unterscharführer

44 352

Fritz HEISCH

 

 

SS-Scharführer

44 358

Bruno HANS

20.01.1909

1 028 549

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 370

Karl GNIRS

29.06.1895

1 298 568

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

44 379

Rudolf JÄGER

 

 

SS-Oberschutze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

44 388

Erich HEILMANN

 

 

SS-Unterscharführer

44 389

Friedrich BERHOLD

18.09.1904

2 520

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.02.1935 r.

44 396

Peter SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer

44 403

Hans LENNER

 

 

SS-Unterscharführer

44 405

Fritz BECK

04.09.1910

954 719

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1942 r.

44 407

Walter SCHÄFER

05.06.1886

396 976

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

44 411

Oskar REINDL

09.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

44 413

Wilhelm SCHMIDL

04.05.1910

986 460

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

44 418

Rudolf SCHMALHOFER

 

 

SS-Rottenführer

44 423

Max SCHÄDLICH

28.11.1898

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.09.1941 r.

44 426

Franz LIEBWEIN

 

 

SS-Scharführer

44 427

Max LIEBWEIN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

44 430

Hans HOLZINGER

08.12.1900

15 562

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

44 433

Nikolaus BERGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

44 434

Josef AUER

 

 

SS-Rottenführer

44 438

Friedrich HAAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

44 449

Georg MÖGER

 

 

SS-Unterscharführer

44 454

Ludwig WADLINGER

09.04.1902

28 735

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

44 455

Anton ERNSTBERGER

17.09.1912

423 118

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

44 467

Hans RIEDEL

 

 

SS-Oberscharführer

44 469

Kurt BACCUS

 

 

SS-Sturmmann

44 475

Willi ENGELSTADT

24.02.1911

401 646

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

44 481

Heinz REINECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 482

Ludwig HEINEMANN

03.01.1911

67 453

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

44 483

Albert DOERHEIT

20.09.1894

342 553

SS-Standartenführer, oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

44 497

Willi KLAMP

23.08.1906

168 950

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.02.1943 r.

44 503

Hugo EICHHORN

11.02.1911

590 774

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

44 508

Walter PIELMEYER

06.12.1889

296 617

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

44 517

Heinrich HAMACHER

 

 

SS-Rottenführer

44 520

Adolf BRUCKMANN

12.09.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

44 524

Hermann BERLING

02.01.1899

946 455

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 542

Wilhelm ROSENBAUM

 

 

SS-Sturmmann

44 549

Wilhelm WOLF

13.09.1899

1 230 102

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

44 552

Dr Alfred FILBERT

08.09.1905

1 321 414

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

44 563

Rudolf HÖHN

08.04.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

44 565

Viktor SCHLARB

07.09.1914

1 151 312

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
zgin±³ 28.09.1939 r.

44 584

Stefan BERKA

 

 

SS-Unterscharführer
31.08.1940 r. - wykluczony z SS

44 597

Hermengild Graf von WESTPHALEN

10.03.1909

992 582

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

44 606

Werner ZIEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 611

Jürgen STROOP

26.09.1895

1 292 297

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1943 r.
Generalleutnant der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

44 612

Karl ROHMANN

07.01.1898

423 949

SS-Sturmbannführer

44 613

Hans KELLER

01.02.1903

967 943

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

44 619

Karl BARTLING

24.07.1911

1 095 498

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

44 623

Karl ELLERMANN

 

 

SS-Sturmmann

44 624

Friedrich POST

10.01.1893

1 018 396

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

44 629

Theodor WINTER

 

 

SS-Rottenführer

44 644

Otto WAGNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

44 646

Ernst SCHULZE

 

 

SS-Unterscharführer

44 649

Karl UTHARDT

 

 

SS-Unterscharführer

44 657

August WINKEL

20.09.1902

447 153

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

44 661

Robert SCHLIEPER

 

 

SS-Rottenführer

44 667

August HILLEBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer

44 678

Thees BRANDT

 

1 438 399

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

44 680

Walter GÜNTHER

 

 

SS-Rottenführer

44 682

Heinrich PÜLSCH

 

 

SS-Sturmmann

44 683

Klaus SCHANKENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 687

Heinrich WESEMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

44 693

Albert ADOMEIT

 

 

SS-Mann

44 694

Karl BURSCHKE

 

 

SS-Unterscharführer

44 696

Burkhard SEMP

 

 

SS-Mann

44 703

Hans LUEBBEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

44 704

Oswald HEUNEMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

44 713

Ernst ERHORN

03.06.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 715

Walter DETHLOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

44 717

Rudolf ZESSLER

04.01.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.03.1943 r.

44 722

Otto HELMKE

 

 

SS-Unterscharführer

44 723

Heinrich BODE

06.06.1908

706 245

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 729

Leopold LEBER

 

 

SS-Unterscharführer

44 736

Ernst SCHWEEN

05.06.1896

407 449

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

44 737

Hermann KRÜGER

29.03.1898

217 183

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

44 744

Herbert HOLZE

 

 

SS-Unterscharführer

44 746

Martin GRUSS

03.02.1909

505 767

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

44 752

Walter SCHNÜCKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

43 768

Gustav WIEMKEN

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

44 774

Paul BARTON

30.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 29.04.1945 r.

43 777

Hermann BRUNS

 

 

SS-Hauptscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

44 779

Wilhelm CHRISTIAN

27.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 781

Heinrich LOGES

22.12.1911

448 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

44 786

Karl TÖPFER

05.08.1898

1 260 586

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 790

Hans BLUMENTHAL

20.09.1909

251 320

SS-Hauptsturmführer

44 792

Walter HERTEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

44 795

Walter JURK

29.04.1904

29 792

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 797

Erwin BUSCH

 

 

SS-Unterscharführer

44 804

Erich LINDENAU

25.01.1905

1 482 369

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

44 810

Hermann SCHUETTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 815

Georg SIERP

 

 

SS-Rottenführer

44 817

Karl MARX

31.03.1901

885 165

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

44 819

Friedrich BECKER

13.12.1905

216 788

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

44 829

Hermann THEILEN

13.08.1911

628 612

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

44 845

August HASENKAMP

 

 

SS-Unterscharführer

44 848

Albert MÜLLER

31.05.1906

323 262

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

44 850

Erich HINRICHS

 

 

SS-Rottenführer

44 863

Walter LINNIG

26.01.1913

431 732

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.11.1942 r.

44 867

Rudolf HOFFMANN

03.12.1907

1 408 416

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

44 873

Ewald MENZEFRICKE

 

 

SS-Scharführer

44 884

Hans PRESTIN

07.04.1898

960 300

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

44 889

Kurt STAWITZKI

12.11.1900

1 114 037

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

44 894

Bernhard SIEBKEN

05.04.1910

558 752

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

44 898

Karl JÖHNK

03.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

44 899

Rudolf BLANK

 

 

SS-Rottenführer

44 903

Albert RUNGE

23.05.1889

1 048 490

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

44 910

Fritz KANTHACK

 

 

SS-Scharführer

44 912

Detlef BLUNK

 

 

SS-Unterscharführer

44 916

Herbert WELLENDORF

03.05.1911

558 713

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

44 924

Arthur EGEBERG

24.11.1897

1 245 591

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
02.06.1938 r. odchodzi z SS

44 925

Herbert JÖHNKE

31.05.1898

1 114 113

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

44 926

Hermann WERNER

07.03.1899

958 738

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

44 932

Friedrich BODE

23.12.1906

42 729

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

44 934

Reinhard STIEF

22.12.1908

180 301

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

44 937

Richard STÖCKEN

09.05.1911

1 114 285

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

44 938

Erich KLEINHAMMER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

44 947

Ernst HAHN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

44 950

Willy LENZ

01.10.1902

1 114 348

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

44 952

Heinrich WESTPHAL

03.02.1905

1 048 641

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

44 954

Herbert BARKMANN

30.07.1906

1 273 526

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

44 956

Erwin KRAUSE

14.07.1906

482 894

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

44 960

Johannes FRANK

22.10.1894

800 059

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

44 966

Johannes STRÖM

24.12.1904

1 049 244

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

44 967

Willy REHDER

10.08.1897

102 293

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

44 969

August KNUTH

07.05.1904

559 307

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

44 973

Hans MEISTER

 

 

SS-Oberscharführer

44 980

Willi Johannes REISWIG

26.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.05.1942 r.

44 990

Helmut HARMS

 

 

SS-Scharführer

44 995

Paul REHDER

17.02.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion