Numery cz³onków SS od 45 000 do 45 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

45 003

August RATHJE

 

 

SS-Sturmmann

45 006

Hans MOHR

24.01.1904

1 021 586

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

45 012

Ludolf WESTPHAL

18.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

45 015

Walter WIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

45 024

Fritz KORGITTA

15.09.1904

1 399 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

45 026

Michael SCHÖN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

45 028

Bruno SCHULZ

19.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

45 033

Erich KALVERSIEP

01.07.1897

24 001

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

45 037

Karl REES

06.01.1889

1 097 084

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.06.1940 r.

45 045

Johann SCHMITTHOFER

22.07.1899

160 738

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

45 057

Paul NOSCHKA

08.03.1906

1 043 374

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

45 058

Günther STEINBRUECK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

45 059

Arthur RIEDEL

10.04.1894

346 586

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

45 063

Ulrich FENSKI

23.02.1899

988 023

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
01.03.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

45 076

Kurt BAUER

24.06.1907

113 006

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

45 083

Max FRIEDRICH

 

 

SS-Scharführer

45 095

Fritz RAU

 

 

SS-Scharführer

45 100

Anton WANDELT

 

 

SS-Unterscharführer

45 124

Martin BARTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 139

Wolfgang ZSCHERPE

 

 

SS-Oberscharführer

45 140

Rudi SONNTAG

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

45 142

Helmut KÜNZEL

 

 

SS-Rottenführer

45 144

Helmut SEYFFERT

 

 

SS-Rottenführer

45 146

Heinz PETZOLD

 

 

SS-Unterscharführer

45 148

Rudolf ROHLAND

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

45 163

Thomas Frhr. von FRITSCH

07.11.1909

123 982

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

45 165

Martin GRAF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

45 166

Paul VIEBIG

 

 

SS-Scharführer

45 170

Arno WEISSBACH

 

 

SS-Rottenführer

45 179

Dr Herbert STOCK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

45 182

Erhard NOTH

09.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz<>brSS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

45 194

Rudolf SACK

 

 

SS-Rottenführer

45 195

Otto FLEMMING

08.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

45 204

Walter SCHUBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

45 221

Gerhard OESTREICH

 

 

SS-Scharführer

45 225

Karl ROSENBLATT

 

 

SS-Rottenführer

45 233

Paul PAWOLKA

 

 

SS-Unterscharführer

45 248

Felix SOBCZYK

19.11.1893

1 405 788

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

45 263

Werner SCHIRMER

17.11.1893

1 253 278

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

45 269

Theodor BURGER

 

719 508

SS-Obersturmführer

45 270

Walter BREY

30.10.1908

941 901

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

45 282

Herbert RÖSSING

11.10.1908

147 026

SS-Hauptsturmführer

45 289

Franz POSCHMANN

16.10.1897

974 998

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

45 298

Richard HIRSCH

 

 

SS-Rottenführer

45 302

Karl DUMBÖCK

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

45 309

Oskar BUTTINGER

20.06.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

45 316

Wilhelm METZNER

22.06.1909

1 206 127

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

45 318

Waldemar RIEDL

29.07.1913

613 211

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 16.10.1941 r.

45 319

Hermann JIRKA

24.03.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

45 321

Karl VIELHABER

 

 

SS-Scharführer

45 323

Franz PFAFF

 

 

SS-Rottenführer

45 325

Bruno BAUER

19.07.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

45 326

Adolf EICHMANN

19.03.1906

899 895

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.
31.05.1962 r. - stracony w Izraelu

45 328

Max BIELAS

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

45 332

Hermann SETTERL

20.12.1900

736 772

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

45 343

Walter WÜRDIG

17.08.1907

621 434

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

45 345

Friedrich SCHOPF

 

 

SS-Rottenführer

45 349

Anton DANNER

13.06.1990

1 200 089

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

45 350

Karl WAGNER

31.08.1908

1 275 318

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

45 352

Hans LELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 357

Max WINKLER

 

 

SS-Rottenführer

45 360

Hans SCHUSTER

29.08.1903

873 372

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

45 361

Benno DEGGENDORFER

 

 

SS-Sturmmann

45 364

Ludwig SCHMID

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

45 365

Johann ULLMANN

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

45 367

Max SCHUSTER

06.05.1901

70 169

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

45 368

Heinrich FELDMANN

 

237 005

SS-Hauptsturmführer
15.05.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

45 370

Otto JOACHIM

 

 

SS-Oberscharführer

45 383

Kurt FISCHER

07.09.1907

708 233

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

45 388

Horst VOLKMAR

28.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

45 395

Heinz SCHÖDEL

02.04.1904

1 188 105

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

45 396

Erich PFEIFFER

 

 

SS-Unterscharführer

45 397

Rolf HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

45 399

Heinz NOA

23.08.1910

581 257

SS-Hauptsturmführer

45 400

Karl KUNTZE

15.11.1912

1 185 704

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

45 410

Wilhelm SCHIMPF

31.03.1898

303 713

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

45 411

Rudolf BIEBER

 

159 468

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
w 1939 r. odchodzi z SS i wstêpuje do Luftwaffe

45 412

Dr Hugo RICHTER

20.05.1879

156 792

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

45 415

Dr Matthias MEYER

02.11.1894

435 221

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

45 442

Karl PETERSEN

05.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

45 456

Friedrich MAJEFSKY

 

 

SS-Scharführer

45 457

Gerhard GEERKEN

02.04.1905

1 421 320

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

45 461

Christian BRÜHNE

13.10.1911

546 323

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

45 464

Heinrich WALLRAFE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

45 477

Hinrich AHRENS

01.12.1911

1 065 622

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

45 482

Harry OLTMANNS

07.07.1910

1 482 387

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

45 483

Heinz ROSCHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

45 484

Arthur HOPPE

30.09.1910

1 482 353

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

45 486

Hermann von der HEYDE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

45 487

Arthur RIESTÄDT

 

 

SS-Sturmmann

45 490

Hans BURTSCHER

 

 

SS-Unterscharführer

45 499

Walter GUNDMÄKER

28.12.1909

628 452

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

45 501

Hermann DUNCKER

 

 

SS-Hauptscharführer

45 521

Gerold FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

45 527

Wilhelm MARKS

11.06.1913

1 261 444

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

45 534

Franz DOEN

 

 

SS-Unterscharführer

45 535

Heinrich zum BROOCK

 

 

SS-Hauptsturmführer

45 536

Heinz BARZ

 

 

SS-Hauptsturmführer

45 541

Dr Wolfgang BRUHN

03.01.1890

1 114 443

SS-Sturmbannführer

45 542

Rudolf BUCHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 543

Werner REIMERS

26.11.1899

791 174

SS-Hauptsturmführer

45 546

Ernst EVERT

31.07.1907

1 327 268

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

45 555

Walter BURGHARDT

07.03.1885

770 775

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

45 557

Adolf WIPPEL

 

 

SS-Rottenführer

45 559

Otto MÄNNEL

10.06.1908

75 593

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

45 566

Georg WEBER

22.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

45 575

Friedrich CHRISTIANSEN

02.06.1911

999 285

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

45 577

Rudolf SCHLEDT

26.08.1913

370 777

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

45 578

Hermann THOMS

08.12.1898

999 386

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

45 581

Hans KRÄNTZER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

45 582

Walter RUNGE

14.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

45 585

Wilhelm KRÜGER

17.06.1909

402 150

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

45 586

Paul BRUMM

31.03.1909

181 913

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

45 588

Hans MOESCHE

 

 

SS-Unterscharführer

45 589

Erhard DAHL

24.04.1911

1 153 546

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

45 590

Walter EDLER

30.01.1911

1 327 341

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

45 592

Hans NYGAARD

01.02.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

45 593

Eberhard SCHÜNEMANN

11.05.1912

305 131

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

45 595

Johannes KURTH

13.11.1896

659 595

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

45 596

Erich KESSLER

22.10.1898

402 206

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 597

Hans THIESSEN

 

 

SS-Unterscharführer

45 600

Kurt ASMUS

02.06.1908

624 806

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

45 601

Herbert SCHULZ

31.10.1909

175 333

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

45 603

Walter DEGENHARDT

13.08.1911

73 140

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

45 604

Karl HOLEZER

 

 

SS-Oberscharführer

45 644

Friedrich BENTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 648

Willi FANK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

45 650

Hellmuth ROMEICK

10.08.1910

338 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

45 654

Eggert NEUMANN

30.12.1912

1 162 622

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

45 662

Hermann VOGEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

45 666

Dr Helmut SCHULZE

10.07.1908

786 460

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

45 671

Hans TRAUTHAN

 

 

SS-Untersturmführer

45 679

Erich SCHOHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

45 687

Wilhelm HOLLMANN

06.08.1899

229 270

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

45 689

Paul HAUSADEL

 

 

SS-Rottenführer

45 691

Otto HÜPSEL

29.08.1907

62 127

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

45 705

Hermann LÜDTKE

04.10.1903

515 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

45 712

Johann GRÄSCH

 

 

SS-Sturmmann

45 718

Emil SCHULTZ

13.03.1892

87 739

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

45 719

Karl GRÄHN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

45 724

Wilhelm ZÜHLSDORFF

13.05.1898

790 701

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

45 725

Fritz ZUPKE

 

 

SS-Oberscharführer

45 727

Herbert LINAUER

 

 

SS-Oberscharführer

45 728

Oskar REUSCHEL

 

 

SS-Oberscharführer

45 740

Heinrich FELBER

 

70 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

45 765

Werner FRIEDERICI

10.09.1905

415 929

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 770

Hermann BEHME

10.03.1900

183 081

SS-Oberführer - awans w dniu 25.11.1934 r.

45 772

Lothar MEYER

28.11.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

45 775

Ludwig SCHWABE

14.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

45 777

Konrad KAPP

 

 

SS-Unterscharführer

45 794

Hellmuth OTTO

19.06.1901

1 378 418

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

45 797

Erich LORENZ

25.09.1911

1 134 632

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

45 798

Gerhard KRAUSE

10.02.1907

302 565

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 800

Kurt WEIMERT

 

 

SS-Rottenführer

45 817

Werner WÖHLBRANDT

24.04.1900

1 137 013

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

45 819

Alfred REISSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

45 826

Otto ECKERT

04.07.1911

712 765

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 829

Hans LEONHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

45 831

Wolfgang RÖMER

23.06.1912

528 823

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

45 837

Günther ANHALT

23.01.1906

1 395 568

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.
zgin±³ 25.04.1945 r.

45 846

Hermann HAUNSCHILD

28.04.1895

1 295 032

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

45 847

Paul WERNER

12.10.1895

1 434 282

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

45 848

Willi RAIMANN

17.11.1897

1 437 786

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

45 856

Kurt MATSCHKE

04.05.1908

1 239 097

SS-Hauptsturmführer

45 863

Erich KOMITSCH

15.05.1893

1 295 957

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

45 870

Paul HAINKE

 

 

SS-Unterscharführer

45 893

Ferdinand SCHENDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

45 898

Heinrich EMMERICH

21.01.904

669 492

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

45 901

Karl UNGER

20.07.1910

355 680

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

45 906

Heinrich KOHLEN

 

 

SS-Unterscharführer

45 908

Theodor MARTENS

04.02.1903

1 235 639

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 913

Ernst POPPEI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

45 916

Hans BAUMERT

02.03.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

45 920

Dr. Willi POKAHR

26.05.1887

1 360 521

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

45 922

Edgar HAASE

31.10.1891

844 321

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

45 923

Kurt von GOTTBERG

11.02.1896

948 753

SS-Obergruppeführer und General der Polizei und Waffen-SS
awans w dniu 30.06.1944 r.

45 924

Fritz STOLL

17.12.1899

91 936

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

45 926

Paul SCHLECHT

08.01.1900

1 035 569

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

45 947

Wilhelm WEIDENHAUPT

11.03.1912

1 163 235

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

45 950

Ludwig EHRET

 

 

SS-Rottenführer

45 955

Gerhard SCHMISCHKE

 

 

SS-Unterscharführer

45 961

Ernst HESS

 

 

SS-Unterscharführer

45 965

Gustav-Adolf BERTRAM

09.04.1902

831 191

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

45 970

Kurt SCHRADE

 

 

SS-Unterscharführer

45 972

Max DAMERAU

 

 

SS-Rottenführer

45 974

Alfred KLUHS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

45 978

Fritz WESTPHAL

 

 

SS-Scharführer

45 984

Hans BLUHM

05.02.1899

1 360 006

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 987

Bruno STUHRMANN

12.11.1911

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 28.07.1937 r.

45 988

August WAUSCHKUHN

 

 

SS-Oberscharführer

45 994

Arthur KRISZAT

07.10.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 996

Hermann ERLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

45 998

Herbert KAHNERT

 

 

SS-Scharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion