Numery cz³onków SS od 450 000 do 450 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

450 185

Hans BÜCKNER

15.03.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

450 241

Fritz JUNG

11.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

450 361

Albert ROSENBERGER

06.02.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 363

Alfred POSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 381

Hermann HAASE

 

 

SS-Untersturmführer

450 383

Fritz GIRKE

17.10.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
stracony 15.10.1948 r. w Landsbergu

450 392

Horst WITT

01.08.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

450 393

Robert KAISER

 

 

SS-Sturmbannführer

450 404 (V)

Hans PETRY

30.08.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 405

Erich BISCHOFF

17.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

450 406

Hans Waldemar HANDKE

13.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

450 407

Willi HERRNLEIN

29.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

450 408

Hans-Joachim HÖRCHNER

04.09.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

450 409 (V)

Helmut KRAMER

19.08.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 410 (V)

Josef KREMER

19.09.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w 1945 r.

450 411 (V)

Josef MATSCHITSCH

19.09.1922

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 412 (V)

Bruno PRIGANN

04.09.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 413

Ernst WURST

14.03.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 415 (V)

Alfred UNTERSTAB

11.07.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 416 (V)

Hans WERNEKENSCHNIEDER

26.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 481

Horst BICKER

03.04.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 482

Hans-Olaf BÖSEBECK

17.09.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 501

Harri FIRCHAU

15.10.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

450 507

Joachim GLADE

28.06.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 519

Hubert KERNER

03.11.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 546

Gustav UHDE

 

 

SS-Schutze

450 561

Oskar WÜST

02.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 575

Kurt STOHRER

27.08.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 589

Franz PUCHNER

09.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 631

Erich THOMA

 

 

SS-Schutze

450 634

Herbert WITZEL

08.02.1924

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

450 638

Dieter GÜLLERT

26.02.1923

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

450 659

Rudolf WICH

17.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

450 661

Hermann JÖRS

 

 

SS-Schutze

450 664

Hans ROCH

19.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

450 683

Hans SIEGLING

24.02.1912

3 279 337

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 14.08.1944 r.

450 687

Karlheinz WEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

450 689

Kurt VETTERLEIN

21.08.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 691

Hans PRUSS

13.06.1908

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 693 (V)

Dr. Ernst KRACHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

450 696

Georg SCHRAEPEL

26.06.1898

2 803 114

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

450 698

Gerhard ASCHENBACH

11.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

450 699

Ottomar BLUMENTAHL

05.05.1899

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

450 700 (V)

Johann-Eugen CORRODI

18.08.1897

nie nale¿a³

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
wystêpowa³ te¿ pod pseudonimem "von ELFENAU".

450 702

Franz GALLOB

06.07.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

450 703 (V)

Hans HARTMANN

31.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 704 (V)

Siegfried HEROLD

31.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 15.03.1945 r.

450 705 (V)

Oswald HESKE

19.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

450 706

Paul HESS

14.02.1900

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

450 707

Erwin KNOBLAUCH

28.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

450 708

Paul KÖHLER

06.01.1886

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

450 709 (V)

Herbert PACKWITZ

04.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 711

Adalbert REIMERS

18.01.1907

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.01.1943 r.

450 712 (V)

Willi SCHÄFER

23.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

450 713

Gerhard SCHINDLER

03.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

450 714 (V)

Wilhelm THOMASCHESKI

08.07.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 715

Ernst TRECKMANN

09.05.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

450 725 (V)

Franz BRAUN

19.12.1895

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

450 726 (V)

Rudolf GRIESENBECK

03.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

450 727

Karl HAIDER

16.09.1892

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

450 728 (V)

Otto HOSCHEK

06.05.1895

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

450 729

Wolfgang MEGGERS

25.11.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

450 732

Günther VAHL

10.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

450 990

Fritz KURZENDÖRFER

27.06.1923

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 24.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion