Numery cz³onków SS od 451 000 do 451 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

451 001

Walter LEHMANN

14.09.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.08.1944 r.

451 009

Alfred MAIBACH

03.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.04.1944 r.

451 013

Hans-Friedrich MARQUARDT

30.06.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

451 025

Gerhard PUSCH

09.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.10.1943 r.

451 026

Willi RATHGE

28.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

451 027

Hannes REITER

03.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1944 r.

451 034

Heinz ROTHERMUND

16.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

451 043

Kurt SCHUCH

10.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

451 057

Winfried WALTHER

25.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zmar³ w sowieckim obozie w dniu 03.03.1950 r.

451 059

Karl WENZEL

17.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.09.1943 r.

451 060

Kurt-Heinz WERNER

20.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.05.1943 r.

451 085

Eberhard WOERZ

 

 

SS-Untersturmführer

451 091

Franz FEHRINGER

26.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 093

Dr. Ernst TEICHMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 097

Willi KRÄMER

16.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w 1945 r.

451 101

Hans BUCH

 

 

SS-Untersturmführer

451 107

Fritz SCHUBERTH

04.10.1890

4 314 407

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 26.10.1944 r.
zgin±³ 09/10.04.1945 r.

451 109 (V)

Josef KORB

20.05.1896

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

451 150

Carlos POSSELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 151

Emil KABLITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 280

Hans-Jürgen SCHÄFER

23.06.1924

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 325

Werner ALBRECHT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 326

Hans BRACHT

28.02.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

451 365

Fritz HAACK

27.08.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1945 r.

451 417

Johann LOOFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 422

Walter QUENTIN

 

 

SS-Obersturmbannführer

451 423

Dr. Richard ALBERTI

24.08.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 424

Dr. Siegfried BLATTMANN

10.02.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 425 (V)

Walter QUENTIN

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 426

Lothar von SELTMANN

12.01.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 427 (V)

Otto HALLMANN

15.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 434

Robert CHRISTOF

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 436

Georg CLAVIEN

 

 

SS-Obersturmführer

451 440

Fritz DAMMEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 441

Hans DAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 486

Alfred HOMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 487

Reinhold BRUNSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 499

Konrad PAIKERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 513

Willy REINHARD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 530

Willi SCHRADER

 

 

SS-Untersturmführer

451 540

Bruno SCHÜNECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 556

Franz TEGEL

 

 

SS-Hauptscharführer

451 557

Heinrich TEEGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 558

Hans TESENFITZ

 

 

SS-Sturmbannführer

451 566

Friedrich VICK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 625

Kurt FRÖB

25.03.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

451 769

Robert KLAIBER

 

 

SS-Untersturmführer

451 770

Otto GALLE

 

 

SS-Untersturmführer

451 787

Eduard BINNER

 

 

SS-Untersturmführer

451 817

Josef FILZMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 841

Fritz HERMANN

 

 

SS-Untersturmführer

451 851

August HUKE

 

 

SS-Hauptsturmführer

451 857

Dr. Friedrich KEUNECKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

451 870

Wilhelm KOHLMANN

 

 

SS-Untersturmführer

451 872

Erich KOMNICK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 888

Adolf LEISTER

 

 

SS-Untersturmführer

451 892

Hans NAWROT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

451 906

Herbert QUARG

 

 

SS-Hauptsturmführer

451 911

Otto RÖHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 912

Gerhard RÖSSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 920

Wilhelm SCHMIEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 925

Alois WIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 929

Dr. Paul WIRTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 931

Paul WISSMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 938

Heinrich ZAHL

 

 

SS-Untersturmführer

451 939

Dr. Walter SCHLIFTER

10.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

451 940

Gerhard AMBROSI

20.01.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.02.1943 r.

451 941

Hans BAIER

15.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.02.1944 r.

451 942

Heinz BARWIG

25.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

451 943

Walter BAUER

04.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

451 944 (V)

Emil Franz BILLER

13.04.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 945 (V)

Hans-Paul BINDER

28.09.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.08.1944 r.

451 946

Paul BLÖCKER

24.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.12.1942 r.

451 947

Alfred BRANDT

07.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1943 r.

451 948 (V)

Rolf BUCHHEIM

19.01.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 949 (V)

Günther BULLA

08.07.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 950

Hans-Arnim BÜHLOW

16.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

451 952

Rudolf BURMEIER

30.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.06.1944 r.

451 953 (V)

Wilhelm BUSKE

16.03.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 954

Claus CORDSEN

05.12.1920

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

451 955 (V)

Enno DAASCH

28.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 956 (V)

Ernst DAMMER

04.02.1922

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 29.07.1944 r.

451 957 (V)

Rudolf DIECKMANN

14.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 16.03.1945 r.

451 958

Ernst DOLGOI

15.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.09.1943 r.

451 959

Hans DZIUBA

17.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1943 r.

451 960 (V)

Fritz EGGERS

15.01.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 961

Georg EGGERS

19.03.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

451 962

Herbert ERNST

02.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1944 r.

451 963

Herbert FIALA

04.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1943 r.

451 964 (V)

Waldemar FOUCHS

22.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 965

Karl-Heinz FREYER

17.09.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

451 966

Erich FRITSCH

07.02.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

451 967 (V)

Heinz FRÖHNER

09.01.1923

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.10.1944 r.

451 968 (V)

Heinrich GANTENBRINK

13.05.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 969 (V)

Fritz GÄRDTNER

23.03.1922

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 24.07.1944 r.

451 971 (V)

Walter GIELER

04.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 24.08.1944 r.

451 972 (V)

Johannes GLASER

03.04.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 973 (V)

Hans GRAMBERG

21.11.1922

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 19.05.1944 r.

451 974 (V)

Gerhard GRASER

21.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 975

Erik GRAEW

24.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

451 976 (V)

Siegfried GRAU

04.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 977 (V)

Helmut GROB

24.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

451 978

Günther GROMMES

13.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.09.1944 r.

451 979 (V)

Herbert GROSS

17.09.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 980 (V)

Karl GUSTAVSSON

10.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

451 981 (V)

Werner HAGEMEYER

21.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 982

Hans HANEL

03.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.12.1943 r.

451 983

Hans HEIDLER

19.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.10.1943 r.

451 984

Paul HEITFELD

20.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

451 985 (V)

Max HINSMANN

01.12.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 986 (V)

Alfred HOLDER

05.03.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

451 987

Siegfried HUBERT

24.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.04.1944 r.

451 988 (V)

Herbert JACOB

26.06.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 989 (V)

Heinz JÄNICHEN

27.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 990

Franz JOHN

01.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.11.1943 r.

451 991 (V)

Hermann JÖST

07.09.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 992 (V)

Werner KAASE

13.01.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 993

Hans KEMPER

27.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

451 994

Ludwig KLEMME

20.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

451 995

Heinz von KLOTH

28.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1945 r.

451 996 (V)

Karl KOHL

21.05.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 997

Max KÖCHLIN

19.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1945 r.

451 998 (V)

Fritz KÖRBER

23.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

451 999

Paul KRAUSE

19.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion