Numery cz³onków SS od 452 000 do 452 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

452 000 (V)

Heinz-Werner KRAUSSER

07.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 001 (V)

Werner KRÖGER

27.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

452 002 (V)

Paul KRÖGER

04.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 13.10.1944 r.

452 003 (V)

Franz-Josef KROMBHOLZ

13.08.1920

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 004

Horst KÜHL

05.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1943 r.

452 005

Anton LEITHNER

06.04.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 006 (V)

Franz LIEBISCH

03.10.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.02.1945 r.

452 007 (V)

Dr. Hans LIPINSKI

20.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 008 (V)

Helmut LUDWIG

16.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 010 (V)

Rolf MAIBERGER

18.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 011

Hans MAIER

11.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.03.1944 r.

452 012 (V)

Gerhard MARKEWITZ

08.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 014

Willy MERDA

01.10.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1943 r.

452 015 (V)

Kurt MEYER

09.06.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 016

Helmut MIOSGA

14.09.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 017 (V)

Gustav MÖHRING

23.02.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 17.01.1945 r.

452 018 (V)

Adolf MÖLLER

15.12.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 019 (V)

Johannes MÖLLER

07.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 020 (V)

Ulrich MÜLLER

23.03.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 021

Herbert PARUZYNSKI

13.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 022

Martin PATZ

09.11.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 023

Boy-Friedrich PETERSEN

30.11.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.11.1943 r.

452 024 (V)

Alfred PILLHATSCH

30.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 026 (V)

Willi RAHTGE

28.07.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 028 (V)

Horst RICHTER

28.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 029

Klaus RICHTER

18.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.09.1943 r.

452 030

Alexander ROGE

21.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 031

Alfred ROGE

01.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 032 (V)

Paul RÖSCH

09.09.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 033

Heinrich ROSENKRANZ

20.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zmar³ 09.03.1947 r. w sowieckiej niewoli

452 035 (V)

Willi SAMBO

04.11.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 036

Albert SEEBURGER

10.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.04.1944 r.

452 037 (V)

Willi SÖLLIG

26.05.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

452 038

Günther SCHIERKE

28.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 039

Gerhard SCHIRMER

10.05.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 040 (V)

Horst SCHNEIDER

18.09.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w 1945 r.

452 041 (V)

Reinhold SCHOLZ

17.02.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 042

Wilhelm SCHREER

21.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 044

Hans-Joachim SCHÜMANN

28.04.1922

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1944 r.

452 045

Richard SCHWARZ

02.02.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1944 r.

452 046 (V)

Karl SCHWIRTZ

13.03.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 047

Oskar STEFKO

30.10.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 048 (V)

Karl-Georg STEINER

17.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 049 (V)

Stefan STEINMAYR

23.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 050

Herbert STIEG

07.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 051 (V)

Werner STEINSCHULTE

09.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 052 (V)

Heinrich THEIS

21.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 053

Kurt THIEL

15.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.06.1944 r.

452 054 (V)

Egon TIESENBERG

07.04.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ w listopadzie 1951 r. w niewoli sowieckiej (Stalingrad)

452 055

Hubert UNTERKREUTER

09.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 056

Dr. Ernst VOLLMER

08.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.03.1945 r.

452 058

Wilhelm WEGSCHEIDER

05.01.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

452 061

Albert WIEGAND

17.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 062 (V)

Dr. Erich WILDE

03.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 064

Theodor LANGE

13.03.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.11.1942 r.

452 065

Dr. Karl WEISSLEDER

06.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

452 066

Konrad RICHTER

07.02.1898

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

452 067

Dr. Georg GUNESCH

29.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 069

Willi KARPP

 

 

SS-Sturmbannführer

452 070

Erich PASCHEDAG

 

 

SS-Sturmbannführer

452 071

Heinrich ROEDER

22.07.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 086

Heinrich KLEINKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 087

Hermann LEGONARDO

 

 

SS-Untersturmführer

452 089

Julius ALBRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 165

Georg HOFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 170

Viktor KORDA

04.09.1889

8 881 083

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

452 179

Hans LEIMKUGEL

 

 

SS-Untersturmführer

452 186

Hermann NEUHAUS

 

 

SS-Sturmscharführer

452 193

Rolf SCHÜTZMEISTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

452 201

Peter GÜTT

14.11.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.08.1944 r.

452 202

Heinrich STEIMEL

 

 

SS-Untersturmführer

452 256

Karl-Heinz ASTFALK

19.02.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 10.11.1944 r.

452 282

Horst HELLWIG

07.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 353

Roland NIETER

03.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.03.1945 r.

452 359

Franz RIEF

30.12.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 26.12.1944 r.

452 360

Herbert RING

17.08.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

452 374

Hermann SCHULZE

 

 

SS-Schutze

452 410 (V)

Rudolf MICHL

01.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 411

Siegfried STEINKRAUS

25.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 412

Karl-Heinz WARNKE

21.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 414

Dr. Ulrich KAYSER-EICHBERG

11.03.1903

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 425

Erich MEINKE

 

 

SS-Sturmbannführer

452 426 (V)

Siegfried BRUCKMOSER

04.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 429

Franz STADLER

24.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

452 430 (V)

Karl PÖHMERER

01.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 432

Johannes KOENIG

 

 

SS-Obersturmführer

452 434

Ferdinand KATZER

 

 

SS-Oberschutze

452 449

Herbert BADER

04.09.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

452 451

Felix OSOINIG

18.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.03.1943 r.

452 535

Rudolf HEMPEL

20.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

452 613

Günther AIGNER

08.05.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

452 745

Ernst GRUBECK

14.02.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

452 810

Gottfried SUMP

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 816

Johann THAROW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 840

Theodor VORNEFELD

 

 

SS-Obersturmführer

452 843

Emil FETZNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 858

Albert HAMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 860

Otto von RITGEN

 

 

SS-Hauptsturmführer

452 861

Johann KELLERMANN

09.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

452 864

Johann ECKARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 880

Hermann EIRING

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

452 889 (V)

Walter HAIDVOGEL

25.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 890 (V)

Günther ROSEN

07.01.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 10.03.1945 r.

452 892

Friedrich KUERBISCH

 

 

SS-Untersturmführer

452 893 (V)

Fritz GIERISCH

16.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

452 894 (V)

Alfred HOLLMANN

01.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 895 (V)

Hans Karl KACZMARCZYK

07.07.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 896 (V)

Otto REIZE

10.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

452 897 (V)

Karl René SPIETH

06.02.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1943 r.

452 898

Eugen SCHMID

16.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS

452 900 (V)

Carl-Alexander STOLZENBURG

23.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 901 (V)

Alois STÜBER

10.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

452 906

Walter ALBOLTH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

452 918

Max BERCHEM

23.04.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

452 929

Werner BREMER

01.05.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 23.04.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion