Numery cz³onków SS od 453 000 do 453 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

453 001

Friedrich LÜSCHEN

19.03.1877

8 777 865

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
18.06.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo w Berline

453 046

Gustav BRETSCHNEIDER

09.12.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.
zgin±³ 12.04.1945 r.

453 062

Walter HOLM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

453 086

Hermann TRAUTMANN

09.05.1899

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

453 100

Dr Karl DÖNGES

11.03.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

453 140

Max KOCHSKÄMPER

10.11.1895

4 365 343

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

453 141

Friedrich SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer

453 142

Erdmann HENTSCH

 

 

SS-Untersturmführer

453 143

Karl GOMOLTZIG

 

 

SS-Untersturmführer

453 144

Otto GERICK

 

 

SS-Untersturmführer

453 145

Otto TRIEBEL

18.03.1886

4 619 982

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

453 157

Hans MICHAEL

03.07.1898

1 971 720

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 08.01.1943 r.

453 186

Helmut FREISE

27.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

453 191

Dr Karl KLIMEK

24.07.1905

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

453 260

Hans WACKER

19.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

453 354

Wolfgang KROCZA

09.10.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

453 361

Konrad LEOPOLD

14.05.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.09.1944 r.

453 365

Wilhelm LÖBER

08.02.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

453 413

Albert SCHMIDT

 

 

SS-Schutze

453 448

Willy NICKEL

13.03.1896

131 041

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

453 491

Rütger KORFF

28.02.1924

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

453 508

Peter GREDER

12.03.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.

453 510

Dr. Georg CHRISTIAN

17.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

453 549

Otto BELLMANN

05.04.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

453 560

Ludwig PESCH

 

 

SS-Untersturmführer

453 658

Wolfgang MOLITOR

 

 

SS-Untersturmführer

453 685

Dr. Alexander HAEFFNER

25.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

453 715

Hans Georg LEIDENBERG

12.06.1924

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.06.1944 r.

453 768

Erich STARK

16.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

453 779

Walter RAMMLER

31.03.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

453 794

Dr. Josef SCHMIED

08.12.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.06.1944 r.

453 847

Wilhelm ARMGARDT

31.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

453 871

Gustav HARDT

18.09.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 12.03.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion