Numery cz³onków SS od 455 000 do 455 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

455 102

Paul JANKUS

29.11.1898

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 103

Otto SCHÜDDEKOPF

 

 

SS-Obersturmführer

455 129

Dr Wilhelm KRÖHLE

10.11.1890

2 625 926

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

455 131 (V)

Franz KANDLHOFER

03.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 132

Karl HERBORN

12.05.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

455 133 (V)

Max MICHEL

12.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 134 (V)

Gerhard MICHAEL

25.03.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 135

Emil GÖTZE

12.01.1899

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

455 136 (V)

Hans MÜLLER

11.09.1902

8 292 840

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 137

Dr Hubert WIRTZ

20.05.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 138

Gerhard HILLGER

15.06.1905

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 139 (V)

Rudolf WALTHER

11.02.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 140 (V)

Robert SÖLLNER

23.03.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 141 (V)

Wilhelm NONNENMACHER

19.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 142

Dr Heinrich NEVERMANN

27.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 143

Kurt Heinz NEUMANN

30.06.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 144 (V)

Werner LORENZ

28.11.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 145

Dr Heinrich KÜPER

20.02.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 146

Dr Gustav LANGENOHL

17.08.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
14.08.1945 r. - zmar³ w niewoli

455 147

Niels KRYSSING

17.12.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 148 (V)

Paul KOSUBEK

09.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 149

Heinz KÖHLER

26.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 150 (V)

Erich GRÜNBECK

07.06.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 151

Sebastian SCHWEIGER

02.03.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 152

Johannes GIGAS

04.02.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 153 (V)

Karl BIEGELMAYER

09.08.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 154

Bruno HIRSCHMÜLLER

10.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 161 (V)

Josef LANDROCK

15.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 165

Johannes PHILLIPSEN

16.12.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.06.1944 r.

455 167

Friedrich RITZAU

05.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.02.1944 r.

455 192

Dr Fritz TICHY

18.10.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 216

Franz HERGET

 

 

SS-Untersturmführer

455 220

Hans FRIEDRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer

455 252

Erich zur NIEDEN

30.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 285

Wilhelm BRÜNGEL

 

 

SS-Untersturmführer

455 287

Richard FIEBIG

09.11.1899

740 651

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

455 288

Herbert BUCHTIEN

 

 

SS-Untersturmführer

455 296

Johannes OLTERMANN

12.09.1898

5 974 410

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

455 298

Rudolf JAHNHORST

17.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 300

Peter GÖBEL

18.10.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

455 302

Herbert DRECHSEL

20.02.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 303 (V)

Werner ARNDT

28.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
do pa¼dziernika 1953 r. w sowieckiej niewoli

455 304

Helmut BIEDER

05.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 305

Heinz WALTER

25.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.10.1944 r.

455 306 (V)

Rudolf KRATZER

08.01.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 307

Ernst MICHEL

04.01.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 308 (V)

Siegfried STADLER

26.06.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 309

Karl PETER

 

 

SS-Untersturmführer

455 310

Albert PAEPKE

17.08.1886

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 311

Kurt MIEBES

 

 

SS-Hauptsturmführer

455 312

Ernst MEWS

 

 

SS-Untersturmführer

455 313

Bernhard QUINT

 

 

SS-Untersturmführer

455 314

Paul RASSLOFF

 

 

SS-Untersturmführer

455 315

Josef WIRTZ

 

 

SS-Untersturmführer

455 316

Franz WEGE

 

 

SS-Untersturmführer

455 317

Fritz SCHMEISSER

 

 

SS-Untersturmführer

455 318

Martin SCHWENKE

 

 

SS-Untersturmführer

455 326

Walter HUHN

 

 

SS-Untersturmführer

455 327

Hermann KLUSMANN

 

 

SS-Untersturmführer

455 328

Gustav KNOLL

14.07.1883

4 012 979

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

455 329

Max KRIECK

 

 

SS-Untersturmführer

455 330

Franz HARTMANN

 

 

SS-Untersturmführer

455 335

Adolf AUWÄRTER

07.04.1893

1 661 998

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1943 r.

455 336

Fritz HAMACHER

18.06.1902

178 670

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 05.03.1943 r.

455 339

Christian KRÜGLER

13.07.1900

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 350

Dr. Wilhelm WOLFF

05.03.1901

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 387

Dr. Hans BÜCHLER

19.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 388

Dr. Michael ERDMANN

06.01.1903

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 389

Dr. Josef LANDGRAF

17.09.1907

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 391

Dr. Georg AWENDER

21.10.1901

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 394

Dr. Reinhold BEER

19.01.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

455 395

Dr. Franz GETTMANN

05.08.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 396

Otto HAUBER

13.07.1899

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 397

Dr. Rudolf KRUCH

29.01.1902

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 398

Dr. Franz MASSONG

30.07.1901

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 399

Dr. Johann MAYER

17.05.1901

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 400

Stefan MUMPER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 401

Dr. Otto-Erich HEMPT

28.01.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 402

Dr. Eduard STEIGERWALD

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 404

Dr. Anton GLOBOSCHÜTZ

18.10.1904

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 405

Dr. Fritz HILD

27.04.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 406

Dr. Alexander HEWALD

19.06.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 407

Dr. Josef KREPS

08.04.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 408

Dr. Desiderius KLEMPEY

25.06.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.11.1943 r.

455 409

Dr. Adalbert KARL

17.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 411

Dr. Wilhelm TROLLMAN

04.02.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 412 (V)

Dr. Emil-Hans RUCKOBER

14.09.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 413

Dr. Josef SILLER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 416 (V)

Dr. Peter LOHRMANN

27.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r

455 417

Dr. Adalbert LUKINSCH

25.01.1904

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 418

Dr. Josef SALZ

02.05.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 419

Dr. Alexander SCHEER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 420

Herbert GIESE

07.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 421

Hans HEINRICH

27.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 422 (V)

Heinz KNOLL

17.02.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 423

Joachim MITTHOF

03.04.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 425

Johannes ERNST

01.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

455 426 (V)

Wilhelm LAUNSPACH

25.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

455 430

Wilhelm KRANZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

455 432 (V)

Heinrich SCHLAU

21.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 440

Dr. Konrad HOFER

18.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 441

Willy HUSMANN

16.05.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 442 (V)

Rudolf KIESSLICH

05.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 443

Hubert MAHRER

26.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1943 r.

455 444 (V)

Günther MORITZ

18.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 445

Dr. Ernst Ritter van RAPPARD

30.10.1899

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 01.01.1953 r. w holenderskim obozie jenieckim

455 446

Friedrich SIEDENTOPF

23.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w pa¼dzierniku 1944 r.

455 451

Dr. Heinrich KARTMANN

31.01.1890

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.01.1943 r.

455 455

Dr. Rudolf SZENTIVANIJ

03.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 456

Dr. Alfred ERKER

27.05.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 458

Dr. Othmar LUDWIG

15.12.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 459

Dr. Eugen STUMPF

30.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 460

Dr. Nikolaus SCHLEICH

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 463

Karl LIEDKE

 

 

SS-Obersturmführer

455 464

Max SPREE

 

 

SS-Untersturmführer

455 465

Heinz WIELAND

 

 

SS-Untersturmführer

455 466

Hans ZIMMER

25.09.1891

1 822 571

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

455 490

Dr. Albert ERDELBROCK

11.06.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 492

Richard HOHENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer

455 493

Julius KOEHL

 

 

SS-Untersturmführer

455 494

Waldemar BÖMER

 

 

SS-Untersturmführer

455 508

Lothar REICHERT

24.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 524

Heinz TUSCHOFF

03.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 27.05.1943 r.

455 530

Franz KLIEBHAN

12.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

455 559 (V)

Willibald MARSTATT

29.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 560

Edmund MAURER

23.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 561

Erich MAY

04.11.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 562 (V)

Herbert MAYER

24.03.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 563 (V)

Hans MECHOW

18.06.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 564

Bruno MEIERHOFF

24.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.04.1944 r.

455 565 (V)

Wilhelm MERKELBACH

30.08.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 566 (V)

Julius MÖGEL

03.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 567

Albert MÖLLER

25.08.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1944 r.

455 568

Karl-Heinz MÖLLER

16.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 570

Gerhard MORZIK

22.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1944 r.

455 571

Adolf MÜLLER

22.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.04.1944 r.

455 572

Gottfrid MÜLLER

22.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 573

Gustav MÜLLER

09.02.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 574

Hans MÜLLER

24.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1944 r.

455 575 (V)

Horst MÜLLER

09.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 576 (V)

Josef MÜLLER

29.03.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 577

Peter MÜLLER

22.06.1900

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 578

Alfred NAUMANN

18.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 579 (V)

Kurt NEUGEBAUER

03.05.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 580

Hans NIEFERT

25.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 583

Gerhard NOWAK

22.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.09.1944 r.

455 584

Karl NYBO

11.08.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.12.1943 r.

455 586 (V)

Friedrich OELKERS

02.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 587

Hans OETJENS

09.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

455 588

Theo PASQUES

14.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 589

Franz PAURITSCH

10.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 591

Helmut PESCHKE

05.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 592

Gerd PETERSEN

02.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 593

Viktor PETRÉ

13.03.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 594 (V)

Karl-Friedrich PFEFFER

12.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

455 595 (V)

Gerhard PFEIFER

15.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 596

Gerhard PICHLER

05.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 597 (V)

Günther PLOEN

14.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

455 598 (V)

Heinz POLZIN

02.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 599 (V)

Hans PORTH

20.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 600 (V)

Max POWELS

16.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 601

Helmut PRAUSE

22.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 602 (V)

Josef PUMM

19.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 603

Werner PUTTKAMER

22.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.04.1943 r.

455 604

Friedrich RABE

19.09.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 605

Ludwig RACHAWIN

04.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.04.1945 r.

455 606

Walter RADEK

09.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 607

Johann RASMUSSEN

11.05.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 609

Adolf REINDL

06.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 610 (V)

Hermann REITER

23.12.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 611 (V)

Horst REMUSCH

13.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

455 612 (V)

Manfred RENZ

28.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 613 (V)

Dr. Franz RIEDEL

02.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 614

Hans-Hermann RIEGAMER

07.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1944 r.

455 615 (V)

Walter ROCHAU

26.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 616

Kurt ROCKS

16.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.01.1943 r.

455 617 (V)

Kurt RÖMHILD

15.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 618

Helmut ROHDE

06.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.07.1944 r.

455 619

Fritz ROSENKRANZ

16.12.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 620 (V)

Knut ROSNAESS

02.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 621 (V)

Rudolf ROSTENSKY

15.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 622 (V)

Heinz RUDOLPH

24.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w po¶miertny w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 09.06.1944 r.

455 623

Erich RUTEMÖLLER

09.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.09.1943 r.

455 624

Kurt RUTTER

02.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 625

August-Heinrich SAILER

01.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1944 r.

455 626 (V)

Eugen SAUTTER

22.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 627 (V)

Reinhard SEIFERT

30.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 628

Bernhard SICHTING

13.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 629 (V)

Fritz SIDON

21.10.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 630 (V)

Ulrich SIEBERT

07.10.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 632

Werner SKIBBE

22.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.04.1944 r.

455 633

Martin SKJEFSTAD

23.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 634 (V)

Dr. Theodor SKRIBANOWITZ

10.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 635

Hugo SMITS

04.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 637 (V)

Rolf SPEIDEL

08.08.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 638

Wilhelm SOMMER

12.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 639 (V)

Josef SPIES

28.11.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 28.02.1945 r.

455 640 (V)

Carl SVENSON

27.11.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 641 (V)

Gerhard SZWERINSKI

15.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 642

Hermann SCHACHT

31.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1943 r.

455 643 (V)

Ernst SCHALLER

05.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 644 (V)

Paul SCHARBERT

30.01.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 10.08.1944 r.

455 645

Otto SCHATZ

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 646

Paul SCHEERS

24.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.09.1944 r.

455 647 (V)

Friedrich SCHINHOFEN

18.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 649

Wolf SCHLEE

19.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 650

Alfred SCHLOTTMANN

01.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 651

Karl-Heinz SCHMIDT

09.11.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 652

Kurt SCHMIDT

15.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.02.1944 r.

455 653 (V)

Hans SCHMIDT

11.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 654

Heinz SCHMITT

03.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.12.1943 r.

455 655

Josef SCHMITZ

21.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 656

Kurt SCHÖLLER

20.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 657 (V)

Günther SCHOKNECHT

11.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 658 (V)

Albert SCHRADER

09.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 659

Johann SCHRICKER

26.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1944 r.

455 660

Helmut SCHRÖTER

21.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 661 (V)

Ekkehard SCHUBERT

01.03.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 662 (V)

Gerhard SCHÜTT

23.08.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 663

Wolfgang SCHÜTTE

30.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 664 (V)

Friedrich SCHUMACHER

01.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 665

Heinz SCHUSTER

22.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 666

Rudolf SCHWEMMLEIN

26.10.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.08.1944 r.

455 667

Hans-Jürgen SCHWIECKER

14.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 670

Franz STEINER

05.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.04.1944 r.

455 671

Gottfried STEINMEIER

17.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 672 (V)

Heinz STERNBERG

07.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 673

Gerhard STILLER

15.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 674 (V)

Otto STOLZENBURG

04.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 675

Leo STRAUSS

05.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 676

Walter STREUBEL

21.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 677

Fritz STURZ

08.06.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 678

Otto TEGTHOFF

17.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.03.1944 r.

455 680 (V)

Werner TESCH

21.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 681

Erich THEES

12.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1944 r.

455 682

Kaj Holm THOMSEN

21.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.10.1943 r.

455 684

Friedrich THYARKS

16.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 685 (V)

Walter TINTHOFF

10.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 686

Elja TOIVONEN

05.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 687

Gottfried TROMMLER

14.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 688 (V)

Johann von TWISTERN

11.06.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 690 (V)

Norbert ULM

24.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 691

Veit URBAN

22.12.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 692 (V)

Werner URLEN

23.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 693 (V)

Jan VERKERK

21.08.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

455 695

Günther VESPER

06.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 696

Klaus VICK

20.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 697

Udo VIELHACK

14.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 698 (V)

Georg VILZMANN

15.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 699

Kyösti VIRTANIEMI

01.10.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 700

Horst VOLLRATH

23.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 701

Hans-Joachim VOMHOF

09.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 702 (V)

Otto VOSS

25.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 703

Werner MAX

23.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.09.1943 r.

455 704

Ernst SÜDMEYER

17.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.01.1944 r.

455 705

Erhard VOSS

22.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.09.1944 r.

455 706 (V)

Karl WÄDLICH

30.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 707

Olaf WAHLMANN

11.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 708

Walle WAINIO

22.08.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 709

Theodor WLALA

17.03.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 710 (V)

Hermann van der WALLE

25.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 711

Rudolf WALTER

24.02.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 712

Alex WASMUS

26.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 713

Kurt WEBER

28.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 714 (V)

Kurt WEINREICH

18.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 715

Werner WEISS

04.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 716

Hans WEIXER

26.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 717

Erich WELKOBORSKY

17.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 718 (V)

Peter WERNER

27.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 719

Kurt WIESE

28.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.07.1944 r.

455 720 (V)

Erich WILLI

22.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 25.08.1944 r.

455 721 (V)

Günther WILLE

17.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 722

Rudolf WIMMER

02.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 723

Wolfram WINDISCH

15.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 02.05.1944 r.

455 724 (V)

Wilhelm WINKELMANN

26.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 725

Werner WOHLGEMUTH

27.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 726

Kornelius WOISETSCHLÄGER

04.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 728 (V)

Hans WOLTERSDORF

04.11.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 729 (V)

Karl WUNDERLICH

16.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 28.12.1944 r.

455 730

Hermann ZAHNER

10.04.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.02.1944 r.

455 731

Karl ZANDER

15.06.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1944 r.

455 732 (V)

Ernst ZIEGER

03.05.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 734 (V)

Werner ZILLMER

23.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 735

Rudolf ZIMMER

09.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 737

Helmut ZITZMANN

03.04.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 738

Wolf Theodor ZOEPF

26.09.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 747

Karl LANGENAU

 

 

SS-Hauptsturmführer

455 751

Erhard LEMNITZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 763

Gustav SIMON

 

 

SS-Obersturmführer

455 769

Karl SIEDENBORG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 782

Hermann SCHÖN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 810

August THIERSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 813

Wilhelm TLOKA

 

 

SS-Hauptsturmführer

455 816

Kurt UTERHARD

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 824

Erich WACHTER

 

 

SS-Obersturmführer

455 840

Ernst WERTHOLZ

 

 

SS-Obersturmführer

455 843

Alfred WITTKOPF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 846

Dr. Otto WOLTER-PECKSEN

17.04.1882

5 973

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

455 886

Hermann LANGEMANN

 

 

SS-Untersturmführer

455 887

Heinrich OTT

 

 

SS-Untersturmführer

455 888

Sepp PARSCHALK

 

 

SS-Hauptsturmführer

455 890

Adolf SPAHN

 

 

SS-Untersturmführer

455 891

Heinrich SCHLÜPMANN

 

 

SS-Untersturmführer

455 892

Wilhelm SCHÖTT

 

 

SS-Untersturmführer

455 893

Hermann STAUFENBEIL

 

 

SS-Untersturmführer

455 894

Hugo STUCKMANN

 

 

SS-Untersturmführer

455 895

Franz TITTES

 

 

SS-Untersturmführer

455 896

Karl TRUNKENPOLZ

 

 

SS-Hauptsturmführer

455 905

Reinhard SEIFERT

01.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

455 926

Richard SCHWANDA

28.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.12.1944 r.

455 927 (V)

Bruno BUSCHENHAGEN

09.09.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

455 928

Rudolf ALBERT

23.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

455 929

Willi ACHE

26.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.09.1943 r.

455 931 (V)

Erwin ALBRECHT

23.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 932

Wolfgang ALISCH

14.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 933 (V)

Josef ALPMANN

26.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 934

Fritz AMMAN

18.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 935 (V)

Hans AMTMANN

20.05.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 936 (V)

Günther AUMANN

29.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 939 (V)

Hans BALZER

22.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 940 (V)

Alwin BAUEROCHSE

23.07.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 941 (V)

Hans BAUMANN

22.01.1923

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 942

Hans-Günther BAUMANN

13.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 945

Kurt BERGMANN

23.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1944 r.

455 946 (V)

Walter BINDER

11.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 947 (V)

Helmut BISCHOFF

26.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 14.02.1945 r.

455 949 (V)

Joachim BLUMENTHAL

28.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 950 (V)

Emil BÖHM

11.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 951 (V)

Otto BOTHE

23.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 952

Jost von BRANDIS

02.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 953

Heinz BRANDT

15.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 954 (V)

Kurt BRÜNING

13.05.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 955 (V)

Franz BSCHER

05.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 956 (V)

August BUDKA

20.05.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 957

Karl BUCHEGGER

03.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 958

Alexander BUCEK

27.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 959

Edmund BUGEL

13.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 960

Heinz CHRISTMANN

13.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.01.1945 r.

455 961

Wolf von CLAPIERS-COLLONGUES

17.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.01.1945 r.

455 962

Wilhelm CÖLLNER

26.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 963

Kurt CRONJÄGER

07.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 964

Kristoffer DAHL

07.03.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 965

Hans DAHLMANN

29.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 966

Horst DAMERAU

08.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.06.1944 r.

455 967

Karl-Heinz DETHLOFF

07.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 30.04.1944 r.

455 968 (V)

Kurt DITTMANN

06.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 18.04.1945 r.

455 969 (V)

Wilhelm DOLLINGER

08.06.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 06.03.1945 r.

455 970 (V)

Ingo DORMANN

04.08.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 971

Hans DRAGON

19.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 972 (V)

Anton van DYCK

27.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

455 973

Kurt EBELING

09.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 974

Udo EHLERS

11.09.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.04.1945 r.

455 975

Ernst EHRHARDT

11.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1943 r.

455 976

Karl EISENBERG

21.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 977 (V)

Heinrich ELLINGER

25.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 18.09.1944 r.

455 978 (V)

Ignaz ENENGEL

24.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 979 (V)

Horst ENNULAT

13.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 980 (V)

Herbert ESCHER

17.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 981 (V)

Kurt FABER

10.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 15.10.1944 r.

455 982

Fritz FACKELMANN

08.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.02.1944 r.

455 983

Lars FAGERHOLM

07.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 984

Hans Rudolf FALK

14.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

455 985

Günther FAST

28.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 986

Herbert FELDERER

11.10.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 987

Stephan FINGER

19.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

455 988

Hans FISCHACH

21.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 989

Albert FISCHER

08.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 990

Arndt FISCHER

17.03.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 992 (V)

Helmut FLEISCHER

31.08.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

455 993

Otto FLÜGGE

11.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

455 994 (V)

Hans FORCH

11.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

455 996 (V)

Günther FRANKE

15.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

455 998 (V)

Ernst FRICKE

13.11.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 29.06.1944 r.

455 999 (V)

Franz FRIESE

11.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion