Numery cz³onków SS od 456 000 do 456 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

456 001

Kurt Konrad GASCHER

21.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 002

Kurt GERSTENBERG

29.09.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

456 003

Gerhard GLÄSER

21.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 004

Alois GMELCH

22.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

456 005

Hans GÖTZE

22.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 006

Günther GÖTZEN

21.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1944 r.

456 007

Josef GRATZ

10.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 008

Mogens GREGERSEN

24.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

456 009 (V)

Alfred GROEGER

02.03.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 30.10.1944 r.

456 010

Erich GRÖGER

13.11.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.11.1943 r.

456 011

Willi GRÜNDEMANN

05.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1943 r.

456 012 (V)

Roland GUNNE

11.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 013

Gerhard HACKBUSCH

10.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 014

Peter HAEBEL

02.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 016

Per HALSE

01.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 017 (V)

Helmut HAMANN

08.06.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 018 (V)

Gustav HANNING

13.09.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 019 (V)

Robert HARTWIG

08.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 10.09.1944 r.

456 020

Max HAUER

11.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 021 (V)

Karl HAUSSNER

07.05.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 022

Hans HAVIK

05.05.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 024

Kurt HECKMÜLLER

10.07.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 025

Kurt HEGNER

06.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 026

Willi HEIDEN

16.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.12.1944 r.

456 027

Hans HEINEMANN

08.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 028 (V)

Günther HELMERS

01.09.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 029

Gotthold HELMICH

02.11.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

456 030 (V)

Theo HENKE

09.06.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 031 (V)

Alfred HERDEN

26.07.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 032 (V)

Gerhard HERFURTH

19.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 033

Jürgen HESSE

19.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 034 (V)

Heinz HEYER

16.07.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 035

Willi HILLEN

20.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
do pa¼dziernika 1951 r. w sowieckiej niewoli

456 036

Hermann HÖRL

16.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 037

Hans-Peter HOFF

10.06.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 038

Heinrich HOFFMANN

07.11.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

456 039 (V)

Reinhold HOFMANN

18.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 040

Rudolf HOFMANN

09.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.04.1944 r.

456 041

Hans HOLLENDERS

26.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 042 (V)

Martin HOLS

23.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

456 043 (V)

Peter HOPPE

08.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 044

Hermann HOOPS

27.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.02.1944 r.

456 045

Walter HRUBESCH

30.04.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 046 (V)

Günter HÜBNER

21.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 047

Hermann HUFNAGEL

28.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

456 048

Hans IMMEL

10.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1945 r.

456 049 (V)

Werner JACOBY

02.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 050

Franz JAHN

13.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.09.1944 r.

456 051

Frederik JENSEN

25.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

456 052

Günther JANSSEN

14.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 053 (V)

Hans JANTZEN

22.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 054 (V)

Rolf JAUCH

24.10.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 055 (V)

Otto JINDRA

17.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 056

Boris JUNGER

12.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.07.1944 r.

456 057

Mogens KALL-BERTELSEN

07.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1944 r.

456 058

Fritz KALTENBACH

22.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1943 r.

456 059 (V)

Kam SÖREN

02.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 060 (V)

Raimund KARL

01.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 061 (V)

Dr. Hans KARNER

12.02.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 062 (V)

Hans KASAMAS

13.10.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 04.01.1945 r.

456 063

Henno KAYSER

22.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.07.1944 r.

456 064 (V)

Friedrich KEFURT

19.02.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 065

Franz KEGLER

23.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1943 r.

456 066

Friedrich KELLER

30.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1945 r.

456 067 (V)

Josef KISLINGER

01.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 068

Fritz KLEBBA

21.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

456 069

Hans-Georg KLEIN

29.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.04.1944 r.

456 070 (V)

Willi KLEIN

04.08.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 071

Wilhelm KLETZMAYER

08.03.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1943 r.

456 072

Walter KLIMMER

26.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.07.1944 r.

456 073 (V)

Gerhard KNABE

23.01.1923

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 074

Willi KNAUER

05.06.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

456 075

Oskar KNAUS

23.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1944 r.

456 076

Heinrich KNOCKE

26.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 077

Heinz KÖHLER

10.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1945 r.

456 078 (V)

Horst KÖNIG

27.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 079

Horst KÖSTER

19.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 04.10.1943 r.

456 080 (V)

Ferdinand KOHRI

25.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 082 (V)

Werner KOLBE

05.01.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 18.03.1945 r.

456 083

Hermann KOMADINA

28.06.1818

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 084

Herkko KOSONEN

30.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 085

Helmut KOTHMANN

22.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 086

Fritz KRAKOW

27.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 087

Heinz KRASA

25.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.04.1944 r.

456 088 (V)

Alfred KRAUS

29.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 089

Heinrich KREBS

03.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 090

Gustav KROEPEL

19.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 091 (V)

Hans-Joachim KRÜGER

31.05.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 092 (V)

Konrad KUCHENBUCH

20.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 093

Uwe KUCKEI

12.02.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 094 (V)

Gerd KULP

07.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 095 (V)

Oskar KUMFERT

22.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 096 (V)

Hans-Ulrich LANGE

30.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 097 (V)

Erik LARSEN

07.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 098

Hartwig LARSEN

29.04.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
w pa¼dzierniku 1944 r. wykluczony z SS

456 099 (V)

Hans LAUTENSCHLAGER

14.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 26.01.1945 r.

456 101

Karl LAUTERBACH

13.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 102

Rudolf LEU

11.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 103

Rudolf LIEBCHEN

01.11.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 105 (V)

Erwin LINKER

02.12.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 106

Egon LORENZ

20.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 107

Gerhard LOSKAMP

30.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgina³ 17.02.1944 r.

456 108

Hans LUBBERGER

20.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 109

Reinhard LUDWIG

15.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 110 (V)

Heinz LÜBBERT

30.01.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 111 (V)

Jürgen LÜDTKE

04.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

456 112 (V)

Ernst LUH

18.08.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 113 (V)

Heinz LUTZE

11.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 141

Werner GATZ

 

 

SS-Untersturmführer

456 143

ALfred GELSSEN

 

 

SS-Obersturmführer

456 152

Albert GRÖSCHE

 

 

SS-Untersturmführer

456 154

Friedrich FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer

456 166

Heinrich FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 168

Gerhard NEHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

456 170

Bernhard KUSCHEL

 

 

SS-Untersturmführer

456 181

Helmut SCHEU

06.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

456 182

Kurt SCHRÖTER

12.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

456 183

Albin SCHERHAUFER

19.01.1889

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1943 r.

456 184

Franz ALLIGER

29.04.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 188

Georg ARNDT

05.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

456 201

Friedrich HERBST

 

 

SS-Obersturmführer

456 217

Heinrich WILTBERGER

08.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1944 r.

456 226

Gerhard BOSSDORF

 

 

SS-Obersturmführer

456 273

Hans von APPEN

 

 

SS-Untersturmführer

456 274

Paul ASCHE

 

 

SS-Untersturmführer

456 275

Karl FERNAU

 

 

SS-Untersturmführer

456 276

Richard JOST

 

 

SS-Untersturmführer

456 280

Theodor BLAHUT

 

 

SS-Hauptsturmführer

456 313

Arthur KRÄENBRING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

456 314

Richard HORNUNG

 

 

SS-Untersturmführer

456 324

Wilhelm DIETZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 361

Friedrich SASSENBERG

 

 

SS-Obersturmführer

456 366

Otto SCHIERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 373

Otto LOEWKE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 377

Joachim LUEDER

 

 

SS-Obersturmführer

456 385

Gerhard MARTIN

 

 

SS-Untersturmführer

456 392

Hermann MIEHLICH

 

 

SS-Scharführer

456 393

Otto MILDENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 395

Richard MÜLLER

06.04.1890

377 777

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 25.03.1943 r.

456 404

Karl NEUMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 427

Alfred PROESEL

 

 

SS-Obersturmführer

456 462

Carl KRÄTZSCHMAR

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 468

Karl KRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer

456 472

Herbert GLAUBIG

09.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.04.1945 r.

456 473

Valentin WEBER

01.10.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

456 489

Herbert KOLANDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 520

Günther ORTMANN

09.01.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

456 536

Renatus RIPP

17.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 539

Ernst MUTSCHLER

 

 

SS-Schutze

456 562

Edmund HOFMANN

20.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 600

Franz GAMPERL

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 611

Dr. Richard LAUXMANN

30.03.1898

3 227 495

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

456 612

Hugo WAGENER

 

 

SS-Untersturmführer

456 614

Hans LAMP

03.01.1883

625 018

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 26.03.1943 r.

456 616

Eugen SCHNELL

20.07.1892

8 737 604

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.06.1944 r.

456 617

Dr. Karl VOIGT

30.09.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

456 651

Ernst JOOS

 

 

SS-Hauptsturmführer

456 660

Richard HANNEMANN

 

 

SS-Untersturmführer

456 662

Dr. Walter HAUKE

13.06.1903

319 156

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

456 674

Ludwig PFAHLS

25.08.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

456 676 (V)

Rudolf SCHÄFER

06.12.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

456 730

Max SCHRAMEK

07.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

456 732

Dr. Hermann PEDOTH

17.07.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

456 733

Paul GEIST

 

 

SS-Untersturmführer

456 734

Max ANSPACH

 

 

SS-Untersturmführer

456 735

Ernst BÖTTCHER

 

 

SS-Untersturmführer

456 736

Hans KICK

 

 

SS-Hauptsturmführer

456 737

Wilhelm KUBIN

07.01.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 752

Dr. Erich PFLUG

20.07.1894

277 231

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.04.1943 r.

456 753

Hans MARTINI

 

 

SS-Untersturmführer

456 754 (V)

Wilhelm LANDWEHR

06.11.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 761 (V)

Friedrich KRAPF

14.02.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

456 810 (V)

Otto LAUX

03.12.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 811 (V)

Hermann MARX

16.09.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

456 812

Klaus MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

456 813 (V)

Wilhelm RUMLER

22.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 814 (V)

Walter SCHEFFE

03.01.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 815

Walter SCHLETTER

30.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

456 816 (V)

Hugo ULRICH

23.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

456 924

Bruno LANGWINSKI

 

 

SS-Schutze

456 959 (V)

Walther HILLE

24.05.1894

3 805 269

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
Generalmajor der Polizei - awans w dniu 01.01.1944 r.

456 960 (V)

Walter GOLDBACH

03.08.1898

3 215 355

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

456 961 (V)

Dr. Otto SITTE

13.12.1893

62 216

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

456 962 (V)

Robert SCHLAKE

08.05.1893

5 917 628

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 14.01.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion