Numery cz³onków SS od 457 000 do 457 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

457 099

Georg RILINGER

09.12.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 130

Wilhelm RODENBERG

09.08.1892

1 106 659

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

457 241

Hans-Jürgen POSER

09.04.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 260

Willi ENGEL

17.05.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

457 390

Ernst THOMAS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

457 392

Erich BÖTTCHER

20.11.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.03.1945 r.

457 393

Johannes BUCHHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer

457 394

Karl CORTHOBIUS

 

 

SS-Untersturmführer

457 395

Paul DIESSNER

 

 

SS-Untersturmführer

457 396

Johann DUIS

11.12.1884

1 403 977

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

457 397

Wilhelm EDEL

 

 

SS-Untersturmführer

457 398

Wilhelm EGGERS

 

 

SS-Untersturmführer

457 399

Johannes FAHR

 

 

SS-Untersturmführer

457 401

Karl HEISE

 

 

SS-Untersturmführer

457 402

Albert HEITEFUSS

 

 

SS-Untersturmführer

457 403

Arthur HOERNIG

 

 

SS-Hauptsturmführer

457 465

Karl-Heinz FÜRSTE

24.12.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

457 602

Friedrich CLEES

17.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 603

Othmar JANUSCHKA

25.12.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 604

Walter von MAYDELL

25.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.04.1945 r.

457 605 (V)

Helmut MÜHLBACH

18.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

457 606 (V)

Karl RITTERS

23.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

457 607 (V)

Wilhelm THÜRFELDER

25.08.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

457 608

Adolf WOLTERS

03.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

457 609

Karl JAHNKE

04.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 612

Georg von WRANGEL

 

 

SS-Untersturmführer

457 613

Gustav SCHATZ

 

 

SS-Untersturmführer

457 614

Otto MAGERFLEISCH

 

 

SS-Obersturmführer

457 615

Otto MEYER

 

 

SS-Untersturmführer

457 617

Wilhelm PUCHERT

 

 

SS-Untersturmführer

457 618

Karl WALBLINGER

 

 

SS-Untersturmführer

457 641

Nikolaus LUDWIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

457 646

Paul STRÜCKER

 

 

SS-Untersturmführer

457 711

Horst HEIDER

 

 

SS-Schutze

457 758

Josef MARKGRAF

 

 

SS-Schutze

457 798

Heinz SCHEIBLE

13.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

457 846

Theodor WOLLENBERG

03.05.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

457 876

Rudolf ECKARDT

24.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1945 r.

457 884

Karl GEHM

18.08.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

457 919

Martin KIESEL

29.08.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

457 961

Helmut SOKOL

21.01.1923

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

457 963

Herbert SCHAUER

04.03.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 968

Heinrich MAYER

15.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 970

Hans MEHLHORN

13.09.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 985

Heinz WINKLER

12.05.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

457 991

Erhard ROSSBERG

 

 

SS-Untersturmführer

457 994

Hans VOIGT

14.07.1911

1 756 302

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

457 995 (V)

Franz ROESTEL

04.05.1902

5 468 915

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

457 996 (V)

Heinz-Peter LASSEN

29.01.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

457 998 (V)

Rudolf MEIDL

23.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

457 999 (V)

Richard MENDE

29.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion