Numery cz³onków SS od 458 000 do 458 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

458 001 (V)

Karl MUSCHICK

18.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 03.09.1944 r.

458 002

Hermann OBERSKI

07.04.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 003 (V)

Walter OEHMICHEN

04.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 004 (V)

Franz PANHUIZEN

14.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 27.10.1944 r.

458 005 (V)

Walter PAULUS

25.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 006

Walter REESE

04.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 007 (V)

Anton SPRENGARD

14.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 008

Werner SCHÄFER

17.04.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 009

Fritz SCHALOW

02.09.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 011 (V)

Alois SCHINNER

03.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 013 (V)

Heinz SCHUPPER

10.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 014

Josef Johann SCHWARZ

24.04.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.08.1943 r.

458 015

Fritz TIETZ

03.12.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 016 (V)

Gotthard ULBER

19.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 017

Heinz VIEWEG

20.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 018

Fritz WACKER

25.04.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 019

ALbert WILKE

28.04.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.01.1945 r.

458 020

Alfred WOLF

27.10.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 021

August TENZER

 

 

SS-Untersturmführer

458 035

Hans ALBRECHT

24.02.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.09.1944 r.

458 036

Eduard ASAHL

02.04.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.08.1943 r.

458 037 (V)

Heinz BARTH

15.10.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 038 (V)

Erwin EPPLE

20.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 039 (V)

Hubert ERMECKE

14.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 040

Werner GÄRTNER

06.04.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.01.1944 r.

458 041 (V)

Erwin HAGDORN

10.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 042 (V)

Kurt HAMANN

17.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 043

Hans-Walter HANKE

13.07.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 044 (V)

Siegfried HEIDENREICH

09.12.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 045 (V)

Alfred HOFMANN

06.02.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 046

Willi HÖLZ

15.01.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

458 047 (V)

Gustav HOSSFELD

15.02.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 048

Rudolf KLAMP

18.01.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 049

Giesbert KOHLMANN

24.10.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 051

Johann KLEPSCH

01.03.1894

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 056

Oskar KEHRER

 

 

SS-Obersturmführer

458 076

Johannes GRABNER

24.07.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

458 078 (V)

Otto BAARSCH

03.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 13.04.1945 r.

458 079 (V)

Helmut BAUMERT

15.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 080 (V)

Heinrich BECKMANN

06.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 081

Friedrich BERNHARDT

18.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 082

Heinrich EFFNER

16.01.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 19.02.1945 r.

458 083 (V)

Karl-Heinz HIMME

14.10.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 084 (V)

Werner HOHENWATER

26.06.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 085 (V)

Cornelius van der HORST

01.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 086

Franz JANN

13.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.09.1944 r.

458 087

Hans Joachim KRÄHMER

27.07.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

458 088 (V)

Hordt KRIEGER

07.05.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 089 (V)

Paul KURBJUHN

15.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 090

Emil LECKEBUSCH

28.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 091 (V)

Wolfgang MÖLLER

06.01.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 092 (V)

Hans PFEIFFER

08.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 093

Heinz POMREHN

30.01.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

458 094 (V)

Franz-Xaver POPP

17.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 095 (V)

Otto PRAGER

03.12.1912

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 28.04.1945 r.

458 096

Karl RECKENDORFER

22.10.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

458 097

Arthur RINNER

22.08.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 098

Hans RUMMEL

19.09.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 099

Robert SCHEUFFELE

16.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

458 100

Max STEINHART

15.10.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 101 (V)

Oswald THURN

18.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 05.05.1945 r.

458 102 (V)

Hermann WEIGOLD

26.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 103

Hans WETEKAM

09.12.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

458 113

Gerhard HOSEMANN

 

 

SS-Obersturmführer

458 124

Dr. Alexander HAGEN

25.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 144

Gerhard FALK

24.11.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

458 309

Dr. Hans KLINNER

14.06.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 338

Friedrich-Wilhelm BÄRWINKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

458 347

Dr. Rudolf BRASCHWITZ

18.01.1900

2 633 264

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

458 486

Adolf KRÜGER

31.12.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

458 624

Helmut STÜHMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

458 628

Karl LAUENROTH

 

 

SS-Untersturmführer

458 629

Arthur LISKE

 

 

SS-Untersturmführer

458 630

Heinrich NOLTE

 

 

SS-Untersturmführer

458 631

Wilhelm SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer

458 632

Eduard SCHWEDUX

 

 

SS-Untersturmführer

458 651

Dr. Karl ZWEYTHURM

07.05.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 652

Karl ZANGL

07.08.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 664

Walter ODENWALD

12.04.1924

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

458 706

Karl CHRIST

15.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w maju 1945 r.

458 709

Albin ECKSTEIN

07.10.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

458 710

Gotthilf MÄNNER

06.09.1893

275 835

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

458 733

Hubertus ANSCHÜTZ

04.09.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 734

Herbert GROSSARTH

21.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.11.1944 r.

458 735

Otto KASTEN

26.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

458 870

Werner PIETZ

30.05.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

458 932 (V)

Wilhelm MOBUS

14.08.1889

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.07.1944 r.

458 933

Peter WILDEN

16.03.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 27.02.1943 r.
zgin±³ 20.03.1945 r.

458 934

Gustav LEONHARDT

26.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 943

Walter UCKSCHE

01.08.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

458 954

Horst LÖSSER

12.06.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 .

458 960

Erich SCHMID

14.04.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

458 976

Eberhard von JAGWITZ

21.04.1887

1 643 749

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 24.03.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - patent z dnia 28.06.1934 r. - patrz
DAL z dn. 01.07.1944 r. poz. 2560


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion