Numery cz³onków SS od 46 000 do 46 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

46 003

Walter KOEGSTADT

08.09.1910

808 391

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

46 004

Max HINTZ

 

 

SS-Unterscharführer

46 011

Heinz KALCHER

27.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 05.07.1943 r.

46 017

Werner GÖRLITZ

30.05.1909

199 212

SS-Obersturmführer - awans w dniiu 15.09.1935 r.

46 029

Fritz PLOGSTIES

09.04.1904

1 158 180

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

46 030

Arthur KNOCKS

07.09.1905

715 882

SS-Obersturmführer - awans w dniiu 15.09.1935 r.

46 033

Dr Hans HARTUNG

22.04.1891

894 878

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

46 034

Horst KOPKOW

29.11.1910

607 161

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

46 044

Helmut BETHKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 048

Ernst HAUT

25.08.1908

365 755

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

46 051

Dr Horst KUHNKE

20.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

46 052

Helmut SCHIMKAT

09.05.1912

844 134

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

46 057

Dr Hans BURKHARDT

12.04.1886

972 910

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 06.07.1934 r.
w 1939 r. - wykluczony z SS

46 058

Walter MAASS

30.08.1901

21 821

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1940 r.

46 061

Johannes SCHNELL

19.09.1900

1 149 915

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

46 063

Erich MÜLLER

28.10.1904

719 855

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 19.03.1944 r.

46 084

Dr Helmut KLUCK

25.09.1894

719 865

SS-Standartenführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

46 085

Walter OTT

15.03.1906

116 961

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

46 095

Karl-Franz GRIMME

13.12.1890

360 303

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

46 104

Prof. Albert SPEER

19.03.1905

474 481

SS-Mann

46 105

Julius SCHWAB

22.11.1894

781 508

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

46 106

Siegfried SEIDL

 

300 738

SS-Hauptsturmführer

46 108

Friedrich PECH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

46 111

Georg KRAUSPE

20.07.1888

1 335 574

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

46 112

Baldur HEINZL

12.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

46 113

Franz TISCHER

01.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

46 118

Dr Ernst CHLAN

24.12.1912

1 305 055

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

46 121

Peter LACKNER

05.09.1896

196 292

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

46 128

Walter BAMMINGER

 

 

SS-Mann

46 133

Adolf NADER

10.06.1910

1 517 902

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

46 139

Karl MÜHLFELLNER

18.07.1907

611 298

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1941 r.

46 140

Hannes GEBHART

09.08.1907

1 080 848

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

46 141

Alois WILD

31.10.1909

1 082 700

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 19.04.1944 r.

46 147

Karl-Robert ZOGLAUER

03.07.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

46 153

Hans STRAUBINGER

08.06.1907

611 521

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 157

Lorenz PREM

09.03.1911

1 082 601

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

46 159

Herbert ZIEBLAND

18.08.1895

363 057

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

46 161

Karl DORFNER

28.06.1900

900 771

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

46 165

Johann BRANDTNER

06.01.1912

1 208 859

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

46 166

Hermann ROMMEL

 

 

SS-Scharführer

46 173

Rudolf PUCHEGGER

15.12.1897

86 539

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

46 184

Alfred KOLLNBERGER

20.12.1904

1 306 437

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

46 188

Franz POTOTSCHNIG

 

 

SS-Scharführer

46 198

Hans HABERFELLNER

21.03.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

46 204

Franz KONRAD

01.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

46 205

Adalbert STOCKER

16.09.1910

197 530

SS-Sturmbannführer

46 206

Dr Ernst GEUTEBRÜCK

13.01.1893

1 080 964

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

46 207

Jakob PICHLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

46 212

Franz KEMMETMÜLLER

23.09.1912

1 301 046

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.06.1940 r.

46 215

Wilhelm BURBÖCK

18.05.1907

1 089 902

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

46 216

Egbert HOCHHAUSER

26.03.1908

897 307

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

46 220

Fritz HANDL

23.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.08.1941 r.

46 221

Eduard PODMENIG

12.01.1899

115 835

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

46 225

Emmerich MEISSLITZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

46 227

Herbert FUCHS

30.12.1906

54 825

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

46 235

Willibald WURZER

 

 

SS-Rottenführer

46 237

Karl SATTLER

15.01.1913

895 657

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

46 242

Hermann FOGY

07.02.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

46 246

Otto BACHSCHNEIDER

09.01.1902

1 200 022

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

46 250

Josef SCHREIBAUER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

46 255

Emmerich STIEGELBAUER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

46 264

Andreas BRANDL

24.01.1887

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

46 270

Karl BAUMGÄRTNER

11.08.1895

3 153

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

46 271

Robert MALTER

06.11.1905

1 041 595

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

46 281

Friedrich BRUCKMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

46 299

Nikolaus ANELL

07.02.1900

1 045 596

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
25.08.1938 r. odchodzi z SS

46 301

Peter WEBER

 

 

SS-Rottenführer

46 304

Otto NEUDSCHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

46 307

Eugen ANDRES

03.07.1906

1 292 966

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

46 311

Hugo HOFFMANN

13.06.1910

1 362 813

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

46 315

Richard HEIB

26.11.1900

659 645

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 316

Heinz BLAUTH

26.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

46 323

Georg DREISSIGACKER

 

 

SS-Rottenführer

46 330

Jakob FLURY

 

 

SS-Unterscharführer

46 334

Hugo KLOTZ

 

 

SS-Scharführer

46 350

Erwin FREY

11.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer der Waffen-SS

46 357

Friedrich STUMPF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

46 359

Erich MUTZ

26.11.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

46 365

Rudolf SCHUH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

46 368

Karl MAIER

 

483 432

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

46 369

Hermann WALKER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

46 374

Rudolf BACHMANN

07.11.1910

1 404 982

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

46 384

Albert LÖSCH

16.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 05.09.1944 r.

46 388

Ernst WEISLOGEL

 

 

SS-Unterscharführer

46 390

Josef LIEBIG

 

 

SS-Scharführer

46 401

Paul METZINGER

24.08.1900

288 339

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

46 404

Hans WOHR

 

 

SS-Unterscharführer

46 414

Bernhard BAATZ

19.11.1910

941 790

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.04.1945 r.

46 425

Ernst THURM

 

 

SS-Unterscharführer

46 426

Erich MUTH

17.09.1907

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.02.1942 r.

46 429

Ernst KANSY

 

 

SS-Rottenführer

46 431

Hans AUGUSTIN

24.11.1913

1 185 191

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

46 434

Ferdinand KAHL

22.02.1902

213 979

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

46 442

Rudolf WÜRZBACH

08.09.1910

97 887

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

46 471

Adolf KUHN

 

 

SS-Rottenführer

46 475

Adolf HÖHN

17.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 01.07.1944 r.

46 476

Kurt HELBIG

 

 

SS-Oberscharführer
zgin±³ 22.10.1942 r.

46 477

Heinz KÜHNRICH

07.02.1906

631 072

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

46 482

Julius RÖHRS

 

 

SS-Sturmmann
01.04.1937 r. - wykluczony z SS

46 487

Karl WALLOCH

 

 

SS-Rottenführer

46 496

Dr Wilhelm BRAND

13.04.1896

753 917

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

46 498

Willy SCHULTZ

 

 

SS-Oberscharführer

46 500

Heinz GÖRICKE

30.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

46 510

Wilhelm JÜNCKE

 

 

SS-Scharführer

46 511

Gerhard HOINS

09.01.1909

1 343 014

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

46 512

Louis PRINKE

20.05.1895

113 738

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

46 524

Heinrich PADECKEN

23.08.1906

323 107

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

46 525

Robert GIESS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

46 536

Walter MEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 538

Hermann BOLL

 

 

SS-Oberscharführer

46 540

Herbert von KAMEN

 

 

SS-Hauptscharführer

46 558

Harry KELLER

18.11.1911

1 021 313

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

46 560

Walter BOLLBUCK

06.11.1908

1 019 416

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

46 562

Klaus KELTING

 

 

SS-Oberscharführer

46 579

Karl HIRTE

18.05.1901

1 272 475

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

46 580

August ERDMANN

 

 

SS-Untersturmführer

46 587

Alfred LEVTZOW

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

46 592

Fritz REPSCHLÄGER

08.10.1906

341 607

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

46 594

Ferdinand GLISSMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

46 606

Hermann STEGEMANN

26.01.1899

1 390 732

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

46 607

Paul SCHMIDT

20.09.1900

316 978

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

46 618

Herbert SCHULZE

26.05.1909

1 113 383

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

46 626

Oskar REIMERS

11.07.1909

143 955

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

46 629

Willi FEDDERN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

46 631

Ernst HELMS

18.11.1913

648 294

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.08.1944 r.

46 633

Friedrich PETERSEN

02.05.1894

625 095

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

46 634

Ernst OETKEN

12.12.1899

1 286 864

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

46 635

Fritz KURTH

 

1 007 764

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

46 647

Christian MADSEN

 

 

SS-Scharführer

46 648

Ernst MUNDT

25.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

46 662

Karl KASSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

46 663

Boy MÜNSTER

 

 

SS-Unterscharführer

46 668

Walter ELLERMEIER

12.07.1906

289 093

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

46 669

Hermann SCHÜTZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 670

Kurt TEYCKE

31.12.1907

997 282

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

46 671

Walter MOSIG

24.05.1907

11 670

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 06.06.1939 r.

46 672

Gustav BELUSA

05.11.1892

573 135

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

46 673

Walter LAURISCHK

20.11.1895

1 107 246

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

46 674

Herbert SPRINGER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

46 676

Franz LUCAS

12.12.1901

748 829

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

46 679

Oskar EIFLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

46 680

Albert RAUCH

19.07.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

46 682

Herbert ROCKSTROH

20.07.1906

110 818

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

46 685

Wilhelm WESSEL

20.02.1910

1 010 971

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

46 687

Carl NEUMANN

14.12.1889

855 303

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

46 688

Albert KLEIN

11.01.1891

920 310

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

46 689

Karl PELOKE

23.02.1891

830 679

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

46 691

Georg SCHOTTMAYER

17.03.1893

1 102 544

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

46 696

Max WERNICKE

17.12.1907

1 097 504

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

46 698

Walter EWERT

13.02.1911

560 590

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

46 701

Adolf KIRSCHNER

 

 

SS-Untersturmführer

46 705

Friedrich STABENOW

12.07.1899

997 243

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

46 712

Hans SCHWITALLA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

46 717

Erwin KRAUTZ

 

 

SS-Unterscharführer

46 735

Gustav HUTH

24.09.1889

961 832

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

46 738

Wilhelm GREIFFENBERGER

26.02.1900

870 363

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

46 743

Paul GRAMSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

46 744

Hermann THOMAS

 

 

SS-Scharführer

46 748

Karl NEUMANN

 

 

SS-Unterscharführer

46 752

Herbert MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

46 762

Emil SCHULZ

01.10.1894

1 042 943

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

46 765

Walter GÄRTNER

 

 

SS-Scharführer

46 766

Leo GUTOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

46 768

Helmut DUEMKE

 

 

SS-Oberscharführer

46 776

Gerhard LEHMANN

10.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

46 784

Hans KOCH

03.10.1904

730 728

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

46 788

Wolfgang SCHULZ

04.01.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

46 796

Erich BRÖHL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

46 797

Willi EHRET

 

 

SS-Oberscharführer

46 798

Kurt LUDWIG

06.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

46 799

Ernst MEYER

23.02.1901

1 267 335

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

46 805

Kurt PONTOW

29.10.1905

1 267 328

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 806

Kurt ZIBELL

 

 

SS-Scharführer

46 809

Wilhelm JANSSEN

 

 

SS-Oberscharführer

46 830

Kurt WEYMANN

 

 

SS-Unterscharführer

46 844

Gerhard ZIELKE

23.08.1903

1 174 302

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

46 849

Friedrich MEPPIEL

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

46 854

Karl TESCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

46 862

Paul GESKE

 

 

SS-Unterscharführer

46 864

Willi MEYER

23.01.1898

952 495

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

46 867

Werner RÖPERT

10.09.1906

750 615

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

46 885

Erich WITTESCH

12.09.1906

1 290 390

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

46 900

Franz NEUENFELD

05.05.1903

315 313

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

46 903

Günther WOLLER

01.06.1910

273 468

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

46 910

Gustav GLASEWALD

13.07.1891

1 333 558

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

46 917

Alfred CASPARI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 927

Max LEIKE

14.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

46 928

Heinz SMOLINSKI

01.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

46 932

Hans HILGENDORFF

 

1 469 340

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

46 936

Walter SABRANSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

46 944

Waldemar PRIEWE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

46 946

Erich MINTHER

 

 

SS-Rottenführer

46 955

Reginald KRASEMANN

 

 

SS-Scharführer

46 958

Franz KIESEWETTER

17.07.1899

70 521

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

46 963

Alvin KRAUSE

 

 

SS-Scharführer

46 975

Johannes HALFPASS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

46 981

Karl GEFFE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

46 982

Gottfried SZAMEITAT

 

 

SS-Unterscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion