Numery cz³onków SS od 460 000 do 460 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

460 014

Herbert WILCKE

25.06.1900

2 653 106

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 27.05.1943 r.

460 016

August HÖPFNER

29.08.1900

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1944 r.

460 022

Bernhard IHLENFELD

 

 

SS-Untersturmführer

460 023

Karl RATHMANN

 

 

SS-Untersturmführer

460 024

Georg PLINSKI

 

 

SS-Hauptsturmführer

460 025

Georg SEIFFHART

 

 

SS-Untersturmführer

460 026

Bruno SOMMER

 

 

SS-Untersturmführer

460 027

Arthur STÄDTKE

 

 

SS-Untersturmführer

460 030

Ewald WILMS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

460 037

Gerhard MANTHEY

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 056

Günther SAREIKA

 

 

SS-Hauptsturmführer

460 057

Ludwig MAIWALD

22.09.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 067

Helmut FINK

12.06.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.01.1945 r.

460 271

Kurt MÖCKEL

14.09.1889

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

460 297

Günther BAUER

03.06.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 314

Hartmut HEIDER

03.06.1924

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

460 325

Leopold KARAFIAT

29.05.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

460 374

Werner RINSCH

09.04.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 407

Karl BRAUCH

22.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

460 495

Georg SCHMIDT

13.04.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.

460 504

Herbert EYLMANN

06.05.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

460 514

Hans OTT

08.06.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

460 544

Herbert FISCHER

08.07.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 569

Hans LANG

18.06.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

460 641

Jürgen BEESE

25.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 642

Peter BRÜCK

28.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1945 r.

460 643

Hans EIFERT

13.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.11.1944 r.

460 644

Max EILENBERGER

25.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 645

Friedrich FREUDENBERGER

28.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 646

Günther HENZE

19.04.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 647

Johannes HERRNLEBEN

03.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 648

Werner KEFENBAUM

10.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
w 1944 r. zdegradowany do stopnia SS-Unterscharführer

460 649

Wilhelm KNAB

02.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 650

Heinz LEINEWEBER

05.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 651

Martin LIEBHART

23.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.08.1944 r.

460 652

Rudolf NITSCH

08.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 653

Werner PIESENDEL

07.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 654

Horst HINRICH

17.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 655

Max PRELLER

17.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1944 r.

460 656

Manfred SCHMIDT

15.04.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 657

Werner SCHRIMM

10.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 658

Kurt STEGNER

02.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 20.03.1945 r.

460 659

Kurt STELLMACHER

24.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 660

Karl-Heinz STRIEBINGER

16.11.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 661

Karl THEUER

05.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.11.1943 r.

460 662

Karl-Heinz VÖCKING

23.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 663

Stephan WAGNER

16.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

460 664

Ernst WENDEL

15.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 665

Wilhelm WÜLFKEN

10.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 666

Ludwig BAYER

30.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

460 668

Karl FRESE

10.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 669

Wilhelm HENSS

27.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.01.1945 r.

460 670

Rudolf KOPPACHER

02.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 672

Erich NEUBAUER

26.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

460 673

Reinhold PATZELT

09.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 674

Bruno WISHARDT

01.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 718

Günther GUNTERS

22.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

460 719

Hermann HEISCH

19.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

460 720

Kurt KUNZ

11.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

460 721

Robert OLBRICH

30.04.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 722

Adalbert PETER

01.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

460 723

Herbert WATERMANN

24.06.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

460 724

Werner HASENJÄGER

04.06.1907

5 008 006

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.03.1944 r.

460 742

Kurt DÖHNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

460 746

Otto HÄUSSNER

 

 

SS-Untersturmführer

460 747

Dr. Herbert JAITNER

17.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

460 770

Hans-Otto ROHDE

27.02.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

460 773

Otto FRANKE

10.05.1904

 

SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.08.1943 r.
zgin±³ 19.08.1944 r.

460 784

Alfred REINKE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

460 790

Heinrich TEFEHNE

 

 

SS-Untersturmführer

460 795

Rudolf MUNZ

09.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 796

Josef LAUTSCH

05.04.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 797

Günther SALGE

22.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 799

Leopold MAIER-HÄRTING

19.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

460 800

Arnold PIEKENBROCK

10.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

460 801

Fritz DITTRICH

13.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1945 r.

460 802 (V)

Walter LUDWIG

30.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 815 (V)

Ernst BANNASCH

25.11.1888

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.01.1942 r.

460 816 (V)

Kurt BARTSCH

29.11.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

460 817 (V)

Thilo BECK

25.11.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 818

Hans GARSKI

19.08.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

460 819 (V)

Hans GÜNTHER

20.09.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

460 820 (V)

Fritz HARDER

17.10.1907

2 273 000

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 22.09.1943 r.

460 821 (V)

Johannes JANSEN

17.03.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 19.03.1944 r.

460 822 (V)

Karl KARASEK

19.07.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

460 824

Franz PULTER

13.04.1888

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.02.1944 r.

460 825 (V)

Sigmund WÖRMER

24.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

460 836

Ernst WINGER

04.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

460 838

Prof. Dr. Eugen WANNENMACHER

22.11.1897

3 253 744

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 16.09.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion