Numery cz³onków SS od 461 000 do 461 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

461 005

Rudolf MARSCHNER

04.09.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

461 030

Friedrich PFEIFER

13.01.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

461 037

Edgar QUASDORFF

15.03.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.
zgin±³ 01.02.1945 r.

461 058

Heinz ROHRBACH

02.05.1925

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

461 119

Werner HERING

06.07.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

461 129 (V)

Karl HACHMEISTER

08.01.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

461 131

Hans KEIL

14.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1943 r.

461 147

Erich DUDECK

26.08.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

461 148

Helmut OSSNER

29.01.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

461 149

Otto MEERPOHL

02.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1943 r.

461 153

Günther WODE

30.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

461 154

Ulrich PESCHKE

14.09.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

461 156

Otto KRAMER

25.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.12.1943 r.

461 157

Julius ZIMMERMANN

18.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

461 160

Paul WOLFF

07.08.1889

7 848 145

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.06.1944 r.

461 161

Max LENZEN

 

 

SS-Obersturmführer

461 164

Hans-Henning BOEHMER

19.04.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

461 165 (V)

Franz BRANDNER

29.10.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

461 166 (V)

Rudolf BURGHARDT

10.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

461 167

Erwin DAHLKE

12.12.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1944 r.

461 168 (V)

Benno DEKANT

07.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

461 169 (V)

Heinz DEMMER

06.06.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

461 170

Melchior ESSLINGER

30.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

461 171 (V)

Kurt KNAUS

28.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

461 172

Helmut RINGHOLZ

09.08.1914

8 061 120

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.08.1944 r.

461 203

Hans DOBE

12.05.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

461 379

Franz DEHN

 

 

SS-Untersturmführer

461 380

Hans KIEWEG

 

 

SS-Untersturmführer

461 397

Walther LIEBSCHER

08.04.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

461 399

Egon RÖSSLER

11.06.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1944 r.

461 471

Gerhard GELBHAAR

29.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

461 472

Adolf HIMMELMANN

20.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 473

Heinrich HANDEL

13.01.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.02.1944 r.

461 474 (V)

Gerhard HERBST

21.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 475 (V)

Sepp JÖCHL

06.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 476

Carl HANNEMANN

13.11.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 486

Otto BANNASCH

03.12.1894

7 491 133

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 29.06.1943 r.

461 488

Rudolf HILGERS

24.05.1898

607 998

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1941 r.

461 494

Karl OTTO

14.08.1892

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

461 495

Kurt SCHARLEMANN

02.10.1890

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

461 496

Franz SCHMIDT

29.10.1892

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

461 497

Friedrich STRITZKE

23.04.1885

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

461 498

Friedrich GÜTERSLOH

03.11.1891

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

461 500

Hans STEINFELD

15.01.1888

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

461 506

Philipp KUNZ

 

 

SS-Untersturmführer

461 626

Wilhelm LEPPERT

15.03.1899

3 227 526

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1943 r.

461 627

Franz SPAHN

29.05.1911

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.01.1943 r.

461 823

Hermann SCHRÖDER

08.07.1892

2 820 108

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.03.1944 r.

461 824

Hans SCHUMMER

30.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 853

Nils Gustav AEJMELACUS

31.01.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

461 893

Kurt STRATER

16.10.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 922

Ernst BRUNK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

461 940

Gerd WALTERSCHEIDT

29.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion