Numery cz³onków SS od 466 000 do 466 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

466 191

Hans ABT

21.09.1996

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

466 195

Dr. Fritz BERTRAM

20.02.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 198

Hans SCHAUMLÖFFEL

21.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 216

Willy ENDRESS

16.03.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 218

Erich OLBRÜCK

20.01.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

466 219

Johann BÄR

15.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

466 221

Heinz GRELLMANN

22.02.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

466 223

August MOUTON

25.01.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 230

Hellmuth MALE

10.11.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 231

Anton PITTRACHER

25.06.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 232

Heinz SANDER

24.11.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 233

Heinrich SKOWRONNEK

09.08.1902

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

466 236

Prof. Dr. Robert SCHMIED

03.03.1906

1 088 432

SS-Standartenführer
awans w dniu 23.09.1943 r

466 484

Heinrich SCHRÖDER

28.09.1897

892 628

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 06.10.1943

466 485

Josef FESSL

31.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 487 (V)

Karl-Heinz UNGER

22.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

466 488

Fritz BERNIGSHAUSEN

15.10.1922

 

SS-Untersturmführer d. R. Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w
sowieckiej niewoli - Swierd³owsk

466 489

Herbert EMBACHER

2.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 490

Horst HEIDRICH

07.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 491

Erich HENNERSDORF

06.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 492

Jörgen IPSEN

08.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 493

Leopold KRALOVEC

28.09.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 494

Hans LIEBENTRITT

23.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 495

Ludwig NAAB

13.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 496

Georg WITT

09.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 497

Heinrich ZEITZ

25.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 498

Hans ARNOLD

19.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.10.1943 r.

466 499

Josef AUSTER

14.09.1022

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 501

Albert BECKER

13.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w
sowieckiej niewoli - Swierd³owsk

466 502

Herbert BECKER

09.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 503

Heinrich BERNHÖFEN

28.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 09.05.1945 r.

466 504

Felix BIEDERMANN

07.02.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

466 505

Walter BIERMANN

29.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 506

Reinhold BOCKISCH

01.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.02.1945 r.

466 507

Hans BORCHERT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1944 r.

466 508

Eduard BRETZL

28.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 509

Gerhard BRUCK

18.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.05.1945 r.

466 511

Heinz BRUNN

26.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 512

Karl-Heinz BUCHWALD

18.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 513

Hermann BUSCHMANN

10.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 514

Gerd de la CHAUX

23.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.06.1944 r.

466 515

Karl CHRISTIANSEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 516

Anton CLAUSEN

07.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 517

Horst CZYRNIK

09.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 518

Hermann DANNER

15.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.04.1945 r.

466 519

Heinrich DETTWEILER

25.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 520

Ekkehard DITTMANN

13.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 521

Walter DITTMAR

08.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 522

Hellmuth DOBBERT

17.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

466 524

Helmut ESSER

24.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 525

Friedrich FASSLER

4.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1944 r.

466 526

Gerhard SANDKUHL

20.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 527

Wolfgang SEHORZ

19.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.05.1944 r.

466 528

Adolf SEIDEL

17.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 529

Gerhard SEIFERT

23.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 530

Robert SPAHN

23.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1945 r.

466 531

Kurt SCHALLENBERGER

26.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 533

Karl-Heinz SCHENK

28.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 534

Helmut SCHMIDT

19.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 535

Hermann SCHMIDT

16.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 536

Walter SCHNEIDER

23.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 537

Heinz SCHNITTKER

27.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 538

Walter SCHOOF

26.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 539

Hermann SCHOOFS

27.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 540

Karl SCHRÖCK

25.05.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

466 541

Wilhelm SCHRÖDER

05.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.04.1944 r.

466 542

Willi SCHUMANN

02.03.1923

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 543

Rudolf STEHNO

15.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 544

Johann STELTMANN

19.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 545

Werner STUDIER

01.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 546

Günther TETZNER

04.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1944 r.

466 547

Siegfried THOMAS

29.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 548

Walter TOEGEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 549

Wilhelm VANDAMME

07.06.1923

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.08.1944 r.

466 550

Günter VOGEL

28.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.01.1945 r.

466 551 (V)

Franz NIPEL

25.01.1900

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 552

Hans WEISS

19.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 553

Robert WESTPHAL

27.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.09.1943 r.

466 554

Roman WIEGAND

22.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 556

Alois WINKLER

02.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.07.1944 r.

466 557

Hermann WINTER

25.04.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 558

Otto WOLBER

03.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

466 559

Hans WENZEL

07.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 560

Werner WOLF

31.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 562

Carlos WÜBBE

21.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

466 563

Ulrich ZIEMKE

28.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.01.1945 r.

466 564

Gerhard ZIMMERMANN

31.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 566

Alexander WEGENER

09.12.1889

382 319

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 07.10.1943 r.

466 568

Richard BITZER

07.04.1906

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 570

Ernst SCHNITTER

11.02.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 571

Albert BAUR

19.09.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1944 r.

466 572

Dr. Andreas TENTSCH

10.05.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

466 573 (V)

Reinhold BIALAS

10.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 574 (V)

Heinz FUCHS

19.09.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

466 575 (V)

Horst BÖHME

16.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 576

Kurt FEIBER

07.06.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 577

Egon FRIEDRICH

12.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.03.1945 r.

466 578

Walter GREINKE

03.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.06.1944 r.

466 579 (V)

Heinz-Günther RIECHERT

06.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 580

Karl RIST

25.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 581

Emil ROSSMANN

12.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 582

Rudolf SCHINDLER

13.06.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 583

Herbert ADERHOLD

17.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 584

Hans-Karl AGERLEY

06.02.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 585

Heinz ANGER

15.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 586

Werner ARNOLD

05.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 587

Leopold ATZENHOFER

01.05.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

466 588

Fritz BAHR

25.04.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 25.04.1945 r.

466 589

Hans-Joachim BAER

28.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 590

Dietrich BANDSCH

11.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 591

Paul BARTMUS

04.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 592

Heinrich BAUER

16.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 593

Josef BAUMEISTER

09.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1945 r.

466 594

Alphart BECK

10.08.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 596

Heinz BERG

29.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 597

Harry BERGERT

07.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.09.1943 r.

466 598

Karl-Günter BERTRAM

27.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 599

Hermann BEYERMANN

27.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 600

Hugo BIERWAGEN

19.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.11.1944 r.

466 602

Friedrich BÖHM

27.07.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 604

Leopold BÖSCHL

12.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 606

Arthur FIECHTNER

01.02.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 607

Anton FILIPP

03.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 608

Arno FLEISCHER

01.07.1903

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 609

Dieter FLOTHOW

23.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 610

Siegfried FRANKE

01.05.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 611

Günther FREYBERG

30.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

466 612

Horst FREIBERG

22.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 613

Karl FRESE

01.10.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.09.1943 r.

466 614

Rudolf FRIEDRICH

23.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 615

Edo FÜRST

18.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.06.1944 r.

466 616

Jürgen GAEDERTZ

13.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 617

Hermann GAIDA

02.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 618

Alex GEIGER

19.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1944 r.

466 619

Siegfried GERBER

24.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 620

Günther GERHOLD

24.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 621

Christian GOGSWAARDT

05.09.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 622

Gerhard GOTTSTEIN

20.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 623

Horst GRÄFE

06.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 624

Arthur GREFF

19.09.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.11.1943 r.

466 625

Hans GREISINGER

20.11.1919

 

SS-Oberrsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 626

Heinrich GRIMM

26.02.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 627

Philipp GRÖSSBAUER

14.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.11.1943 r.

466 629

Hans GSCHAIDER

03.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 630

Hans-Joachim GÜNTHER

10.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 631

Ladislas HAAS

23.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 632

Hans HABERLAND

01.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 633

Hermann HAHN

13.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 634

Rudolf HARTERT

19.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 635

Manfred HARTMANN

13.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 636

Richard HECKMANN

02.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 637

Reinhold HEDTKE

27.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 638

Theo HEEG

01.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.07.44 r.

466 639

Georg HEES

20.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 641

Roman HEINL

15.02.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

466 642

Gerhard HENNING

10.08.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1944 r.

466 643

Heinrich HEUMANN

01.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1944 r.

466 644

Rudolf HESSMANN

28.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 645

Horst HILDEBRANDT

08.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 646

Willi HÖCHE

30.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.10.1944 r.

466 647

Josef HÖFLINGER

22.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 648

Erich HÖHNA

10.02.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r,

466 649

Erwin HÖKE

15.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 650

Hans HÖLLER

15.03.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 651

Franz HOFBAUER

05.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.12.1944 r.

466 652

Heinz HOFFMANN

04.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1944 r.

466 654

Rudolf HOJAS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 655

Hans HORAK

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 656

Walter HORN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 657

Karl HORTOLANI

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 658

Hans HÜTHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 659

Walter HUNOLD

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 660

Edwin IHL

15.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 661

Johanes JANKOWIAK

08.02.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 662

Hugo JESSEN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 663

Werner JUNKER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 664

Hans KAEMMERER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 666

Heinz KARSTEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 667

Werner KALLERMANN

19.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 668

Werner KERN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 670

Erwin KLEIN

11.11.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 671

Helmut KLEINDIENST

08.02.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 672

Josef KLINGHAMMER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 673

Hans KLINKENBERG

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 674

Wilhelm KLUG

26.08.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 675

Wilhelm KLUWE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 676

Erwin KNAUS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.01.1945 r.

466 677

Erich KNOLLMEIER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 678

Jakob KÖNIG

02.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 679

Karl KOLB

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 680

Rudolf KOLLECK

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 681

Hans KORZENDORFER

15.03.1907

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 682

Günter LESSER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 683

Anton KOTLOWSKI

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 684

Fritz KRAMER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 685

Erich KRECKEL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 686

Rudolf KRIESCHE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 687

Roman KRONEGGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 688

Günther KUBA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 689

Helmut KUBAN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 690

Karl KÜRNER

21.06.1923

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 691

Karl KUGLER

14.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 692

Hanns KURZ

24.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 693

Hartwig LAHODA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 694

Willy LANDSMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 695

Heinz LANGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 696

Otto LARSEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 697

Karl LATOUR

21.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zmar³ w kwietniu 1946 r. w sowieckiej niewoli

466 698

Ludwig LAUER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 700

Wolfgang LAXY

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 701

Samuel LIEBHART

10.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w listopadzie 1944 r.

466 702

Hermann LIEHS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 703

Franz LUDWIG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 704

Heinz LÜSS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 705

Otto LUTZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 706

Franz MACHO

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 707

Wolfgang MAGIERA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 708

Günther MANCHEN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 709

Hans MAYER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 710

Paul MEIERHENRICH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 711

Erhard MEINIG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 712

Rolf METTENRICH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 713

Fritz MEURER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 714

Hermann MEYER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 715

Herwig MEYSZENER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 716

Rudolf MICHEL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 717

Gottfried MÖLLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 718

Rudolf MOMBAECHER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 719

Joachim MOSENHAUER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 720

Adalbert MROWIETZ

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 721

Gerhard MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 722

Herbert MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 723

Horst MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 724

Paul MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 725

Willi MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 726

Rudolf MUND

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 727

Wilfried MURR

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 728

Herbert NAEFE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 729

Fritz NAERDEMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 730

Fritz NAGL

18.08.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 731

Günther NEUGEBAUER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 733

Gotthard ORASCHE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 734

Harry OWSIANOWSKI

10.06.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 735

Hans PAAR

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 736

Fritz PUETZ

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 737

Walter PESLER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 738

Fritz PETER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 739

Johannes PETZOLD

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 740

Edgar von PFEFFER-WILDENBRUCH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 741

Walter WEIRAUCH

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 743

Karl PICUS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 744

Erich POLZIN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 745

Karl PRADE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 746

Edgar PROBST

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 747

Arthur PÜNJER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 748

Friedrich RABITSCH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 749

Johann RANNERT

07.09.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 750

Hans RAUHUT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 751

Kai REESE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 752

Kurt REINHOLD

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 753

Joachim RENN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 754

Heinz REUTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 755

Heinz RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 756

Kurt RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 757

Heinrich RISCHKA

30.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 758

Herbert ROEDER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 759

Siegfried RÖSENER

27.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 760

Helmut ROTHEMUND

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 761

Martin LAUTERBACH

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 762

Herwarth ARERA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 763

Hans-Joachim SIEVERS

21.07.1908

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 764

Wolfgang SINNING

01.01.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 765

Erich SCHEFZIG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 766

Albert SCHIEMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 767

Karl HACKER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 768

Franz SCHLÖSSL

14.07.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 770

Fritz SCHMIDT

05.10.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 771

Karl SCHLESIER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1944 r.

466 772

Kurt SCHMIDT

18.10.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 21.12.1944 r.

466 774

Harry SCHMOGROW

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 776

Otto SCHOPP

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.04.1945 r.

466 777

Nikolei SCHOROWSKY

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 778

Herbert SCHUHART

26.08.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 779

Siegfried SCHULZ

12.03.1909

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 780

Gerd SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 781

Siegfried SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 782

Johann SCHÜSTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 783

Fritz SCHWARZ

19.10.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 784

Ernst SCHARZINGER

08.12.1907

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 785

Karl-Heinz SCHWECHT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 786

Helmut STAUDE

19.09.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 787

Karl-Heinz STEIN

28.03.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 789

August STELZENMÜLLER

20.05.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 790

Emanuel STIPPENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 792

Josef STÖHR

01.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 793

Raimund STÖTZER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 794

Helmut STOLLE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 795

Wenzel STRUPP

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 796

Walter TAFERNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 797

Herbert TANNENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 798

Willi TEBLING

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 799

Günther THORAN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 801

Alfred WADEWITZ

19.10.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 802

Wilfried WAGNER

21.02.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 803

Julius WEISSBRICH

14.10.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

466 804

Wilhelm WEITZENBÖCK

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 805

Heinz WIELAND

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 806

Willy WIESNER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 807

Josef WIMMER

12.08.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 808

Thomas RADTKE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 809

Walter WIRTH

07.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

466 810

Karl WOCHIAN

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 811

Gustav WOELGER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 812

Helmut WOLTER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 813

Helmut ZANDER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 814

Manfred ZILKA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 815

Wolfgang ZIPSER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 816

Albert ZUMSTEG

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 818

Hans WEERTS

03.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

466 821

Wilhelm KURTH

04.06.1897

4 289 453

SS-Obersturmbannführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

466 826

Günther LEIFHEIT

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

466 830

Erich WIEGANDT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 833

Wilhelm DEUSCHLE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 834

Heinz DOERFLINGER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 866

Heinz EDER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 867

Ewald EHLERS

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 868

Johann EIDEN

11.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 10.06.1944 r.

466 869

Karl EMMERT

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 892

Ludwig LIENHARD

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

466 973 (V)

Heimfried RÜHL

22.05.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

466 980

Heinz ROTHER

30.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.