Numery cz³onków SS od 47 000 do 47 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

47 014

Otto VIERKE

 

 

SS-Rottenführer

47 015

Ludwig VOLLMER

 

 

SS-Mann

47 024

Heinrich HEINKE

28.02.1912

192 547

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

47 027

Paul ROSSBACH

19.12.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
(awans z wa¿no¶ci± od 21.06.1942 r.)

47 031

Fritz REIF

 

 

SS-Rottenführer

47 034

Siegfried MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 048

Hans Erich PAUL

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 09.03.1944 r.

47 054

Helmuth SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

47 058

Willy GOETZ

 

 

SS-Oberscharführer

47 060

Hermann LEITHOLD

10.07.1898

713 114

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

47 062

Gerhard GUENNEL

09.03.1909

1 317 481

SS-Obersturmführer

47 077

Georg PUSCHMANN

06.11.1904

1 131 398

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

47 085

Alexander HAASE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 086

Herbert MUCHA

 

 

SS-Unterscharführer

47 094

Werner WILLKOMM

 

 

SS-Scharführer

47 095

Hans GRUNEWALD

18.11.1908

382 803

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

47 104

Rudolf FRITZSCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 106

Ernst VETTER

 

 

SS-Scharführer

47 107

Paul KUNZE

24.12.1909

712 796

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

47 112

Arthur FISCHER

19.08.1898

373 709

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

47 116

Joachim SIEHRING

07.10.1911

1 422 578

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - zgin±³ 06.07.1941 r.

47 117

Erwin MAI

20.08.1912

405 743

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

47 118

Fritz MOHR

28.03.1898

179 226

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

47 121

Rudolf ZELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 122

Gerhard BABATZ

08.02.1909

1 197 309

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

47 125

Hans HAUBNER

15.01.1895

2 460 521

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

47 127

Johann BIEDA

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

47 129

Ernst VOGT

11.09.1897

1 496 658

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 133

Hans KOSCHEL

19.04.1904

829 304

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

47 135

Hermann TAPP

06.11.1905

1 025 806

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

47 146

Wilhelm NIEBISCH

04.11.1894

1 395 769

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

47 147

Johannes MERSCH

07.02.1902

1 295 113

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

47 149

Alfred KUTTER

27.07.1906

1 470 077

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

47 151

Fritz BURGUND

30.07.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

47 155

Wilhelm MARSCHALK

14.10.1889

1 025 350

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

47 157

Dr Hans LUDOLPH

10.06.1898

905 780

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

47 162

Herbert KAISER

 

 

SS-Mann

47 163

Eberhard KOENIG

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

47 165

Hans SIEBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

47 166

Richard HARZER

06.05.1885

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

47 167

Karl MOOCK

 

 

SS-Scharführer

47 173

Alfred DONATH

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

47 179

Erwin HINRICHS

24.07.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

47 182

Karl STEUER

 

303 467

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1934 r.
29.08.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

47 184

Gerhard WALTER

23.10.1906

329 577

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

47 189

Paul FAUST

 

 

SS-Unterscharführer

47 192

Karl KARPA

 

 

SS-Oberscharführer

47 204

Rudolf GEIER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

47 210

Karl LIETZAU

 

 

SS-Scharführer

47 222

Kurt LÜDTKE

 

1 392 227

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

47 227

Helmut SCHIBERTH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

47 235

Joswf HUMMER

 

 

SS-Rottenführer

47 247

Hans PRIEGER

30.04.1902

1 200 681

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 248

Allan DARRE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

47 252

Franz WEBER

11.12.1899

1 201 067

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awansw dniu 09.11.1941 r.

47 256

Josef GLEIXNER

11.08.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

47 257

Dr Herbert MATUSZCZYK

14.08.1909

1 200 586

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

47 259

Johann HERNDL

20.12.1893

91 005

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

47 262

Willy PRAGER

09.09.1901

1 068 038

SS-Obersturmbannführer

47 264

Max RUNG

19.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

47 270

Michael GÖTTLER

20.09.1898

1 200 259

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

47 274

Franz GRILL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.05.1939 r.

47 277

Helmut ECKERT

18.08.1914

3 207 856

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

47 278

Max LAUTENBACHER

 

 

SS-Unterscharführer

47 279

Gustav MÜLLER

09.12.1899

1 508 717

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

47 280

Oskar STRITZL

 

 

SS-Scharführer

47 281

Jakob FREI

24.07.1905

916 258

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

47 285

Wilhelm BURGER

19.05.1904

1 316 366

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

47 286

Hans ULRICH

02.04.1908

263 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

47 291

Albert WEIGERT

11.10.1900

1 200 995

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.08.1934 r.

47 296

Josef REICHART

09.12.1899

35 042

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1935 r.

47 306

Heinrich ANDING

02.08.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1942 r.

47 310

Max MÜLLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

47 312

Hanns SCHMIEDEL

15.03.1913

1 200 854

SS-Hauptsturmführer - awans w niu 01.01.1938 r.

47 314

Walter MÜLLER

29.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

47 316

Fritz DALLHEIMER

21.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

47 319

Max LORENZ

 

 

SS-Rottenführer

47 321

Heinrich HUBER

07.04.1900

1 316 441

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

47 323

Max ENZINGER

11.03.1890

49 019

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1934 r.

47 325

Dr. Karl SCHLUMPRECHT

20.04.1901

375 774

SS-Brigadeführer - awans w dniu 22.03.1944 r.

47 340

Josef SCHMID

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

47 343

Leonhard KRATZER

 

 

SS-Rottenführer

47 344

Paul WÄHNL

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

47 349

Urban SOLLFRANK

 

 

SS-Unterscharführer

47 356

Georg LINNER

 

 

SS-Rottenführer

47 360

Josef HABERSETZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 362

Karl BIRKEL

20.09.1904

20 000

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

47 390

Hans WEISS

28.08.1911

749 042

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

47 391

Otto BOCK

14.02.1911

758 963

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

47 399

Fritz RUGGABER

 

 

SS-Sturmmann

47 400

Anton SCHENK

 

 

SS-Rottenführer

47 402

Gottlob PFEIFFER

 

 

SS-Rottenführer

47 404

Paul SCHOTT

06.11.1909

89 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

47 414

Eugen REISBECK

 

 

SS-Scharführer

47 415

Karl BÄUERLE

09.02.1907

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.943 r.

47 419

Albert MERK

 

 

SS-Scharführer

47 432

Samuel JEREZIAN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

47 439

Richard HERION

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

47 440

Waldemar LUTZ

06.12.1903

918 800

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

47 441

Friedrich EHMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

47 445

Robert MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

47 448

Dr Ludwig WESCH

14.04.1909

245 484

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

47 458

Helmut EHNIS

 

 

SS-Scharführer

47 460

Dr Max HAUG

11.03.1913

1 405 183

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

47 481

Gustav RUEBLING

 

 

SS-Mann

47 495

Walter HENNES

09.04.1895

580 075

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 31.03.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

47 502

Erich KLUG

19.03.1889

1 139 708

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

47 510

Walter BRAUCHLE

 

 

SS-Scharführer

47 521

Alfred LINDNER

22.05.1904

1 449 463

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

47 533

Dr Werner HARTMANN

06.09.1904

848 033

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

47 535

Dr Adolf PILZ

23.08.1896

772 233

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

47 536

Dr Otto SCHULZE

24.11.1897

860 316

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

47 537

Dr Theodor HELF

01.07.1895

589 209

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

47 539

Wilhelm KREMERS

27.11.1899

230 222

SS-Sturmbannführer

47 540

Anton KIPPELS

17.11.1909

844 509

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 545

Peter RITTERBACH

 

 

SS-Unterscharführer

47 553

Kurt BOLENDER

21.05.1912

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
w grudniu 1965 r. pope³ni³ samobójstwo w wiêzieniu

47 564

Fritz WIEGGREBE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

47 571

Erwin FRANKE

 

 

SS-Rottenführer

47 572

Fritz STOCK

 

 

SS-Mann

47 573

Erwin ANDRIEJEWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

47 584

Josef PANNEN

 

 

SS-Scharführer

47 587

Hermann KARST

12.04.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

47 588

Arthur MAYERHOFER

26.03.1882

989 302

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

47 590

Alois GOELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 594

Dr Hugo REIS

10.08.1898

159 194

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

47 600

Karl EBEL

25.03.1906

57 449

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

47 611

Albert PUDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 615

Emil HERTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

47 621

Philipp SCHLARB

 

 

SS-Unterscharführer

47 623

Bernhard TRABERT

 

 

SS-Rottenführer

47 626

Eugen POTH

 

 

SS-Rottenführer

47 639

Hermann DÖRNER

16.03.1908

603 788

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

47 644

Philipp BRAUN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

47 646

Paul BENNINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

47 647

Karl SCHÖFFLER

 

 

SS-Mann

47 655

Philipp RIEDEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

47 657

Paul MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

47 680

Adolf RITTERSHAUSEN

29.12.1901

390 173

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

47 693

Gerhard BARTAUNE

03.03.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

47 703

Adolf KURTZ

13.05.1910

3 016 405

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

47 705

Werner SCHIEFERDECKER

11.07.1897

322 452

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

47 706

Karl CHLOSTA

 

 

SS-Oberscharführer

47 713

Gustav TROTT

 

 

SS-Sturmmann

47 716

Karl AUBKE

 

 

SS-Rottenführer

47 726

Dr Fritz PILZ

16.06.1897

334 610

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

47 727

Wilhelm IHDE

29.08.1899

350 772

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

47 728

Ludwig SCHROTT

16.04.1901

1 171 980

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

47 734

Rolf MATTHIES

 

 

SS-Scharführer

47 741

Ernst MEINSHAUSEN

 

 

SS-Rottenführer

47 743

Paul WALL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

47 750

Hermann PLATTE

23.04.1910

725 505

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

47 759

Karl WECKENER

 

 

SS-Unterscharführer

47 761

Rudolf SCHWARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 767

Albert WIELAND

 

 

SS-Unterscharführer

47 770

Paul BÖGERSHAUSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

47 778

Kurt KREIPE

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

47 781

Hermann BEHRENS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

47 785

Heinz KOEHLER

 

 

SS-Unterscharführer

47 791

Hermann SCHÜTTE

18.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

47 792

Georg BORMANN

13.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

47 795

August KLEUKER

13.11.1910

135 671

SS-Obersturmführer
17.05.1938 r. odchodzi z SS<

47 801

Ernst REUTER

10.09.1913

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.

47 802

Otto WÖPPELMANN

 

326 032

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

47 806

Hermann TREBSTEIN

14.07.1910

847 080

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

47 812

August KOHLWIG

02.05.1906

265 313

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

47 821

Wilhelm ROHDE

12.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

47 843

Gerhard GROTJAHN

 

 

SS-Rottenführer

47 847

Theodor HUNGER

 

 

SS-Sturmmann

47 852

Otto BOSSE

24.08.1899

1 476 076

SS-Obersturmführe - awans w dniu 20.04.1939 r.

47 853

Albert RIECHERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

47 866

Heinrich NAGEL

 

 

SS-Mann

47 869

Dr Walter MOSER

11.03.1906

879 282

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

47 873

Erich KLEEMANN

01.12.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

47 883

Willi HABEKOST

03.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

47 887

Karl DATOW

12.04.1913

1 588 643

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
18.11.1939 r. - zgin±³ w wypadku

47 895

Werner BORN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

47 925

Rudolf OPPERMANN

 

 

SS-Sturmmann

47 938

Hermann WESCHE

 

 

SS-Sturmmann
01.04.1940 r. - wykluczony z SS

47 942

Kurt KLEIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

47 943

Friedrich WAGNER

11.12.1902

540 612

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

47 945

Willi PAPE

 

 

SS-Mann

47 952

Heinrich EBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer

47 953

Wilhelm MESECKE

 

 

SS-Unterscharführer

47 979

Heinrich HEINZE

05.12.1913

1 476 461

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.11.1943 r.

47 982

Hermann MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

47 986

Bruno RISCH

01.11.1897

349 807

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

47 990

Wilhelm DUNEMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

47 999

Kurt HOLZBACH

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion