Numery cz³onków SS od 48 000 do 48 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.
343 1261

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

48 007

Hans HERING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 019

Walter MULTHOFF

28.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

48 027

Wilhelm PÜLM

 

 

SS-Unterscharführer

48 029

Hermann ROHEN

 

 

SS-Unterscharführer

48 033

Albert BECKER

 

 

SS-Unterscharführer

48 037

Dr Hermann SCHRÖDER

28.08.1893

45 763

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

48 051

Herbert BECKER

06.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

48 053

Ludwig DELFMANN

02.03.1911

276 182

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

48 055

Albert REERSHEMIUS

 

 

SS-Unterscharführer

48 058

Heinrich GÜRGENS

25.05.1914

1 370 884

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.
zmar³ 28.03.1939 r.

48 059

Dr Hermann KAST

12.04.1882

809 103

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1933 r.

48 062

Kurt MÜHLENBRINK

 

 

SS-Unterscharführer

48 073

Ferdinand MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

48 078

Willi EBELING

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

48 080

Heinrich von DOLEGA-KOZIEROWSKI

18.12.1889

21 203

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

48 090

Dr Paul NEUHÖFER

30.06.1894

1 371 884

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

48 101

Willi BATZ

08.11.1901

659 463

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

48 103

Willi BÖCKER

07.04.1905

96 943

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

48 105

Horst ELLISSEN

08.02.1910

574 995

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

48 106

Heinrich BISCHOFF

02.08.1911

251 219

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 06.07.1941 r.

48 111

Hermann KARSTEN

25.05.1909

193 918

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

48 112

Arthur PEEMÖLLER

05.09.1909

239 662

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

48 113

Werner PREISLER

15.05.1909

710 161

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

48 121

Hans MARIEN

 

 

SS-Hauptscharführer

48 122

Walter PRIESS

27.12.1913

1 372 116

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

48 131

Ernst SCHNEIDER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

48 133

Werner GEDAN

02.02.1912

489 750

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

48 136

Dr. Hans KOPPERSCHMIDT

01.03.1888

709 987

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

48 138

Harry MAASS

01.11.1895

506 995

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

48 141

Robert LENTZER

 

 

SS-Oberscharführer

48 150

Ernst BARTHOLD

 

 

SS-Rottenführer

48 157

Karl von ELM

 

 

SS-Scharführer

48 160

Karl EGNER

08.08.1902

791 533

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 161

Kurt FRANK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

48 176

Hermann MEYER

01.08.1908

538 883

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

48 184

Hans CORNEHL

 

 

SS-Scharführer

48 191

Gustav LICHTENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

48 192

Walter CURTH

25.09.1905

959 828

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.02.1943 r.,
awans po¶miertny - rozkaz z dnia 28.05.1943 r.
16.02.1943 r. - zmar³ w szpitalu polowym w wyniku ciê¿kich ran

48 193

Ernst SCHAPER

15.06.1905

906 095

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 194

Otto WILLENDORF

15.12.1905

1 020 001

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 197

Walter DRAAK

09.10.1907

20 182

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 207

Hermann GABRIEL

 

 

SS-Mann

48 212

Heinrich ROCHO

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

48 223

Georg SCHLÜTER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

48 230

Rudolf JENSEN

30.04.1899

432 490

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

48 232

Hermann BURMESTER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

48 237

Günther SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

48 238

Peter EBSEN

 

 

SS-Rottenführer

48 242

Adolf WOLTERS

 

 

SS-Sturmmann

48 244

Otto EGGERS

07.07.1906

212 428

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

48 246

Johann JACOBSEN

27.08.1911

366 910

SS-Untersturmführer

48 248

Hans JUHL

 

 

SS-Hauptscharführer

48 264

Wittekind SCHNETTLER

25.07.1914

1 502 195

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

48 266

Reinhard WÜRFEL

 

 

SS-Scharführer

48 273

Franz BRUN

28.01.1908

771 215

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

48 288

Walter MOLL

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

48 290

Johannes DENKER

 

 

SS-Scharführer

48 296

Ernst WRIEDT

 

 

SS-Unterscharführer

48 305

Gustav BURCHARDI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

48 307

Karl MEIER

 

 

SS-Mann

48 321

Dr Otto EBERT

30.11.1888

1 364 071

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

48 323

Hans JAMBOR

08.05.1907

738 263

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

48 324

Gustav SPEITEL

01.11.1896

1 436 268

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

48 325

James LEGAU

12.06.1901

998 317

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

48 326

Werner HILLIGES

12.11.1903

866 348

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

48 327

Joachim VEHSE

 

 

SS-Obersturmführer

48 330

Herbert WALDSCHMIDT

11.06.1898

1 103 913

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

48 332

Wilhelm HÄSSLER

06.01.1900

474 177

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

48 333

Walter GERICKE

 

 

SS-Rottenführer

48 334

Walter MEHLEY

 

 

SS-Scharführer

48 335

Emil Frhr. von REZNICEK

18.08.1898

601 606

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

48 347

Dr Gottfried KNEBEL

23.12.1908

573 720

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

48 352

Theodor ZINKE

11.03.1901

638 182

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

48 355

Kurt WLODARCZAK

22.06.1905

561 353

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 360

Dr Werner KNAPPE

22.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

48 364

Richard MANE

 

 

SS-Hauptscharführer

48 367

Erich WEISER

 

 

SS-Hauptscharführer

48 368

Paul RUH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

48 369

Alfred DÖRR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

48 372

Karl LAMPE

13.01.1892

264 390

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

48 375

Walraven GENTH

18.01.1913

924 882

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

48 379

Helmut PRUSKE

01.05.1906

561 042

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

48 381

Dr Hans FICHTNER

30.06.1909

738 079

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.11.1940 r.

48 384

Harry WIEDEMANN

16.12.1909

656 545

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

48 385

Wilhelm SCHULZE

03.06.1910

656 464

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.09.1944 r.

48 386

Werner HAUSER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

48 389

Gerhard SCHICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 393

Bernhard TRITTEL

 

 

SS-Scharführer

48 398

Karlheinz BANTELMANN

02.03.1912

573 242

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

48 399

Erich MEYER

24.04.1900

264 431

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

48 406

Alfred SCHULZ

15.11.1902

1 010 845

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

48 407

Norbert LÖNS

27.10.1902

952 404

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

48 413

Kurt THOM

 

 

SS-Mann

48 417

Erwin HAMEL

23.05.1913

656 161

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

48 424

Paul REMLING

14.10.1891

368 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

48 430

Emil DÖRING

22.11.1892

862 802

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

48 441

Werner SCHÜTTE

19.08.1910

75 171

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

48 444

Albert BEYER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

48 449

Wilhelm MÖHRKE

08.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

48 456

Karl UTHER

 

 

SS-Unterscharführer

48 459

Hanns von TREICHEL

13.08.1900

1 043 459

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

48 462

Hans MEYER

15.05.1904

731 018

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w niu 09.11.1938 r.

48 465

Fritz HANSCHKE

 

 

SS-Unterscharführer

48 481

Willy KUBASCHK

16.01.1902

1 042 239

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

48 483

Anton PATERAK

 

 

SS-Unterscharführer

48 485

Max RIEDL

23.11.1904

240 736

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

48 486

Max DIETZ

28.06.1904

1 266 962

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

48 499

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

48 506

Gerhard TIETZ

 

 

SS-Scharführer

48 512

Richard KUHLISCH

 

 

SS-Untersturmführer

48 514

Herbert KREHL

04.04.1906

1 217 486

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

48 517

August GÖLZER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

48 523

Georg KLUGE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

48 549

Bruno BIERHOLD

06.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

48 550

Hermann FALTZ

 

 

SS-Rottenführer

48 564

Richard LINKE

 

 

SS-Hauptscharführer

48 572

Adolf MEYLE

 

 

SS-Scharführer

48 573

Dr Friedrich GRUBER

11.02.1904

1 042 762

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

48 574

Franz TRAUTMANN

 

 

SS-Scharführer

48 575

Klaus von ROSENSTIEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

48 579

Wiili LINKE

 

 

SS-Mann

48 581

Günther VIGENER

02.10.1910

952 887

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

48 584

Peter BAUERBACH

29.03.02

711 425

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

48 595

Gerhard BAHR

04.01.1908

962 085

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

48 596

Dr Herbert WISSMANN

05.12.1896

569 473

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

48 625

Franz KIEHNE

09.03.1897

932 698

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

48 633

Harry SPECHT

07.10.1900

660 149

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

48 641

Johannes HÄNICKE

 

 

SS-Scharführer

48 646

Gustav HABERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 655

Kurt STUBBE

 

 

SS-Scharführer

48 656

Herbert ZÜHLKE

 

 

SS-Rottenführer

48 662

Paul NEUMANN

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

48 666

Ulricht RUNZE

18.05.1909

1 267 993

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

48 670

Adalbert REICH

04.02.1916

2 596 196

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.06.1944 r.

48 672

Walter KÜHNE

06.01.1899

77 603

SS-Hauptsturmführer - awaans w dniu 20.04.1937 r.

48 675

Walter ZIMMERMANN

 

 

SS-Scharführer

48 676

Albert SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

48 685

Heiner KURZBEIN

31.01.1910

127 492

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 688

Oskar SCHMIDT

01.06.1901

1 395 226

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

48 690

Gerhard BRÜGMANN

01.02.1914

338 948

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

48 692

Erhard THEES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

48 696

Walter PULOW

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

48 698

Willi MÖLLER

 

 

SS-Sturmmann

48 699

Fritz HUBE

08.12.1899

230 564

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

48 701

Herbert BEYER

09.01.1909

574 154

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

48 703

Robert WITTMANN

 

 

SS-Scharführer

48 712

Erwin MARTIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.09.1934 r.

48 717

Ewald KREIENBRING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

48 720

Wallter BENDLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

48 728

Werner KOCH

 

 

SS-Unterscharführer

48 729

Werner ENGELMANN

30.05.1910

1 349 909

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

48 737

Ernst KRENZIN

 

 

SS-Unterscharführer

48 738

Willi KLIMKE

07.10.1904

381 375

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

48 756

Gerhard ZOTNER>

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

48 771

Max LICHTWARK

07.02.1900

696 981

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

48 772

Udo HAHN

 

 

SS-Rottenführer

48 775

Helmut RETZLAFF

 

1 291 871

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

48 779

Erich BUCHHOLZ

 

 

SS-Mann

48 780

Alfred RERRER

28.02.1897

1 333 136

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

48 782

Heinrich DROSSEL

25.08.1904

721 484

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

48 797

Johannes HAEBEL

03.01.1887

1 070 619

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

48 806

Gustav WOLTERS

27.11.1897

1 027 432

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

48 807

Wilhelm WULFF

 

 

SS-Hauptscharführer

48 816

Heinrich CÜSTERS

15.05.1907

1 315 219

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

48 829

Ernst KLENZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

48 837

Christian KOEHN

 

 

SS-Sturmmann

48 838

Horst-Günter SCHWEIMER

11.02.1913

1 049 803

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 25.08.1939 r.

48 839

Otto BEUCK

 

 

SS-Rottenführer

48 848

Willi HOPP

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1940 r.

48 856

Hans SACHS

 

 

SS-Oberscharführer

48 858

Hermann MEWS

13.03.1896

4 955

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

48 863

Ewald LINDLOFF

27.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

48 864

Heinrich OTT

 

 

SS-Scharführer

48 866

Arthur GODKNECHT

 

 

SS-Unterscharführer

48 879

Hans MAU

02.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgina³ 11.04.1945 r.

48 881

Helmuth FRICK

25.11.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
11.05.1947 r. zmar³ w sowieckiej niewoli

48 882

Wolfgang ZIGAN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

48 889

Curt DOVERMÜHL

 

 

SS-Mann

48 915

Siegfried Graf von SCHLIEFFEN

30.04.1902

1 160 480

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1936 r.

48 916

Fritz JENTSCH

 

 

SS-Unterscharführer

48 923

Albert FANK

02.11.1890

482 649

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

48 935

Hans KEDING

 

 

SS-Rottenführer

48 942

Wilhelm ALBRECHT

26.09.1896

984 798

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 18.11.1943 r.

48 955

Albert KROHN

 

 

SS-Oberscharführer

48 957

Helmut HOEST

 

 

SS-Rottenführer

48 969

August SCHERNAU

 

 

SS-Sturmmann

48 970

Hermann DOBBERSTEIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

48 971

Georg VOSS

06.12.1909

164 517

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

48 972

Günther RÜHBERG

20.07.1910

566 411

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

48 974

Werner KADOW

17.07.1912

482 890

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

48 978

Otto SOMKE

 

 

SS-Unterscharführer

48 993

Martin BOCHMANN

 

 

SS-Unterscharführer

48 995

Herbert ACHTNER

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion