Numery cz³onków SS od 49 000 do 49 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

49 022

Karl MARTIN

 

 

SS-Unterscharführer

49 042

Albert BARTH

23.09.1906

1 253 410

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

49 045

Hans KOITZSCH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

49 047

Johannes MEYER

24.06.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

49 064

Arthur SCHULZ

08.03.1898

1 347 996

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

49 069

Hermann BAUMGART

31.03.1891

1 396 314

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

49 070

Adolf SCHOCH

 

 

SS-Hauptscharführer

49 076

Paul KLOSE

 

 

SS-Hauptscharführer

49 084

Reinhold THIEL

17.10.1891

1 239 200

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
14.12.1937 r. - odchodzi z SS

49 086

Wilhelm GOINY

06.01.1896

503 027

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

49 088

Johann FOLTYN

 

 

SS-Rottenführer

49 093

Dr Hans MAY

12.10.1895

849 294

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

49 095

Gerhard FOLKMAR

06.04.1908

719 470

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

49 098

Rudolf KLÜCK

21.03.1903

976 898

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

49 101

Hans-Georg HOHMANN

13.01.1909

702 210

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 102

Willi LAMPE

21.04.1895

1 227 160

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

49 119

Hermann BRÄUTIGAM

05.12.1892

890 981

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

49 123

Karl ORLAMÜNDER

06.02.1907

914 475

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 125

Wilhelm SIEGMANN

16.08.1998

413 945

SS-Hauptsturmführer

49 126

Hermann CAMPE

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

49 127

Martin KAÜRS

 

 

SS-Sturmmann

49 129

Hans SCHWAB

 

1 447 376

SS-Hauptsturmführer

49 134

Eberhard FEHLAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10..09.1939 r.

49 135

Walter PROBST

 

 

SS-Scharführer

49 138

Walter KLEINDIENST

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

49 149

Gerhard BAMBERG

 

 

SS-Rottenführer

49 185

Paul HAMPEL

 

 

SS-Rottenführer

49 187

Karl WILLEMER

12.02.1912

210 202

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

49 200

Arthur August KNAUST

23.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

49 202

Dr Hans de LAPORTE

23.02.1890

606 906

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

49 206

Helmut KIRSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

49 208

Gerhard HAMMOSER

28.11.1905

1 157 915

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

49 214

Willi EHLERT

20.09.1911

1 035 744

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

49 228

Kurt MÄTZING

 

 

SS-Unterscharführer

49 233

Horst FELCHNER

 

 

SS-Hauptsturmführer

49 237

Albert ALBRECHT

19.02.1914

1 921 785

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

49 238

Kurt BARTSCH

02.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - zgin±³ 17.09.1941 r.

49 241

Otto KRAUSE

 

1 409 882

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

49 244

Alexander REINER

04.03.1885

577 431

SS-Oberführer - awans w dniu 12.03.1934 r.

49 248

August EHLERT

 

 

SS-Unterscharführer

49 256

Gerhard SEECK

 

 

SS-Obersturmführer

49 261

Conrad METTKE

 

552 965

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

49 265

Alfred LONGWITZ

02.07.1911

948 741

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

49 273

Dr Otto SCHÖPFER

 

618 586

SS-Obersturmführer - awans w dniu 06.07.1934 r.
27.05.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

49 289

Friedrich BREYER

 

 

SS-Mann

49 296

Georg JANZEN

 

 

SS-Mann

49 304

Dr Josef JOEST

23.05.1907

407 530

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

49 306

Josef KLEESATTL

11.04.1905

362 546

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

49 308

Franz LIVA

21.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

49 309

Dietmar PREM

17.07.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

49 311

Anton KURZ

 

 

SS-Scharführer

49 312

Eduard FIEBIGER

 

 

SS-Unterscharführer

49 318

August LUMPI

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

49 321

Willibald HEIGER

05.06.1908

197 750

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 10.08.1944 r.

49 329

Johann WINKLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10..09.1939 r.

49 331

Viktor PLOS

19.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

49 332

Rudolf GRUBER

01.10.1913

4 137 099

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

49 333

Rudolf TRÖSCHER

28.01.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

49 335

Dr Walther GRIMMINGER

20.04.1899

903 919

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

49 340

Otto BAROUNIG

 

 

SS-Obersturmführer

49 346

Albert SAMONIGG

25.06.1908

115 889

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

49 347

Adolf MAURER

30.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

49 352

Karl NADLISCHEK

24.05.1898

300 402

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

49 353

Franz HOLENIA

12.11.1912

1 208 588

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

49 354

Wilhelm RIEGER

21.02.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.03.1945 r.

49 361

Franz WOLFF

27.09.1911

1 209 251

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1935 r.

49 368

Friedrich BECKEL

 

 

SS-Obersturmführer

49 369

Rudolf BRUNNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 370

Karl MORAWEK

26.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

49 371

Friedrich HERZIG

18.07.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

49 379

Hans SCHMATZ

 

 

SS-Oberscharführer

49 382

Ludwig GUSSENBAUER

18.04.1904

50 309

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

49 383

Franz de MARTIN

01.05.1908

1 082 925

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1935 r.

49 384

Heinz THIER

22.10.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

49 385

Richard LINDER

02.03.1913

4 863 538

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

49 389

Hans HIEDLER

 

 

SS-Obersturmbannführer
zgin±³ 16.09.1941 r.

49 392

Hans LENDWITH

21.04.1910

361 511

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

49 396

Josef ZOTTELE

31.12.1898

115 712

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

49 398

Kurt JUNKER

15.06.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

49 403

Franz GUTHAN

01.01.1908

513 589

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

49 404

Franz CHOCHOLKA

15.03.1910

1 213 128

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

49 408

Anton SCHÖN

14.01.1912

1 301 693

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

49 418

Hans BRANDSTETTER

 

 

SS-Scharführer

49 423

Franz FRIEDL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

49 424

Josef PRAXL

10.04.1893

513 073

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

49 429

Alfred SIEGL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

49 431

Franz PETRUSCHEK

29.11.1902

686 872

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 433

Erich KRONBERGER

31.08.1910

512 850

SS-Obersturmführer

49 439

Rudolf HEGELER

22.01.1891

753 208

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

49 442

Erich von NASSAU

 

 

SS-Oberscharführer

49 446

Otto PROCHNOW

26.12.1907

1 273 498

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

49 452

Arnold WEIHE

 

 

SS-Obersturmführer

49 463

Erwin WALCH

20.04.1908

695 362

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 483

Johann WINHARD

21.06.1893

34 056

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

49 485

Egidius SPÄTH

 

 

SS-Sturmmann

49 487

Johann REUMEYER

 

 

SS-Unterscharführer

49 492

Karl RUEGER

 

 

SS-Unterscharführer

49 496

Fritz HEDDERICH

31.07.1906

692 604

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

49 499

Konrad FÜLL

24.10.1906

1 336 624

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1942 r.

49 500

Wilhelm BÖHNLEIN

 

 

SS-Mann

49 502

Karl KÜHNREICH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

49 507

Karl KLINGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

49 508

Dr Martin ONNEN

01.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

49 511

Hans KREUZER

08.07.1913

1 289 656

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1941 r.

49 513

Engelbert KREUZER

08.11.1914

1 288 021

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

49 515

Hermann BRENDEL

02.02.1914

1 546 837

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

49 517

Emil BÜCHS

20.11.1880

1 141 257

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 523

Jakob DIENER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 194 r.

49 527

Gottfried FRANZ

20.12.1901

1 566 933

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

49 531

August CHRISTOPH

29.04.1897

1 243 034

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

49 533

Dr Wolfgang BECK

05.07.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

49 555

Gustav BÄUERLE

29.06.1909

1 313 588

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

49 557

Walter ERHARDT

19.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

49 566

Georg KINZLER

05.02.1907

1 139 726

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckiej niewoli

49 572

Friedrich SCHRAMM

 

 

SS-Sturmmann

49 573

Rudolf RAPPARLIE

16.11.1904

838 787

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

49 584

Hermann DOSTMANN

28.12.1912

1 474 930

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 03.02.1945 r.

49 590

Arthur MARZLUFF

28.07.1901

1 474 401

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

49 595

Robert ROEDER

04.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

49 596

Ludwig BRAGA

 

 

SS-Sturmmann

49 599

Eugen STARCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

49 600

Hans EWALD

21.11.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

49 607

Oskar BÜRKLE

06.11.1898

1 029 780

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

49 609

Reinhard WEISSENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer

49 613

Max RINGWALD

 

 

SS-Mann

49 614

Heinrich HAGER

09.03.1890

967 175

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

49 626

Otto AUGUSTINI

14.05.1891

266 129

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
16.04.1937 r. odchodzi z SS i wstepuje do armii

49 627

Hermann BRAUN

08.08.1910

1 326 035

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

49 628

Dr Bernhard MALKWITZ

12.05.1888

1 164 493

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1939 r.

49 639

Hans ARTMANN

01.04.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.11.1941 r.

49 642

Anton SCHNITZLER

21.06.1905

1 438 066

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

49 643

Erich SCHIFFER

 

 

SS-Rottenführer

49 648

Hans SONNTAG

28.02.1898

27 909

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

49 649

Paul GREFE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

49 657

August HEIDEMANN

 

 

SS-Unterscharführer

49 688

Heinrich FELBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

49 689

Martin FELLENZ

20.10.1909

1 289 093

SS-Hauptsturmführer

49 698

Josef BAECKER

11.07.1905

271 605

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

49 713

Karl UERPMANN

29.05.1888

153 359

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 719

Willi LEISEGANG

 

 

SS-Rottenführer

49 720

Eugen SCHAD

 

 

SS-Rottenführer

49 745

Friedrich HIMMELMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

49 748

Ludwig PETRY

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1944 r.

49 755

Georg HARDT

 

 

SS-Rottenführer

49 757

Johann HEUSER

 

 

SS-Unterscharführer

49 769

Karl MAYE

 

 

SS-Sturmmann

49 774

Philipp GLAESER

05.09.1898

24 095

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 778

Ferdinand BAUS

29.04.1912

810 289

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

49 786

Siegfried ASSMUSS

20.08.1912

721 802

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 791

Thomas SCHIEBEN

15.12.1884

38 086

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

49 793

Heinrich HORRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 797

Wilhelm HEINRICI

10.11.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

49 831

Otto MARX

 

 

SS-Sturmmann

49 858

Christian UELLNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

49 859

Otto INTZE

14.05.1914

2 826 070

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w niu 30.01.1942 r.
zgin±³ 27.07.1944 r.

49 869

Wilhelm MEYER

07.08.1898

871 662

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

49 895

Johann BIEGEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

49 906

Kurt FROMMEL

 

 

SS-Unterscharführer

49 912

Fritz HAUPTMANN

28.11.1900

1 282 775

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

49 920

Ulrich MENZEL

22.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1943 r.

49 923

Julius HERLACH

30.01.1895

296 748

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

49 935

Karl FOURIER

16.07.1904

106 837

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

49 943

Hermann HÄUSEL

 

 

SS-Sturmmann

49 946

Karl LINN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

49 948

Julius TRAUMER

 

 

SS-Scharführer

49 959

Georg KEIL

 

 

SS-Rottenführer
zgin±³ 21.08.1941 r.

49 963

Ernst REINHARD

 

 

SS-Unterscharführer

49 964

Gerhard BOMMEL

06.09.1902

1 053 490

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

49 965

Heinrich GÜNNEWIG

10.02.1898

862 252

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

49 970

Friedrich KNIPPENBERG

27.09.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1941 r.

49 974

Heinrich BOENING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

49 992

Hans von REPPERT

 

 

SS-Hauptscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion