Numery cz³onków SS od 490 000 do 490 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

490 001

Werner FLORIAN

29.04.1908

5 040 409

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

490 010

Friedrich MEINEKE

27.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 011

Siegfried MEY

27.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 012

Hans-Joachim MEYER

01.03.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 013

Hans-Gerhard MÜLLER

09.10.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 014

Rudolf MÜNZER

24.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 015

Ferdinand MÜSSIG

27.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 016

Hans MÜTSCH

21.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 017

Fritz NAMENDORF

22.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 018

Herbert NAUMANN

09.08.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 019

Karl NEUMANN

22.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 020

Adolf OBSCHIL

21.11.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 021

Karl OTT

24.03.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 022

Gustav PETERS

02.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 024

Friedhelm RADIX

02.12.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 025

Georg REIMANN

16.02.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1945 r.

490 026

Herbert RIETH

11.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1945 r.

490 027

Herbert ROHRDANTZ

22.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 028

Karl SOLTY

22.03.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.03.1945 r.

490 029

Alfred SCHECHT

04.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 030

Maximilian SCHICKE

01.06.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 031

Hermann SCHIFFERDECKER

20.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 032

Walter SCHLEGEL

05.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 033

Walter SCHLETT

15.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 034

Ludwig SCHMIDT

01.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 035

Adolf SCHMIDT

09.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 036

Wolfgang SCHNEIDER

20.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 037

Friedrich von SCHRÖDER

28.09.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 038

Hubert SCHWARZ

24.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 040

Otto STEUERNAGEL

12.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 041

Josef STÜRMER

08.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 042

Gustav TINNACHER

21.08.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.10.1944 r.

490 043

Willi TSCHINKEL

12.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 044

Emanuel VÖLKL

05.10.1900

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 045

Josef VOGRIN

20.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 046

Erich WESCHKE

09.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 047

Hermann WESTHEUSER

26.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 048

Adolf WINKLER

30.07.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 050

Franz WOLF

20.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 051

Friedrich-Karl WOLLBOLD

03.05.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 052

Egon ZWACK

20.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 053

Friedrich TUMA

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 056

Heinrich ZIESENISS

04.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 057

Rudi LIEBENAU

13.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 058

Hans LIEBISCH

01.01.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 060

Hubert MARTINI

02.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 061

Gerhard MASING

27.09.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1944 r.

490 062

Fritz MATT

19.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 063

Hans MAY

24.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 064

Joachim MEINECKE

28.06.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marciu 1945 r.

490 065

Hans MENNEKES

24.08.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 066

Karl MOLITORIS

21.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 067

Fritz MÜLLER

03.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 068

Helmut LOOSE

29.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 069

Konrad NEURAHL

13.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 070

Werner NITSCHE

03.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 071

Nico ORDEMANN

11.04.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 072

Ernst OTTO

05.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 073

Werner PLATZEK

26.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1944 r.

490 074

Karl POSCHINGER

05.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.08.1944 r.

490 075

Walter PUCHLEITNER

17.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 076

Joachim HAACK

10.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 077

Engelbert RENTSCH

09.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 078

Rudolf RÖSLER

24.12.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 079

Werner ROSTOCK

16.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 080

Hans-Joachim SANDER

27.11.1923

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

490 081

Friedrich GORFER

15.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 082

Hans SOBBE

02.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w lutym 1945 r.

490 083

Hermann SOLTAU

17.10.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 084

Erwin SCHICK

28.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 085

Otto SCHILLING

23.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 086

Adalbert SCHMALER

01.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 087

Helmut SCHOLZ

17.10.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

490 088

Gerhard SCHULZ

24.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 090

Kurt SCHWITALSKI

24.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 091

Helmut WALTER

27.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.10.1944 r.

490 092

Heinz ROGHMANS

23.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 093

Karl WELPONER

29.03.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 094

Rudolf WIEGAND

11.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1944 r.

490 095

Helmut WOLFER

07.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 096

Günther ZEIDES

02.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.10.1944 r.

490 097

Heinz ZEUNER

12.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgina³ w maju 1945 r. w Pradze

490 098

August ZINGEL

20.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 099

Jürgen ZINN

24.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 100

Heino ZÖHRER

04.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 101

Georg ADAM

29.08.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.08.1944 r.

490 102

Rudolf ADRIAN

06.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 103

Walter AMOS

17.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 104

Kurt ANGEL

12.08.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 105

Karl-Heinz ARFERT

08.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 107

Richard ARNOLD

12.08.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 108

Franz BAHN

01.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1944 r.

490 109

Wilhelm BALSER

10.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 111

Otto BAUER

06.09.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 114

Alfred BERGER

09.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 115

Bruno BERGER

05.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 116

Erich BERGER

13.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 117

Hans BLICKLING

26.12.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 120

Walter BONITZ

01.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 121

Friedrich BOST

19.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1944 r.

490 122

Walter BRAUER

06.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 123

Kurt BREDEHORST

12.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 124

Theodor BREITKOPF

24.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 125

Heinz BROCKMANN

24.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 126

Wolfgang BRÜHL

13.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

490 127

Friedrich BUCH

12.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 128

Werner BUCH

23.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 129

Franz BUCHER

06.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 130

Hermann CARSTENS

15.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 131

Karl-Heinz CONSILIUS

17.04.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 133

Waldemar DEWALD

16.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 134

Helmut DIEKMANN

26.01.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 135

Hannes DORNER

22.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 136

Otto DRAXLER

01.10.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 137

Hans DROBUSCH

06.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1944 r.

490 138

Karl EDELMANN

03.08.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 139

Jörg FAIGL

27.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 140

Wilhelm FARNY

23.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 141

Bruno FASTNACHT

15.07.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 142

Karl-Heinz FLACKE

10.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 144

Werner FRASCH

07.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 145

Willi FREIWALD

09.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 146

Wolfgang FÜCHTER

27.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w grudniu 1944 r.

490 147

Bruno FUCHS

26.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w lutym 1945 r. w Budapeszcie

490 148

Hubert GANN

07.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 149

Herbert GEERKEN

03.11.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 150

Heinz GEHRING

10.02.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 151

Volkmar GEISSER

27.12.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.03.1945 r.

490 152

Friedrich GEISSDÖRFER

01.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 153

Arpad GENUR

07.07.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 154

Josef GERIGK

18.06.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1944 r.

490 155

Hans GERLACH

02.03.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 156

Werner GITTERMANN

04.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 157

Ernst GÖLLER

30.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1944 r.

490 158

Götz HERBERT

06.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 159

Richard GRAF

30.08.1899

5 152 022

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 21.06.1944 r.

490 160

Max GRIESSL

10.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.12.1944 r.

490 161

Hans GROS

23.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 162

Friedrich GROSS

09.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 163

Hans-Hellmut GÜNTHER

26.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.01.1945 r.

490 164

Max HAAS

06.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 165

Gerhard HABERMANN

17.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 166

Heinrich HABERSTRUMPF

26.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 167

Paul HAFNER

24.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 168

Rolf HARTIG

24.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 169

Heinz HASSEL

21.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 170

Heribert HAUSER

25.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 171

Nikolaus HAUSLADEN

21.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 172

Ernst HEIDER

14.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 173

Günther HEINELT

09.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 174

Hermann HEISS

15.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 175

Ernst Karl HEISTERKAMP

02.02.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 176

Franz HELL

05.05.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 177

Siegfried HELM

24.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 178

Wilhelm HERTEL

07.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 179

Karl HERZLER

30.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 180

Hans HESSE

09.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 181

Heinz Ritter von HOCH

13.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 182

Valentin HOCHEGGER

10.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 183

Otto HÖHN

16.01.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 184

Hans HOFMANN

07.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

490 185

Heinz HOLLANDT

20.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 188

Karl IMKAMP

15.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 189

Richard JAHN

22.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 190

Hans-Günther SEIFERT

30.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

490 191

Karl JONSSON

15.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 192

Helmut JORDAN

23.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 193

Erich KAISER

08.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.03.1945 r.

490 194

Erich KIRMES

27.11.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 195

Otto KIRSCH

22.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 196

Jörgen HOLST

05.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 197

Ernst KIESELBACH

21.11.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 198

Erich KOBUDZINSKI

20.05.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 200

Erich-Ernst KÖHLER

23.11.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 201

Kurt KÖNIG

10.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.03.1945 r.

490 202

Herbert KÖPKE

14.08.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1944 r.

490 204

Hans KOLLMANN

24.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 205

Heinz KORTENBEUTEL

02.01.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 206

Joachim KRAH

23.04.1923

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 207

Hans SWOBODA

21.12.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

490 208

Werner KUEHN

23.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 209

Lothar KULLA

13.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 210

Albert ARVAY

24.01.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

490 211

Otto LILIENFELD-TOAL

29.06.1902

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 213

Egon ALLWIHN

19.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 214

Kurt BARAL

19.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.04.1945 r.

490 215

Heinz CLAUSEN

10.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 216

Joachim DÖRING

24.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 217

Karl GEIER

06.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.02.1945 r.

490 218

Herbert GROHMANN

25.09.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 219

Heinrich HABEGGER

14.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 220

Günther HERING

09.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 221

Walter HÖFS

17.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 222

Georg KAIN

11.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 223

Ernst KUNZELMANN

30.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 224

Rinaldo LIEBE

20.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 226

Siegfried POZORSKI

31.03.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 227

Eberhard RICHTER

23.09.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 229

Georg SIMON

16.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 230

Herbert SCHÄFER

12.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 231

Wolfgang SCHÖNHERR

27.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 232

Hans-Alwin TYCHSEN

22.05.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.03.1945 r.

490 233

Rudolf EMMELMANN

09.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 234

Kurt HARM

28.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.12.1944 r.

490 236

Udo-Wolfgang JORDAN

04.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 237

Joachim KROLL

12.02.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w 1945 r.

490 238

Josef LENZ

05.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 239

Eberhard MARTIN

21.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 240

Johannes OBER

07.05.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.04.1945 r.

490 241

Dietrich SCHÄFER

24.04.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.04.1945 r.

490 242

Rolf SCHAMP

22.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 243

Willi STEHLE

05.02.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 244

Walter STOTZ

09.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 245

Rudolf WOLLNER

06.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 246

Wolfgang KUHNKE

24.08.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 248

Herbert MEENKEN

06.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 249

Marian MIRECKI

20.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 251

Walter MÜLLER

18.08.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 253

Heinz RHEIN

01.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 254

Josef ROCKENSCHAUB

19.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 255

Willi RUSCHEINSKI

29.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

490 256

Josef SCHEIBLER

07.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.09.1944 r.

490 257

Karl SCHNEIDER

05.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1944 r.

490 258

Walter SCHREIBER

15.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 259

Ulrich SPITTER

06.05.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 260

Siegfried TURCK

29.12.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 261

Hans-Heinrich VANGEROW

04.04.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

490 262

Walter VOGEL

08.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 263

Fritz WEICHELT

02.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 264

August BERGER

06.01.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 265

Herbert BRUNKE

06.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 266 (V)

Alfred FRIEDLI

02.01.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

490 267

Hans IGLHAUT

17.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 268

Wilhelm JANSSEN

06.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 269

Werner JENNRICH

13.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 270

Fritz KRÜGER

21.05.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 271

Franz LAZAN

08.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 273

Reinhold THOMASCHEK

22.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 274

Josef BREITFUSS

04.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 276 (V)

Kurt KLAPPROTH

26.04.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 277

Kurt SEEGER

16.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 278

Otto WENZEL

21.02.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.09.1944 r.

490 279

Bernhard FREY

26.08.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.04.1945 r.

490 280

Kurt GÜNTHER

17.06.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 281

Karl JUSTUS

21.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 282

Joachim LEIBOLD

20.11.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1944 r.

490 283

Helmut BRANDT

26.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 284

Dieter VOIGTLÄNDER

15.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 285

Karl WOLF

26.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 286

Otto WOLF

01.04.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 287

Robert KALTHOFF

12.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

490 288

Heinz SEIDEL

07.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 289

Gerhard HAASE

17.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 290

Karl HERCZEG

02.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 291

Otto HOPP

26.03.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 292

Josef NÖLSCHER

09.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 295

Hermann REITLER

27.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1944 r.

490 297

Anton SCHMIDHUBER

21.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 299

Erich MECKEL

10.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 300

Hans PUGELSHEIM

15.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 301

Nicolaus REITER

03.09.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 302

Paul REPERGER

11.02.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 303

Franz SCHAKERL

23.03.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 304

Toni VÖLKEL

20.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 305 (V)

Alfred PIETSCH

22.02.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 306 (V)

Erich PLESSL

07.12.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 16.04.1945 r.

490 308

Eugen REISSNER

12.06.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 309

Franz MÜLLER

10.02.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 310

Karl-Erich MÜLLER

22.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 311

Heinz NAROSKA

11.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w maju 1945 r. w Pradze

490 313

Hans LAHANN

20.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 315

Wilhelm LANGER

25.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 316

Werner LEHMANN

28.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 317

Bernhard LENK

17.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 318

Hans-Eduard LITTMANN

24.12.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 319

Gerhard LOHMANN

08.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 320

Horst LORER

18.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 321

Günther MENDORF

30.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 322

Johannes MERTIG

18.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 323

Albert NAUMANN

30.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 324

Helmut PIEPER

13.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 325

Gerhard PIETSCH

01.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 326

Helmut PUDER

10.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 327

Lothar RIETH

28.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 328

Kurt SCHMIDT

03.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 329

Alfred SCHOLZ

08.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.02.1945 r.

490 330

Walter SCHRÖDER

25.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 331

Franz SZYMANEK

10.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1944 r.

490 332

Georg STAMMLER

22.11.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

490 335

Andreas von STENITZER

04.07.1906

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 336

Eberhard STEPHAN

07.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 337

Karl-Heinz STEPHAN

14.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 338

Kurt STRAUBE

01.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 339

Rudolf TEITZEL

26.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.07.1944 r.

490 340

Adolf THORHAUER

13.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 341

Hans-Otto TÖWE

10.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 342

Eduard BÖLLERT

23.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 343

Nikolaus Klaus VILVOYE

22.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 344

Johannes VOIGT

19.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 345

Alexander VOJNICH

13.10.1902

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 347

Hugo MAYER

05.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.03.1945 r.

490 348

Gottfried SANDER

08.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 352

Kurt JABUSCH

 

 

SS-Untersturmführer

490 353

Johannes SATTMANN

25.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 356

Heinz FRÜHINSFELD

09.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 362

Fritz ADLER

04.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 365

Hans BEHREND

24.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 366

Thilo BENSE

30.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 367

Günther BORRASS

03.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 368

Hugo BRIXEL

25.08.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 369

Harry BUCHBERGER

25.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 370

Otto CASAGRANDE

28.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 371

Rony ENGELMANN

11.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 372

Johann BOSCH

17.07.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 18.12.1944 r.

490 373

Helmut FLIEL

22.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 374

Karl-Heinrich FREITAG

17.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 375

Roland GÖHLER

08.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 376

Friedrich GÖLER von RAVENSBURG

06.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 377

Walter GRAMZOW

06.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 378

Otto GRASSER

12.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 379

Walter GREBHOFER

22.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 380

Helmut HÄRDTLE

26.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 381

Edgar HAUCKELT

30.03.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 382

Anton MENNING

24.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 383

Berthold ADLER

10.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.12.1944 r.

490 384

Erwin FISCHER

09.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r. w Berlinie

490 385

Wilhelm TILEMANN

11.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 386

Bernhard JUNGBLUTH

14.04.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 387

Otto ALINCE

27.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 388

Ludwig KUROVSKY

16.06.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 389

Konrad KUTSCHKE

16.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 391

Hubert ALTE-BORNHOLT

19.02.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 392

Johannes BÖTTCHER

27.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 393

Anton HAINY

28.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 394

Walther BIERSCHOK

24.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 395

Walter KANIA

24.04.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 396

Rudolf KELLERMANN

28.09.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 397

Rudolf FEICHTENSCHLAGER

24.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 398

Erich FUCHS

03.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 399

Günther HACHMANN

30.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.03.1945 r.

490 400 (V)

Franz JÄGER

27.02.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

490 401

Friedrich KLAUS

31.07.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 402

Martin BRANDSTÄTTER

12.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 403

Walter KRÜGER

05.03.1901

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 404

Lars BLOM

09.09.1903

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 405

Ernst GEIST

08.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 406

Emanuel GRATZL

25.03.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 407

Reimer GROTHUSEN

26.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 411

Gerhard LANGER

03.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 412

Hans-Joachim LAWRENZ

25.01.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w maju 1945 r.

490 413

Hermann NEUEN

24.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 414

Erwin NEUMANN

17.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 415

Herbert NEUMANN

04.02.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

490 416

Josef NEUMANN

17.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 417

Kurt OTTLINGER

07.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 418

Fritz PLANKEMANN

04.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 419

Hans PRANSCHKE

10.11.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 420

Karl PROTTE

02.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.12.1944 r.

490 421

Heinz SEBASTIAN

23.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

490 422

Hans SEEGER

09.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.01.1945 r.

490 423

Herbert SOBOTKA

20.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 424

Hermann SOCHER

18.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 425

Josef SCHMIDT

25.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.11.1944 r.

490 426

Reimer SCHMIDT

26.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1945 r. w Budapeszcie

490 428

Günther SCHÜLER

03.10.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 429

Wolfgang SCHÜSSLER

29.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 430

Paul SCHULZ

19.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 431

Herbert SCHWARZER

22.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 432

Richard WENIG

08.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 433

Rudolf WITTICH

12.08.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 435

Edmunt POTROC

18.09.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 436

Hans SCHWAB

12.12.1904

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 437

Friedrich WAGNER

10.02.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 438

Hans WEYHE

15.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 439

Franz WOLF

30.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 440 (V)

Arthur EHRHARDT

21.03.1996

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 441

Siegfried KLOCKER

10.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

490 443

Hans PFLAUMER

29.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.02.1945 r.

490 444

Hans PROETEL

09.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

490 445

Heinz SEIFERT

21.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ w sowieckiej niewoli w lutym 1947 r.

490 447

Alfred SCHULZE

05.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 448

Ludwig WALKER

08.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 449

Erich WALLNER

06.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 450

Heinz WALTER

12.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.04.1945 r.

490 451

Manfred WANDREY

04.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 452

Dr Eberhard WEIBEL

31.05.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 453

Walter WEISE

23.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 454

Helmut WEITERMANN

28.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 455

Rudolf WERNER

25.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 456

Kurt WICZYNSKI

28.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 457

Heinz WIESNER

30.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 458

Otto WILKE

08.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 459

Siegward WILKE

04.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 460

Karl WILKENING

02.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 462

Wilhelm WURZER

15.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 463

Alfred ZISCH

02.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 464

Ludwig WENDL

28.03.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 465

Kurt WULFF

19.05.1901

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 466

Rudolf SCHÜRZ

26.12.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 467

Viktor HEINZ

06.07.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 469

Karl REIBER

23.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.03.1945 r.

490 470

Heinz RÜDIGER

17.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 471

Udo RUDOLPH

14.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 472

Hans-Werner RUGE

30.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 474

Kurt SASS

28.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 475

Paul SCHARFF

04.09.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 476

Andreas SCHELLER

19.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1945 r.

490 477

Heinz SCHENK

17.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 478

Werner SCHEUEREMANN

05.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 479

Helmut WÖLK

08.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 481

Heinz MEINEL

28.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 482

Fritz MEISE

08.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 483

Josef METZLER

02.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.09.1944 r.

490 485

Otto MEYER

27.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 486

Gerhard MICHELSEN

15.11.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 487

Willi MINNERT

22.10.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1945 r.

490 490

Lothar MÜLLER

31.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 491

Erich NETZEL

25.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 492

Herbert NICLAUS

30.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 493

Hans-Otto REPPEKUS

11.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 494

Gerd RITTNER

16.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.10.1944 r.

490 495

Herbert RUTHE

19.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 496

Pirmin SUTTER

08.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 497

Alfred SZLAMMER

28.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 498

Günther EBELING

07.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 499

Anton STEC

15.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 500

Karl-Heinz STEINFATT

03.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 501

Hermann STELZER

01.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 502

Ulrich STREMKUS

07.04.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 504

Werner TIETZ

01.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 505

Werner TIMPTE

20.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.01.1945 r.

490 507

Karl TRÖSCHER

16.04.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 508

Georg TSCHUR

08.10.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 509

Helmut TÜBBEN

06.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 510

Hans TUSCHINSKI

13.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 511

Karl UWELIUS

31.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 512

Ernst VOBIG

02.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 513

Gerhard VOLLMANN

22.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 514

Gerhard WICKE

19.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 515

Wilhelm ZIESCHANG

10.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 516

Hans SORETZ

18.09.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 17.08.1944 r.
zgin±³ 10.03.1945 r.

490 517

Ewald SCHEIDT

03.10.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 518

Johann WOLF

12.12.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 519

Günther RIETSCHEK

04.10.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1944 r.

490 522

Dr Xaver RATTENHUBER

16.01.1903

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 524

Paul MENGE

15.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 525

Karl MÜLLER

24.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 526

Richard STREIT

29.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 527

Hans FABRITIUS

18.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 528

Otto FAHRENBACH

23.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 529

Oskar FEDERSPIEL

27.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 530

Hans-Joachim FEIST

16.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 531

Günther FELKEL

23.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 532

Ernst FELLINGHAUER

20.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 533

Ernst FIEDLER

04.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 535

Adolf FRITZSCHE

15.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 537

Hans-Joachim FUCHS

30.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 538

Karl GABRIEL

29.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 539

Eugen GASCHLER

10.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.03.1945 r.

490 540

Hermann GEIBERT

01.11.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 553

Hans ANTEMANN

25.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.07.1944 r.

490 554

Otto ARBOGAST

11.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 555

Heinz BANGEL

12.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 556

Franz BAUER

25.08.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1945 r.

490 557

Konrad BAUERNSCHMIDT

04.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 558

Kurt BAUSCH

24.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 559

Heinz BEHRENDT

24.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 561

Adolf BINIAS

20.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 562

Horst EHLEBEN

01.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 563

Wilhelm EISBUSCH

22.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 564

Heinz ENGELHARDT

12.11.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 565

Adolf EY

02.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 566

Erhard GIESECKE

07.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w grudniu 1944 r.

490 567

Ludwig GNAIGER

18.11.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 568

Wolfgang GRAF

02.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 569

Kurt GRAMATKE

10.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 570

Karl-Heinz HAASE

03.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 571

Günther HAEDECKE

30.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 572

Helmut HAINY

09.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 573

Josef HAUSER

07.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 574

Günther HAWLICZEK

31.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 575

Georg HEINKE

06.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.10.1944 r.

490 576

Günther HERTH

07.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 577

Ernst HÖHN

24.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 578

Willi HÖRRMANN

06.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 579

Karl HOFFMANN

13.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1944 r.

490 580

Arthur HOLD

28.11.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 581

Werner HOLST

09.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 582

Erich HUNDERTMARK

27.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 583

Dieter JACOBS

26.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 584

Reinhold JACOBY

31.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.02.1945 r.

490 585

Theodor KANSY

27.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 586

Alexander KAUFMANN

03.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 587

Helmut KELLER

07.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 588

Karl KELLER

08.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1944 r.

490 589

Gerhard KLEIN

20.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 590

Othmar KLIMT

09.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 592

Karl KNAPP

15.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 593

Helmut KNAUTH

17.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

490 594

Dr Adolf KNEDLHANZ

25.11.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

490 595

Rudolf KNICKREHM

07.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1945 r.

490 596

Adolf KNOBLOCH

23.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 597

Karl KNÖRER

03.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 598

Karl KOHLER

12.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 599

Hartmut KRAMER

23.09.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 600

Kurt KROLL

24.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 601

Bruno KUHNERT

05.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

490 602

Elmar KUNZ

02.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.11.1944 r.

490 603

Hans-Jürgen HARCKE

31.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 604 (V)

Walter HASENSTAB

15.03.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

490 605

Christoph HILD

24.04.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.10.1944 r.

490 606

August JOCHIMSEN

28.11.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 607

Johannes KLEMPNOW

03.09.1904

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.09.1944 r.

490 608

Felix IVANIS

26.07.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 609

Günter KLUTH

26.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 610

Alois KRATOSKA

24.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 611

Harald MAHLER

18.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 621

Horst WIECHMANN

10.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 622

Franz Karl LATTRELL

02.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 27.10.1944 r.

490 624

Georg MAYR

13.12.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w listopadzie 1944 r.

490 625

Erich RÜDRICH

21.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 626

Karl PAUL

14.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 627

Friedrich LEHNHARDT

18.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 633

Hans BRÜCKER

21.09.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 634

Günter BRUNSCH

02.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 635

Ludwig BUCHER

01.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli
obóz Swierd³owsk

490 636

Hans BUSTORF

13.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 637

Rudolf CIOMPA

13.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 638

Karl CRAMER

05.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 639

Hugo DENKHAUS

12.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 640

Günther DOMAGALA

06.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 641

Friedrich DORNHOFF

20.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 642

Werner DRAUTZ

02.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.03.1945 r.

490 643

Erwin DREYER

05.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1945 r.

490 644

Hans EBERHARDT

14.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

490 645

Hans EGGERS

05.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 646

Kurt EGLE

19.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 647

Peter GUNDLACH

26.06.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 648

Haribert HILLEPRANDT

23.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 649

Karl BRUER

04.07.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.09.1944 r.

490 650

Sepp SOLOMAYER

04.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

490 698

Hans ANAWENTER

20.07.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 699

Walter BACHMANN

08.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

490 700

Josef BETKA

15.02.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 701

Max BIERMAIER

19.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 702

Karl-Konrad BLUME

20.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 05.12.1944 r.

490 703

Horst BRÄNDTKE

24.08.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 25.11.1944 r.

490 704

Richard BRAUN

19.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 705

Hermann CRAMER

08.02.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 706

Hans DACHSBERGER

19.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 707

Heinz-Ulrich EHLERS

06.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 708

Willi EICHHOFF

15.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 709

Ernst EMPL

17.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 710

Oswald ENTERLEIN

08.05.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 711

Dr Wilhelm FUCHS

31.05.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 712

Hans-Joachim GABLER

22.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 714

Hans-Ulrich GULLASCH

22.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

490 715

Hans HALLER

25.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 716

Rudiger HAMMER-PRUGSTALL

16.03.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

490 717

Karl HAUSER

07.04.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 718

Robert HERMSDORF

03.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 719

Karl HÜBLER

20.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 720

Kurt JAENSCH

09.10.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 721

Richard KEHRER

17.09.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 722

Wolfram KRIST

16.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

490 723 (V)

Michael BROSER

24.02.1890

 

SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 18.05.1942 r.

490 724 (V)

Georg FLÄMIG

29.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

490 725

Stefan HEDRICH

14.03.1880

 

SS-Brigadeführer und Generalmajor
der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1945 r.

490 726

Fritz FRITZSCHE

25.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 727

Karl-Ludwig JAKOB

21.07.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 728

Erich KETTLITZ

25.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 729

Herbert BOLTZE

08.04.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1944 r.

490 730 (V)

Herbert KIENKE

19.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

490 731 (V)

Michael GROSS

11.05.1901

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1944 r.

490 732 (V)

Michael BROSER

24.02.1890

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS
awans w dniu 18.05.1942 r.

490 734

Heinrich MARTIN

23.05.1894

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 735

Alfred KUFAHL

08.12.1908

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

490 736

Wilhelm LUEKEN

27.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

490 773

Wolfgang SAMAIN

25.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion