Numery cz³onków SS od 491 000 do 491 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

491 138

Emil KLÜPFEL

17.09.1899

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

491 139

Dr Karl BALTHASAR

20.10.1902

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

491 140

Heinz DATHAN

19.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

491 141

Max BÖHMER

13.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 142

Wilhelm DIEKMANN

01.08.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 143

Heinz EHRHARDT

31.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w lutym 1945 r. w Budapeszcie

491 144

Günther JACOBS

10.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 145

Jürgen CONRAD

03.06.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 146

Hans KALINKE

07.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 187

Karl BUCK

17.11.1893

759 070

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 20.07.1944 r.

491 336

Franz LANG

24.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.11.1944 r.

491 337

Hubert LANG

22.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 338

Ernst LOGEMANN

29.04.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

491 339

Kurt OKONSKOWSKI

31.05.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 340

Anton PÖSCHL

20.03.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

491 341

Herbert POHLE

27.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

491 342

Gerhard RODE

29.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 343

Eduard SBANSKI

06.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 344

Hans SENFT

28.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 346

Karl SPECHT

01.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 347

Gerhard SCHAAL

07.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r

491 348

Walter SAMMET

05.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 350

Hermann SCHLOSSER

05.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 351

Kurt SCHULLE

08.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

491 352

Karl-Heinz STEINBACH

10.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

491 353

Konrad THIEME

23.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 355

Fritz VOIGT

05.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 356

Walter WEISS

07.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 357

Fritz WIECK

15.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.11.1944 r. w Budapeszcie

491 358

Theo WILMS

31.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 359

Josef WIRNSBERGER

03.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 362

Willi BACHMANN

13.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 365

Gerhard BILANG

10.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 366

Herbert BUSCH

25.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

491 367

Walter DÜRR

16.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 368

Rudolf FRÖDE

25.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 369

Otmar GAMS

16.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

491 370

Rolf GEBHARDT

10.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 371

Bernhard GRUND

11.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 372

Wilhelm GRUSSCZYNSKI

07.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 373

Alfred GUTZMANN

29.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.03.1945 r.

491 374

Hermann HEIDENREICH

02.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 375

Horst HERRMANN

04.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

491 376

Gerhard HÖLZEL

19.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 377

Gerhard HOLZ

30.01.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 378

Walter KARAU

12.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 379

Eberhard KINDERMANN

22.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 381

Hermann KÖNIG

01.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 382

Georg KOPP

13.02.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 383

Anton KRIVOHLAVEK

24.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 384

Franz KROISSL

30.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1944 r.

491 402 (V)

Fritz KRAEMER

12.12.1900

nie nale¿a³

SS-Brigadeführer und Generalmajor
der Waffen-SS
awans w dniu 01.08.1944 r.

491 403 (V)

Joachim ZIEGLER

18.10.1904

nie nale¿a³

SS-Brigadeführer und Generalmajor
der Waffen-SS
awans w dniu 01.08.1944 r.
zgin±³ 01.05.1945 r. w Berlinie

491 410

Wilhelm WILKE

 

 

SS-Untersturmführer

491 412

Liberius KRUMHOLZ

10.08.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 413

Hans-Gerd LEINER

16.01.1921

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

491 414

Franz MÜLLER

13.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 415

Kurt VIELGRADER

10.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 423

Johannes WEBER

03.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 424

Heinz MÜLLER

06.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

491 425

Hermann SCHÄFER

06.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 24.11.1944 r.

491 427

Richard von GASTEIGER

15.06.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

491 428

Karl HANSELMANN

26.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

491 429

Wilfried GRYZBECK

29.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 430

Joachim BIEBACK

21.02.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.08.1944 r.

491 461

Gerhard WINTER

31.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.03.1945 r.

491 620

Heinrich KUGEL

17.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 688 (V)

Erich WENSKE

09.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

491 704

Franz KÖPKE

27.07.1900

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

491 797

Fritz BRAUNE

14.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 813

Eugen ARNOLD

17.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.07.1944 r.

491 814

Fritz BOLTHAUSEN

25.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.07.1944 r.

491 815

Josef HAVERTZ

14.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 816

Willi HEINE

28.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1945 r.

491 817

Albert HUBER

16.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 818

Wolfgang JUGLER

07.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

491 835

Dr Hans MARKUS

11.02.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion