Numery cz³onków SS od 493 000 do 493 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

493 013

Dr Albert WOLF

15.01.1892

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

493 015

Kurt KRUMHOLZ

13.12.1910

4 313 349

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 23.08.1944 r.

493 018

Eduard-Heinrich SCHRÖDER

22.08.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

493 018

Arno GÜNTHER

29.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

493 025

Dr Maximilian HABERDA

26.07.1890

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

493 915

Herbert DUBIELZIG

24.01.1906

 

SS-Sturmbannführer
awans w dniu 01.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

493 916

Fritz GEIL

05.04.1894

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion