Numery cz³onków SS od 496 000 do 496 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

496 075

Waldemar SCHLAG

17.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1945 r.

496 107

Wilhelm AHRENS

01.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 108

Reinhold AST

06.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 18.03.1945 r.

496 109

Georg BANTELMANN

23.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 07.05.1945 r.

496 110

Sebastian BAUER

06.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 111

Helmut BECKER

20.03.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 112

Wolfram BLUME

05.12.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 113

Werner BOSE

28.04.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 114

Werner BRAUN

01.10.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 24.12.1944 r.

496 115

Eugen BÜCHLER

03.10.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 21.09.1944 r.

496 116

Hermann BURESCH

07.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

496 117

Friedrich-Karl BUSCH

19.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 118

Georg BUSCHE

27.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 119

Erich CIOMA

28.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 120

Rudolf CLAUS

28.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 121

Ernst COLLMER

25.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 122

Arthur DAUB

02.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 123

Oskar DAUM

07.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 124

Karl DECHERT

06.05.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 125

Konrad DECKA

16.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 127

Theo DEYER

05.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 128

Karl DICK

01.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 23.03.1945 r.

496 129

Heinz DIETRICH

09.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 130

Wolfgang DIMTER

16.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 131

Werner DITTER

28.06.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 133

Karl-Otto EBELING

29.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 134

Alfred EICHNER

13.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 135

Ernst van ELTEN

18.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 136

Kurt ENGELKE

28.08.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 137

Rudolf ENSLE

07.06.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

496 138

Heinz ERDMANN

28.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 139

Hans ERHARDT

28.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 141

Hermann von EYSYMONDT

21.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckim obozie
jenieckim - Swierd³owsk

496 142

Alfred BIRNBAUM

03.10.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 31.12.1944 r.

496 143

Ulrich KASTEN

26.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 146

Robert BALCAR

07.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 147

Wilhelm HINTERSATZ
(Harun-el-Raschid)

26.05.1886

nie nale¿a³

SS-Standartenführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 150

Albert FABRITIUS

17.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 152

Gerhard FEMPPEL

27.11.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 153

Kurt FIALA

11.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 154

Hans FRIEDRICH

06.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 155

Gerhard FRIES

04.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 156

Heinz FRÜH

25.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 157

Heinz FRYDRYCHOWICZ

09.06.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 158

Johannes GEHLEN

21.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 159

Kurt GEIPEL

02.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

496 161

Arthur GERHEIM

12.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

496 162

Josef GIEMSA

06.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

496 163

Gerhard GOHDE

08.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 164

Wilhelm GORBA

03.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 165

Enno GOUDSCHAAL

05.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

496 166

Karl-Heinz GRAESER

11.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

496 167

Kurt GRAESER

26.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 09.03.1945 r.

496 168

Gerhard GRAVE

04.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 169

Horst GREINER

10.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 02.04.1945 r.

496 170

Horst GREINKE

17.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 171

Ottfried GRETHER

21.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 27.04.1945 r.

496 172

Meinhard GRONEWALD

11.03.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 173

Wilfried GROSCH

01.03.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

496 174

Karl GROSS

13.07.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 176

Rolf GRÜNBECK

22.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 26.04.1945 r.

496 177

Sepp GRUHS

26.05.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 178

Helmut HAAR

24.02.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

496 179

Clemens HABERZETTL

29.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 180

Gerhard HACKMESSER

16.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

496 181

Herbert HEIL

03.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 182

Eugen HEINZELMANN

07.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 03.01.1945 r.

496 184

Karl HESSENAUER

23.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 185

Heinz HETTRICH

04.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 186

Hans HINTERBUCHNER

25.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 187

Hans HINTERSTEINER

06.05.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 05.01.1945 r.

496 188

Günther HOFFMANN

05.05.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 23.01.1945 r.

496 189

Adolf RÄTZ

23.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 190

Heinz RAMME

02.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 191

Heinz HAUSSER

14.07.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 192

Eberhard REIMANN

23.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 194

Wolfgang REINER

14.04.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.04.1945 r.

496 195

Alfred REINHARDT

06.06.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 196

Josef REININGER

09.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 197

Kurt REHME

01.07.1925

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 21.03.1945 r.

496 198

Günther REHN

15.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 02.04.1945 r.

496 199

Gert SOLDNER

04.02.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 200

Heinz REUTER

14.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 201

Josef RICHTER

10.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 202

Fritz ROHLFING

25.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 10.01.1945 r.

496 203

Leo ROSE

18.06.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 204

Karl-Heinz ROTH

25.02.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 205

Hans-Joachim RUDOLPH

19.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w majiu 1945 r. w Pradze

496 206

Georg RÜDIGER

24.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 207

Karl RUPPERSBERG

27.08.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 208

Günter SAUER

25.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 209

Heinz SCHAFER

23.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 31.12.1944 r.

496 210

Constantin JACOBI

01.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

496 211

Günther JANSSEN

14.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 212

Franz PREISNER

16.03.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 08.03.1945 r.

496 214

Georg MÜLLER

15.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

496 256

Alfons DUELLER

25.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 355

Paul BARTSCH

01.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 356

Werner BRAUER

05.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

awans w dniu 09.11.1944 r.

496 357

Dietrich GOOS

09.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 358

Ferdinand HANL

20.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 359

Friedrich HAUBNER

07.04.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 360

Wilfried HUBER

02.09.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 18.02.1945 r.

496 362

Wilhelm KÖHLER

03.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 363

Rudolf KONOPKE

01.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 364

Karl MARTIN

21.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 365

Kurt MÜLLER

04.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 366

Franz SCHARRACH

25.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 367

Ernst-Julius SCHENKEL

05.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 368

Friedrich WALTER

16.06.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 369

Richard WEBER

22.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 370

Helmut WEISSER

10.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 502

Friedrich SEIBERT

22.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 503

Günther SEIDENSTRICKER

04.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 504

Helmut SEISER

22.10.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 505

Alfred SEITHE

31.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 23.11.1944 r.

496 506

Walter SENDLBECK

31.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 17.01.1945 r.

496 507

Karl-Heinz SEVECKE

18.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 08.04.1945 r.

496 509

Ludwig SIEBER

04.09.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 510

Günther SOMMERFELD

22.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 512

Max SORGO

12.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 513

Karl SUCHIER

30.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 514

Fritz SZIGETTER

25.09.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 515

Hans SCHMIDT

23.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 516

Georg SCHMITZ

16.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 517

Kuno SCHNEEBERGER

29.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 518

Gottlieb SCHNEPPENSIEFEN

01.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 519

Karl-Heinz SCHÖNEMANN

15.07.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 520

Konrad SCHÖMANN

09.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 521

Eberhard SCHRAEPEL

09.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 522

Hans SCHRÖDER

22.06.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 523

Karl SCHRÖTER

11.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 524

Otto SCHUBERT

23.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 525

Rudolf SCHULZ

02.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 526

Otto SCHULZE

04.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 527

Gottfried SCHUSTER

03.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 528

Hans STAUSS

04.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 529

Egon STEIN

08.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 530

Heribert STEVES

07.10.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 531

Siegfried STIEWE

13.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

496 532

Hartmud STOFFERT

06.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 533

Eberhard STRAUCH

18.09.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 534

Kurt TAUSCHER

01.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 535

Klaus TRITTEN

12.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 536

Franz UNTERLUGGAUER

07.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 538

Horst SCHRÖDER

14.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r

496 539

Klaus VEIL

16.07.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 540

Walter VEIL

18.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 541

Johann VÖRÖS

29.01.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 542

Friedrich VOGEL

31.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 543

Hans WAGNER

15.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 544

Herbert WALTER

26.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 545

Philipp WALTER

20.09.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 11.12.1944 r.

496 546

Egon WEBER

03.02.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 16.02.1945 r.

496 547

Gerhard WEBER

11.12.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 548

Egon WEIFFENBACH

31.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 09.05.1945 r. w Pradze

496 549

Emil WENDT

20.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 550

Fritz WENZEL

07.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

496 551

Hans WERTH

27.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 552

Karl-Heinz WILHELM

25.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 553

Helmut WISGOTT

26.05.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.04.1945 r.

496 554

Rolf WITTENHAGEN

22.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 555

Kurt WITTING

27.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 556

Walter WÖRRLEIN

23.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 557

Heinrich ZEBISCH

06.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 558

Karl ZEIDLER

02.09.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 559

Karl-Heinz ZINKE

31.01.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

496 563

Karl-Heinz DREYLING

07.04.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

496 615

Oskar SCHUSS

06.02.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion