Numery cz³onków SS od 497 000 do 497 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

497 097

Emil WEBER

17.03.1899

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 098

Otto ZIERAU

08.08.1899

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 100

Walter NÄGELE

24.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

497 101

Rudolf NEMEC

18.05.1899

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

497 102

Bruno QUEISSER

14.06.1899

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 106

Hans BLENDINGER

08.12.1901

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.03.1945 r.

497 107

Hermann DEML

26.02.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 109

Arthur FELDHAUS

20.10.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

497 110

Wilhelm FLIEGNER

01.10.1900

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

497 112

Emil JANECKE

14.06.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 113

Willi KARGE

15.12.1906

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

497 239

Kurt FRANKE

20.11.1899

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

497 241

Hans ALLMENDINGER

16.02.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

497 242

Erich BLÖCKER

11.02.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 243

Josef BODEN

27.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 244

Dieter BOURBECK

29.07.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 245

Wilhelm BRAUN

31.03.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 246

Kurt HUDEC

15.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

497 247

Otto HUDL

27.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 248

Fritz JENSEN

28.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 249 (V)

Karl JILKA

07.10.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

497 250

Willi KASPER

16.11.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 251

Walter KAUTZ

14.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 252

Alfred PROBST

20.11.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 253

Willy CASSELMANN

10.07.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 257

Kurt HAUSKE

8.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 258

Erich HEINRICH

10.06.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckiej niewoli

497 259

Ernst HENNEMANN

29.12.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli
- obóz Swierd³owsk

497 260

Richard KOCHER

02.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 262

Ernst KUPFFER

19.10.1906

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 263

Fritz LEDDIN

18.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 264

Theodor LEERS

03.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 265

Willi LENZ

12.05.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 266

Franz MÄRZINGER

03.03.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 22.01.1945 r.

497 267

Hans MARTIN

11.03.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 268

Albin MÖLLER

23.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 269

Kurt MÜLLER

1.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 270

Hans STEINEL

24.11.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

497 271

Gert STILKE

20.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 273

Hans TRÖBINGER

25.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 274

Herbert VARETZA

02.06.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 275

Anton ADAMS

20.03.1926

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 277

Ruediger BAUER

05.04.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 278

Rudolf BERGER

25.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 24.04.1945 r.

497 279

Armin BETHGE

22.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

497 281

Erich BUNKE

15.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 282

Helmut CHMIEL

13.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 283

Christian CHRISTIANSEN

03.03.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

497 284

Karl-Heinz DIEDRICHSEN

13.02.1926

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

497 285

Alfred DÖTTL

08.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 286

Friedrich ECKERT

28.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 287

Iwan ELMER

19.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 15.02.1945 r.

497 288

Hans HOLUB

22.06.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 289

Peter HUBER

20.04.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

497 290

Johannes JANIK

13.03.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 291

Otmar JOST

18.01.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 292

Karl KARPATI

17.02.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 293

Gustav KENDZIORRA

23.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 13.04.1945 r.

497 294

Erwin KLETT

28.06.1901

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 295

Wilfried KÖHLER

16.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 296

Gerhard KÖTTERITZSCH

21.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

497 297

Franz KOPITSCH

23.12.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

497 298

Siegfried KREHER

02.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 299

Friedrich LANGE

02.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 300

Kurt LESSIG

09.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 301

Otto LIEDKE

29.08.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 302

Hans MAYER

04.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 303

Kurt MEITZEL

19.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 304

Hans MIETH

19.06.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 305

Hellmut MÜLLER

10.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 306

Emil MUND

12.06.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 307

Alfred NEUMANN

01.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 308

Karl PIESCHL

28.07.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 309

Fritz POSTLER

26.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 310

Arthur PREUSS

14.08.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 311

Josef PUCHER

20.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 314

Helmut TESAREK

13.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 315

Wolfgang VOGEL

25.04.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

497 316

Heinz GROTHE

15.12.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 317

Waldemar GRAF

27.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 318

Alexander GIESLER

29.11.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 319

Karl GENZKEN

20.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 320

Nikolaus FAUL

11.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 321

Karl FIESELER

20.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 322

Lothar FRITSCHE

19.06.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 323

Walter FUSSAN

17.06.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

497 324

Walter RETKOWSKI

08.02.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 326

Josef RICHTER

26.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 327

Fritz SANDNER

16.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 328

Kurt WERNER

13.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 329

Andreas WASTEL

26.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 330

Helmut WANNER

01.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 331

Udo FLORSCHÜTZ

24.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 332

Matthias FORSTNER

08.07.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 333

Hans GEROLD

12.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 334

Bruno REHM

24.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 335

Kurt REISS

27.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 336

Günther REIS

09.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 337

Georg RITTGEN

10.11.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 338

Albert ROTTSCHOLL

21.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

497 339

Richard SCHEERER

05.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 341

Guido WEBER

16.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 08.03.1945 r.

497 342

Bruno WENDLAU

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 343

Adam WISSINGER

08.01.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 344

Heinz WOLTER

05.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.02.1945 r. w Budapeszcie

497 345

Karl METKA

10.03.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 430

Michel SCHICK

30.07.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w 1945 r. w Budapeszcie

497 852

Eckhart SCHMIDT

21.03.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 853

Heinz SCHNEIDER

27.08.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 854

Erwin SCHNEIDER

05.12.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 858

Ernst LOHRMANN

05.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

497 859

Siegfried HÖSCHEL

17.10.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.03.1945 r.

497 860

Günther MACIEJEWSKI

29.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

497 954

Heinz HUMMEL

26.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

497 955

Kurt KLAWITTER

14.04.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.01.1945 r.

497 999

Kurt AMLACHER

01.05.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.05.1945 r. w Berlinie


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion