Numery cz³onków SS od 498 000 do 498 999.

pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data urodzenia

numer w NSDAP

Notatki

498 000

Joachim ARERA

02.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 001

Adolf BARTH

05.09.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r. w Berlinie

498 003

Kurt BECKER

18.02.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 004

Friedrich BERNHARD

16.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 006

Kurt BIBERICH

23.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 010

Hans BOHNENSTENGEL

14.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 011

Hermann BOTTERBUSCH

12.11.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 013

Hubwertus BURGL

18.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 014

Walter BUSCH

28.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 015

Ignatz DATINGER

28.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 016

Karl DIETL

03.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 017

Erwin DIETRICH

07.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 018

Hans DONNEMILLER

13.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 019

Günther ENDERS

22.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 019

Hans ENDERS

26.02.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 021

Dieter ENGELMANN

27.04.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 022

Fritz ENGLER

20.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 05.01.1945 r.

498 023

Alfred ESSER

01.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

498 024

Heinz FEGE

20.02.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 026

Fritz-Joachim FREITAG

07.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 027

Josef FUCHS

11.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 028

Johann FÜSGEN

01.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 030

Manfred GEICK

26.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 031

Friedrich GEMBALIES

30.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

498 032

Ernst GLASER

07.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 10.12.1944 r.

498 033

Werner GRÄBNER

23.02.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 035

Oskar GROSS

27.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 037

Karl GRUNERT

03.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 038

Hermann HABLITZEL

28.05.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 039

Helmuth HÄRTEL

17.10.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

498 040

Friedrich HAUSMANN

04.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 041

Gerhard HEINECKE

20.10.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r. w Budapeszcie

498 043

Wilhelm HENNIES

01.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 044

Hans-Joachim HEPTNER

11.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 046

Heinrich HIPP

07.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 047

Werner HOLDT

31.03.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 048

August HÜTTNER

26.06.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 05.02.1945 r.

498 049

Gerhard HUPE

11.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 050

Leopold IRSIGLER

06.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 05.04.1945 r.

498 051

Friedrich JACOB

30.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 054

Hans JUNIUS

03.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 055

Günther JUNGHAEHNEL

15.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 057

Josef KERN

03.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 26.03.1945 r.

498 058

Herbert KIRCHMAYER

23.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 059

Hellmuth KLEIN

01.03.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 060

Bruno KLINDER

01.04.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 061

Reiner KLOTZ

30.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 062

Wilhelm KÖNIGS

22.05.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 063

Josef KÖSTER

09.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 064

Hans-Günter KOSIG

15.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 065

Erich KRAUS

27.10.1904

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 066

Walter KREISMER

28.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 068

Karl-Heinz LIPSKI

09.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 069

Erich LÜNTZEL

08.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.12.1944 r.

498 070

Karl MARTINI

09.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 072

Max MEINEL

08.04.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 073

Helmut MEIS

01.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 074

Ernst MÜLLER

14.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 075

Johann MÜLLER

14.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 076

Rudolf MUSYL

04.06.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 077

Heinz NIESTRAT

03.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 079

Günther PEMEYER

13.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 080

Willibald PLATZER

01.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 081

Ulrich PLOBERGER

21.11.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 082

Hans PROKOP

29.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 083

Ferdinand PROBST

03.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

498 084

Anton RADAUER

19.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

498 085

Sepp RAUNER

08.04.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 086

Willy REIER

15.06.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.01.1945 r.

498 087

Erik REISINGER

20.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r. w Budapeszcie

498 088

Josef REISS

27.12.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 089

Josef RIER

10.05.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 090

Fritz RIETHMÜLLER

31.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 091

Paul RITZERT

27.02.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 21.02.1945 r.

498 093

Siegfried SANDER

16.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 094

Werner SELIGMANN

30.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 095

Ernst SELIGNER

02.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 096

Hermann SIEBER

12.07.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 097

Georg SIMON

01.08.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 098

Wilhelm SOKOLL

10.12.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

498 099

Fritz Erich SCHAPER

23.10.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ w 1948 r. w sowieckim obozie jenieckim
- Worutka

498 100

Hans SCHMID

02.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 05.11.1944 r. w Budapeszcie

498 101

Willi SCHMID

04.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 102

Kurt Werner SCHMIDT

14.06.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 103

Hubert SCHOCH

14.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 104

Herbert SCHOLTIS

03.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 106

Fritz SCHRÖDER

10.05.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 107

Kurt SCHRÖDER

11.02.1922

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 01.04.1945 r.

498 108

Kurt SCHULTEN

29.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

498 109

Werner-John SCHÜLER

22.10.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 110

Alfred STACHON

05.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 111

Helmut STENDER

17.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

498 112

Rolf TELLE

02.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 10.01.1945 r.

498 113

Manfred TESCHNER

06.09.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 114

Ernst TSCHIDA

17.12.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 115

Ludwig VOGLER

13.08.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 116

Kurt WALTHER

03.06.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 117

Heinrich WEINREICH

13.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 118

Heinrich WEMMIE

14.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 119

Otto WIPPICH

22.01.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

498 120

Hans WITTHINRICH

25.12.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 121

Harry WUCHERPFENNIG

20.09.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 122

Manfred ZIERER

25.07.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.01.1945 r.

498 123

Wilhelm ZIMMERMANN

23.05.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 125

Karl ZWAHL

02.01.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 126

Karl STÜTZLE

14.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 128

Edgar EITZEN

15.06.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

498 130

Kurt HOCKE

15.10.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 131

Erhard PRAGER

08.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 132

Alois SCHUDER

03.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 133

Friedrich KEIM

24. 4.24

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 134

Wilhelm KÖTER

14.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 135

Igor MORAVEC

28.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 138

Kurt BORKOWSKI

09.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 139

Rudolf FINK

27.11.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 140

Alois BÄUML

22.07.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 141

Siegfried HADLICH

25.07.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 142

Gerhard PRINZ

09.03.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 143

Karl-August GRIMM

15.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 19.02.1945 r.

498 144 (V)

Werner LIEBALD

19.12.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

498 145

Otto WALSBURGER

11.09.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 01.01.1945 r.

498 146

Emil WEINACHT

17.02.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

498 148

Alfons BRÖRKEN

6.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 150

Albert EMMER

08.05.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 152

Friedrich HATTENDORF

29.05.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 153

Max LIENHART

29.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 154

Helmut SCHRADER

21.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 16.11.1944 r.

498 194

Bernhard ZLOCH

17.07.1905

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 244

Hugo KÜHBÖCK

18.03.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 04.01.1945 r.

498 245

Walter LENTHE

10.10.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 246

Fritz REST

04.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

498 247

Egon TORNEY

13.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

498 248

Siegfried WITT

25.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

498 249

Hubert ZURHORST

16.06.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

498 255

Hans ZINSER

20.01.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 625

Werner MEYER

23.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 626

Hubertus SCHMIDT

30.08.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 627

Huber WINDHAGER

27.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 628

Michael SATTLEGER

11.03.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 629

Erhard WÜNSCH

18.11.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 634

Hans MAUSER

11.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 636

Hermann ROTH

11.04.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 637

Karl RUPPERT

24.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 642

Horst WINKLER

15.12.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 663

Hans GRIEP

07.11.1895

2 866 328

SS-Oberführer
awans w dniu 20.04.1945 r.

498 760

Aribert BECK

05.12.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

498 761

Hans FREUDENSTEIN

14.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 762

Georg GOPPERT

21.12.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

498 763

Hans-Joachim HEINRICH

03.04.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

498 764

Ernst KECK

12.07.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

498 765

Hans-Joachim KLITZKE

27.06.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 20.04.1945 r.