Numery cz³onków SS od 499 000 do 499 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

499 105

Rudolf SCHOSSMANN

28.01.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

499 122

Paul BAUMGARTEN

15.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 01.10.1944 r.

499 248

Lorenz FRANK

08.07.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

499 250

Wilhelm HEGEMANN

09.04.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1944 r.

499 251

Horst JOHN

02.02.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

499 307

Hans Joachim RIECKE

20.06.1899

499 307

SS-Gruppenführer
awans w dniu 10.10.1944 r.

499 309

Albert DERICHSWEILER

06.07.1909

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r

499 310

Martin BRAUSEWETTER

06.01.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 25.10.1944 r.

499 311

Karl HABERMAIER

15.10.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

499 312

Willi DREYER

09.11.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

499 313 (V)

Gerhard GIESE

11.02.1908

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

499 314

Ernst SCHMERLING

18.01.1901

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

499 342

Johannes Oskar SCHMIEDEL

20.05.1897

2 819 752

SS-Brigadeführer
awans w dniu 18.11.1944 r.

499 458 (V)

Paul KRESIN

15.10.1897

 

SS-Oberführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 26.04.1945 r.

499 744

Kurt TÖGEL

01.02.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

499 762

Rainer KRIEBEL

19.01.1905

 

SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

499 764

Helmut LENZ

19.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

499 769

Ernst REITHER

12.01.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

499 771

Günter SEYBOLD

12.12.1925

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

499 772

Helmut SCHUBERT

19.11.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

499 777

Joachim SCHOLZ

01.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

499 785

Rüdiger RICHTER

22.08.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 02.04.1945 r.

499 786

Georg SCHULTES

14.06.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

499 787

Peter STRÄUSSLER

30.07.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

499 793

Johannes DIPPMANN

29.04.1924

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion