Numery cz³onków SS od 5 000 do 5 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

5 002

Josef BALZER

04.10.1898

107 325

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 005

Matthias WICHTERICH

 

 

SS-Unterscharführer

5 010

Alfred FAEHNDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

5 011

Albert MEYA

22.12.1899

392 340

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 016

Gerd SCHULTE

28.12.1911

214 737

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

5 018

August SCHIFFER

01.12.1901

26 297

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

5 021

Fritz DAMSKY

04.12.1896

247 835

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 023

Wilhelm SCHÖLER

25.02.1899

263 502

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 027

Paul SCHÖLER

02.10.1905

263 503

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

5 028

Heinrich STÖHR

15.01.1906

139 153

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

5 032

Franz PERKUHN

03.09.1897

405 986

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

5 040

Franz FLICKNER

02.05.1898

335 427

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 049

Fritz HÖNG

30.05.1901

50 961

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 050

Max PLOBNER

14.03.1902

51 421

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

5 051

Ernst WEIGENSAMER

19.10.1903

362 278

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 052

Franz VEIGL

09.05.1906

83 598

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 053

Julius PFAFFENMAYER

29.07.1900

51 419

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1937 r.

5 058

Eduard DUTTENHOFER

30.11.1898

360 776

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 060

Franz BLACHIAN

07.08.1906

188 128

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

5 075

Franz HAGGENMÜLLER

10.02.1897

122 542

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

5 079

Konrad DRESCHER

10.09.1883

228 262

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

5 081

Franz STEIDLE

06.12.1905

157 573

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 082

Robert Phillip WEISSMANN

15.12.1907

147 328

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 084

Walter WEISSGERBER

14.10.1899

175 031

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 085

Herbert BÖTTRICH

13.12.1904

321 098

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 098

Otto DEISTLER

09.01.1907

111 554

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 099

Werner PABST

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

5 105

Kurt WENDORFF

03.05.1911

147 390

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

5 108

Heinz TANGERMANN

25.04.1912

374 488

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 110

Alex BIEDERMANN

21.04.1884

329 715

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 111

Fritz WOITE

13.10.1885

226 851

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

5 112

Gerhard GEWERT

15.11.1902

264 311

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

5 114

Bernhard GOLLEWSKI

28.12.1893

313 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

5 115

Felix HÖDL

18.10.1900

171 167

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

5 116

Werner GERLINGER

23.02.1905

89 787

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 118

Erich BUCHMANN

23.05.1896

334 035

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Standartenfüher d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

5 120

Max KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 121

Otto JAHNKE

17.12.1893

241 451

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 124

Hermann NEUFELDT

23.07.1897

333 167

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

5 125

Franz CHRISTOFFEL

18.12.1898

371 233

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

5 126

Kurt SCHALKE

16.08.1898

371 250

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 127

Fritz KLATT

24.09.1900

371 275

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

5 128

Karl WEIDGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

5 132

Günther DIRLAM

09.03.1907

371 303

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

5 133

Willi RICHARDT

06.08.1895

247 153

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 138

Otto HARTUNG

09.10.1907

59 192

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 141

Gerhard HAGEMANN

16.10.1910

247 152

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

5 142

Heinrich GIESENBERG

25.10.1899

108 728

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

5 143

Johann-Ludwig BERGER

01.11.1903

234 014

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

5 144

Fritz HAGEMANN

18.01.1903

447 131

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1938 r.

5 148

Dr Hans LÜDEMANN

12.02.1910

114 737

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

5 151

Hans LUDEWIG

30.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

5 158

Hermann BRINKMANN

01.01.1911

349 960

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 159

Johann JANASIK

07.06.1895

62 758

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 160

Oskar EICHHARDT

23.07.1906

509 548

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

5 161

Georg KUKOREIT

18.11.1898

294 092

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 162

Franz GRONOWSKI

12.04.1911

61 856

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 164

Heinz SCHRADER

19.04.1912

66 691

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

5 166

Werner OHLIG

26.01.1908

223 704

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 167

Anton STEBANI

05.01.1886

268 968

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

5 168

Heinrich SCHÖFFEL

05.12.1893

140 777

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 169

Erich WEBER

14.07.1891

151 505

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

5 174

Georg BUNZEL

08.11.1894

239 326

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

5 178

Hans WEBER

06.08.1895

351 919

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

5 179

Heinrich BAUER

14.03.1896

195 213

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

5 186

Karl MEISTER

05.03.1907

421 360

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 188

Christian UNGLAUB

01.04.1900

27 324

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

5 189

Hans SUMMERER

30.04.1907

70 385

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

5 190

Heinrich REINEL

20.12.1909

70 389

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

5 192

Heinrich DORMANN

19.09.1894

125 447

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

5 194

Anton WINKLER

 

 

SS-Oberscharführer

5 202

Bernhard MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

5 203

Georg BAYER

 

 

SS-Oberscharführer

5 213

Georg GEIL

08.08.1898

48 815

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 217

Paul FÄRBERT

13.11.1909

97 066

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 218

Kurt KÖRTING

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

5 219

Heinrich PETRI

04.01.1898

464 447

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

5 220

Julius KURZ

06.04.1893

174 284

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

5 225

Rudolf STADLER

 

 

SS-Hauptscharführer

5 231

Franz KALKER

03.12.1908

35 465

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 233

Fritz CHRISTMANN

 

 

SS-Oberscharführer

5 237

Ludwig REINHARDT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

5 243

Rudolf KERNER

21.02.1910

246 937

SS-Hauptsturmführer

5 247

Alois STEGMEIER

07.08.1893

384 730

SS-Hauptsturmführer

5 254

August JAKOBER

01.01.1898

477 358

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 255

August RIEDERLE

04.06.1906

426 911

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

5 261

Martin UTZ

 

 

SS-Scharführer

5 262

Hermann SCHÄDER

 

 

SS-Hauptscharführer

5 263

Martin MAURER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 264

Peter MAURER

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

5 271

Oskar WINTERBAUER

08.08.1896

208 675

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

5 273

Werner KURTH

14.09.1903

166 251

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 277

Georg MARZ

 

 

SS-Rottenführer

5 278

Leopold HERR

07.01.1897

33 090

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

5 280

Theodor ZITTEL

29.10.1900

143 162

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

5 284

Erich SCHWERDTFEGER

24.10.1909

272 591

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 287

Arthur WILHELM

 

 

SS-Oberscharführer

5 291

Ernst KÖHLER

20.07.1891

381 503

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

5 293

Georg CRAMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

5 295

Alfred SCHRADER

16.05.1907

181 437

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

5 296

Max PUSCH

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

5 299

Paul WERNICKE

14.01.1899

222 296

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 300

Dr Ernst ZIEHL

30.09.1894

124 031

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

5 303

Günther THUROW

 

 

SS-Unterscharführer

5 305

Kurt HEINEMEYER

27.12.1907

351 484

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 306

Erich SCHRAGE

16.11.1899

187 725

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 315

Karl KOLLE

25.01.1909

122 136

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

5 319

Eduard PUCHTA

 

 

SS-Hauptscharführer

5 322

Friedrich KRAEMER

 

 

SS-Hauptscharführer

5 325

Dr August BECKER

17.08.1900

292 346

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

5 328

Walter OBERMANN

12.06.1910

416 095

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

5 339

Paul FRANK

 

 

SS-Scharführer

5 347

Ferdinand MÄRKERT

01.12.1903

294 079

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

5 354

Kurt RETTINGHAUS

 

 

SS-Oberscharführer

5 361

Ferdinand PAHL

04.03.1897

249 563

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.12.1932 r.

5 363

Karl LINNE

15.02.1891

489 034

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

5 364

Max SCHUBERT

03.11.1888

102 389

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.12.1932 r.
12.03.1937 r. - odchodzi z SS

5 366

Helmut GRAEFE

 

 

SS-Oberscharführer

5 375

Paul SAUER

17.03.1899

185 618

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

5 377

Fred NEUWEILER

21.02.1903

285 722

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

5 380

Willi ENSSLEN

01.05.1908

70 859

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

5 381

Willy GERLACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

5 383

Walter SACKENREUTHER

14.05.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

5 392

Walter WANNER

 

 

SS-Oberscharführer

5 405

Gerhard HASSELMANN

29.06.1896

411 359

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

5 407

Karl WUCHNER

14.05.1910

308 765

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
10.02.1938 r. odchodzi z SS

5 415

Arthur BERGER

15.12.1909

376 388

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 418

Kurt SCHEIDING

22.02.1907

358 790

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

5 424

Ludwig MOLZ

02.11.1906

131 025

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

5 425

Martin HEYDE

10.11.1906

131 024

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 426

Walter MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

5 435

Herbert RASCHICK

07.08.1906

270 089

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

5 437

Paul SPRANG

20.03.1898

309 642

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

5 438

Erich DAMERAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 439

Albert DIETRICH

17.03.1907

342 999

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

5 440

Fritz MAERTSCH

18.12.1910

141 488

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 445

Bruno SLOPKUS

13.12.1903

10 957

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 447

Karl HERWIG

25.07.1895

97 428

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

5 448

Max PAULY

01.06.1907

106 204

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.03.1945 r.

5 451

Albert STOOT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

5 455

Rudolf CLAUSSEN

20.06.1906

366 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

5 464

Heinrich MÖLLER

 

 

SS-Oberscharführer

5 465

Klaus MEGGERS

01.12.1908

98 756

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

5 466

Willi FRAHN

 

 

SS-Mann

5 467

Fritz WISCH

06.04.1910

106 200

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

5 469

Klaus SIEH

09.12.1895

73 403

SS-Sturmbannführer

5 472

Hunold KNOBLOCH

02.10.1902

282 684

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 475

Otto SOMMER

 

277 121

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

5 478

Heinrich STEINGRUBE

26.08.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

5 480

Friedrich ERN

 

 

SS-Oberscharführer

5 486

Heinz MICHELS

30.01.1909

323 466

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 493

Johann CHRIST

03.02.1905

97 907

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ we wrze¶niu 1944 r. w Nijmegen

5 498

Walter SCHRÖDER

 

 

SS-Oberscharführer

5 500

Jakob BUSCH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

5 511

Paul SAMOREY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 512

Karl EVERDING

 

 

SS-Oberscharführer

5 513

Otto SCHILLING

06.07.1893

451 013

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

5 519

Fritz MENTEN

09.01.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

5 525

Wilhelm LUIS

02.01.1903

238 005

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 530

Paul NELL

28.08.1899

27 881

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

5 531

Wilhelm GASSNER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

5 532

Heinrich DREHER

25.11.1893

469 425

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

5 543

Helmut GRAF

17.07.1911

263 450

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

5 546

Curt LAUBE

05.05.1890

388 625

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 548

Bernhard NEUMANN

 

 

SS-Scharführer

5 549

Gotthard Fritz GEBAUER

14.07.1906

388 624

SS-Obersturmfuhrer - awans w dniu 15.09.1935 r.

5 553

Bruno GROSSMANN

02.05.1905

211 322

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 563

Hermann LUDWIG

26.07.1900

189 139

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

5 575

Max LUKAS

19.08.1897

493 032

SS-Sturmbannführer

5 576

Richard TSCHANZ

 

211 074

SS-Obersturmführer

5 580

Kurt UEBERSCHÄR

24.12.1901

204 032

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

5 598

Hans BESSEL

12.04.1907

287 561

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 604

Max WITZIG

05.12.1897

178 966

SS-Obersturmführer

5 606

Heinrich SEIDELMANN

25.11.1888

203 319

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

5 612

Manfred KÖRNICH

27.01.1903

403 608

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 615

Franz KULAWIK

17.11.1900

268 956

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

5 620

Alfred GÖRGENS

 

 

SS-Hauptscharführer

5 622

Walter SCHEUER

17.07.1898

428 587

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

5 624

Woldemar TRÖBST

20.04.1894

199 617

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 628

Joseph SCHAFT

 

 

SS-Mann

5 630

Vinzenz SCHÖTTL

30.06.1905

104 083

SS-Obersturmfuhrer der Waffen-SS

5 632

Johann BÄUMER

31.10.1888

11 554

SS-Sturmbannfuhrer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 642

Oskar AMBROSIUS

13.11.1908

344 985

SS-Sturmbannfuhrer - awans w dniu 30.01.1943 r.

5 644

Karl GRAU

29.11.1905

594 860

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 646

Ernst ZICHLER

13.01.1900

123 606

SS-Obersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1937 r.

5 647

Julius ECKHARDT

04.10.1899

340 643

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 648

Ulrich MÜLLER

06.11.1906

333 067

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 653

Karl WEBERPALS

02.06.1899

319 932

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

5 656

Josef STEININGER

 

 

SS-Scharfuhrer

5 675

Karl KELLER

11.02.1891

335 117

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

5 676

Karl FÖRSTER

20.02.1905

340 270

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

5 677

Wilhelm HERLBAUER

 

 

SS-Scharfuhrer d.R. Waffen-SS

5 678

Johann STEINBERGER

27.12.1897

423 148

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 11.09.1938 r.

5 681

Hans JAEGER

 

 

SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS

5 682

Heinrich ERHARDT

 

454 100

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

5 688

Franz GRÄFENHAN

 

 

SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS

5 690

August HAHN

08.04.1893

10 880

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 695

Hans RISSMANN

21.06.1908

356 362

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1933 r.

5 698

Walter HÖRSCH

 

 

SS-Untersturmfuhrer

5 701

Johann AIGNER

 

 

SS-Oberscharfuhrer
wykluczony z SS w 1943 r.

5 704

Franz GREIS

 

 

SS-Scharfuhrer
wykluczony z SS w 1935 r.

5 705

Ludwig FISCHER

 

 

SS-Oberscharfuhrer

5 706

Karl KRINNINGER

 

 

SS-Hauptscharfuhrer

5 708

Johann SEIDL

16.08.1908

188 495

SS-Sturmbannfuhrer - awans w dniu 30.01.1938 r.

5 714

Ludwig RIES

16.03.1907

46 668

SS-Hauptsturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1938 r.

5 716

Josef BRUNNER

01.04.1900

261 124

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 719

Konrad HOFFMANN

23.05.1898

262 021

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

5 724

Kurt REISSMANN

 

 

SS-Oberscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

5 725

Walter SCHÜRER

15.12.1902

15 279

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 01.06.1935 r.

5 731

Hans HASSE

24.06.1905

160 489

SS-Sturmbannfuhrer - awans w dniu 21.06.1943 r.

5 732

Friedrich KATZ

22.09.1900

346 987

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

5 733

Georg KRAFT

 

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 09.11.1943 r.

5 735

Fritz LEIDOKAT

10.03.1893

164 341

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 736

Heinrich TEITGE

16.07.1900

320 080

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

5 738

Walter SCHALLOCK

08.05.1903

315 477

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 739

Günter HENKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

5 741

Heinrich MÖLLER

20.04.1906

113 298

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei - awans w dniu 30.01.1944 r.

5 744

Gerhard SCHULZE

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

5 745

August GÜLDENBECK

 

 

SS-Oberscharfuhrer

5 748

Willi BROCKMANN

11.12.1897

119 328

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

5 749

Günther WAGNER

12.08.1911

233 947

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

5 757

Emil HEUPP

 

 

SS-Oberscharfuhrer

5 761

Kurt MOOSMANN

15.11.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

5 765

Franz PRIEM

29.03.1902

264 110

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

5 769

August BRUNS

04.12.1882

392 353

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

5 773

Peter WEXEL

20.01.1899

25 553

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

5 776

Paul HIRSCH

01.02.1887

625 446

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

5 781

Karl RÖSEMEIER

 

 

SS-Scharführer

5 791

Wilhelm PETRIKAT

21.11.1891

432 079

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

5 792

Paul DAHM

06.06.1904

25 343

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

5 795

Friedrich SCHLÜTER

15.08.1904

105 029

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 05.03.1945 r.

5 801

Heinrich BEIGEL

26.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

5 807

Wilhelm DOEMGES

 

 

SS-Oberscharführer

5 821

Richard GEBAUER

15.09.1995

239 246

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

5 826

Reinhard WEBER

03.04.1906

129 824

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

5 828

Hanns MATYSIAK

13.05.1909

412 983

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 833

Emil POLLETIN

16.03.1908

51 545

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

5 836

Karl REGNEMER

10.02.1910

81 700

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

5 839

Josef PÖTZL

05.02.1912

117 535

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

5 842

Leonhard MAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 843

Albrecht SIMON

01.03.1895

434 087

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 854

Hans KREHMER

09.03.1901

121 148

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 855

Jakob MEIER

 

 

SS-Unterscharführer

5 858

Heinz ULLRICH

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

5 861

Heinrich BEIGEL

26.01.1911

414 776

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

5 862

Hans KOOP

 

 

SS-Untersturmführer

5 864

Albert BÖHM

30.10.1880

50 684

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

5 866

Josef WEBER

 

 

SS-Oberscharführer

5 869

Moritz SCHMÄLZLE

 

 

SS-Oberscharführer

5 870

Curt WITTJE

02.10.1894

256 189

SS-Gruppenführer - awans w dniu 15.09.1933 r.
22.05.1935 r. usuniêty z SS za homoseksualizm

5 885

Otto DÜRR

 

 

SS-Oberscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

5 887

August KÖRBER

24.01.1905

4 202

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1935 r.

5 888

Erich ELLIGSEN

23.02.1902

4 210

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

5 905

Peter SCHMITZ

 

 

SS-Oberscharführer

5 906

Walter HOFFMANN

24.04.1905

5 959

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

5 908

Ewald KIRCHHOFF

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

5 914

Fritz OCHSENDORF

21.01.1908

251 872

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
12.01.1938 r. - wykluczony z SS

5 917

Henning von NORDECK

26.06.1895

248 162

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.06.1934 r.
13.03.1936 - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

5 920

Friedrich HORN

25.04.1906

218 102

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
18.09.1937 r. - wykluczony z SS

5 923

Hans ENZNER

15.04.1903

5 276

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

5 927

Willi TIESTE

10.02.1902

91 592

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

5 929

Fritz BEHRENDTS

18.10.1901

173 141

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

5 933

Eugen ZIFFLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

5 934

Erich JANSSEN

20.06.1908

207 272

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

5 939

Adolf KLEIN

15.03.1893

500 104

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

5 941

Wilhelm PEPPMÜLLER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

5 945

Arno DRESSLER

22.07.1894

401 639

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

5 947

Franz THEINE

12.12.1904

57 084

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

5 950

Josef ESSER

29.04.1904

259 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

5 960

Helmut HÖTER

25.01.1909

303 921

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

5 965

Friedrich ILLIAN

14.11.1892

218 599

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

5 968

Hermann NIGGELOH

16.03.1897

241 731

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

5 970

Bernhard PAUL

07.04.1896

380 170

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.
18.03.1938 r. odchodzi z SS<

5 973

Heinrich GÜTHENKE

17.11.1909

469 499

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

5 974

Fritz HOFFMANN

 

 

SS-Oberscharführer

5 981

Karl HERLING

 

 

SS-Scharführer

5 985

Hans BÖSEL

28.05.1910

454 313

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
zgin±³ 14.02.1943 r.

5 986

Hermann HORN

18.08.1911

475 926

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

5 988

Karl SCHAMBACH

04.02.1894

317 190

SS-Obersturmführe17.01.1938 r. - wykluczony z SSr

5 993

Fritz SCHÖCKEL

06.05.1898

100 605

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion