Numery cz³onków SS od 500 000 do 500 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

500 007

Gerhard FÖRSTER-JÄGER

09.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

500 023

Karl MÄDER

25.06.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 21.12.1944 r.

500 210

Rudolf MEHLHORN

25.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 211

Wolfgang MÜLLER

07.10.1922

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 212

Harry NEHRING

27.01.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 392

Helmo BOLZ

25.11.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 393

Johann KRUSE

09.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 396

Anton ALTRICHTER

24.06.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 08.05.1945 r.

500 397

Hans-Joachim KALB

08.09.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 398

Heinz JUNGCLAUS

19.08.1924

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 399

Kurt HUNGER

28.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 400

Herbert HÜLSBERGEN

23.12.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli
obóz Swierd³owsk

500 401

Otto HESSE

27.07.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 402

Adalbert HERRMANN

26.03.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 403

Siegfiried HAPPE

08.10.1923

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 404

Alfred KAISER

26.11.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 406

Heinrich GLANDORF

02.10.1945

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 407

Bruno GILL

11.12.1921

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 408

Alfred ERDMANN

28.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

500 424

Herbert KRÖGER

20.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

500 435

Hans von GOTTBERG

05.08.1923

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

500 436

Hans-Henning GÖHRUM

20.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion