Numery cz³onków SS od 51 000 do 51 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

51 007

Hans LISIECKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

51 008

Fritz HOFFMANN

 

 

SS-Scharführer

51 010

Dr Günther BAUMANN

03.07.1911

207 627

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

51 012

Heinz HILGENFELD

26.08.1912

561 666

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 018

Otto LEUPOLD

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

51 026

Walter PALM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 029

Richard WILL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 037

Kurt ERHARDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

51 038

Ulrich BREITENFELD

21.01.1913

3 474 424

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

51 039

Walter DÖRP

05.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.03.1943 r.

51 046

Willi SOMMER

 

 

SS-Oberscharführer

51 047

Kurt BUSCHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 048

Kurt MARQUARDT

17.06.1903

1 320 274

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

51 049

Max MÜLLER

08.09.1904

1 096 894

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

51 057

Heinz MÜLLER-HOPPENWORTH

07.02.1907

93 739

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 061

Arthur PRUSCHINSKI

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

51 064

Kurt WALDMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

51 069

Georg BROEDTLER

 

 

SS-Hauptscharführer

51 072

Walter DETTE

28.03.1897

1 096 261

SS-Hauptsturmführer

51 076

Franz DRATSCHMIDT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

51 084

Johann KIJANSKI

07.08.1901

120 164

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 097

Johann KÖNIGSMANN

 

 

SS-Unterscharführer

51 099

Franz BREUER

 

 

SS-Unterscharführer

51 102

Otto JOSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 105

Erwin LEHMPHUL

 

1 091 997

SS-Untersturmführer
04.03.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

51 106

Bruno DEMBOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

51 109

Alfred MANTHEY

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

51 110

Kurt WELSS

15.01.1909

1 278 453

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

51 112

Wilhelm TALMANN

 

 

SS-Sturmmann

51 113

Paul VADER

 

 

SS-Unterscharführer

51 116

Kurt SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

51 125

August KRAUSE

03.02.1888

1 332 286

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

51 132

Fritz HELDT

24.03.1895

385 815

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

51 133

Otto EDEL

27.11.1896

1 436 581

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

51 134

Erich DÜSTERDYK

 

 

SS-Scharführer

51 135

Kurt KRÜGER

24.01.1900

762 150

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 137

Hubert ROTHERT

 

 

SS-Scharführer

51 141

Herbert KIZIO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 148

Bodo ZANDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 150

Herbert SCHNEIPFLUG

 

 

SS-Oberscharführer

51 152

Herbert OECK

17.05.1913

1 105 972

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w niu 20.04.1943 r.

51 161

Helmuth KOCH

19.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

51 162

Karl FIEHN

 

 

SS-Oberscharführer

51 165

Rudolf BREDIKOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

51 167

Otto KUNKEL

17.08.1896

1 091 917

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.06.1938 r.

51 170

Fritz DEIG

 

 

SS-Mann

51 179

Gerhard KLEMPIN

 

 

SS-Hauptscharführer

51 187

Reinhold SCHUMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

51 190

Walther SCHNEIDER

04.04.1896

186 935

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

51 193

Otto VOGELER

26.06.1902

862 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

51 196

Ewald BLECHSCHMIDT

28.06.1908

1 401 098

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

51 199

Paul ORTLIEB

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

51 225

Ferdinand FIEBELKORN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

51 232

Gerhard SCHULZ

09.09.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

51 239

Erich DUPONT

22.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

51 240

Hans KEMPIN

07.06.1913

382 076

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1945 r.

51 241

Paul MASKE

23.11.1904

80 653

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

51 244

Erich POMMERENKE

 

 

SS-Rottenführer

51 245

Paul POMMERENKE

 

 

SS-Rottenführer

51 256

Hans HOFER

12.06.1900

184 991

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

51 257

Felix CASPAR

 

 

SS-Mann

51 271

Otto GÄRTNER

10.09.1893

1 228 494

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

51 272

Erich RADTKE

 

921 054

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

51 288

Heinrich RUPPEL

18.01.1901

1 362 066

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

51 290

Willi ZIEGERT

04.05.1907

210 906

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

51 293

Grehard WINTER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

51 302

Kurt HOPPE

06.08.1908

385 497

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

51 304

Friedrich VAHLPAHL

 

 

SS-Unterscharführer

51 305

Felix RÜHL

12.08.1910

408 461

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 324

Kurt OPERSKALSKI

14.09.1897

207 817

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

51 326

Erwin KRÜGER

 

 

SS-Rottenführer

51 330

Erwin NIX

17.08.1905

62 321

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

51 338

Richard SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

51 342

Wilhelm LUDWIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

51 343

Richard HENNEBERG

 

 

SS-Scharführer

51 349

Alfred SCHENK

 

 

SS-Scharführer

51 357

Ellery von GORRISSEN

 

1 331 675

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.03.1934 r.

51 366

Alfred RACH

08.02.1911

297 485

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

51 371

Kurt KRAUSE

10.01.1889

187 587

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

51 380

Kurt RICHTER

06.10.1908

96 873

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

51 381

Albrecht EGLOFFSTEIN

 

 

SS-Oberscharführer

51 383

Rudolf KINNE

10.02.1905

1 369 459

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.

51 387

Hans MÜLLER

31.01.1911

694 767

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

51 388

Hans SCHINDOWSKI

 

 

SS-Sturmbannführer

51 410

Walter SCHULZE

07.07.1888

202 907

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

51 420

Dr Paul DITTEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

51 421

Rudolf LANGE

30.01.1910

621 891

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 10.03.1935 r.
zgin±³ 12.09.1939 r.

51 446

Fritz BAADE

26.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

51 447

Hermann THIEDE

 

 

SS-Mann

51 455

Paul GRIEWALDT

 

 

SS-Unterscharführer

51 456

Hermann SEEMANN

23.11.1914

1 315 286

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

51 462

Erich PODENDIECK

 

 

SS-Untersturmführer

51 464

Franz HINTZ

 

 

SS-Hauptscharführer

51 480

Gerhard ROUENHOFF

20.10.1901

425 786

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 487

Fritz KLINGENBERG

17.12.1912

851 328

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.
zgin±³ 22.03.1945 r.

51 498

Willy FRIEDE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

51 501

Alexander BRUHN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

51 529

Oskar SCHNABEL

 

 

SS-Obersturmführer

51 549

Willi KLIEWE

 

 

SS-Rottenführer

51 550

Dr. Hordt RECHENBACH

11.07.1895

1 352 318

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

51 552

Willi BUDTKE

 

 

SS-Unterscharführer

51 560

Fritz OEHME

 

 

SS-Rottenführer

51 568

Herbert LANGHAMMER

 

 

SS-Rottenführer

51 575

Otto WIEDUWILT

 

 

SS-Rottenführer

51 580

Heinz ULRICH

 

 

SS-Unterscharführer

51 582

Kurt SIEGLING

 

 

SS-Oberscharführer
15.09.1937 r. - wykluczony z SS

51 589

Erich HEINRICH

03.02.1903

819 883

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

51 591

Dr Oskar TAMMENHAIN

20.01.1899

227 999

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 592

Erich PIETSCH

12.12.1898

1 253 601

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 596

Wilhelm LEHMANN

27.01.1910

1 433 067

SS-Hauptsturmführer

51 597

Hermann BRILL

 

 

SS-Rottenführer

51 604

Herbert MÄNNCHEN

 

 

SS-Unterscharführer

51 629

Friedrich HEROLD

19.08.1910

1 125 928

SS-Hauptsturmführer

51 640

Hans UHLE

 

 

SS-Rottenführer

51 649

Arthur MÜLLER

04.07.1894

670 272

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

51 661

Heinz HÜSSLER

 

 

SS-Sturmmann

51 662

Karl LEHMANN

04.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 22.02.1945 r.

51 663

Dr Herbert GROHMANN

13.09.1908

544 053

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

51 673

Alfred BAIER

07.10.1899

1 281 180

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

51 678

Otto MÜLLER

 

 

SS-Mann

51 708

Willi PRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 714

Josef HUBRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

51 723

Alfred PETRAK

 

 

SS-Mann

51 738

Richard KELLER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

51 742

Erwin MINKUS

16.08.1898

1 195 379

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

51 764

Bernhard STEGMANN

06.06.1899

872 446

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 770

Kurt SEMMLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

51 772

Max GROSSER

 

 

SS-Oberscharführer

51 774

Johannes SCHUFFENHAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

51 775

Erich SCHACHSCHAL

 

 

SS-Oberscharführer

51 788

Max GOLETZ

29.01.1902

1 470 018

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

51 802

Friedrich FISCHER

16.06.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

51 818

Gotthard MITTMANN

 

829 409

SS-Untersturmführer - awans w dniu 28.04.1934 r.

51 823

Dr Friedrich RAUE

20.11.1892

422 101

SS-Hauptsturmführer

51 830

Ulrich IFFLAND

 

1 043 307

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.
21.11.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

51 831

Karl GUTZEIT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

51 832

Hans GIEMZA

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

51 833

Georg FISCHER

31.07.1908

1 496 593

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

51 852

Herbert SALZBORN

28.11.1895

1 197 970

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

51 863

Erwin WIECZOREK

24.04.1905

1 198 260

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

51 867

Richard DREIOCKER

06.12.1908

212 293

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

51 870

Karl SCHNEPPENDAHL

13.07.1890

788 821

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

51 882

Aurel WATZLAWCZIK

 

 

SS-Sturmmann

51 889

Alois SMOLAREK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

51 898

Dr Rudolf WAGNER

15.02.1904

428 567

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

51 922

August BOGUSCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

51 938

Georg RAABE

30.04.1890

1 640 379

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.04.1937 r.

51 953

Konrad KRAUSE

17.10.1889

565 902

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

51 956

Wilhelm LEHMANN

27.01.1910

1 433 067

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

51 972

Karl PELZ

 

138 063

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

51 983

Otto REICHEL

15.04.1911

332 422

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

51 989

Walter MROSS

 

 

SS-Unterscharführer

51 998

Ernst REICHERT

1887

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

51 999

Karl PYRCZEK

 

 

SS-Rottenführer

51 999

Karl PYRCZEK

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion