Numery cz³onków SS od 52 000 do 52 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

52 000

Friedrich ENKELSTROTH

 

 

SS-Obersturmführer

52 003

Hermann FRÄNKEL

24.05.1899

1 218 094

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

52 005

Adolf GERBER

19.05.1905

1 226 461

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

52 049

Hermann KÜHNE

 

 

SS-Unterscharführer

52 052

Josef DOMBEK

09.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 062

Ernst NEUMANN

 

 

SS-Rottenführer

52 063

Hermann MOTZEK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

52 075

Georg PÄTZOLD

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

52 126

Kurt LAHR

 

 

SS-Untersturmführer

52 135

Anton KUBOTH

18.01.1887

287 434

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

52 141

Franz KOLODZIEJ

 

 

SS-Rottenführer

52 144

Wilhelm FRICKE

07.12.1891

1 405 908

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

52 146

Robert JAMITZKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

52 152

Karl KOTTERBA

 

 

SS-Scharführer

52 181

Richard HENSCHEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

52 187

Hans PRESTIEN

 

388 298

SS-Obersturmführer - awans w dniu 17.02.1934 r.
30.09.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

52 188

Herbert PAUL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

52 191

Arnold KIRSTE

04.08.1901

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

52 195

Ludolf von ALVENSLEBEN

09.08.1899

1 313 391

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

52 196

Heinrich PETRICK

 

 

SS-Oberscharführer

52 201

William STIEGEL

29.03.1903

1 163 386

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

52 203

Wilhelm KEMPKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

52 215

Ludwig ENDERLEIN

15.06.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

52 216

Hans KRAULEDAT

 

 

SS-Scharführer

52 222

Hans SONNENSTUHL

25.09.1914

789 279

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 229

Wilhelm EICHLER

28.01.1906

553 097

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

52 232

Otto REHBERG

 

 

SS-Scharführer

52 235

Willi KIRSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer

52 254

Ernst SPEIDEL

11.04.1879

151 497

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 28.04.1940 r.

52 265

Max GEIER

 

 

SS-Hauptscharführer

52 267

Alfred USZKURAT

11.06.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

52 276

Max WINGSCH

08.09.1902

1 158 153

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

52 280

Arthur CONRAD

16.06.1905

89 348

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

52 283

Kurt SCHLIETER

27.04.1909

491 586

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

52 285

Walter JONAT

13.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.02.1942 r.

52 287

Dr Heinz POETSCHLAK

28.08.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

52 293

Ernst MUSIUS

 

 

SS-Sturmmann

52 295

Ludwig WEBER

 

 

SS-Rottenführer

52 300

Hans BERGER

21.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

52 301

Arthur GILDE

07.03.1908

725 154

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

52 305

August DEIWICK

 

 

SS-Unterscharführer

52 312

Kurt HERRMANN

14.11.1910

725 371

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

52 316

Wilhelm BAGINSKI

 

 

SS-Oberscharführer

52 317

Fritz DIDSZILATIS

09.04.1907

118 030

SS-Obersturmführer

52 334

Fritz ROHMANN

 

 

SS-Scharführer

52 343

Johannes BENDZKA

30.03.1899

1 427 789

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

52 346

Karl PAWLOWSKI

18.08.1889

1 464 389

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

52 354

Paul TRIBULL

 

 

SS-Unterscharführer

52 360

Paul BOTOR

 

 

SS-Untersturmführer

52 380

Otto NEUBAUER

24.06.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

52 391

Werner KAMPE

11.05.1911

465 637

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

52 413

Erich SCHUMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

52 418

Alfred MAERTINS

18.02.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 07.08.1941 r.

52 423

Friedrich URBAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dnu 09.11.1939 r.

52 426

Bernhard HAGENAU

20.08.1908

716 041

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

52 449

Walter JEGMINAT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

52 461

Heinrich RASTINNIS

 

 

SS-Mann

52 464

Fritz SPAZIER

 

 

SS-Mann
13.09.1938 r. - wykluczony z SS

52 467

Otto KERRINNES

04.09.1910

332 428

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

52 485

Otto SPANKA

19.10.1912

1 842 694

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
29.07.1942 r. - zgin±³ w wypadku

52 495

Gustav ROST

 

 

SS-Sturmmann

52 498

Franz SLEZAK

21.04.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

52 499

Karl ESCHBLÖCK

12.02.1913

1 214 104

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

52 504

Rudolf HALB

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

52 509

Josef RAICH

22.12.1910

900 253

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

52 510

Wilhelm BAUMGARTNER

21.02.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w niu 10.09.1939 r.
zgin±³ 10.09.1944 r.

52 512

Ludwig FRITSCH

 

 

SS-Scharführer

52 517

Adolf JÖRG

22.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 518

Hans KRAULEDAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

52 519

Karl Josef BAMBERGER

07.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

52 537

Edgar BENDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

52 541

Kurt ROSENMAYER

 

 

SS-Obersturmführer

52 542

Karl WIESINGER

 

 

SS-Mann

52 543

Karl HAYDN

27.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1941 r.

52 545

Ferdinand MEISSNER

22.12.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

52 546

Ferdinanad MERSCHITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

52 548

Zacharias DROBITSCH

 

 

SS-Rottenführer

52 558

Rudolf HEIDRICH

 

 

SS-Rottenführer
20.04.1940 r. - wykluczony z SS

52 562

Anton HOFER

 

 

SS-Hauptscharführer

52 566

Theodor ANGERER

22.06.1903

50 383

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

52 570

Walter WIDNER

25.06.1907

81 871

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

52 574

Hans SEDLMAYER

 

 

SS-Scharführer

52 575

Johann DAUM

16.11.1908

86 531

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

52 577

Sepp DIETZ

13.11.1909

196 362

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.03.1938 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

52 580

Friedrich STOCKER

18.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

52 586

Rudolf WÖRTHMANN

04.04.1913

1 458 254

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

52 599

Hans DIMMEL

12.12.1904

523 316

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

52 606

Anton MICKAL

23.04.1910

361 668

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

52 612

Franz LINDNER

08.05.1902

81 958

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 616

Robert ZANGHELLINI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dnu 10.09.1939 r.

52 626

Josef LUTZ

29.12.1909

361 628

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

52 629

Ernst RUTHNER

27.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

52 630

Walter POTUSCHAK

 

 

SS-Oberscharführer

52 631

Rupert HACKL

 

 

SS-Rottenführer

52 633

Hans ZEBER

05.02.1914

4 137 291

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.

52 647

Walter KOCH

 

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ 18.09.1941 r.

52 655

Ernst ENGELHARDT

31.07.1890

103 208

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

52 658

Otto KRUMBEIN

16.02.1900

1 233 802

SS-Sturmbannführer

52 659

Werner MEYER

08.04.1904

1 470 594

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

52 664

Werner JUNGHEINRICH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.03.1942 r.

52 672

Walter KLING

 

 

SS-Oberscharführer
zgin±³ 16.07.1943 r.

52 691

Max ZANDER

15.04.1890

771 746

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 40.01.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

52 701

Alfred NICKOL

29.03.1911

498 789

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

52 707

Ernst KAISER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

52 711

Wilhelm Prinz von HESSEN

01.03.1905

1 187 621

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

52 712

Dr Karl SCHAUMLÖFFEL

09.06.1893

525 902

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

52 714

Konrad OPPER

 

 

SS-Unterscharführer

52 728

Kurt LANGHANKY

22.05.1899

5 671

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

52 743

Wilhelm KLIPPERT

04.03.1898

18 523

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 744

Waldemar KLINGELHÖFER

04.04.1900

258 951

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

52 749

Kaspar RUDOLPH

02.03.1890

622 731

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ 30.08.1944 r.

52 751

Hans BECKER-ZUMBUSCH

26.12.1907

1 445 797

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

52 755

Karl RAEGENER

15.03.1903

15 510

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

52 756

Harald FREESE

30.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

52 758

Fritz KUNTZSCH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

52 786

Konrad BACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

52 792

Wilhelm HOLZHAUSEN

26.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

52 798

Josef HEINZE

 

 

SS-Scharführer

52 800

Gotthard DEHNERT

 

 

SS-Sturmmann

52 803

Konrad SCHMITT

18.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 02.01.1945 r.

52 805

Heinrich PFEFFER

 

 

SS-Mann

52 809

Konrad WIEGAND

28.10.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

52 817

Wilhelm KÖRBEL

18.07.1912

1 688 515

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

52 819

Adolf PITTSCHELLIS

28.10.1914

1 492 016

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 820

Willi ULRICH

03.03.1899

8 272

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

52 827

Herbert LEHN

 

 

SS-Untersturmführer

52 828

Walter UNRUH

30.12.1906

1 287 742

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

52 831

Heinz SCHULTZE

17.11.1911

1 287 808

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.08.1939 r.

52 838

Walter OSTERMANN

 

 

SS-Rottenführer

52 840

Otto MAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

52 843

Anton MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

52 850

Rudolf KIPPING

10.11.1897

1 187 525

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

52 851

Heinrich HOFFMANN

21.05.1902

630 921

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

52 852

Dr Herbert KORTUM

15.09.1907

325 150

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

52 856

Walter BOEHM

 

 

SS-Unterscharführer

52 859

Werner KIENEL

 

 

SS-Sturmmann

52 868

Kurt FUCHS

 

 

SS-Mann

52 870

Fritz HOEHN

 

 

SS-Rottenführer

52 874

Kurt LANGBEIN

 

 

SS-Rottenführer

52 876

Alfred RICHTER

 

 

SS-Unterscharführer

52 877

Johann Hans RATTENHUBER

30.04.1897

3 212 449

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 24.02.1945 r.

52 878

Edmund BEUTLER

29.12.1882

1 470 742

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

52 883

Gerhard LÄHNS

31.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 07.10.1944 r.

52 888

Wilhelm LEHMANN

13.03.1905

555 494

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

52 890

Alfred FICHTMÜLLER

 

 

SS-Hauptscharführer
zgin±³ 09.11.1941 r.

52 892

Herbert RAU

20.08.1912

1 791 467

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

52 894

Heinrich FRANK

 

 

SS-Scharführer

52 909

Karl BURKHARDT

17.07.1900

44 728

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

52 919

Franz LINDE

02.06.1911

273 729

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

52 925

Dr Wilhelm FRANK

03.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

52 927

Karl WAGNER

24.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

52 936

Otto STADLER

26.08.1890

298 222

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

52 942

Franz LIEBERMANN

12.04.1898

1 287 682

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

52 951

Fritz KILLENBERG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

52 958

Erich HOLLAND-LETZ

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 21.06.1940 r.

52 987

Gustav GIESSLER

25.09.1910

859 927

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

52 990

August KRÖNING

08.09.1895

1 188 554

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

52 999

Rudolf GLEICHMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion