Numery cz³onków SS od 54 000 do 54 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

54 006

Martin TONDOCK

08.03.1901

1 191 023

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

54 007

Erich SCHOLZ

 

 

SS-Oberscharführer

54 021

Max PAUSCH

22.04.1894

1 440 350

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

54 022

Hermann SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

54 024

Helmut STORCH

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

54 027

Heinz DORN

 

 

SS-Sturmmann

54 028

Fritz FAHRENHOLTZ

 

 

SS-Unterscharführer

54 041

Hans DETTMER

 

 

SS-Oberscharführer

54 042

Fritz DEMMLER

 

 

SS-Unterscharführer

54 048

Werner FIETZE

 

 

SS-Oberscharführer

54 053

Herbert VETTER

05.08.1912

1 419 142

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.02.1941 r.

54 055

Richard DÜNNEBIER

15.11.1894

872 659

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

54 058

Friedrich KALUSCHE

22.04.1902

773 510

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

54 061

Josef KLEHR

 

817 508

SS-Oberscharführer, oraz
SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

54 070

Herbert KARRASCH

26.12.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

54 094

Vinzenz POLIWODA

 

 

SS-Unterscharführer

54 117

Wilhelm KIRSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

54 121

Otto HAMPEL

12.04.1895

1 405 849

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

54 127

Herbert ANDERS

 

 

SS-Rottenführer

54 135

Alfred WODITSCH

 

 

SS-Oberscharführer

54 142

Josef SCHEER

15.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

54 145

Georg GENSMER

11.01.1897

1 547 997

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

54 146

Anton VANDIEKEN

04.07.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

54 156

Karl ROGNER

 

 

SS-Sturmmann

54 160

Wilhelm KWOKE

 

 

SS-Unterscharführer

54 175

Josef SCHILLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

54 176

Wolfgang DÖRNER

04.02.1902

970 443

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

54 188

Wilhelm SCHLESINGER

 

 

SS-Unterscharführer

54 193

Hans RAUER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

54 197

Wilhelm SCHRÖTER

 

 

SS-Unterscharführer

54 200

Gustav KOBLITZ

 

 

SS-Untersturmführer

54 203

Georg BRÜCKNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

54 228

Max DIECKFOSS

05.09.1897

354 193

SS-Hauptsturmführer

54 252

Heinrich HECKEL

 

 

SS-Scharführer

54 255

Hans BARTHAUER

13.02.1903

956 538

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

54 259

Wilhelm ROHDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

54 266

Paul KRAEMER

 

 

SS-Unterscharführer

54 270

Wilhelm VOGEL

30.09.1889

1 022 828

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

54 273

Heinz HENNSLER

18.04.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

54 274

Hermann HIESTERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

54 279

Hermann WARCH

14.06.1889

324 438

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

54 280

Heinrich BORGMANN

22.12.1890

210 468

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

54 293

Richard HEROLD

 

 

SS-Mann

54 312

Bernhard HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

54 321

Willi MURRE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

54 328

Hans PAUSE

 

 

SS-Scharführer

54 330

Georg KRIEBITZSCH

 

 

SS-Rottenführer

54 332

Eberhard HEYNE

 

 

SS-Sturmmann

54 334

Adalbert KOLLEWE

 

 

SS-Unterscharführer

54 338

Franz HERKER

15.04.1890

119 972

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

54 339

Karl KOCH

13.08.1896

282 896

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

54 344

Adolf SCHMIDT

18.01.1893

640 630

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 23.07.1936 r.

54 349

Erich FUCHS

03.03.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

54 352

Alfred EBERSBACH

21.02.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

54 354

Herbert WEITHASE

08.09.1912

148 953

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

54 357

Hans KIENTOPF

 

 

SS-Oberscharführer

54 358

Wilhelm TEETZMANN

19.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

54 360

Erich HORN

 

 

SS-Hauptscharführer

54 361

Horst SCHÜRER

12.09.1910

923 765

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

54 362

Hans von STEIN

21.12.1911

795 992

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.
zgin±³ 10.09.1944 r.

54 365

Günther BERGER

27.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 08.08.1944 r.

54 367

Dr Karl PETERS

04.10.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

54 370

Ludwig APEL

08.06.1900

1 573 528

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

54 371

Erwin KRAFFT

13.01.1909

738 316

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

54 378

Bruno FRÖHLICH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

54 388

Hans HAUSMANN

27.03.1908

2 076 922

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

54 389

Gerd NEUBACHER

 

 

SS-Scharführer

54 392

Horst MICHEL

03.02.1907

2 077 222

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

54 394

Arthur KOWALSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

54 396

Max HOCHWALD

12.09.1902

725 332

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

54 397

Heinz SAKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

54 399

Max TESCH

 

 

SS-Hauptscharführer

54 402

Dr Hermann MUHS

16.04.1894

152 594

SS-Oberführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

54 404

Erich KRÜGER

22.05.1903

1 465 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

54 405

Julius KOLWITZ

 

1 146 029

SS-Obersturmführer

54 408

Otto WOELKY

06.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

54 411

Rudolf WEBER

03.06.1907

80 758

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

54 412

Hans TRENKEL

 

 

SS-Unterscharführer

54 414

Ernst SCHÜTZECK

16.12.1901

1 650 331

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.11.1944 r.

54 417

Ullrich SCHMIDT

 

655 449

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

54 418

Paul SPITZA

09.08.1902

2 322 590

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

54 421

Louis RICHTER

20.01.1911

1 574 349

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

54 425

Kurt WICHMANN

29.11.1907

1 163 524

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

54 432

Fritz MEIER

29.01.1897

1 462 657

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

54 436

Gerhard KRIESE

 

 

SS-Rottenführer

54 444

Erich GUST

31.08.1909

465 978

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

54 455

Alfred UPHAGEN

 

 

SS-Oberscharführer

54 463

Albert LASCHNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

54 466

Ernst SCHARPING

 

 

SS-Rottenführer

54 483

Johann BACHMANN

18.08.1899

2 291 474

SS-Untersturmführer - awans w dniu 16.06.1935 r.

54 501

Richard NAKAT

30.09.1901

1 158 220

SS-Hauptsturmführer - awanws w dniu 30.01.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

54 503

Arthur LASSOGGA

01.08.1898

1 170 630

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

54 514

Emil Gottfried WIESEMANN

11.09.1914

621 891

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

54 516

Arthur WENDLAND

 

 

SS-Rottenführer

54 525

Otto HERHOLZ

 

 

SS-Mann

54 526

Arthur FUNKE

 

 

SS-Scharführer

54 528

Hans QUASSOWSKI

15.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

54 532

Rudolf GROSSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

54 533

Horst GEGUNS

06.10.1910

521 891

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.07.1937 r.
zgin±³ 13.09.1939 r.

54 535

Alfons GOLDAMMER

 

 

SS-Oberscharführer

54 536

Otto GUNIA

 

101 660

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

54 542

Hermann BRACH

 

 

SS-Oberscharführer

54 543

Siegfried RAFALCZIK

25.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

54 545

Heinz BUSSE

 

 

SS-Unterscharführer

54 549

Alfons OREHOUNIG

02.08.1898

1 206 458

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

54 557

Ludwig KAMPEL

 

 

SS-Rottenführer

54 583

Felix BAUMGÄRTNER

14.01.1904

259 296

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

54 607

Kurt ENGLER

05.01.1897

1 339 327

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

54 614

Paul RONNEBURG

24.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

54 618

August KLEEMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

54 619

Paul HERRMANN

02.08.1891

771 736

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

54 627

Kurt KAYSER

 

1 287 840

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

54 628

Karl-Hermann RABE

11.06.1905

259 544

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

54 623

Paul WAGNER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

54 643

Willi GAULER

17.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 26.09.1942 r.

54 645

Paul DIETZLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

54 646

Kurt KREILEIN

27.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 02.07.1944 r.

54 647

Georg LAMPE

07.10.1910

593 785

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

54 648

Heinrich JUNGNICKEL

23.08.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.

54 656

Wilhelm LOTH

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

54 659

Hans HAMANN

24.10.1904

1 204 613

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

54 681

Alfred QUILITZ

23.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.01.1945 r.

54 694

Gerhard KITTEL

03.08.1901

678 204

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

54 695

Fritz COBURGER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.07.1941 r.

54 705

Paul BERGER

19.06.1899

848 338

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

54 711

Hermann EGE

20.04.1905

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

54 720

Georg-Josef WEISS

16.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

54 723

Friedrich HEINLEIN

08.06.1892

56 240

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

54 750

Dr Ulrich FRODIEN

06.09.1899

731 447

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

54 754

Hans PUSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

54 759

Werner NICOLAISEN

30.05.1908

224 699

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

54 771

Hermann AHRENS

25.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 20.07.1944 r.

54 805

Josef DAUSER

10.09.1912

1 343 570

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

54 808

Simon LEITNER

21.10.1884

1 026 116

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

54 809

Dr Wilhelm von KULESZA

22.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

54 811

Eduard FRITZ

21.01.1899

1 200 177

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

54 812

Hans GERBER

 

 

SS-Oberscharführer

54 824

Michael SIKLINGER

 

 

SS-Oberscharführer

54 826

Fritz BERCHTOLD

 

 

SS-Oberscharführer

54 834

Otto POLLINGER

 

 

SS-Unterscharführer

54 835

Hans RÖSSLER

25.02.1904

1 025 923

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

54 839

Jakob BUTZ

08.07.1912

608 600

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

54 843

Johann BACHMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

54 852

Andreas HOFER

 

 

SS-Mann

54 861

Hubert von DALL'ARMI

 

 

SS-Scharführer

54 862

Anton HAHN

23.01.1906

1 200 379

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

54 869

Arno BERZL

 

 

SS-Scharführer

54 872

Peter LANG

29.06.1907

1 394 368

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

54 874

Richard BROICH

16.09.1907

936 204

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

54 878

Emeran RAECHL

 

389 640

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
26.05.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

54 883

Josef HIRNER

15.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

54 904

Max REINDL

 

 

SS-Hauptscharführer

54 905

Josef BERGER

 

 

SS-Unterscharführer

54 912

August WIMMER

 

 

SS-Sturmmann

54 918

Franz STOCKBAUER

 

 

SS-Rottenführer

54 919

Helmut FIEDLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

54 920

Josef GEILING

25.07.1908

1 425 098

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1940 r.

54 922

Franz SCHRANK

01.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

54 926

Hermann ERLINGER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

54 929

Josef KASEDER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

54 932

Dr Philipp BOUHLER

11.09.1899

12

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

54 933

Franz SCHWARZ

17.05.1899

680 364

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

54 945

Theodor SIMMEL

 

 

SS-Unterscharführer

54 954

Max HEIMERL

16.11.1901

1 173 457

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

54 956

Josef LERMER

16.02.1906

135 679

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

54 958

Adolf DIRR

14.02.1907

125 997

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

54 966

Franz RICHTER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

54 967

Dr Max BERKMANN

30.11.1889

1 117 921

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

54 983

Albert METZGER

01.12.1913

1 421 156

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

54 990

Georg HERBST

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

54 991

Wilhelm EGNER

 

 

SS-Untersturmführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion