Numery cz³onków SS od 55 000 do 55 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

55 004

Hans SCHIEDE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

55 010

Hans RAUM

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

55 012

Michael HERBST

18.04.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

55 019

Johann GALSTER

11.07.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

55 031

Hans WILLNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

55 032

Erich BAUERSACHS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

55 034

Werner MEISTER

 

 

SS-Rottenführer

55 037

Fritz ROY

11.10.1900

1 869 071

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

55 038

Andreas BEZOLD

26.12.1890

1 175 539

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

55 040

Wilhelm MEIERHÖFER

10.06.1899

1 869 009

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

55 044

Ludwig ROTHGÄNGEL

 

 

SS-Rottenführer

55 047

Fritz RÖSSLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

55 048

Leo LINDNER

22.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

55 069

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

55 071

Oskar APPOLD

31.07.1909

1 003 232

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

55 074

Karl FASCHINGBAUER

21.05.1904

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

55 080

Hans WEIBRECHT

23.09.1911

1 003 285

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

55 086

Tassilo FAHRNHOLZ

 

 

SS-Rottenführer

55 088

Anatol NIERHAUS

16.04.1906

1 869 032

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

55 109

Hans SCHWEINSHAUPT

12.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.08.1943 r.

55 121

Hans KETTLER

 

 

SS-Sturmmann

55 141

Karl NEHMEYER

09.03.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

55 155

Hans STELZENMÜLLER

27.05.1905

1 287 454

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

55 157

Helmut BOTTLER

15.02.1915

1 283 601

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

55 159

Georg STANG

14.08.1910

1 321 594

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.08.1938 r.

55 162

Max SPOERER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

55 165

Joachim RIETZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

55 180

Fritz WILHELM

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

55 188

Dr Waldemar ROSENHAUER

 

1 321 637

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

55 189

Ernst MUNDER

22.07.1888

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

55 190

Dr Karl PFANNENSCHWARZ

13.07.1901

508 908

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

55 198

Hermann KIEDAISCH

05.08.1903

1 571 716

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awanw w dniu 09.11.1943 r.

55 199

Friedrich KIEDAISCH

 

 

SS-Unterscharführer

55 207

Richard HELLMANN

18.09.1878

623 032

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

55 208

Friedrich KEPPLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

55 209

Erich VÖLMLE

08.02.1910

356 345

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

55 211

Herbert KAPPLER

29.09.1907

594 899

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.09.1943 r.

55 212

Ernst RATHGEBER

05.08.1911

2 866 720

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

55 213

Erwin HAUFLER

28.07.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

55 215

Willy WILHARM

27.01.1909

1 420 111

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

55 227

Reinhold SCHREMPF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

55 230

Willi KNORR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

55 231

Raimund KOCH

07.12.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

55 233

Georg SCHERRAUS

 

 

SS-Sturmmann

55 235

Adolf RUF

 

915 756

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.03.1934 r.

55 238

Alois RAPP

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

55 256

Rupert BRÄNDLE

 

 

SS-Rottenführer

55 262

Arsen KITTEL

04.03.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

55 264

Anton HAAG

 

 

SS-Sturmmann

55 266

Karl LAMBERT

 

 

SS-Unterscharführer

55 267

Alfons ARNOLD

15.03.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.09.1942 r.

55 269

Walter GEISER

 

 

SS-Unterscharführer

55 272

Alfred RAITH

 

 

SS-Scharführer

55 278

Karl REICHEL

 

 

SS-Unterscharführer
08.02.1939 r. - wykluczony z SS

55 288

Hans HIPP

10.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

55 291

Karl HOERZ

 

 

SS-Unterscharführer

55 298

Otto BÖLTER

 

534 640

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1933 r.

55 307

Richard EISENSCHMID

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

55 308

Oskar FISCHER

 

 

SS-Mann

55 310

Erich WINTTERLE

 

 

SS-Mann

55 312

Erich SIEGMANN

22.12.1914

2 002 430

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

55 316

Erich BREITENBUCHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

55 323

Fritz WECKERLE

16.08.1909

70 129

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

55 329

Eugen MEDINGER

 

 

SS-Unterscharführer

55 330

Jakob GABER

08.04.1900

1 243 583

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

55 331

Willi HERM

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

55 332

Josef PERTL

25.03.1899

25 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

55 340

Wilhelm SCHUBERT

16.01.1900

918 706

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

55 343

Ludwig BÄHR

13.11.1910

966 921

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 03.04.1944 r.

55 348

Wilhelm TEICHERT

16.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

55 349

Georg STAATSMANN

 

 

SS-Unterscharführer

55 351

Max ZIMMERMANN

08.08.1891

1 298 672

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

55 352

Valentin HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

55 354

Wilhelm LENZ

28.09.1904

1 139 029

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

55 359

Friedrich WICKENHÄUSER

30.03.1878

729 573

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

55 361

Ernst GEGENWARTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

55 362

Edgar SCHWÖBEL

13.05.1898

92 253

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

55 364

Georg WETTENGEL

07.10.1896

919 403

SS-Obersturmführer

55 367

Karl GÖTZ

16.12.1891

919 404

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

55 369

Anton PERGER

06.04.1897

724 893

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

55 370

Erwin METZNER

17.07.1890

110 974

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

55 371

Richard ARAUNER

19.04.1902

434 651

SS-Oberführer - awans w dniu 01.11.1936 r.- po¶miertnie
rozkaz RFSS z dn. 04.11.1936 r.
01.11.1936 r. - zgin±³ w wypadku samochodowym

55 376

Karl GROSS

23.09.1911

1 148 371

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

55 378

Franz-Otto CLAESGENS

12.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

55 379

Georg SCHMIDT

06.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

55 386

Otto VOLLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

55 388

Dr Erich HOFMANN

13.06.1892

3 216

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

55 389

Dr Erich BOOSE

11.02.1893

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.05.1942 r.

55 396

Alois EHLSCHEID

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

55 399

Julius DREWS

 

 

SS-Unterscharführer

55 417

Ernst HÜNDT

 

 

SS-Sturmmann

55 422

Karl-Heinrich CRÖPLIN

01.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

55 424

Georg BAUSEWEIN

 

 

SS-Mann

55 447

Dr Paul REUTTER

14.10.1911

1 795 672

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

55 473

Erich HOFFMANN

03.09.1909

1 778 419

SS-Hauptsturmführer

55 476

Herbert WOLF

 

 

SS-Oberscharführer

55 477

Wilhelm KOCH

 

 

SS-Rottenführer

55 482

Emil KRUSE

 

 

SS-Mann

55 491

Peter KEIP

 

 

SS-Rottenführer

55 499

Theodor VALDER

 

 

SS-Unterscharführer

55 518

Paul SCHÖLLING

 

 

SS-Oberrscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

55 526

Ernst INGERFURTH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

55 528

Dr Conrad PAVEL

 

1 054 680

SS-Obersturmführer

55 539

Adolf KEMPF

 

 

SS-Sturmmann

55 554

Karl DENKER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

55 572

Franz HAHN

10.09.1910

1 364 666

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

55 573

Johann LAWRINSEK

 

 

SS-Rottenführer

55 604

Franz KARDUCK

 

 

SS-Unterscharführer

55 608

Willi FLIEGEN

21.11.1912

378 069

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

55 610

Rolf SCHMIDT

18.01.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

55 620

Heinrich HEIL

08.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 14.09.1944 r. w Warszawie

55 639

Heinrich HOLZHAUSEN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

zgin±³ 02.11.1941 r.

55 670

Werner KLEINMANN

 

 

SS-Rottenführer

55 671

Kurt SCHEVE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.12.1939 r.

55 683

Walther HERMANN

14.05.1910

2 284 051

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

55 690

Jakob MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

55 694

Willi GRÜNDEL

 

 

SS-Unterscharführer

55 709

Karl PLETSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

55 734

Otto KASPARI

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.05.1940 r.

55 759

Karl HAPPEL

 

 

SS-Obersturmführer

55 778

Otto MÜLLER

31.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

55 802

Erich JUNG

15.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

55 805

Alexander REGITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

55 807

Hermann SÄNGER

 

 

SS-Untersturmführer

55 818

Erich NICOLAI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

55 850

Adolf KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

55 853

Arthur SAMSON

 

 

SS-Rottenführer

55 858

Emil VATER

08.05.1890

1 349 309

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
18.03.1938 r. odchodzi z SS<

55 862

Wolfgang TRAEDER

27.08.1909

638 142

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

55 864

Franz BECKER

29.03.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

55 865

Kurt FEYEL

 

 

SS-Sturmmann

55 866

Richard STÖFFLER

09.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

55 871

Otto NICKLAS

 

 

SS-Oberscharführer

55 876

Jakob SCHMITT

 

 

SS-Rottenführer

55 883

Alfred HIRSCH

 

 

SS-Unterscharführer

55 890

Paul SCHERER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

55 892

Josef HINTERBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

55 911

Julius VOGT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

55 918

August HELD

 

 

SS-Sturmmann

55 921

Jakob MEES

16.01.1877

1 311 394

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

55 926

Ludwig JUNG-DIEFENBACH

14.04.1899

140 094

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

55 930

Anton BREITWIESER

 

 

SS-Sturmmann

55 964

Dr Reinhold DAUM

13.10.1892

41 461

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

55 978

Hans EISE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

55 991

Josef LÖRING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

55 999

Arthur HINDRICHS

 

 

SS-Untersturmführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion