Numery cz³onków SS od 57 000 do 57 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

57 002

Hans WEYMANN

18.06.1892

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

57 004

Walter MEISSNER

01.01.1893

1 067 894

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

57 034

Anton UECKERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

57 041

Wilhelm SCHENKE

 

 

SS-Oberscharführer

57 044

Hans SCHADE

22.08.1899

408 378

SS-Hauptsturmführer

57 048

Hans SCHIWON

14.03.1904

251 020

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

57 056

Otto FENSKE

28.03.1883

643 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

57 057

Johannes HILDEBRANDT

07.08.1904

997 952

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

57 079

Herbert MARTINS

 

 

SS-Scharführer

57 081

Gustav SYDOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

57 085

Wilhelm RADANT

 

 

SS-Unterscharführer

57 092

Otto MELZER

08.12.1898

1 223 705

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

57 093

Ekkehard WANGEMANN

29.11.1908

315 035

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

57 097

Kurt STERK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

57 103

Alfred BUNSEN

01.06.1913

1 419 317

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.10.1941 r.

57 117

Kurt KRÜGER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

57 121

Fritz TANK

30.11.1897

1 267 039

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

57 129

Hans GLEIXNER

 

 

SS-Oberscharführer

57 133

Gerhard OTTO

14.01.1910

247 274

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

57 134

Max KUTSCHINSKI

 

790 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

57 137

Karl RADKE

26.09.1898

1 070 537

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

57 142

Willy LAQUA

27.06.1909

129 235

SS-Obersturmführer

57 149

Otto PELIKAN

 

 

SS-Rottenführer

57 156

Hartwig BUGGENTHIN

03.02.1912

2 805 929

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

57 160

Otto REHR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

57 180

Wilhelm KÜHL

24.06.1899

1 505 785

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

57 209

Franz BUCHHOLZ

 

 

SS-Hauptscharführer

57 211

Walter ZIETHMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

57 225

Eugen METZ

04.08.1910

2 759 404

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

57 230

Willi WERLER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

57 244

Arno PORST

 

 

SS-Rottenführer

57 247

Gerhard STEIN

06.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

57 250

Ernst WEISER

04.03.1894

1 130 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

57 259

Walter MEYER

25.12.1912

1 129 711

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

57 264

Arthur NOBIS

 

 

SS-Rottenführer

57 265

Kurt PAULI

19.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

57 295

Hans WERNER

 

 

SS-Rottenführer

57 298

Dr Walter RITZE

24.04.1898

1 972 992

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

57 301

Kurt LASKE

12.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

57 310

Heinrich WEISSPFLOCK

04.08.1910

1 064 670

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

57 311

Wilhelm OBST

27.01.1903

1 373 554

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

57 312

Werner BEECK

19.05.1914

1 418 860

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

57 319

Kurt EIMANN

28.07.1899

1 418 880

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

57 321

Herbert ENKE

 

 

SS-Rottenführer

57 324

Alfons POLLATZEK

28.02.1896

287 053

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

57 329

Walter PETREK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

57 335

Theodor JAKUBIK

 

 

SS-Rottenführer

57 371

Rudolf GÜNTHER

 

 

SS-Mann

57 390

Richard BULENDA

22.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

57 436

Rudolf RAKETE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

57 438

Georg KARGER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

57 446

Kurt KLAUKE

19.08.1899

1 226 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

57 449

Erich KUTSCHER

 

 

SS-Mann

57 451

Georg JECHT

 

 

SS-Scharführer
27.04.1935 r. - wykluczony z SS

57 456

Willi CHRISTIANSEN

14.07.1891

681 231

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

57 460

Rudolf SCHULZE

30.12.1899

1 098 012

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

57 462

Ernst KLEINHANS

 

 

SS-Unterscharführer

57 463

Willi SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

57 469

Max RABE

 

 

SS-Oberscharführer

57 470

Harlad MEGOW

10.04.1907

1 266 635

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

57 472

Wilhelm GLOCKMANN

20.07.1899

914 474

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

57 474

Fritz KLAUS

 

 

SS-Rottenführer

57 487

Walter BREDOW

03.01.1895

975 255

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

57 492

Gerhard BOEHME

 

 

SS-Sturmmann

57 502

Rudolf RACK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

57 512

Karl BÜRGER

30.08.1898

324 406

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

57 518

Reinhard SCHULZ

 

 

SS-Scharführer

57 540

Walter WITT

 

 

SS-Rottenführer

57 542

Richard BURGSCHAT

 

 

SS-Hauptscharführer

57 543

Wilhelm DIEBITSCH

03.01.1899

561 604

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

57 555

Franz HAUSENDORF

28.01.1898

1 163 363

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

57 580

Hans ZIMMERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

57 586

Erich DANKEWITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

57 587

Bruno DIETRICH

16.03.1906

1 840 262

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

57 592

Georg TALKENBERG

 

 

SS-Mann

57 611

Arthur JÄHRLING

 

 

SS-Mann

57 612

Otto KARNETZKE

 

 

SS-Scharführer

57 614

Fritz KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

57 618

Kurt LIEDTKE

12.02.1910

2 059 849

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

57 632

Otto PODSZUWEIT

02.04.1902

1 840 784

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

57 634

Willy von RIESEN

 

 

SS-Mann

57 637

Max STASCHEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

57 638

Erich THOMS

 

 

SS-Mann

57 642

Franz REBUSCHAT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

57 660

Horst NEUSITZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

57 671

Franz ELBING

11.10.1903

2 264 863

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

57 680

Kurt KUNZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

57 683

Helmut WALDOW

14.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

57 689

Bruno SCHIKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

57 690

Stephan STOBBE

 

 

SS-Unterscharführer

57 691

Oskar WICHMANN

 

 

SS-Rottenführer

57 701

Hermann TIEDEMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

57 709

Walter BERGAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

57 713

Gerhard WILL

 

 

SS-Sturmmann

57 714

Fritz SCHWIBBE

 

 

SS-Mann

57 717

Heinz ADLOFF

 

 

SS-Mann

57 723

Willi GEHRMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

57 730

Helmut KARTH

 

 

SS-Mann

57 761

Gustav WIEBE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

57 774

Rudolf SCHIWY

 

 

SS-Rottenführer

57 777

Wilhelm DREILICH

 

 

SS-Sturmmann

57 789

Fritz DEHN

 

 

SS-Rottenführer

57 813

Kurt SAKALOWSKI

 

 

SS-Mann

57 821

Arthur HAGEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

57 835

Benno JUSCHKAT

 

 

SS-Rottenführer

57 851

Engelbert NOTZON

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.

57 879

Willi HILPERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

57 884

Erich KOSLOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

57 885

Willi HAHN

20.09.1907

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

57 889

Emil SAWITZKI

 

 

SS-Rottenführer

57 895

Ewald RITTER

 

 

SS-Unterscharführer

57 898

Heinz GROHDE

 

 

SS-Mann

57 923

Werner SIEMANN

14.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

57 926

Arthur PRUSS

22.01.1906

1 906 214

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

57 947

Paul DOST

 

 

SS-Oberscharführer

57 957

Erich TINTEMANN

26.06.1907

395 812

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

57 964

Otto JESCHONNECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

57 976

Hermann MARON

14.09.1898

1 838 036

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

57 981

Max WALENDY

04.02.1908

98 042

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

57 988

Aloysius ZIMNICK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

57 992

Erwin RETKOWSKI

 

 

SS-Scharführer

57 996

Karl-Friedrich URBAN

24.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion