Numery cz³onków SS od 58 000 do 58 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

58 002

Helmut ZURAWSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

58 028

Hans CSERNY

26.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

58 043

Hubert LUSUM

05.11.1900

1 210 965

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

58 044

Robert BANDERA

14.02.1912

1 088 719

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.11.1941 r.

58 047

Heinrich VADOS

26.12.1890

1 305 277

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

58 051

Wolfgang SCHROPP

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

58 052

Karl SPANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

58 053

Alois STEINKOGLER

06.01.1907

898 452

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

58 056

Alfred SCHÜTZENHOFER

16.07.1898

1 451 051

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

58 058

Franz REDER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

58 060

Karl ZANZERL

29.11.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

58 061

Albert SCHMIDBAUER

10.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

58 062

Wilhelm PEUKERT

16.08.1899

1 387 722

SS-Untersturmführer - awans w dniu 28.02.1934 r.

58 065

Oskar KNOBLOCH

17.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 19.11.1941 r.

58 068

Karl EBERHARDT

23.11.1888

50 665

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943

58 073

Ferdinand FLEDL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

58 074

Walter REDER

04.02.1915

5 020 869

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
do stycznia 1985 r. we w³oskim wiêzieniu - wyrok 40 lat

58 082

Franz MOSSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

58 092

Heinz RIEGLER

09.05.1910

116 588

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

58 095

Josef WIESINGER

 

 

SS-Sturmmann

58 099

Dr Richard SAMEK

10.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 15.11.1943 r.

58 104

Franz FREUDENSCHUSS

07.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

58 108

Hans SPENDOU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

58 113

Heinz GLOGER

27.12.1910

226 539

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.08.1944 r. w Warszawie

58 154

Walter RUX

10.06.1903

232 581

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

58 168

Erich DORNIS

 

 

SS-Sturmmann

58 169

Kurt BAER

 

 

SS-Unterscharführer

58 191

Stephan KUBINA

24.12.1914

1 792 355

SS-Obersturmführer
zgin±³ 14.03.1943 r.

58 198

Walter LEINWEBER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.09.1941 r.

58 214

Asmuth HIRDES

 

 

SS-Rottenführer
zgin±³ 15.12.1942 r.

58 219

Heinrich BACHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

58 229

Karl SCHÄFER

 

 

SS-Rottenführer

58 241

Heinrich BERKENHOFF

31.12.1902

2 848 092

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

58 264

Rudolf DILCHER

13.10.1893

1 143 066

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

58 269

Johannes HÄMER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

58 274

Wilhelm GEISE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
zgin±³ 22.04.1941 r.

58 282

Peter LOTZ

03.07.1913

1 803 949

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1944 r.

58 284

Karl SCHAAKE

12.07.1893

1 446 338

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

58 306

Heinrich SCHRÖDER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

58 307

Ernst RÜGER

 

 

SS-Sturmmann

58 308

Heinz QUILITZ

 

 

SS-Untersturmführer

58 317

Ernst HEINZ

 

 

SS-Mann

58 318

Heinrich GIESSLER

 

 

SS-Untersturmführer

58 319

Wilhelm EHRICH

23.04.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
agin±³ 20.07.1941 r.

58 320

Eduard BERNHARDT

05.12.1908

1 541 908

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

58 328

Georg STRIPPEL

 

 

SS-Mann

58 340

Kurt HAGEMANN

 

 

SS-Scharführer
zgin±³ 02.07.1941 r.

58 353

Fritz BRÄUNING

 

 

SS-Sturmmann

58 358

Fritz EIGENBROD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

58 362

Philipp WALCH

 

 

SS-Rottenführer

58 368

Richard KIRCHNER

 

 

SS-Rottenführer

58 382

Arno EHRLICHER

 

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ 07.08.1941 r.

58 398

August HOFFMANN

07.10.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

58 446

Franz DRÖSSLER

 

 

SS-Unterscharführer

58 480

Walther SCHÄFER

24.08.1889

1 021 660

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1940 r.

58 508

Dr Karl MEHRMANN

12.03.1897

1 165 902

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

58 509

Dr Franz PEUTEN

10.01.1897

216 579

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

58 510

Dr Hans FRIEDRICH

09.09.1900

1 121 726

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

58 511

Dr Reinhold RÜHLE

11.05.1892

989 251

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

58 512

Dr Herbert FAUST

10.05.1904

918 545

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

58 513

Dr Hanns HINTZE

01.10.1899

1 111 916

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

58 515

Dr Georg SEIPP

04.01.1899

1 416 578

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 15.09.1935 r.

58 516

Dr Wilhelm MULL

 

1 358 038

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

58 517

Dr Gerhard MEISSNER

 

1 476 846

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

58 518

Dr Hermann DRESSLER

 

705 819

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

58 519

Dr Erwin KÜBLER

10.10.1893

1 052 258

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu10.09.1939 r.

58 520

Dr Richard JENTZEN

27.01.1891

129 278

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.08.1934 r.

58 521

Dr Günther von WOLFF

04.09.1893

867 738

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

58 522

Dr Paul FULDE

09.12.1883

73 956

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

58 523

Dr Karl METZMACHER

22.01.1890

1 159 260

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.
28.02.1938 r. odchodzi z SS<

58 524

Dr Horst ARNOLD

 

675 728

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

58 525

Dr Bernhard MAIBAUM

 

874 871

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

58 526

Dr Wilhelm JOHANNIS

 

472 921

SS-Obersturmführer - awans w dniu 26.05.1934 r.

58 527

Dr Johannes SENFFTLEBEN

22.04.1888

389 327

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

58 529

Dr Hans SCHLOSSER

03.11.1901

1 024 025

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

58 530

Dr Rudolf RICKEN

 

412 553

SS-Untersturmführer
07.07.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

58 531

Dr Arthur von TEMPSKY

09.04.1893

731 472

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

58 532

Dr Gerhard RIEMER

27.08.1886

1 478 280

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

58 533

Dr Fritz KAWAN

25.01.1891

1 196 367

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

58 536

Max DANNER

23.12.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.02.1943 r.

58 541

Johann KANTSCHUSTER

20.05.1897

76 941

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

58 548

Werner CONSTANTIN

 

 

SS-Unterscharführer

58 551

Erwin RIEGER

 

 

SS-Sturmmann

58 552

Wilhelm MÜLLER

 

1 654 974

SS-Obersturmführer

58 554

Fritz KLEINFELDER

14.10.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

58 557

Heinrich RENZ

10.01.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 03.11.1941 r.

58 562

Richard HINDERER

15.04.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

58 563

Josef GOLLING

29.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

58 571

Otto WALTER

19.07.1892

1 356 165

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

58 574

Ernst BREITENBUECHER

 

 

SS-Sturmmann

58 576

Gustav LAMPART

15.05.1892

615 428

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

58 580

Hugo SCHASSBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

58 585

Hermann MANN

07.04.1898

1 405 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

58 588

Alfred RIETH

 

 

SS-Scharführer

58 598

Arthur SÜSS

08.06.1888

1 242 709

SS-Obersturmführer

58 603

Max HEYDE

26.08.1905

1 679 507

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

58 609

Aurelian NICOLESCU

 

 

SS-Mann

58 613

Kurt WEHRLE

16.01.1905

2 566 350

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

58 618

Ludwig FELSER

 

 

SS-Unterscharführer

58 620

Hermann STAUDTER

 

 

SS-Unterscharführer

58 651

Otto WALCH

 

 

SS-Scharführer

58 655

Willi SIELAFF

 

 

SS-Unterscharführer

58 657

Walter KAISER

 

 

SS-Hauptscharführer

58 660

Walter HENSLE

19.01.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

58 662

Erich PURUCKER

1893.01.18

846 117

SS-Standartenführer - awans w dniu 9.11.1940 r.

58 663

Eugen HOEFLING

24.10.1885

280 717

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

58 668

Ernst DOBAT

 

 

SS-Rottenführer
14.06.1935 r. - wykluczony z SS

58 686

Josef KASTEEL

 

 

SS-Rottenführer

58 700

Wilhelm LUXENBURGER

 

 

SS-Unterscharführer

58 704

Arthur REUTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

58 705

Kurt KÖSTER

 

 

SS-Oberscharführer

58 706

Richard GLÜCKS

22.04.1889

214 855

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

58 708

Karl PINGS

02.08.1906

1 289 508

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

58 709

Walter MÖLLER

23.04.1896

1 289 563

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

58 710

Erich PINGS

06.10.1913

1 397 556

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

58 716

Günther MEYER

 

 

SS-Sturmmann

58 718

Karl-Heinz SCHILLER

13.12.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

58 738

Fritz SACHWEH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

58 749

Karl VIETEN

22.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

58 755

Johann HUESKEN

 

 

SS-Scharführer

58 761

Konrad KAMPEN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

58 762

Alwin MELSTER

30.04.1900

302 770

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

58 766

Dr Johannes BRANNEKÄMPER

13.06.1901

986 665

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

58 807

Viktor LAMKEWITZ

 

 

SS-Mann

58 861

Gevert LINSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

58 862

Hermann STROBEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

58 863

Heinrich LANG

08.07.1897

760 984

SS-Obersturmführer

58 866

Kurt HARTMANN

 

 

SS-Rottenführer
zgin±³ 06.10.1941 r.

58 878

Dr Rudolf CRAMER

15.11.1911

583 369

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

58 890

Ernst SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann

58 892

Egon GUTH

 

 

SS-Sturmmann

58 893

Adolf HOPPE

 

 

SS-Rottenführer

58 903

Karl DÖPP

07.11.1894

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w maju 1945 r.

58 909

Adolf HARNISCHMACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

58 913

Erwin OBERNDOERFER

 

 

SS-Mann

58 916

Georg GRAF

 

 

SS-Sturmmann
zgin±³ 17.01.1941 r.

58 929

Georg JUNG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.11.1942 r.

58 932

Kurt MUTHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

58 953

Johann HÖCHERL

 

 

SS-Mann
18.11.1938 r. - wykluczony z SS

58 954

Max LINN

12.02.1914

1 593 693

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

58 955

Christian KRATZ

 

 

SS-Scharführer

58 965

Alfred GLASS

 

 

SS-Scharführer
zgin±³ 26.08.1941 r.

58 969

Erwin GÖLLER

 

 

SS-Unterscharführer

58 985

Heinrich WAGENKNECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

58 999

Fritz SEMLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion