Numery cz³onków SS od 59 000 do 59 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

59 007

Ludwig ZEITZ

22.03.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 29.03.1945 r.

59 015

Andreas NEUMANN

 

 

SS-Mann

59 021

Willi SCHUTH

 

 

SS-Mann

59 027

Walter GIEHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

59 048

Hugo BAUER

 

 

SS-Unterscharführer

59 069

Fritz SCHUTO

02.04.1892

150 635

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

59 085

Hermann VOSS

07.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

59 092

Reinhold ELGES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

59 094

Johann BRUMMELTE

 

 

SS-Sturmmann

59 099

Erich MAAS

01.01.1912

327 864

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

59 104

ALbert STÖTER

04.02.1910

303 056

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1941 r.

59 108

Josef CASTELLAN

16.11.1904

1 322 689

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

59 111

Willy SIEPMANN

27.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 28.08.1943 r.

59 112

Wilhelm WENDT

 

 

SS-Oberscharführer

59 114

Josef ALTROGGE

08.08.1913

746 833

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

59 118

Alfred BENKER

17.09.1905

280 362

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

59 119

Bernhard FEHLEN

 

 

SS-Scharführer

59 133

Fritz STOCKHAMMER

01.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

59 138

Constantin HELDMANN

07.03.1893

502 132

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

59 154

Robert SCHWARZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

59 159

Herbert RICHTER

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

59 163

Heinz WOLLSCHLÄGER

 

 

SS-Sturmmann

59 164

Walther PEIER

09.09.1909

1 656 980

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

59 172

Otto WEITZEN

 

 

SS-Sturmmann

59 176

Erich MÜLTER

 

 

SS-Sturmmann

59 182

Walter FRIEDRICH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

59 190

Fritz LESSMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

59 193

Peter KÖSTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

59 197

Hermann KOEHLER

02.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

59 204

Walter HAGE

 

 

SS-Rottenführer

59 215

Walter FUNKE

 

 

SS-Sturmmann

59 217

Hermann BORMANN

 

 

SS-Mann

59 221

Ernst-August RUDOLPH

26.01.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

59 224

Friedrich KLOTH

02.02.1907

2 079 813

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

59 233

Herbert DÄHNHARDT

 

 

SS-Unterscharführer

59 236

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

59 242

Johann SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

59 250

Johannes BEHRMANN

 

 

SS-Sturmmann

59 252

Georg FREITAG

 

 

SS-Rottenführer

59 257

Karl DÄHLING

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

59 259

Julius van FELTEN

26.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

59 269

Erich LÜDERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

59 276

Alfred KASTEN

 

 

SS-Unterscharführer

59 278

Hans WIST

04.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
15.06.1943 r. - zgin±³ w wypadku

59 294

Hans RIZOR

 

 

SS-Mann

59 305

Erich WENNHOLZ

01.10.1908

1 655 298

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

59 308

Alfred REINHARDT

 

 

SS-Rottenführer

59 312

Johann WENKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

59 318

Heinrich DEHARDE

21.08.1910

92 887

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

59 327

Gerke MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

59 333

Fritz WELLERN

03.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

59 335

Marius KETELSEN

08.12.1908

2 725 641

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

59 337

Dr Hans WENDT

28.01.1907

382 973

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

59 351

Hermann HOYER

 

 

SS-Strummann

59 359

Max WREDE

15.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

59 364

Heinrich HEPPNER

 

 

SS-Rottenführer
01.04.1935 r. - wykluczony z SS

59 377

Walter LACKMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

59 379

Ewald SCHÜDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

59 380

Willi SOMMER

 

 

SS-Mann

59 382

Hans BÜNNING

26.11.1912

681 614

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

59 383

Werner CHRISTIANSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

59 387

Joachim von GLAN

01.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 09.07.1944 r.

59 424

erich ZORN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

59 425

Walter WITTENBERG

22.09.1913

2 725 625

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1942 r.

59 426

Fritz WERNICKE

 

 

SS-Hauptscharführer

59 439

Hans REBENDAHL

 

 

SS-Rottenführer

59 444

Charly JANSSEN

 

 

SS-Oberscharführer

59 446

Carl JACHT

20.12.1892

2 729 483

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

59 451

Theodor EGGENSTEIN

 

 

SS-Scharführer

59 460

Otto ASCHERFELD

27.11.1910

1 113 353

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

59 467

Walter EBELING

 

 

SS-Unterscharführer

59 477

Hans LEIMICH

25.10.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

59 481

Karl MÜTER

25.12.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

59 483

Willi NOBEREIT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

59 499

Julius QUAST

 

 

SS-Rottenführer

59 503

Willi KREMER

 

 

SS-Rottenführer

59 505

Martin KLENNER

19.12.1905

588 140

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

59 518

Bruno FRAHM

 

 

SS-Mann

59 520

Walter BURKERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

59 525

Walter PETERS

29.10.1910

467 690

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

59 528

Walter OHGE

 

 

SS-Sturmmann

59 534

Ludwig HARLOFF

 

 

SS-Unterscharführer

59 540

Werner THIELKE

03.05.1906

1 246 322

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

59 543

Adolf NIMCZYK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

59 545

Robert LOTHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

59 571

Hans JOCHIMS

 

 

SS-Rottenführer
23.02.1939 r. - wykluczony z SS

59 579

Otto ROEHRS

 

 

SS-Unterscharführer

59 592

Walter BEHRENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

59 596

Franz HEROLD

 

261 448

SS-Sturmbannführer

59 600

Friedrich BRUMMOND

 

 

SS-Obersturmführer

59 601

Friedrich KNOLLE

12.03.1903

94 033

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

59 603

Hans-Jochen NADOLNY

09.10.1905

341 844

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

59 621

Georg ENGERT

28.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

59 623

Herbert HUSFELD

 

 

SS-Rottenführer

59 624

Kurt WOLF

19.11.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

59 626

Heinrich KITTELMANN

 

 

SS-Sturmmann

59 628

Walter STIMMFELD

07.03.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.07.1941 r.

59 630

Otfried SCHWALBE

04.08.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

59 634

Hans ERNSTBERGER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

59 638

Georg KAWIK

26.04.1906

486 578

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

59 643

Hans SCHUBERT

28.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

59 654

Max DÖHLER

 

 

SS-Sturmmann

59 668

Arno DRESSEL

 

 

SS-Rottenführer

59 669

Kurt MARTIN

16.01.1911

 

>SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

59 670

Hans Rolf JUNG

22.07.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.01.1942 r.

59 675

Horst MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

59 683

Gerhard MARTSCHKE

11.11.1908

65 740

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

59 684

Walter ZIMMERMANN

01.10.1897

1 378 990

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

59 691

Fritz HÄNSEL

03.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

59 705

Arno HUHN

 

 

SS-Obersturmführer

59 714

Alfons ERLER

19.06.1905

592 133

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

59 716

Reinhold SPORN

09.03.1911

1 138 446

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

59 724

Max KOCH

 

 

SS-Unterscharführer

59 737

Joachim SPOHR

10.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

59 739

Herbert SCHURIG

 

 

SS-Unterscharführer

59 759

Franz WLOKA

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

59 760

Georg DITTRICH

13.11.1901

187 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

59 768

Richard WALTHER

31.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

59 771

Martin KLEINDT

 

 

SS-Rottenführer

59 774

Karl WICHMANN

30.02.1900

87 495

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.
25.01.1944 r. - zgin±³ pod Leningradem

59 775

Richard GUTWASSER

06.05.1904

1 037 772

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

59 777

Heinz STEPHAN

 

 

SS-Oberscharführer

59 781

Manfred SCHÖNFELDER

18.03.1912

1 135 901

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

59 790

Johannes PROESCHOLD

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

59 794

Herbert HÄRTEL

24.05.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

59 796

Horst SCHRÖTER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

59 797

Adolf KUMMER

12.06.1904

1 440 189

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 13.09.1936 r.

59 819

Alfred GRIMM

 

 

SS-Scharführer

59 821

Max AUER

12.11.1905

250 793

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

59 862

Fritz HAMEL

04.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

59 865

Alfred HÜNCHEN

15.05.1900

485 360

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

59 874

Ehrenfried KAUL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

59 877

Walter DUNSCH

12.02.1905

592 240

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

59 880

Johannes HENNERSDORF

 

 

SS-Unterscharführer

59 882

Friedrich SERRE

22.06.1891

1 964 762

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

59 884

Herbert KÄSTNER

24.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 05.02.1944 r.

59 885

Helmut TREICHEL

25.03.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.07.1944 r.

59 892

Willy OTTO

09.04.1900

821 253

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

59 900

Ernst KURTH

 

 

SS-Rottenführer

59 906

Oskar ZISENIS

 

 

SS-Hauptsturmführer

59 908

Fritz GÖTHNER

 

 

SS-Unterscharführer

59 913

Rudolf KANNIS

08.05.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

59 917

Herbert MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

59 923

Josef SINGER

03.03.1911

1 126 510

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

59 924

Hermann BERNHARD

 

 

SS-Mann

59 927

Gerhard KLAUS

 

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ 21.03.1942 r.

59 933

Wolfgang PLAUL

13.04.1900

18 213

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

59 944

Herbert WACHSMANN

02.11.1914

1 268 936

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

59 951

Alfred HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

59 961

Erich KUNZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

59 963

Viktor SCHUBERT

29.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.02.1943 r.

59 964

Walter CZYBA

04.06.1911

670 712

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

59 973

Fritz ADOLF

18.04.1914

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

59 990

Ernst HERING

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

59 996

Fred FLIEGNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion