Numery cz³onków SS od 6 000 do 6 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

6 000

Heinz Karl SAWATZKI

06.02.1904

189 633

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

6 011

Hans WYSTRACH

26.02.1893

2 249

SS-Oberführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 013

Alfred SCHOLZ

24.02.1893

332 145

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

6 014

Martin ELSNER

03.02.1900

383 459

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

6 015

Josef SOIKA

13.11.1897

413 094

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

6 016

Reinhard SCHWARTZKOPFF

06.05.1895

390 899

SS-Standartenführer - awans w dniu 27.05.1934 r.

6 019

Theodor BERKELMANN

17.04.1894

128 245

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 30.01.1942 r.

6 022

Gustav RAUCH

26.03.1906

414 799

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 033

Dr Edgar WENDEL

07.10.1906

951 875

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

6 038

Fritz STRENZEL

 

 

SS-Oberscharführer

6 041

Helmut BRANDT

31.07.1894

477 407

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

6 042

Jakob STEIDLE

07.09.1896

333 109

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

6 043

Hermann DIETRICH

16.01.1896

333 020

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

6 051

Willibald FLEISCHMANN

19.09.1898

410 181

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

6 052

Rudolf LETSCHE

26.04.1911

467 447

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 054

Karl KOCH

22.03.1907

203 717

SS-Hauptsturmführer - awaans w dniu 30.01.1937 r.

6 060

Georg LINDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 064

Richard MENDLE

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

6 067

Oskar SADER

27.01.1896

552 588

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 070

Alois RIPPLINGER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

6 072

Friedrich SPECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 073

Eugen GRAF

13.06.1891

552 553>

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

6 074

Fritz GENG

 

359 058

SS-Untersturmführer

6 076

Oskar SADER

27.01.1896

552 588

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

6 079

Herbert WOLFF

 

 

SS-Oberscharführer

6 084

Erich WALTHER

 

 

SS-Oberscharführer

6 088

Albert KILANK

 

 

SS-Unterscharführer

6 089

Gerhard WEIGEL

23.02.1908

157 375

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

6 096

Ernst ROHN

25.01.1883

119 600

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

6 109

Kurt DIX

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

6 113

Werner SCHRÖDER

 

 

SS-Scharführer

6 114

Dr Eugen ANSELM

10.05.1905

298 596

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

6 116

Ernst DEUTSCH

05.07.1906

306 499

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

6 118

Alfred ECKARDT

21.10.1908

298 595

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

6 119

Karl OTTO

 

339 048

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

6 123

Friedrich-Wilhelm KRÜGER

08.05.1894

171 199

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 24.01.1935 r.
General der Polizei - awans w dniu 08.08.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 20.05.1944 r.

6 126

Fritz ZIETLOW

24.08.1902

36 519

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 127

Kurt NITSCHKE

14.12.1908

124 661

SS-Untersturführer - awans w dniu 18.08.1934 r.
01.01.1938 r. odchodzi z SS

6 128

Karl SPIEWOK

13.12.1892

320 315

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 129

Walter BRAESKE

31.10.1897

312 931

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.05.1934 r.

6 130

Albert REICH

14.12.1885

377 498

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

6 139

Georg BRÄUCHLE

07.06.1905

419 988

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 143

Otto PAETSCH

03.08.1909

230 180

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

6 147

Otto NETZEBAND

23.02.1882

422 654

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

6 149

Max FRIEDRICH

17.12.1879

268 665

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

6 153

Hans KLUGE

05.04.1890

392 510

SS-Sturmbannführer

6 161

Georg ENSELEIN

 

 

SS-Scharführer
27.04.1935 r. - wykluczony z SS

6 165

Josef ADAMS

20.03.1901

30 878

SS-Oberführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 166

Erich RAAKE

04.10.1895

372 313

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 168

Grehard KÜHNE

03.01.1905

287 332

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

6 170

Karl GRATZENBERGER

21.11.1894

51 623

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

6 177

Gerog HEILER

10.02.1911

455 798

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

6 180

Willy BERNHARDT

27.09.1908

516 995

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 181

Georg SCHIEDER

17.03.1907

450 007

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 183

Heinrich MÜNZER

18.08.1909

138 553

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

6 185

Johann DACHWALD

17.08.1895

479 111

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 189

Rudolf GÜNTHER

 

 

SS-Scharführer

6 191

Kurt MAAR

 

 

SS-Hauptscharführer

6 202

Georg SCHAAF

 

 

SS-Oberscharführer

6 208

Oswald REISS

22.08.1891

564 868

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 235

Georg WINKLER

 

 

SS-Scharführer

6 236

Karl SCHUSTER

06.07.1895

328 622

SS-Oberführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

6 248

Josef STRIGL

17.11.1888

304 926

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

6 249

Rupert SALZBERGER

26.03.1899

384 710

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

6 250

Hans KEIL

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

6 252

Ernst LETSCH

10.04.1903

426 667

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 16.02.1945 r.

6 261

Franz ZINNÖCKER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

6 274

Rudolf BLEISTEINER

30.12.1906

58 440

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

6 277

Wilhelm PETER

27.01.1910

76 766

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 279

Fritz KAPPUS

28.12.1888

245 642

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1933 r.

6 281

Karl RIEFLIN

26.09.1892

552 460

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 283

Willy ARENDT

29.03.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

6 284

Fritz HUBER

 

 

SS-Unterscharführer

6 286

Hans RING

31.10.1898

413 742

SS-Oberfuhrer - awans w dniu 30.01.1939 r.

6 306

Heinrich GRAMS

09.08.1899

436 111

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 311

Peter SÖRGEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

6 320

Rudolf KÜRSCHNER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

6 325

Herbert KÖHLER

 

 

SS-Scharführer

6 331

Rudolf JUNGHANNS

02.10.1911

436 121

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

6 336

Heinz HELDNER

10.07.1910

135 202

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 339

Georg NESSLER

 

 

SS-Oberscharführer

6 341

Hans WEISE

01.06.1904

127 140

SS-Untersturmführer - awans w dniu 23.08.1934 r.

6 342

Herbert WEISSGERBER

09.01.1905

408 602

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 344

Albert WAGNER

 

295 679

SS-Hauptsturmführer

6 346

Heinz RICHTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937r.

6 347

Ernst KIKLASCH

29.01.1911

340 245

SS-Sturmbannfuhrer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannfuhrer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

6 353

Herbert MARX

06.12.1907

295 990

SS-Obersturmführer

6 356

Walter SCHNIER

12.05.1910

92 007

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 361

Kurt SCHOTT

10.03.1906

182 061

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

6 363

Dr Wolfgang SCHMIDT

19.07.1905

214 268

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

6 365

Fritz HUBER

31.12.1898

57 272

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 367

Ernst WENDLAND

27.08.1902

278 663

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

6 369

Kurt MÜLLER

04.12.1896

231 793

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

6 370

Hermann PATZER

09.08.1898

312 590

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

6 372

Julius KLOSE

03.01.1893

58 828

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

6 373

Hans Werner HEINICKE

06.09.1895

244 887

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
21.01.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

6 378

Erich SPROTTE

17.12.1883

80 549

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 379

Johannes SCHABERT

02.06.1895

105 814

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

6 393

Karl DEISING

27.12.1903

133 912

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 395

Hermann DELFS

17.02.1905

97 108

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

6 399

Werner EGGERS

30.03.1903

299 323

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 403

Hans-Hermann LOY

05.03.1907

101 587

SS-Hauprsturmführer, oraz
SS-Hauprsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 25.04.1945 r.

6 405

Hans WITT

01.04.1905

97 765

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.
zgin±³ 02.07.1944 r.

6 406

Hans-Willy SIERK

27.06.1908

67 688

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 407

Karl HAEFEL

 

 

SS-Obersturmführer

6 409

Willi THIESSEN

 

 

SS-Hauptscharführer

6 412

Friedrich REDNER

 

111 397

SS-Sturmbannführer

6 414

Peter HANSEN

20.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

6 416

Peter KLÄSER

25.05.1899

317 865

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
30.04.1937 r. - wykluczony z SS

6 425

Alwin FENKNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

6 426

Wilhelm WEBER

19.12.1887

447 680

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 427

Friedrich ALPERS

25.03.1901

132 812

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

6 431

Kurt JACOBASCH

 

 

SS-Hauptscharführer

6 437

Horst SCHMISCHKE

26.09.1897

291 073

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

6 439

Max WITTRIEN

25.12.1906

119 977

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

6 441

Rudolf TEUTSCH

04.06.1911

212 836

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 442

Fritz WENZEL

18.06.1895

304 307

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

6 447

Albert LÜCKE

23.08.1906

325 585

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 450

Hans STOLL

 

 

SS-Scharführer

6 451

Herbert SCHUNKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

6 454

Hermann WILD

 

 

SS-Oberscharführer

6 467

Wilhelm ALBERTS

02.02.1902

401 797

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 468

Johann MAHR

04.09.1892

458 484

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1932 r.

6 469

Otto BARNEWALD

10.01.1896

149 640

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

6 475

Hans WOLSKI

15.03.1904

69 593

SS-Obersturmführer - awans w dniu 28.03.1934 r.

6 483

Walter LANGENBACH

01.07.1904

1 565 551

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

6 491

Fritz KESSEL

01.04.1897

454 397

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.10.1937 r.

6 500

Richard NEUMANN

22.05.1892

331 397

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

6 505

Wilhelm ECKMANN

 

5 774

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

6 507

August MEISSNER

 

 

SS-Oberscharführer

6 509

ALfred HÄRTELT

06.06.1897

287 825

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

6 514

Albert KÜGLER

 

189 647

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1932 r.
04.03.1936 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

6 515

Gerhard GERDES

24.08.1899

291 296

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

6 516

Josef MAKOSCH

04.06.1896

480 898

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
22.03.1937 r. - wykluczony z SS

6 518

Willi OST

20.03.1903

102 818

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

6 520

Carl DEINHARD

 

131 554

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 04.01.1935 r.

6 521

Hermann HEINRICH

 

 

SS-Oberscharführer

6 523

Erich GEMANDER

30.05.1901

92 286

SS-Untersturmführer - awans w dniu 29.08.1934 r.

6 527

Artur MACHTANS

20.01.1900

465 152

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
18.03.1938 r. - odchodzi z SS

6 531

Otto SCHRÖDER

07.07.1905

63 787

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

6 532

Albert SCHWARTZ

11.05.1905

228 771

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

6 533

Erich DOPSLAFF

06.12.1907

465 388

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 535

Franz POSCH

17.04.1902

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

6 540

Otto GRAF

08.08.1908

626 404

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

6 543

Hugo WEBER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

6 545

Karl KÜRN

28.07.1906

144 238

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 550

Adam ENGELHARDT

 

 

SS-Scharführer

6 552

Georg WINKLER

 

 

SS-Oberscharführer

6 554

Ludwig THALLMEYER

 

 

SS-Hauptscharführer

6 557

Hans KERLING

05.02.1904

479 239

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 566

Walter KOCH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

6 575

Viktor LIEB

31.08.1907

70 238

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 579

Heinz SAUTTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

6 581

Werner MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

6 583

Paul HAUSER

27.06.1899

467 283

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 584

Alferd STAUDENMAIER

07.01.1913

426 377

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1941 r.

6 587

Karl GRASS

 

90 471

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

6 589

Alois HUBER

 

 

SS-Unterscharführer

6 601

Dr Theodor PAKHEISER

06.01.1898

357 240

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

6 603

Heinrich BRAUN

05.02.1907

391 268

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 13.09.1936 r.
zgin±³ 06.07.1941 r.

6 605

Fritz EHRATH

09.08.1909

258 326

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 07.05.1943 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

6 606

Michael SILLER

23.02.1895

245 414>

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

6 609

Anton SCHILLING

 

 

SS-Obersturmführer

6 616

Franz KRUMMICH

30.09.1897

69 450

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

6 617

Adolf SUPPER

25.05.1899

288 193

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 618

Werner PRÄFCKE

14.10.1903

357 420

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

6 620

Johannes BEYER

24.09.1907

438 229

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

6 632

Kurt SARNOW

04.09.1908

253 838

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1939 r.

6 636

Werner LORENZ

02.10.1891

397 994

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
General der Polizei - awans w dniu 15.08.1942 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

6 640

Emil SEMBACH

02.04.1891

3 575

SS-Oberführer - awans w dniu 06.10.1932 r.

6 642

Fritz JUNGHANSS  (1)

08.11.1900

180 878

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 647

Hans GRABOW

 

264 307

SS-Obersturmführer

6 649

Dr Erns POST

01.01.901

229 089

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

6 653

Willi ALSLEBEN

22.02.1891

188 198

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 659

Max SCHNELLER

15.01.1886

341 750

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

6 661

Karl DAHLE

25.09.1902

326 243

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

6 676

Adolf KAHLBROCK

18.08.1906

304 328

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

6 684

Martin GROSS

15.04.1911

454 840

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

6 702

Theodor PASSEHL

01.02.1898

392 376

SS-Obersturmführer

6 705

Wilhelm BERLAU

38.03.1907

63 943

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

6 707

Ernst EWALD

20.09.1900

423 773

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 711

Hermann WEBER

 

 

SS-Scharführer

6 713

Friedrich STAUDINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

6 721

Wilhelm JANSEN

02.11.1900

 

>SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

6 723

Alfred GIEBEL

 

 

SS-Oberscharführer

6 724

Melchior LICHTENBERG

03.03.1898

407 720

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 727

Gerhard BERNS

02.03.1903

375 779

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 13.09.1936 r.

6 733

Hans SCHNITTERT

16.12.1902

342 631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

6 742

Norbert APPELBAUM

30.05.1905

249 397

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

6 743

Eduard RIEMANN

 

 

SS-Oberscharführer

6 744

Christian HERTEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

6 747

Ernst ELLINGHAUS

 

 

SS-Scharführer

6 751

Otto HEES

11.05.1906

110 362

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1933 r.

6 770

Konrad SPRINGER

19.08.1894

211 028

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

6 781

Feiedrich WINTER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

6 783

Bruno PARDATSCHER

09.07.1908

440 792

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

6 784

Walter PARDATSCHER

07.08.1910

440 791

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 786

Karl TAUS

24.09.1893

301 453

SS-Brigadeführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 790

Josef SIEBENHOFER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

6 794

Georg WILFERSEGGER

21.11.1902

2 028 763

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

6 796

Lorenz KÖSSL

01.02.1907

297 963

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

6 797

Josef SPACIL

03.01.1907

1 200 941

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.03.1938 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

6 798

Anton LENKL

30.10.1908

424 810

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

6 806

Georg GEISSLER

18.11.1907

163 860

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 807

Jakob OETTINGER

26.08.1912

494 522

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

6 810

Karl MÜLLER

24.05.1900

59 803

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

6 811

Hans GOLDFUHS

18.06.1908

394 789

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 815

Andreas WEINMANN

13.11.1885

49 664

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

6 844

Otto LAUE

27.08.1888

234 219

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1933 r.

6 848

Karl GERSTLAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

6 851

Otto WIRTH

13.04.1906

273 906

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 854

Willy BERNHARD

 

 

SS-Mann

6 855

Wilhelm RIESTER

07.05.1911

467 017

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.06.1940 r.

6 857

Karl BÖHRER

 

 

SS-Scharführer

6 861

Waldemar FRIELINGSDORF

19.09.1898

488 366

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

6 866

Ernst UHRMANN

29.12.1905

91 864

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 873

Rudolf VOSSWINKEL

 

 

SS-Unterscharführer

6 878

Richard FRANKENSTEIN

29.08.1894

146 926

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

6 880

Erich LAISE

21.10.1897

184 853

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

6 881

Alfons GUSS

22.07.1909

50 868

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

6 882

Walter DARRÉ

14.07.1895

248 256

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

6 888

Otto FRIEDRICH

15.06.1907

180 764

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

6 905

Hermann APSEL

15.12.1885

186 236

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

6 906

Johann SCHULTZ

 

 

SS-Oberscharführer

6 909

Hans COLLANI

13.12.1908

261 271

SS-Standartenführer, oraz SS-Standartenführer der Waffen-SS
awanse po¶miertne w dniu 30.01.1945 r. z dat± wczesniejsz± 29.07.1944 r.
zgin±³ 29.07.1944 r.

6 910

Ulrich BOYSEN-SCHMIDT

12.06.1911

365 866

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.05.1940 r.

6 913

Eugen ZIEBERT

13.02.1900

305 149

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

6 914

Herbert HECK

11.03.1909

76 970

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

6 922

Hermann MÜLLER

30.01.1909

55 646

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

6 923

Martin KNELLESSEN

24.08.1906

490 189

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 932

Ernst LUSCHNIG

17.10.1902

363 016

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

6 933

Ernst GLANTSCHNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

6 934

Hans CASAGRANDA

03.05.1908

82 873

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 938

August SIMON

14.12.1898

267 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

6 942

Wilhelm DÜNCKELMAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

6 943

Karl HAMMES

06.05.1899

134 107

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
06.02.1937 r. - wykluczony z SS

6 944

Stefan HIMMER

 

 

SS-Hauptscharführer

6 959

Jakob BOSCH

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

6 964

Hans KÖRNER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

6 970

Hanns-Eugen SCHOLL

17.08.1910

455 994

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

6 974

Herbert NOOT

23.05.1909

142 988

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

6 978

Ernst GUNZENHAUSER

23.04.1908

623 108

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

6 980

Heinz WICKE

20.06.1886

304 940

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

6 986

Stefan SATTELE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

6 990

Andreas BRAUN

28.08.1895

438 251

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

6 991

Karl GRIESHABER

28.05.1905

258 254

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

6 992

Karl MOHRENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

6 994

Friedrich BEUTELSPACHER

 

 

SS-Oberscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 6 642 dla:
    SS-Untersturmführer - Paul KRONE
    SS-Obersturmbannführer - Fritz JUNGHANSS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion