Numery cz³onków SS od 60 000 do 60 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

60 013

Georg NOWACK

 

 

SS-Rottenführer

60 027

Rudolf DIECKE

 

 

SS-Rottenführer

60 030

Hans ROSSA

25.08.1909

969 452

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

60 048

Georg SCHMIDT

 

 

SS-Mann

60 049

Franz THOMAS

 

 

SS-Mann

60 050

Erich BAIER

 

 

SS-Mann

60 053

Karl SIMON

 

 

SS-Mann

60 054

Fritz DEHN

 

 

SS-Mann

60 061

Werner LÖHNERT

30.07.1912

1 548 080

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

60 073

Willi SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

60 085

Karl RYHS

 

 

SS-Oberscharführer

60 120

Erich FRANKE

 

 

SS-Schutze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

60 128

Richard ROCHOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

60 131

Josef LOKAY

25.07.1911

1 680 603

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

60 135

Alfred KNITSCH

 

 

SS-Untersturmführer

60 137

Josef LANDEK

 

 

SS-Mann

60 152

Karl STREIBEL

11.10.1903

554 023

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

60 171

Gustav BÖHME

05.02.1899

33 656

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

60 187

Werner KOENIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

60 200

Richard DESENS

17.04.1900

803 774

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

60 206

Otto FRIGGE

 

 

SS-Unterscharführer

60 220

Helmut MUTH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

60 224

Hugo MEUSEL

 

 

SS-Scharführer

60 226

Karl JUNG

24.10.1888

420 625

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

60 232

Werner FRANKE

29.10.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 14.07.1944 r.

60 238

Eduard HINKELMANN

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

60 242

Rudolf KARL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

60 251

Erich BEUTKE

 

 

SS-Unterscharführer

60 258

Heinz BERTLING

20.10.1898

370 275

SS-Oberführer, oraz
SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

60 265

Max GEISSLER

29.09.1908

1 507 855

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

60 269

Horst RASCH

04.09.1910

553 580

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

60 270

Hans STUCK

02.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

60 282

Max RISTAU

17.12.1897

469 763

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

60 283

Franz REGIER

27.03.1903

1 293 758

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

60 286

Helmut KNIES

09.05.1908

465 063

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

60 287

Bruno BÜLOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

60 302

Gerhard MEKELBURGER

 

 

SS-Mann

60 311

Erwin DIETRICH

05.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

60 344

Fritz HOMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

60 352

Kurt ZIELKE

 

 

SS-Mann

60 380

Erich ELENDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

60 385

Eduard ZERLIN

16.08.1905

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

60 390

Rudolf RÖDER

30.10.1902

1 200 757

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

60 391

Rudolf KLUTENTRETER

21.11.1899

719 977

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

60 410

Josef WISOR

 

 

SS-Unterscharführer

60 411

Anton NEUWALD

 

 

SS-Sturmmann

60 420

August KOSLOWSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

60 436

Albert PESTKA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

60 467

Helmut KOCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

60 477

Erwin TESCHKE

09.05.1911

445 167

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

60 488

Oskar KRÜGER

03.10.1891

1 143 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

60 512

Erich PETRIE

 

 

SS-Sturmmann

60 523

Fritz DAMMIN

 

 

SS-Unterscharführer

60 529

Franz MEYER

13.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 09.05.1944 r.

60 552

Werner COLLASIUS

 

 

SS-Mann

60 555

Bruno DAMMER

 

 

SS-Rottenführer

60 558

Eduard LEISS

07.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

60 571

Karl TADDEY

 

 

SS-Sturmmann

60 572

Willi LEWANDROWSKI

 

 

SS-Scharführer

60 579

Walter LIEKWEG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

60 593

Fritz WASCHK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

60 598

Werner KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

60 600

Fritz SCHEIDER

 

 

SS-Untersturmführer

60 601

Heinrich WEITHNER Edler von WEITENTURN

14.09.1899

1 600 069

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

60 611

Alfred DANNER

23.01.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

60 612

Anton MAYR

26.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

60 616

Josef SCHEIBER

 

 

SS-Unterscharführer

60 624

Peter RABL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

60 626

Alois JANZ

 

 

SS-Oberscharführer

60 644

Stefan ZMÖLING

03.11.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.10.1937 r.

60 647

Walter PFUNDHELLER

 

 

SS-Rottenführer

60 652

Josef PROKSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

60 654

Siegfried BERGER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

60 656

Friedrich PUNTIGAM

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

60 661

Philipp WEBER

07.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 08.10.1944 r.

60 663

Dr Hugo RITTLER

17.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

60 665

Karl NEUHOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

60 666

Franz STURMANN

05.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

60 668

Ferdinand TUTTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

60 675

Fritz GEIGER

07.02.1911

1 059 405

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

60 676

Franz KAUFMANN

16.02.1887

278 832

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

60 685

Oskar Frhr. von LOCHNER von HÜTTENBACH

12.12.1893

292 778

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 02.03.1940 r.
01.03.1942 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu
zgin±³ 18.02.1943 r.

60 688

Matthias FINSTERWALD

 

 

SS-Scharführer

60 689

Josef AUMILLER

30.06.1902

1 508 148

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

60 692

Hans KOLBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

60 695

Wilhelm FRÜHWALD

08.06.1910

1 200 204

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

60 706

Engelbert FEIERTAG

04.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

60 716

Alois PARZL

02.06.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

60 720

Alois LIRK

 

 

SS-Unterscharführer

60 724

Michael STÖCKEL

 

 

SS-Sturmmann
10.07.1941 r. - wykluczony z SS

60 727

Dr Ignaz STAPFNER

11.03.1896

357 582

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

60 740

Hans SCHWEDLER

17.10.1878

455 899

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1942 r.

60 746

Helmut KNECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

60 748

Hans KÖTTER

06.09.1906

1 055 683

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

60 755

Karl KIMMELMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

60 761

Walter BIHLMAIER

 

 

SS-Scharführer

60 779

Rudolf LEUZE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

60 781

Fritz SCHOPP

06.12.1910

509 267

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

60 782

Willi SCHNIZLER

 

 

SS-Oberscharführer

60 784

Gottlieb RENZ

12.09.1911

2 003 182

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 03.01.1945 r.

60 794

Theodor HAMMES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

60 800

Otto VAUTLAENDER

 

 

SS-Unterscharführer

60 811

Walter POLLEY

26.08.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

60 812

Kurt HUEGLE

 

 

SS-Sturmmann

60 814

Friedrich GESSLER

27.08.1898

1 474 833

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

60 815

Karl GERBER

22.06.1892

334 317

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

60 825

Karl MÄDER

 

 

SS-Sturmmann

60 827

Richard KOLB

29.06.1891

659 290

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

60 837

Fritz ANDRAE

 

 

SS-Oberscharführer

60 845

Edgar JOSENHANNS

18.11.1894

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.03.1934 r.

60 853

Emil STRUVE

 

 

SS-Mann

60 872

Julius HERRMANN

 

 

SS-Sturmmann

60 883

Heinrich SCHNATTER

 

 

SS-Unterscharführer

60 895

Ewald NOLDEN

 

 

SS-Mann

60 905

Alfred HEIMANN

21.03.1913

2 302 720

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

60 924

Matthias MESSERIG

 

 

SS-Unterscharführer

60 936

Willi SCHWENK

 

 

SS-Rottenführer

60 944

Friedrich BAUMGÄRTNER

16.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

60 974

Heinrich WIEANDT

 

 

SS-Rottenführer

60 981

Karl HAUTZ

07.05.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 19.09.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion