Numery cz³onków SS od 61 000 do 61 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

61 011

Hugo HUMBERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

61 023

Josef DANZ

 

 

SS-Mann

61 036

Karl KISSEL

 

 

SS-Rottenführer

61 057

Fritz HAAS

19.07.1912

1 340 872

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

61 062

Christian GESSNER

 

 

SS-Unterscharführer
zgin±³ 06.08.1943 r.

61 064

Otto MÖCK

 

1 112 939

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

61 068

Hans KERN

17.05.1902

538 608

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

61 074

Heinrich TOPORISSEK

 

 

SS-Unterscharführer

61 076

Fritz SPIER

 

 

SS-Rottenführer

61 077

Josef QUANTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

61 080

Gerhard KLOSS

11.09.1912

1 641 096

SS-Hauptsturmführer- awans w dniu 30.01.1943 r.

61 088

Alfred PALMOWSKY

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

61 096

Hans TERBALK

19.01.1895

1 535 570

SS-Untersturmführer- awans w dniu 20.04.1937 r.

61 099

Hugo HÖLSCHER

 

 

SS-Sturmmann

61 104

Hans KREBS

22.02.1896

534 458

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

61 105

Wilhelm THIELE

 

 

SS-Unterscharführer

61 115

Karl-Heinz WORTHMANN

18.01.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

61 121

Erich STRATMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

61 136

Rudolf KASSACK

 

 

SS-Mann

61 140

Karl BETTELHAEUSER

 

 

SS-Mann

61 148

Heinz MENGERINGSHAUSEN

17.05.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

61 149

Meinolf WEBER

 

 

SS-Scharführer

61 160

Ernst MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

61 161

Oswald SPETH

 

 

SS-Rottenführer

61 184

Willi ROEVER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

61 194

Fritz WILDHAGEN

 

 

SS-Unterscharführer

61 196

Alfred UHDE

19.10.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

61 201

Heinz GRÜNEWALD

04.06.1907

793 246

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

61 202

Hensel HEIDKAMP

17.05.1910

565 258

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

61 209

Gustav KOLLECKER

 

 

SS-Mann

61 233

Kurt FASSBENDER

 

 

SS-Unterscharführer

61 242

Walter GENSCH

 

 

SS-Mann
10.11.1934 r. - wykluczony z SS

61 247

Walter RIECKE

 

 

SS-Unterscharführer

61 263

Bernhard TOELLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

61 264

Wilhelm UHLENDORF

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

61 265

Wilhelm VOKUHL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

61 274

Gustav DAGEROTH

 

 

SS-Rottenführer

61 282

Otto WEBER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

61 294

Werner PFLANTZ

 

 

SS-Mann

61 300

Alwin HAMANN

 

 

SS-Mann

61 304

Wilhelm DENKER

07.03.1914

3 127 460

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 07.08.1944 r.

61 313

Arnold STOFFERS

01.09.1910

413 665

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 25.02.1944 r.

61 335

Hellmuth OTTE

30.10.1900

556 365

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.
17.07.1943 r. - zgin±³ w wypadku samochodowym

61 338

Ewald SCHUMACHER

26.10.1899

595 665

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

61 347

Kurt BOECKER

 

 

SS-Scharführer

61 349

Karl-Heinz FRÜHAUF

14.02.1914

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

61 352

Theodor HARNISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

61 354

Karl HENNINGSEN

21.07.1909

709 909

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

61 365

Rudolf SOSTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

61 370

Fritz SENDLER

 

 

SS-Mann

61 372

Hans DWINGER

12.04.1913

588 167

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

61 375

Walter JACOBEY

19.04.1892

1 286 332

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

61 380

Gerhard OTTEN

 

 

SS-Mann

61 389

Werner ROSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

61 392

Bruno UEBEL

12.06.1906

1 372 245

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

61 393

Karl STOLL

 

 

SS-Rottenführer

61 398

Oskar BESTENLEHNER

 

 

SS-Scharführer

61 419

Karl SPAETHE

 

 

SS-Scharführer

61 423

Karl BERNITT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

61 424

Ernst von DRATELN

24.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

61 435

Kurt LEHMANN

13.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

61 436

Kurt LINDENBERG

 

 

SS-Rottenführer

61 442

Rolf RATTMANN

07.04.1910

857 418

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

61 445

Karl SCHRAMME

 

 

SS-Unterscharführer

61 450

Johann SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

61 459

Willi KAAKSCHLIEF

 

 

SS-Mann

61 460

Rudolf HOFFMANN

 

 

SS-Scharführer

61 475

Gustav MARTENS

 

 

SS-Mann
18.03.1935 r. - wykluczony z SS

61 487

Heinrich CHRISTENSEN

14.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

61 506

Wilhelm LORENZ

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

61 524

Carl-Heinz KREUZHAGE

05.11.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.
zgin±³ 21.10.1944 r.

61 546

Fritz GNIWODDA

 

 

SS-Sturmmann

61 569

Kurt WICHMANN

09.12.1909

2 739 951

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.
zgin±³ 22.08.1944 r.

61 580

Johannes JOERGENSEN

 

 

SS-Unterscharführer

61 584

Boy BOYSEN

07.09.1900

2 704 878

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

61 585

Hans HANSEN

 

 

SS-Mann

61 604

Helmut TRULS

31.01.1915

3 127 478

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 17.03.1944 r.

61 615

Karl PETERSEN

22.12.1908

269 947

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

61 618

Karl KÜHL

 

 

SS-Rottenführer

61 630

Günther NITSCHKE

24.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

61 632

Herbert LÜTHJE

 

 

SS-Unterscharführer

61 663

Boy STÖHRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

61 665

Theodor RUSS

 

 

SS-Unterscharführer

61 682

Ernst KROGMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

61 702

Dr Hans NIELAND

03.10.1900

33 333

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

61 707

Gerhard JACOBSEN

 

 

SS-Sturmmann

61 709

Ernst SÖHRENS

23.03.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 17.09.1944 r.

61 725

Drews BRÜGGMANN

 

 

SS-Unterscharführer

61 734

Werner KLEBER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

61 739

Kurt HARTENSTEIN

24.10.1900

1 251 337

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

61 741

Friedrich KORMANN

 

 

SS-Mann

61 744

Ernst WIEGAND

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

61 771

Johannes CLAUS

 

 

SS-Rottenführer

61 813

Johannes GRUNER

09.12.1913

1 423 209

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 20.07.1941 r.

61 815

Bernhard WOLF

 

 

SS-Rottenführer

61 817

Wilchelm CUBASCH

20.08.1910

138 189

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

61 830

August ALEXI

 

 

SS-Unterscharführer

61 838

Albert MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

61 843

Fritz DÜMICHEN

 

 

SS-Unterscharführer

61 848

Helmut PAUL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

61 853

Werner LINDNER

01.01.1912

744 701

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

61 863

Erich ZAMBRA

 

 

SS-Sturmmann

61 870

Paul SCHNORR

11.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 05.03.1945 r.

61 890

Walter GROSS

 

 

SS-Mann

61 900

Johannes KADEMANN

21.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 10.08.1944 r.

61 901

Herbert HILLIG

24.12.1914

1 747 437

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

61 902

Rudi ULLMANN

21.02.1912

228 222

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.
zgin±³ 30.07.1943 r.

61 918

Erich MEHLHORN

 

 

SS-Unterscharführer

61 920

Fritz HILLIG

30.08.1909

1 037 591

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

61 922

Heinz GOLDHAN

 

 

SS-Rottenführer

61 934

Gerhard SCHREIER

03.03.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

61 936

Walter HERMANN

 

 

SS-Rottenführer

61 940

Rolf KOLITZ

21.01.1912

347 846

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

61 948

Hermann TIRSCHLER

31.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

61 949

Walter RING

 

 

SS-Unterscharführer

61 957

Karl LORENZ

25.03.1914

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

61 967

Horst HAMANN

18.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.
zgin±³ 10.10.1944 r.

61 969

Horst MÖCKEL

 

 

SS-Sturmmann

61 970

Alois HIPPER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

61 977

Martin BEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

61 984

Oskar PODLICH

01.07.1908

1 500 445

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

61 989

Ernst NÄHRIG

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion